Підручник з Географії. 7 клас. Довгань - Нова програма

§ 6. Кліматотвірні чинники

Ви дізнаєтесь:

• про основні причини, що впливають на формування клімату

• про що розповідають кліматичні карти

Пригадайте:

• що таке погода

• що таке клімат, які показники його характеризують

• як і чому температура повітря залежить від географічної широти

Вам відомо, що клімат — це багаторічний режим погоди, характерний для певної місцевості. Клімат є важливим компонентом природи, який великою мірою визначає утворення та розміщення великих природних комплексів на материках та в океанах, побутову та господарську діяльність людей. Тому дуже важливо знати особливості клімату тієї чи іншої території, причини його утворення.

1. Кліматотвірні чинники. Кліматичні карти.

Клімат визначається поєднанням на певній території багатьох умов, які називають кліматотвірними чинниками.

З усього різноманіття причин, що впливають на формування клімату певної місцевості, можна виділити основні кліматотвірні чинники:

• кількість сонячної енергії, яку отримує земна поверхня;

• характер підстильної поверхні;

• циркуляція повітряних мас.

Розібратися у складних питаннях утворення типів клімату Землі та їхніх особливостях вам допоможуть кліматичні карти. Із них ви можете отримати інформацію про основні кліматичні показники: температуру, опади, атмосферний тиск, вітри, кліматичні пояси тощо.

2. Сонячна енергія.

Сонячна енергія є не тільки основним джерелом життя на Землі. Вона надає руху «механізмам» погоди та клімату.

Річна кількість сумарного тепла, що надходить до поверхні Землі передусім залежить від кута падіння сонячних променів, прозорості атмосфери, абсолютної висоти місцевості, тривалості світлового дня та багатьох інших причин.

Нерівномірний розподіл сонячного тепла на Землі обумовлює одну з найважливіших географічних закономірностей — залежність температур повітря від географічної широти місцевості та висоти над рівнем моря.

3. Закономірності зміни температури повітря.

Залежність температури повітря від географічної широти легко простежити за кліматичною картою світу.

Для відображення розподілу температур використовують ізотерми — лінії, які з'єднують точки з однаковою температурою повітря. Зазвичай за допомогою ізотерм на кліматичних картах зображують середні річні або середні температури найхолоднішого та найтеплішого місяців — відповідно січня й липня.

Поблизу екватора температура повітря залишається майже незмінною та дорівнює +25...+26 °С, у помірних широтах січневі температури на материках коливаються від 0 °С до -16 °С, а липневі — від +15 °С до +22 °С. Найбільш низькі температури спостерігаються в полярних широтах.

Отже, чим ближче до екватора, тим більшим є кут падіння сонячних променів, тим сильніше нагрівається земна поверхня та вищою є температура приземного шару атмосфери, і навпаки.

4. Вплив підстильної поверхні на формування клімату.

На формування клімату впливають різні особливості земної поверхні, її неоднорідність (рис. 1).

Рис. 1. Чергування на нашій планеті материків і океанів впливає на формування клімату.

Оскільки суходіл і вода по-різному прогріваються й охолоджуються, розрізняють материкові та океанічні (морські) клімати. При просуванні в глиб материків клімат стає більш континентальним — кількість опадів зменшується, а річні амплітуди температур збільшуються. Ступінь континентальності клімату материків також залежить від порізаності, звивистості та розмірів берегової лінії.

Вагомий вплив на клімат материків здійснює висота та характер рельєфу місцевості. Високі гори є кліматичними бар’єрами. При цьому навітряні схили отримують багато опадів, а підвітряні схили сухі (рис. 2).

Морські течії переносять значну кількість тепла з низьких широт у високі. Узбережжя, які омиваються теплими течіями, теплі та вологі, а ті, що омиваються холодними, — прохолодні та сухі. На західному узбережжі Скандинавії аж до Полярного кола за рахунок теплих течій температура навіть взимку становить близько 0 °С, випадає багато опадів. Тут сформувалася зона тайги. На цій самій широті на півострові Лабрадор, який омиває холодна течія, зима суха, літо прохолодне, росте тундрова рослинність.

Рис. 2. Повітряні маси, що містять водяну пару, піднімаються гірськими схилами. Повітря охолоджується, водяна пара, що є в надлишку, конденсується, і випадають опади.

Різні поверхні — ґрунт, вода, рослинність, лід — по-різному поглинають тепло й нагріваються. Відбиваюча здатність земної поверхні характеризується показником альбедо, який вимірюється у відсотках. Чим більшою є здатність поверхні відбивати сонячну радіацію, тим більшим є цей показник. Так, альбедо чистого снігу, який щойно випав, становить 95 %, а чорнозему — лише 15 %.

Головне

• Особливості клімату певної території визначають сукупність та взаємодія кліматотвірних чинників. У першу чергу клімат залежить від надходження сонячної енергії, кількість якої визначається кутом падіння сонячних променів. У зв’язку із цим температури повітря зменшуються від екватора до полюсів.

• Важливим чинником формування клімату є положення території відносно Океану, особливості підстильної поверхні.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Про які кліматотвірні чинники ви дізналися з тексту параграфа? 2. Яку інформацію можна отримати з кліматичних карт? 3. Охарактеризуйте механізм впливу сонячної енергії на формування клімату. 4. Як особливості підстильної поверхні впливають на клімат? 5. Чому в прибережних районах материків клімат влітку прохолодніший, а взимку тепліший, ніж у центральних частинах континентів? 6. Чому та як змінюється температура повітря з висотою?

Поміркуйте

1. Чому температури повітря поблизу екватора протягом року майже незмінні, а при віддаленні від екватора спостерігається збільшення амплітуд між січневими та липневими показниками?

2. Чому в центрі міст температура повітря зазвичай вища, ніж на їхніх околицях?