Історія України. 7 клас. Дрібниця

§ 14. Узагальнення до розділу 2 «Русь-Україна наприкінці X — у першій половині XI ст.»

• Кінець Х — середина XI ст. — період розквіту Русі-України за князів Володимира Святославича (Великого) і Ярослава Володимировича (Мудрого).

• Обидва князі — батько і син — позбулися конкурентів у боротьбі за владу. Політична система Русі стабілізувалася.

• За князювання Володимира Великого (980-1015 рр.) було проведено ряд реформ усередині держави. Вони мали на меті посилити одноосібну владу князя київського та могутність держави. Однією з найважливіших історики вважають релігійну реформу — прийняття християнства Володимиром і хрещення Русі. Це послугувало поштовхом для розквіту християнської культури та визнання Великого князя київського рівноправним щодо інших європейських володарів.

• Центром Києва стало так зване «Місто Володимира» з князівським палацом і першим кам’яним храмом — церквою Успіння Богородиці (Десятинною церквою).

• Для захисту від південних нападників, печенігів, будується система споруд — Змієві вали. Кордони Русі розширені переважно на заході — захоплено Червенські міста.

• Під час правління Ярослава Мудрого (1019-1054 рр.) територія Києва збільшилася в 10 разів порівняно з «містом Володимира». «Місто Ярослава» прикрасили храмами й монастирями, обнесли муром з кількома в’їздами. Побудували перлини світової архітектури — Софійський собор у м. Києві, Спасо-Преображенський собор у м. Чернігові.

• Розквіт писемності, освіти, започаткування літописання, внормування писаного права («Руська правда»), широкі династичні зв’язки з Європою — ось те, що відрізняє першу половину XI ст. від попередніх часів. Уперше митрополитом стає не грек, а русин Іларіон. Русь-Україна претендує на славу й велич Візантії.

• Ярослав Мудрий розгромив печенігів, усунувши на певний час зовнішню загрозу з півдня, розбудував фортеці на півночі й півдні Русі.

• Частина істориків схильна описувати Русь кінця X — першої половини XI ст. як централізовану монархію.

1. ІСТОРИЧНИЙ MEM ІЗ ЗАГАДКОЮ

Київські князі керувалися у своїй діяльності великими цілями. Розгляньте історичні меми та виконайте завдання до них:

  • а) визначте, який із мемів «повідомляє» нам про Володимира Великого, а який — про Ярослава Мудрого; поясніть, як вам вдалося це встановити;
  • б) визначте, які вислови закодовані у хмаринках слів, назвіть історичного персонажа, чиє життя вони ілюструють;
  • в) перевірте правильність історичної інформації мемів, назвіть, якщо є, помилки та запропонуйте правильні варіанти подачі інформації;
  • г) створіть власні варіанти мемів до цього завдання.

2. ХРОНОЛОГІЧНІ ФАНТАЗІЇ

Уявіть, що ви дослідник/дослідниця давньоруських літописів і вивчаєте давній текст. Визначте, чи можливі з точки зору синхронізації історичних подій запропоновані записи в тексті літопису.

3. ІСТОРИЧНИЙ АЛЬБОМ

Уявіть, що ви укладаєте видання «Історичний альбом: доба Русі-України» і вам потрібно підготувати тематичні сторінки: «Політична історія», «Життя і побут», «Розвиток культури». Запропонуйте, до якої зі сторінок альбому ви помістили б ці ілюстрації.

4. ЩО МИ ЗНАЄМО З ТЕМИ

Перевірте, як ви засвоїли матеріал теми за допомогою онлайн-тесту. Для виконання завдання перейдіть за посиланням: https://cutt.ly/OyCMX9U або скористайтеся смартфоном — зчитайте QR-код.

Бажаємо успіху та високих балів!