Історія України. 7 клас. Дрібниця

Шановні семикласники і семикласниці!

Ми продовжуємо мандрівку історією України. Сподіваємося, що під час роботи із цією книжкою ви отримаєте задоволення від пізнання захопливого світу історії.

ЯК ПРАЦЮВАТИ З ПІДРУЧНИКОМ

Підручник — це не просто книжка для читання, це особливий інструмент для навчання, яким треба правильно користуватися. Ви вже знаєте, як читати основний текст підручника, як працювати з історичними документами й картами, відповідати на запитання після параграфа. Навчальний матеріал нашого підручника розподілений на розділи й параграфи, у кожному з яких для зручності виділені окремі пункти. Практичні заняття передбачають самостійну роботу учнів і учениць над ілюстраціями, текстом підручника й додатковим матеріалом, який можна знайти в бібліотеці й інтернет-мережі. Ваш учитель/ваша вчителька історії на практичних заняттях виступатиме як консультант/консультантка.

Перед кожним новим параграфом наведено запитання і завдання на повторення вивченого вами раніше. Вони допоможуть пригадати те, що полегшить вам ознайомлення з новим матеріалом.

Дорогі друзі! У вивченні історії України вам допоможуть такі рубрики.

 • Варто запам'ятати!
 • Думки істориків
 • Історичні подробиці
 • Поміркуймо!
 • Свідчать документи
 • Фотозагадка
 • Діємо: практичні завдання

Дати для запам’ятовування виділені в тексті червоним кольором. Вони також повторюються після кожного параграфа. Біля імен правителів у дужках вказано роки правління. Варто уважно переглядати ілюстрації підручника, які не просто доповнюють текст, а й подають пізнавальну інформацію. Звичайно, історичну книжку не можна уявити без карт, які є і в цьому підручнику.

Запитання і завдання в рубриці

ЗНАЮ МИНУЛЕОСМИСЛЮЮ СЬОГОДЕННЯПРОГНОЗУЮ МАЙБУТНЄ

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

після кожного параграфа спрямовані на систематизацію нового матеріалу, який ви вивчили на уроці. Певні питання варто обговорити з однокласниками/однокласницями в групах. Окремі завдання потребуватимуть вашої творчої роботи, використання додаткової інформації. Вони передбачені насамперед для тих, хто особливо цікавиться історією.

Отже, пропонуємо вам поринути у світ історії України. Це не тільки важливо для розуміння сьогодення, а й неймовірно цікаво.

Бажаємо вам успіхів!

Вступ

§ 1. Запрошуємо в мандрівку історією середньовічної України V—XV ст.

Продовжуємо мандрівку сторінками історії України. Наша подорож розпочалася минулого року, коли ви вивчали історію України від найдавніших часів до V ст. н. е. Ви пам’ятаєте, що згадкою про перші кроки людини на українських землях є знахідки стоянки первісних людей у с. Королево на Закарпатті. Українські землі стали центром розвитку унікальної трипільської культури.

З IX ст. до н. е. і до початку І тис. н. е. в Північному Причорномор’ї і в Криму панували кочовики: кіммерійці, скіфи та сармати. Скіфи залишили нам на згадку скарби царських поховальних курганів. Сусідами скіфів і сарматів на півдні сучасної України були греки, які утворили міста-держави (поліси): Ольвію, Тіру, Херсонес, Пантікапей та ін. А на півночі України в середовищі землеробських археологічних культур формувалися початки давнього слов’янства.

Колаж «Україна за давньої доби»

Діємо: практичні завдання

Пригадайте сторінки історії України, зображені на колажі «Україна за давньої доби» (с. 7), і виконайте завдання.

 • 1. Назвіть історичні факти, які ілюструє кожне зображення.
 • 2. Назвіть історичний час, що відповідає кожному із зображень.
 • 3. Уявно розташуйте ілюстрації на запропонованій стрічці часу.
 • 4. Покажіть на історичній карті місця стоянок, регіони розселення народів, розташування міст, проілюстрованих у колажі.

Тепер перед вами пролягає шлях до середньовічної історії України — складової всесвітньої історії V—XV ст. Перед вашими очима постане велична східнослов’янська держава Русь-Україна (IX — середина XIII ст.) і її нащадок — Королівство Руське (XII—XIV ст.). Ви дізнаєтеся про походи князів, прийняття християнства, розквіт культури, повсякденне життя русів. Перед вами пройдуть монгольські воїни Чингісхана та Батия.

Ви побачите, як переплелася історія українських земель у XIV—XV ст. з історією сусідніх держав: Великого князівства Литовського та Королівства Польського, князівства Феодоро та Кримського ханства, Угорського королівства та Молдавського князівства, Великого князівства Московського й Османської імперії. І зрозумієте, як сучасне і майбутнє нашої країни залежить від знання її минулого.

Поміркуймо!

Прочитайте цитату з книги «Брама Європи» Сергія Плохія — відомого українського, канадського й американського історика, лауреата Шевченківської премії. Протягом вивчення курсу історії України в цьому році добирайте аргументи «за» висловлену думку і «проти» неї.

Європа є важливою частиною української історії, так само як і Україна — європейської. Розташована на західному краю Євразійського степу, Україна протягом багатьох століть була брамою Європи. Інколи, коли «брама» зачинялася внаслідок війн чи конфліктів, Україна допомагала зупинити іноземні навали зі сходу та заходу; коли ж вона була відчинена, як це найчастіше траплялося в українській історії, вона правила за міст між Європою і Азією, сприяючи обміну людьми, товарами й ідеями.

Відчиняймо разом браму знань — підручник з історії України!

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст