Підручник з Географії. 7 клас. Довгань - Нова програма

§ 46. Озера Євразії. Зміна стану водойм під впливом господарської діяльності

Ви дізнаєтесь:

• які типи озер поширені в Євразії

• про визначні озера Євразії

• про вплив господарської діяльності на води материка, проблеми водозабезпечення

Пригадайте:

• типи озер за походженням озерних улоговин

• назви великих озер Африки, Австралії, Північної та Південної Америки

Рис. 1. Женевське озеро — найбільше озеро в Альпах.

Озера Євразії, як і річки, численні й різноманітні. Вони різні за походженням улоговин, розмірами, глибинами, солоністю й розміщені на материку дуже нерівномірно. Саме на території Євразії розташовані озера-рекордсмени: найглибше озеро світу Байкал (1642 м) і найбільше за площею водної поверхні озеро Землі Каспійське (371 тис. км2) (зазвичай його називають морем). Найбагатша на озера північно-західна частина Європи. У внутрішніх улоговинах континенту розташована велика кількість солоних озер. Важливою господарською проблемою є збереження та підтримання чистоти внутрішніх вод.

1. Загальна характеристика озер.

Північний захід Євразії можна назвати озерним краєм. Найбільш численні скупчення озер зосереджені на рівнинах і в горах, що зазнавали зледеніння в минулі геологічні часи.

Більшість озер мають льодовикове та льодовиково-тектонічне походження, неправильні обриси й великі глибини. Найбільші з них — Ладозьке й Онезьке озера. Багато льодовикових озер розташовано в Альпах — Женевське (рис. 1), Боденське, Цюрихське.

У різних районах материка є озера, утворення яких пов’язано з розломами земної кори та вулканічними процесами. Типові тектонічні озера — Байкал, Іссик-Куль, Мертве море. Вулканічні озера поширені на Камчатці, Японських і Філіппінських островах, Малайському архіпелазі.

Багато великих озер лежить у внутрішніх посушливих областях Євразії. Це залишкові реліктові озера, збережені на місці давніх водойм, які існували в умовах більш вологого клімату. До них належать найбільші озера світу — Каспійське й Аральське моря із солоною водою, а також озеро Балхаш, яке складається з двох частин — прісної і солоної.

2. Озера-рекордсмени.

Завдяки своїм гігантським розмірам на території Євразії зосереджено безліч озер, серед яких велика кількість унікальних.

Рис. 2. Ладозьке озеро є найбільшим прісноводним озером у Європі. Вода тут настільки чиста й прозора, що можна чітко розрізнити найдрібніші предмети, які лежать на дні на глибині 4—6 м.

Рис. 3. Своєю назвою Байкал, що в перекладі означає «багате озеро», завдячує якутам. Води озера та прибережні території відрізняються унікальним різноманіттям флори та фауни, більша частина видів яких є ендемічними.

Озеро Байкал (рис. 3) — найглибше озеро планети. Його глибина — 1642 м, що перевищує глибини багатьох морів світу. Озеро простягається з північного сходу на південний захід на 636 км, має найбільшу ширину 79 км. Тут нагромаджено понад 20 % запасів поверхневих прісних вод земної кулі. Сюди несуть свою воду 1123 річки, а витікає лише одна — могутня Ангара. Влітку Байкал пом’якшує спеку, а взимку — суворі сибірські морози. Байкал є найстарішим озером на Землі. Формування його улоговини почалося 25—30 млн років тому й триває в наш час. Щороку береги озера розсуваються приблизно на 2 см, а його площа збільшується на 3 гектари. Тут сформувався унікальний тваринний світ, який налічує понад 1,5 тис. видів, 75 % яких є ендеміками, тобто вони ніде, крім Байкалу, не водяться.

Ще один рекордсмен — Каспійське море — найбільше за площею озеро у світі. На території, яку воно займає, — 371 тис. км2 — могла б розміститися така велика європейська держава, як Німеччина. Основною водною артерією, яку живить Каспій, є Волга.

Води унікального моря-озера містять різноманітні рибні багатства, серед яких найбільш цінні — осетрові. Проте від другої половини XX ст. спостерігається невпинне скорочення органічного світу Каспійського моря. Це пов’язано з видобутком нафти на узбережжі та з дна моря.

Рис. 4. Скадарське озеро — найбільше озеро на Балканському півострові. Має площу поверхні 391 км2 і розташоване на території Чорногорії та Албанії. Озеро є одним із найбільших пташиних заповідників у Європі, тут мешкають 270 видів рідкісних птахів.

