Підручник з Географії. 7 клас. Довгань - Нова програма

§ 8. Водні маси та їхні властивості. Закономірності розміщення океанічних течій

Ви дізнаєтесь:

• про типи водних мас та їхні основні властивості

• чому утворюються та яку роль відіграють океанічні течії'

Пригадайте:

• основні типи повітряних мас та райони їх формування

• що таке солоність вод Світового океану та від чого вона залежить

• що називають океанічними течіями

Основна маса вод гідросфери зосереджена у Світовому океані. Для того щоб зрозуміти величезну роль Океану в житті Землі, формуванні клімату материків, важливо знати особливості його природи: властивості океанічних вод, їхні рухи, взаємодію Океану з атмосферою та суходолом.

1. Водні маси та їхні властивості.

Великі об’єми води, що утворюються в різних частинах Океану та мають певні властивості, називають водними масами. Найбільш характерними властивостями водних мас Океану є солоність та температура.

Властивості водних мас змінюються залежно від глибини та місця їх формування. За глибиною розрізняють поверхневі, тропічні, глибинні та придонні водні маси.

Середня глибина Світового океану перевищує 3500 м. На глибинах понад 1000 м вплив сонячного світла та тепла на водні маси практично відсутній. Властивості придонних і глибинних мас майже постійні в усьому Світовому океані, на відміну від поверхневих, що формуються під впливом процесів в атмосфері та прибережних районах материків.

Поверхневі водні маси охоплюють океанічні води до глибин 200—250 м. Вони найбільше змінюють свої характеристики впродовж року та активно переміщуються у просторі. Залежно від своїх властивостей на різних широтах поверхневі водні маси поділяються на екваторіальні, тропічні, помірні та полярні. Прослідкуємо зміни властивостей поверхневих водних мас за картами розподілу солоності та температур (рис. 1, 2).

Екваторіальні водні маси протягом року сильно прогріваються Сонцем. Температура води в середньому становить +27...+28 °С та майже не змінюється за сезонами. В екваторіальних широтах солоність дещо знижена і дорівнює 32—34 %. Це обумовлене великою кількістю атмосферних опадів та потужним стоком прісних вод великих річок — Амазонки, Конго, Нігеру.

У тропічних широтах формуються тропічні водні маси з температурами +20...+25 °С. Спостерігаються сезонні коливання температури води в межах 4...5 °С. Солоність тропічних водних мас вища за екваторіальні й становить 37—42 %. Тут випаровування переважає над опадами, а це збільшує вміст солей. Помірні водні маси відповідно до кліматичних умов змінюють свою температуру за сезонами року: від 0 до +10 °С взимку та від +10 до +20 °С влітку. Солоність вод у помірних широтах наближена до середньої та становить 34—35 %.

Помірні водні маси формуються в Арктиці (арктичні) та поблизу берегів Антарктиди (антарктичні). У помірних областях обох півкуль вода охолоджується до -1...-2 °С. При подальшому зниженні температури утворюється крига. У Північному Льодовитому океані та прибережних антарктичних водах морська крига перебуває в постійному дрейфі. Протягом тривалої та холодної зими площа морського льоду збільшується.

Рис. 1. Розподіл солоності поверхневих вод Океану.

Солоність полярних водних мас знижена внаслідок танення льоду та стоку річок (у Північній півкулі).

2. Течії у Світовому океані.

Водні маси у Світовому океані, як і повітряні маси в атмосфері, перебувають у безперервному русі. Найбільший вплив на природу Океану та материків здійснюють поверхневі океанічні течії.

Напрями рухів течій визначаються багатьма причинами: постійними вітрами, відхиляючою силою обертання Землі навколо осі, рельєфом океанічного дна, обрисами материків тощо.

За властивостями води розрізняють теплі та холодні течії.

Потужність океанічних течій підтверджують такі факти. Течія Гольфстрім в Атлантичному океані щосекунди переносить у середньому 75 млн м3 води, а течія Куросіо поблизу східних берегів Азії — близько 65 млн м3. У той самий час Амазонка — найповноводніша річка світу — за секунду переносить лише 220 тис. м3 води.

Рис. 2. Розподіл температури поверхневих вод Океану (липень).

Найпотужніші поверхневі течії породжуються та підтримуються постійними вітрами двох видів: західними, що дмуть із заходу на схід, та пасатами, що дмуть зі сходу на захід. Взаємодія атмосферних потоків сприяє утворенню системи кругообігів поверхневих течій.

У тропічній зоні, де переважає пасатна циркуляція, виникають пасатні течії західного напрямку. Зустрівши на своєму шляху східні береги материків, вони роздвоюються; частина води прямує до екватора, інша — до полюсів. На 40-х широтах обох півкуль під впливом західних вітрів і відхиляючої сили Коріоліса ці течії повертають на схід.

Поблизу західних берегів материків вони також роздвоюються; частина води спрямовується до екватора, замикаючи коло тропічної циркуляції, частина течії повертає до Північного полюса, даючи початок самостійним циркуляціям помірних широт. У Південній півкулі між 40° і 55° пд. ш., де немає суходолу, під впливом західних вітрів води рухаються лише на схід, утворюючи найпотужнішу на Землі течію Західних Вітрів. Вона охоплює зону завдовжки 30 тис. км, глибиною понад 1 км та переносить щосекунди близько 240 млн м3 води.

Головне

• У Світовому океані формуються значні об’єми води з певними властивостями — водні маси. Властивості водних мас змінюються залежно від глибини та місця їх формування.

• Поверхневі водні маси активно взаємодіють з атмосферою та мають значний вплив на формування кліматичних умов прибережних областей материків.

• Кругові рухи океанічних течій сприяють перерозподілу тепла на Землі.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Що таке водні маси? Які типи водних мас виділяють у Світовому океані?

2. Чому розподіл солоності та температури поверхневих водних мас має зональний характер? 3. Який зв'язок існує між повітряними та водними масами? 4. Назвіть основну причину формування океанічних течій. На конкретних прикладах доведіть своє твердження.

Поміркуйте

Чи може температура придонних вод Світового океану складати -3 °С?

Практичні завдання

1. Позначте на контурній карті найбільші течії Світового океану.

2. Установіть, які течії мають вплив на формування клімату Європи.

Географічні дослідження

Взаємодія Світового океану, атмосфери та суходолу, її наслідки.

Порадник

1. Розкрийте роль Світового океану у формуванні погоди та клімату суходолу:

• нагрівання атмосфери та суходолу;

• циркуляція повітряних мас;

• забезпечення вологою;

• вплив океанічних течій.

2. Складіть схему «Кругообіг води в природі» та охарактеризуйте зв'язки Світового океану, атмосфери та суходолу в цьому процесі.

3. Зробіть висновки щодо наслідків зв'язків між фізичними явищами у Світовому океані, атмосфері й на суходолі.