Підручник з Географії. 7 клас. Довгань - Нова програма

§ 23. Води суходолу

Ви дізнаєтесь:

• чому Південна Америка є рекордсменом за водністю серед інших материків Землі

• про розташування та природні особливості найбільших водних об'єктів материка

Пригадайте:

• які компоненти природи впливають на формування вод суходолу

• основні джерела живлення річок Африки

Південна Америка — материк багатьох рекордів, пов’язаних із її внутрішніми водами. Саме тут протікає найдовша й найповноводніша річка земної кулі, яка має найбільший у світі річковий басейн та найбільшу кількість приток. У Південній Америці розташований найвищий і найпотужніший водоспад, найбільше високогірне озеро світу. Такі особливості внутрішніх вод материка обумовлені насамперед характерними рисами його клімату та рельєфу.

Рис. 1. Порівняльна довжина великих річок Південної Америки.

1. Загальна характеристика вод суходолу Південної Америки.

Материк Південна Америка не має собі рівних за забезпеченістю водами. Континент охоплює близько 12 % площі суходолу, але на нього припадає 27 % загального об’єму світового стоку води. Розташування материка в низьких широтах, відкриті вологим вітрам рівнинні простори та винятково вологий клімат — усе разом створює сприятливі умови для утворення найбільших і найбагатоводніших річкових систем. Тут протікають найбільші річки Землі — Амазонка, Парана, Оріноко (рис. 1).

Розташування гірської системи Анд у західній прибережній частині материка обумовило нерівномірний розподіл річкової мережі між басейнами Тихого та Атлантичного океанів. Території внутрішнього стоку охоплюють незначні площі — лише 6 % (рис. 2). Живлення більшості річок — дощове, лише деякі річки отримують воду за рахунок танення снігу й льоду в горах.

Протікаючи в Андах, перетинаючи плоскогір’я, річки Південної Америки утворюють численні пороги й водоспади. На одній із приток річки Оріноко розташований найвищий і найпотужніший водоспад світу — Анхель (1054 м) (рис. 3), а на притоці Парани — один із найкрасивіших водоспадів — Ігуасу (82 м) (рис. 4).

Рис. 2. Басейни стоку річок в океани.

Рис. 3. Водоспад Анхель.

Озер у Південній Америці порівняно небагато. Найбільше озеро материка — озеро-лагуна тектонічного походження Маракайбо. У Центральних Андах у западині на висоті 3812 м розташоване найбільше з високогірних озер світу — Тітікака (рис. 5).

Значні території материка добре забезпечені підземними водами, що має важливе значення для водопостачання міст.

Незважаючи на значну висоту Анд, льодовиків тут небагато. У міру просування на південь висота снігової лінії поступово знижується.

2. Найбільші річкові системи.

Амазонка (6992 км) — найдовша та найповноводніша річка світу, яка має найбільший річковий басейн (рис. 6). Річка бере початок у Перуанських Андах зі свого головного витоку — річки Мараньйон, яка маленьким струмочком витікає з високогірного озера. Завдяки останнім дослідженням верхів’їв Амазонки у 2013 р. її було офіційно визнано найдовшою річкою світу. В Амазонки понад 1100 приток, 20 із яких мають довжину від 1500 до 3500 км, а понад сотня є судноплавними. Завдяки численним притокам Амазонка залишається повноводною цілий рік.

Різноманітність рослинного і тваринного світу Амазонки робить її справжньою природною скарбницею. У річці живуть близько 2000 видів риб — це в три рази більше, ніж у великій африканській річці Конго.

Рис. 4. Водоспад Ігуасу — це ціла система водоспадів із 275 водяних лавин.

В Амазонці зустрічається гігантська червона риба арапаїма (піраруку) завдовжки 5 м і вагою до 200 кг. Є дрібні рибки з дуже яскравим забарвленням — гупі, відомі європейцям як акваріумні. Найширшу та найсумнішу популярність мають піраньї. В Амазонці та її притоках водяться чорні каймани — крокодили завдовжки до 4,6 м, прісноводні дельфіни — ламантини.

Рис. 5. Озеро Тітікака.

Рис. 6. Річка Амазонка.

Інші великі річки Південної Америки — Парана та Оріноко, — на відміну від Амазонки, мають яскраво виражену сезонність стоку. Максимальне підняття рівня води припадає на літній сезон, а в сухий період вони сильно мілішають. Із приходом вологого екваторіального повітря настає сезон дощів, річки розливаються, затоплюючи великі території та перетворюючи їх на болота. Такі повені нерідко мають катастрофічний характер.

Річки системи Парани збирають води на Бразильському плоскогір’ї та внутрішніх рівнинах, річка Оріноко з притоками — на Гвіанському плоскогір’ї. Вони прокладають свій шлях крізь тверді породи фундаменту платформи, тому у верхніх течіях річки порожисті й утворюють численні водоспади. У середній і нижній течіях Парана й Оріноко — типові рівнинні річки, зручні для судноплавства.

Річки Південної Америки мають значний гідропотенціал, у посушливих районах внутрішніх рівнин їхня вода використовується для зрошення полів.

Головне

• Південна Америка — найбагатший на води материк. Він має розвинену річкову мережу, чому сприяють кліматичні умови та рельєф материка.

• Найбільша річка Південної Америки й світу — Амазонка.

• Більшість рівнинних південноамериканських річок судноплавні в середній і нижній течіях.

• Найбільші озера Південної Америки — Маракайбо на півночі материка та Тітікака в Андах.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Якими причинами пояснюється високий показник річкового стоку Південної Америки? 2. До басейну якого океану належить більша частина річок Південної Америки? Чим це пояснюється? 3. Який тип живлення характерний для більшості річок материка? 4. Яке походження мають озера Південної Америки? У яких районах розташовані найбільші з них? 5. Що спільного в річкових системах Південної Америки та Африки? Що їх відрізняє? 6. Чому процес зледеніння в Андах не набув значного поширення?

Поміркуйте

Наведіть докази твердження: «Водна мережа материка — це дзеркало його клімату та рельєфу».

Практична робота 5 (продовження)

Позначення на контурній карті назв географічних об'єктів материка. Підпишіть на контурній карті географічні об'єкти Південної Америки: річки: Амазонка, Парана, Оріноко; водоспади: Анхель, Ігуасу; озера: Маракайбо, Тітікака.

Працюємо самостійно

Використовуючи додаткові джерела географічних знань, проведіть дослідження природи водних об'єктів Південної Америки за власним вибором. Результати роботи оформте у вигляді брошури або буклета.