Рис. 5. Озеро Світязь — найглибше озеро України (понад 58 м). Це один із наймальовничіших куточків нашої країни. Зовсім недавно вода в цьому озері була надзвичайно прозорою, але зазнала істотного забруднення, передусім отрутохімікатами, змитими з полів.

Мертве море — найсолоніше озеро у світі. Його назва не є випадковою: в озері не водиться риба, не ростуть водорості, відсутнє життя й на його берегах.

Серед озер-рекордсменів Євразії представлений і сумний рекорд. Це Аральське море, оголошене зоною екологічного лиха. Від початку 60-х рр. XX ст. море, яке не так давно було одним із найбільших в Азії, гине. Пов’язано це з інтенсивним забором вод річок, які впадають у нього, — Амудар’ї й Сирдар’ї. В окремі роки їхні води навіть не доходять до моря, що в умовах високого випаровування привело до скорочення площі моря в кілька разів і розпаду його на окремі водойми. На місці висохлих ділянок моря утворилася пустеля Арал кум.

3. Зміна стану водойм під впливом господарської діяльності.

Незважаючи на те що Євразія посідає перше місце за запасами водних ресурсів на Землі, багато її районів відчувають гостру нестачу прісних вод. Це пов’язано як із нерівномірним розподілом внутрішніх вод територією материка, так і з надмірним забрудненням природних водойм унаслідок інтенсивної господарської діяльності. Значно забруднені промисловими відходами такі річки Європи, як Дунай, Рейн.

Рис. 6. Річка Цитарум — найзабрудненіша річка у світі. Вона розташована в Індонезії та протікає поряд з її столицею — Джакартою, збираючи відходи з багатомільйонного міста. Місцеві жителі вже забули, що там колись водилася риба. Виловлювати сміття в річці та здавати його на переробку тепер стало набагато вигідніше, ніж рибалити. Схожа на смітник річка фактично є головним джерелом води для сільського господарства й водопостачання людей.

У внутрішніх районах Азії, де й без того існує дефіцит води, ця проблема загострюється значними витратами водних ресурсів на зрошення полів. Саме в Азії зосереджено 3/4 зрошуваних полів усього світу. Оскільки для сільськогосподарських потреб використовують води не тільки великих, але й малих річок, рівень води в них упав настільки, що існує загроза їхнього перетворення на ваді.

Найбільш негативного впливу зазнають водойми Євразії, які розташовані в місцях високого скупчення населення (рис. 6).

Одними з найзабрудненіших річок світу є Ганг і його притоки. У річку Ямуну — притоку Гангу — викидається 58 % сміття з індійської столиці Нью-Делі. Вкрай обмежені запаси прісної води мають країни Південно-Західної Азії. Водні ресурси цього регіону становлять лише 0,9 % від світових водних ресурсів, що є найнижчим у світі показником. Ряд країн Аравійського півострова розв’язує проблеми водопостачання через запровадження технологій опріснення морської води.

Головне

• Озера Євразії відрізняються за величиною, походженням, солоністю та розміщені дуже нерівномірно. На материку розташовані найбільше (Каспійське море) та найглибше (Байкал) озера світу, а також найсолоніше озеро — Мертве море.

• Внутрішні води материка істотно змінені у зв’язку з господарською діяльністю людини. Води річок та озер забруднюються промисловими й побутовими відходами, що призводить до загибелі органічного світу водойм, виснаження ресурсів прісних вод, загострення проблеми водопостачання.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Які типи озер за походженням озерних улоговин поширені в Євразії? Наведіть конкретні приклади. 2. Чому в Євразії великі озера розташовані не тільки в місцях значного зволоження, але й у внутрішніх, посушливих районах? 3. Які озера Євразії можна назвати озерами-рекордсменами? 4. Які види господарської діяльності найбільш негативно впливають на стан природних водойм? 5. У яких районах Євразії найбільш гостро постає проблема водопостачання? Із чим це пов'язано?

Практична робота 10 (продовження)

Позначення на контурній карті назв географічних об'єктів Євразії.

Позначте на контурній карті географічні об'єкти Євразії: озера: Каспійське, Женевське, Ладозьке, Байкал, Мертве море.

Працюємо самостійно

1. У тексті параграфа ви прочитали про озера-рекордсмени, розташовані в Євразії. Однак перелік цих унікальних водойм далеко не повний. Підготуйте повідомлення про інші унікальні озера материка, України.

2. На межі двох суворих пустель Азії — Такла-Макан і Гобі — розташоване загадкове озеро Лобнор. Загадковим озеро називають тому, що мандрівники щоразу знаходили його на новому місці. Розкрити таємницю озера-кочівника вдалося М. Пржевальському. Спробуйте це зробити й ви.