Підручник з Географії. 7 клас. Довгань - Нова програма

§ 9. Кліматичні пояси та типи клімату Землі

Ви дізнаєтесь:

• про основні та перехідні кліматичні пояси

• про типи клімату та кліматичні області Пригадайте:

• основні типи повітряних мас та райони їх формування

• основні кліматотвірні чинники

У різних районах Землі показники клімату відрізняються: неоднакові середні температури та атмосферний тиск, різна кількість атмосферних опадів. Кількісні та якісні характеристики клімату відображені на кліматичних картах. Узагальнення схожих кліматичних показників дозволяє виділити на земній поверхні певні зони — кліматичні пояси.

1. Основні та перехідні кліматичні пояси.

Кліматичні пояси — широтні смуги земної поверхні, що мають відносно однорідні кліматичні умови. Пояси відрізняються один від одного температурою повітря та переважаючими повітряними масами, які, відповідно до своїх властивостей, визначають основні риси клімату поясу.

Закономірності розподілу кліматичних поясів та типів клімату відображає карта кліматичних поясів (рис. 1).

Розрізняють сім основних кліматичних поясів: екваторіальний, два тропічні, два помірні та два полярні (арктичний і антарктичний) — по одному в кожній півкулі. У кожному з них протягом усього року панує одна повітряна маса — відповідно екваторіальна, тропічна, помірна, арктична (антарктична).

Між основними поясами в кожній півкулі утворюються перехідні кліматичні пояси: субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (субантарктичний). У перехідних поясах повітряні маси змінюються за сезонами. Вони надходять із сусідніх основних поясів: влітку панує повітряна маса ближчого до екватора основного поясу, а взимку — дальшого. Наприклад, у субекваторіальному поясі влітку переважає екваторіальне повітря — настає вологий сезон року, взимку надходить тропічне повітря — настає сухий сезон. Тому клімат субекваторіального поясу влітку подібний до клімату екваторіального поясу, а взимку — до тропічного.

Кліматичні пояси охоплюють величезні території, і навіть у межах одного кліматичного поясу кліматичні показники можуть помітно відрізнятися. Тому всередині кліматичних поясів виділяють кліматичні області з різними типами клімату.

Під типом клімату розуміють сукупність кліматичних показників, характерних для певної території. Основними кліматичними показниками, що характеризують тип клімату, є кількість сонячної радіації, середні температури найтеплішого та найхолоднішого місяців, річні амплітуди коливання температур, середньорічна кількість опадів та режим їх випадання тощо.

Для графічного відображення змін кліматичних показників протягом року на певній території використовують кліматичні діаграми (рис. 2).

Кліматичні діаграми — це особливий, графічний вид подання інформації про клімат. Для її читання потрібно знати умовні позначення, а для аналізу — характеристики типів клімату.

Рис. 1. Кліматичні пояси та області світу.

Рис. 2. Кліматичні діаграми міст.

Складовими елементами кліматичних діаграм є шкала температур (ліворуч), шкала опадів (праворуч), горизонтальна шкала — номери (або перші літери назв) місяців, вертикальні стовпчики синього кольору — режим випадіння опадів за місяцями, число посередині — сумарна річна кількість опадів; червона (синя) лінія відображає річний хід температури повітря.

2. Кліматичні пояси та типи клімату.

Екваторіальний кліматичний пояс розташований по обидва боки від екватора, де переважають екваторіальні повітряні маси. Особливості клімату пов’язані з високим положенням Сонця над горизонтом протягом усього року. Температури повітря високі — від +24 до +28 °С, висхідні рухи повітря зумовлюють велику кількість опадів — 1000—3000 мм. Тут панують вічне літо та один тип клімату — екваторіальний жаркий та вологий.

Тропічні пояси розташовані приблизно між 20° та 30° ш. в обох півкулях. У теплу пору року середні температури сягають +30 °С і вище, взимку знижуються до +15 °С. Переважають тропічні повітряні маси й високий тиск, а низхідні рухи повітря зумовлюють малу кількість опадів — до 250 мм на рік. Це ознаки тропічного пустельного клімату. На східних узбережжях материків, які омиваються теплими течіями й де кількість опадів досить велика (до 1000 мм), формуються області тропічного вологого клімату.

Субекваторіальні пояси обох півкуль розташовані між екваторіальним та тропічними поясами. Влітку над ними панує тепле й вологе екваторіальне повітря, а взимку сюди приходять сухі тропічні повітряні маси. Тому головна особливість субекваторіального типу клімату — чергування двох сезонів — вологого літа та сухої зими.

Помірні пояси розташовані між 40° та 65° паралелями в Північній та Південній півкулях і є найбільшими за площею. Як жителям помірних широт, вам відома головна особливість помірного клімату: це добре виражені пори року. Температури влітку досить високі — +25 °С і вище, а в холодну пору року знижуються до -10 °С і нижче. Висхідні рухи повітря зумовлюють значну кількість опадів, але розподілені вони нерівномірно. При просуванні в глиб материків кількість опадів зменшується, а амплітуди річних температур збільшуються. У зв’язку із цим у помірному поясі виділяються декілька типів клімату: морський, помірно континентальний, континентальний та мусонний.

У субтропічних поясах формування клімату відбувається за рахунок впливу сезонної зміни повітряних мас: влітку дмуть тропічні вітри, а взимку — помірні. У внутрішніх частинах материків формується субтропічний континентальний клімат, на західних узбережжях — середземноморський тип клімату із жарким сухим літом та вологою м’якою зимою, на східних — мусонний або з рівномірним зволоженням.

На північ від 70° пн. ш. та на південь від 65° пд. ш. панує полярний клімат (арктичний та антарктичний) із постійно від’ємними температурами. Справжнім царством холоду є Антарктида, де зафіксовані найнижчі на Землі температури повітря. Опадів випадає дуже мало — менш ніж 100 мм. Тут сформувалися найсуворіші льодові пустелі.

Субарктичний та субантарктичний пояси розташовані між помірними та полярними (арктичним та антарктичним) поясами. Як і в інших перехідних поясах, тут спостерігається сезонна зміна повітряних мас. Літо коротке, прохолодне й вологе. Зима тривала, сувора та малосніжна.

Головне

• Кліматичні пояси змінюються зонально — від екватора до полюсів. Виділяють 13 кліматичних поясів — сім основних і шість перехідних. Залежно від умов зволоження та температурного режиму в кліматичних поясах формується один або декілька типів клімату.

• Формування різноманітних типів клімату на Землі значною мірою обумовлене неоднорідністю земної поверхні, зокрема розподілом суходолу та Океану.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. За якими ознаками розрізняють кліматичні пояси? Які основні та перехідні кліматичні пояси ви знаєте? Чим вони відрізняються? 2. Чому в екваторіальному кліматичному поясі панує один тип клімату, а в помірному — декілька? 3. За картою кліматичних поясів установіть, у якому кліматичному поясі ви живете. Який тип клімату сформувався у вашій місцевості?

Поміркуйте

Чому межі кліматичних поясів відхиляються від широтного простягання?

Практичне завдання

Підпишіть на контурній карті межі основних та перехідних кліматичних поясів. Позначте (великими літерами) назви типів повітряних мас, які панують у різних кліматичних поясах (наприклад: помірні повітряні маси — ППМ).