Підручник з Географії. 7 клас. Довгань - Нова програма

§ 45. Води суходолу. Найбільші річки

Ви дізнаєтесь:

• про загальний розподіл внутрішніх вод Євразії

• про найбільші річкові системи материка та їхні особливості

Пригадайте:

• чинники, що впливають на забезпеченість материка внутрішніми водами

• назви найбільших річок Африки, Австралії, Північної та Південної Америки

У Євразії представлені всі види внутрішніх вод. Територією материка протікають багато довгих і повноводних річок (рис 2). Тут розташовані найглибше та найбільше за площею водної поверхні озера. У Євразії сформувалися найпотужніший шар багаторічної мерзлоти, грандіозні гірські льодовики, колосальні запаси підземних вод.

1. Загальна характеристика внутрішніх вод.

У зв’язку зі значними відмінностями кліматичних умов та особливостями рельєфу внутрішні води розподілені територією материка нерівномірно. Найбільш розвинена гідрографічна мережа на заході, півночі, сході й південному сході материка. Стікаючи з гір і височин, що розташовані у внутрішніх районах, річки прямують до океанів. Загальний обсяг річкового стоку в Євразії — найбільший у світі. Найдовша та найповноводніша річка — Янцзи (5800 км) (рис. 1).

Характерною рисою внутрішніх вод Євразії є величезна площа басейнів внутрішнього стоку (30 % площі материка). За їх загальною площею Євразія не має собі рівних.

У Євразії багато озер, різних за розміром, водним режимом і походженням. Особливо багато озер на північному заході Євразії в умовах вологого прохолодного клімату.

Євразія має значні запаси підземних вод. Найбільші артезіанські басейни розташовані між шарами осадових порід у надрах великих рівнин. З областями складчастості пов’язані виходи мінеральних вод, що мають лікувальні властивості, серед яких найбільш відомі цілющі джерела Карлових Вар у Чехії, Віші у Франції, в Українських Карпатах, на Камчатці, Японських островах. У внутрішніх частинах Азії, де поверхневий стік розвинений слабо, із виходами підземних вод пов’язане утворення великих оазисів. В Ісландії та на Камчатці багато гейзерів.

Рис. 1. Басейни стоку річок в океани й безстічні області.

Багаторічна мерзлота в Євразії займає найбільші площі у світі. Вона вкриває майже 1/3 території Азії. Товщина мерзлого шару гірських порід коливається від кількох метрів на північному заході до 1200 м на півночі. Навесні та влітку, коли верхній шар мерзлих порід розтає, утворюються численні болота.

Сучасне зледеніння Євразії охоплює острови Арктики й найбільш високі гірські системи.

Рис. 2. Порівняльна довжина найбільших річок Євразії.

2. Розподіл річкових систем.

Найбільшою водостічною площею характеризується Північний Льодовитий океан. Сюди несуть свої води такі великі річки, як Об, Єнісей, Лена (рис. 3). Майже всі річки басейну Північного Льодовитого океану мають снігове живлення. Взимку вони надовго замерзають.

Другим за величиною є басейн Тихого океану. Йому належать річки півострова Індокитай і Східної Азії, серед яких найбільшими є Янцзи, Хуанхе, Амур, Меконг (рис. 4). Майже в усіх річок цього басейну переважає дощове живлення. У верхів’ях вони гірські, зі стрімкою течією, глибоко врізаються в товщі гірських порід.

Третій за величиною — басейн Індійського океану. До нього належать переважно річки, які беруть початок на Тибетському й Вірменському нагір’ях, у Гімалаях. Це Інд, Ганг із притокою Брахмапутрою (рис. 5), Тигр і Євфрат. Річки цього басейну мають головним чином дощове живлення, а у верхів’ях — льодовиково-дощове. Влітку всі річки під час мусонних дощів і танення гірських льодовиків сильно розливаються, взимку — мілішають. Особливо велика повінь буває на річці Ганг, коли рівень води піднімається на 10—12 м.

В Атлантичний океан і його моря впадають річки Західної, Південної та частково Східної Європи. Річкова мережа тут густа, але таких великих річок, як в Азії, немає. Живлення річок та їхній режим різноманітні. На заході, в області морського клімату, річки не замерзають (Сена, Луара тощо). Вони повноводні цілий рік. На сході, там, де взимку буває сніговий покрив і річки ненадовго замерзають, трапляється весняна повінь (Вісла, Одра, Ельба). Річки, які беруть початок в Альпах (Рейн та ін.), мають переважно льодовикове живлення. Великі річки Європи — Дунай, Дніпро, Дністер, що впадають у Чорне море, із мішаним живленням і весняними повенями, — є важливими транспортними артеріями, джерелами водопостачання й електроенергії.

Рис. 3. «Ленські стовпи» — геологічне утворення та однойменний природний парк на березі річки Лени. Тут поширені численні останці від руйнування корінних порід, що утворюють «колонади», «вежі», «арки», «собори» та інші химерні фігури.

