Підручник з Географії. 7 клас. Довгань - Нова програма

§ 21. Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини

Ви дізнаєтесь:

• які тектонічні структури лежать в основі Південної Америки

• які форми рельєфу поширені на материку

• чому в Андах багато діючих вулканів та часто трапляються землетруси

• які мінеральні багатства містять надра материка

Пригадайте:

• тектонічні структури, які складають основу Африки

• який зв'язок існує між тектонічною будовою, поширенням форм рельєфу, родовищ корисних копалин

Південна Америка, так само як і Африка, була складовою частиною давнього материка Гондвана. Активізація внутрішніх процесів Землі, що розпочалася близько 180 млн років тому, призвела до відокремлення та подальшого дрейфу Південної Америки на захід і «розкриття» Атлантичного океану. Результатом тривалих рухів літосферної плити в одному напрямку стали деформація земної кори на заході материка й утворення гігантської системи складок із численними розломами.

Рис. 1. Тектонічна будова Південної Америки.

1. Тектонічна будова та рельєф.

Зіставлення тектонічної та фізичної карт Південної Америки допомагає встановити зв’язок між розміщенням тектонічних структур та основних форм рельєфу. Континент Південна Америка складається з двох основних структурних елементів — Південноамериканської платформи в центрі й на сході та області кайнозойської складчастості на заході (рис. 1). У розміщенні основних форм рельєфу Південної Америки чітко простежуються гірський захід і рівнинний схід.

Рельєф рівнинної частини сформувався на давній Південноамериканській платформі. За свою тривалу історію вона зазнала кількаразових піднесень та опускань. Ділянки опускань виражені в рельєфі низовинами — Амазонською (рис. 2), Орінокською, Ла-Платською.

Рис. 2. Амазонська низовина є найбільшою у світі. За формою вона нагадує гігантську таріль розміром понад 5 млн км2. На її території могли б розміститися вісім таких держав, як Україна.

Низовини займають близько 45 % площі материка. Піднятим ділянкам платформи — щитам — відповідають Бразильське та Гвіанське плоскогір’я. Розломи земної кори розбили Гвіанське плоскогір’я на окремі блоки, які являють собою величезні піднесені масиви — тепуї (рис. 3).

Тепуї — гори з плоскими вершинами. Слово «тепуй» мовою індіанців означає «дім богів». Зазвичай тепуї стоять ізольовано одна від одної, височіючи над джунглями важкодоступними стрімчаками, що створює умови для існування там ендемічних рослин і тварин.

Складчаста область Анд — результат взаємодії літосферних плит — Південноамериканської з океанічними. Анди простягаються вздовж усього західного узбережжя Південної Америки та являють собою найдовшу (близько 9000 км) гірську систему суходолу. Найвища точка Анд і всієї Західної півкулі — гора Аконкагуа (6960 м).

Формування Анд почалося ще за герцинської складчастості, а основне горотворення відбулося в альпійську епоху. Горотворчі процеси в Андах тривають і до сьогодні. Це одна з найактивніших тектонічних зон Землі. Тут часто трапляються землетруси, і майже кожне місто, розташоване в Андах, хоча б один раз за свою історію існування було повністю зруйновано підземними поштовхами. Гребені високих гірських ланцюгів увінчані конусоподібними вершинами згаслих і діючих вулканів. Усього їх налічується близько 70, серед яких один із найвищих діючих вулканів Землі — Котопахі (5897 м) (рис. 4).

Рис. 3. Тепуї в національному парку Канайма (Венесуела).

Рис. 4. Вулкан Котопахі.

Один із катастрофічних землетрусів, що дістав назву Великого Чилійського землетрусу, стався в Андах 22 травня 1960 р. Підземні поштовхи відчувалися протягом семи днів. Було зруйновано 35 міст, сотні інших населених пунктів, загинули близько 10 тис. осіб, понад 2 млн жителів залишилися без домівок. Цунамі, що виникли в результаті землетрусу, досягли берегів Японії та Курильських островів.

2. Корисні копалини.

Ніщо так не вабило європейських завойовників до Південної Америки, як казкові багатства надр материка, особливо великі запаси кольорових і рідкісних металів в Андах. Потрапляння магми в осадові породи привело до утворення найбільших у світі родовищ мідних руд, а також руд вольфраму й олова, срібла, свинцю та цинку, сурми, ванадію і молібдену, золота, ртуті та платини. На плоскогір’ях у східній частині материка залягають родовища заліза, марганцю, титану, радіоактивних металів, а також найбільші у світі запаси берилію, ніобію та циркону. В осадових породах прогинів і западин платформи виявлено родовища нафти, природного газу, кам’яного вугілля.

Рис. 5. Профіль рельєфу Південної Америки за 20° пд. ш.

На тихоокеанському узбережжі материка та прибережних островів склалися сприятливі умови для утворення нерудних корисних копалин — селітри, йоду, барію та нагромадження органічного добрива — гуано.

Головне

• В основі материка лежать дві великі тектонічні структури — давня Південноамериканська платформа та пояс альпійської складчастості, який примикає до неї із заходу.

• За характером поверхні материк умовно поділяється на дві частини — східну рівнинну та західну гірську. У Південній Америці розташована найбільша за площею низовина — Амазонська і найдовша гірська система — Анди.

• Південна Америка багата на корисні копалини. Значними є запаси руд металів і нафти.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Яка платформа лежить в основі материка Південна Америка? Які типи рівнин відповідають цій платформі? 2. Що стало причиною утворення гірської системи Анд на заході материка? Які процеси свідчать про продовження горотворчих процесів в Андах? 3. Що подібного й відмінного в рельєфі Африки та Південної Америки? 4. На які корисні копалини багата Південна Америка? У чому полягають причини зосередження найбагатших родовищ кольорових металів в Андах?

Практична робота 5 (продовження)

Позначення на контурній карті назв географічних об'єктів материка.

Позначте на контурній карті основні форми рельєфу Південної Америки: низовини: Амазонська, Орінокська, Ла-Платська; плоскогір'я: Бразильське, Гвіанське; гори: Анди (г. Аконкагуа); вулкани: Льюльяйльяко, Котопахі.

Працюємо самостійно

Використовуючи профіль рельєфу Південної Америки (рис. 5) та додаткові джерела географічних знань, складіть розповідь про подорож експедиції, яка перетинала материк зі сходу на захід.

Практичне завдання

Порівняйте рельєф і корисні копалини Південної Америки та Африки. Виявіть спільні й відмінні риси.