Рис. 4. Меконг, «річка Великого дракона», «Батько річок» — найбільша водна артерія Південно-Східної Азії. Вона протікає територією шести країн. Меконг бере свій початок на висоті приблизно 6500 м. Живлять річку мусонні дощі, а у верхів'ях — льодовики та сніги Тибету.

Рис. 5. Річка Ганг із Брахмапутрою при впаданні в Бенгальську затоку утворює найбільшу у світі дельту — понад 105 тис. км2. Хоча річка є дуже забрудненою, індійці вважають її священною та вірять, що вода Гангу здатна змити гріхи людини. Тут завжди багато паломників.

До областей внутрішнього стоку належать річки, які впадають у Каспійське море. Серед них найбільша річка Європи — Волга, річки, що протікають Туранською низовиною й внутрішніми областями Іранського й Аравійського плоскогір’їв.

Внутрішні частини Євразії, зайняті пустелями й напівпустелями, майже позбавлені річкової мережі.

3. Найбільші річки.

Великі річки Євразії, як і на інших материках, здавна були «колисками цивілізацій». У їхніх долинах народжувалися й процвітали давні могутні держави.

Східні райони Китаю — «царство» двох найбільших річок Євразії — Янцзи («Блакитна річка») і Хуанхе («Жовта річка»). Вони беруть початок на пустельній північно-східній окраїні Тибету. Характер течії та режим цих річок дуже схожі. У верхній течії вони мають глибоке русло й приймають велику кількість приток, які стікають із гір. У середній і нижній течіях приток майже немає, проте тут збудовано безліч зрошувальних каналів, які живлять рисові поля, що розкинулися на сотні кілометрів. Хуанхе і Янцзи відрізняються неспокійним характером.

Рис. 6. Дунай — міжнародна річка; вона перетинає території десяти європейських держав. У нижній течії утворює мальовничу дельту — болотисто-очеретяні зарості із сотнями мілких рукавів і приток. На території України в Дунайській дельті створений біосферний заповідник.

Рясні мусонні дощі нерідко призводять до катастрофічних повеней.

Волга — найбільша річка Європи. Вона бере початок на Валдайській височині, витікаючи непримітним струмочком із невеликого болота. У своїй течії на південь Волга приймає сотні великих і малих річок, найбільші з яких — Ока й Кама. Волга — типова рівнинна річка. У нижній течії її ширина доходить до 1,5—2 км, а в період весняної повені вона розливається на 20—40 км: з одного її берега не видно іншого. Другою за величиною річкою Європи є Дунай (рис. 6).

Дніпро є головною річкою України. Як і Волга, річка бере початок на Валдайській височині, перетинає Росію, Білорусь і протягом 981 км тече територією нашої держави. Дніпро приймає близько 1000 приток, має весняну повінь і мішане живлення. Із грудня до середини березня замерзає. На берегах Дніпра побудовано багато великих українських міст — столиця нашої держави Київ, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Херсон тощо. Дніпро є найбільшою судноплавною річкою України та важливим джерелом водопостачання.

Головне

• Євразія багата на всі види внутрішніх вод: річки, озера, болота, підземні води, льодовики, області вічної мерзлоти, які займають найбільші площі у світі.

• Тільки в Євразії річки належать до басейнів усіх чотирьох океанів, а басейн внутрішнього стоку є найбільшим у світі. Тип живлення й режим річок залежать від кліматичних умов — кількості опадів і їхнього розподілу за порами року, переважних температур.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. На які види внутрішніх вод багата Євразія? 2. Чому внутрішні води розподілені територією материка нерівномірно? У яких районах Євразії річкова мережа найбільш густа? 3. До басейнів яких океанів належать річки Євразії? До якого басейну належать річки, що протікають у вашій місцевості? 4. Чому в Євразії області внутрішнього стоку займають великі площі? 5. Які характерні риси мають річки, що належать до різних басейнів стоку? Назвіть особливості режиму, живлення й характеру течії річок вашої місцевості. 6. Визначте причини утворення великих масивів вічної мерзлоти в Євразії. 7. У яких районах розташовані гірські й покривні льодовики Євразії? Де льодовиків більше — у Європі чи Азії? Чому?

Практична робота 10 (продовження)

Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Євразії.

Позначте на контурній карті географічні об'єкти Євразії: річки: Рейн, Дунай, Дніпро, Волга, Об, Єнісей, Лена, Амур, Хуанхе, Янцзи, Меконг, Ганг, Інд, Євфрат, Тигр.

Працюємо в групах

1. Використовуючи текст параграфа й карти атласу, здійсніть уявну подорож однією з річок Євразії. Результати своїх спостережень подайте у вигляді таблиці (зразок на с. 172). 2. На основі результатів виконання завдання 1 складіть порівняльну характеристику двох річок Європи й Азії (на вибір).

Працюємо самостійно

Як відомо, населення внутрішніх районів Азії та Аравійського півострова стикається з проблемами нестачі прісної води. Використовуючи додаткові джерела географічних знань, з'ясуйте, яким чином ці проблеми вирішуються. Які власні шляхи розв'язання проблеми водопостачання ви можете запропонувати?