Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Довгань - Нова програма

§ 39. Природні умови і ресурси. Населення

Пригадайте

• що характерно для демографічної ситуації в найбільш відсталих країнах світу

1. Природні умови.

Африка — один із найрівнинніших материків світу. Тому її територія зручна для освоєння. Важливою особливістю є умовний поділ материка на низьку й високу частини. Низька Африка — це північні і північно-західні частини материка, де середні висоти не перевищують 1000 м.

Висока Африка — це південна і південно-східна частини материка. Тут лежить Ефіопське нагір’я та Східноафриканське плоскогір’я з найвищою вершиною материка — згаслим вулканом Кіліманджаро.

Африка є найжаркішим материком. На переважній частині його території температури не опускаються нижче 0°С. Це пояснюється положенням материка в екваторіальних і тропічних широтах (між субтропічними поясами Північної і Південної півкуль). Головною перешкодою для розвитку землеробства є нерівномірні та нерегулярні опади.

Великих збитків природі Африки та її населенню завдають стихійні лиха. До найбільш небезпечних із них належать посухи. У 1968—1973 рр. найсильніша посуха вразила зону Сахель (це вузька смуга африканських саван на південь від Сахари).

2. Природні ресурси.

Мінеральні ресурси Африки багаті, але розвідані й освоєні ще недостатньо. Із паливних корисних копалин найбільше значення мають родовища нафти та природного газу. Вони були відкриті в другій половині XX ст. і здебільшого зосереджені в Сахараському басейні та районі Гвінейської затоки.

Мал. 1. Самородок міді (Замбія).

Найбільші запаси нафти розташовані в Лівії (дев’яте місце у світі — 6,3 млрд т), Нігерії, Алжирі та Анголі. За ресурсами природного газу лідерами є Нігерія (дев’яте місце у світі — 5 трлн м3) та Алжир.

Запаси вугілля в Африці обмежені та становлять приблизно 1/20 від світових. Із них понад 80% припадає на ПАР (десяте місце у світі — майже 10 трлн т), ще частка — на Зімбабве і Нігерію.

Африка багата на руди чорних і кольорових металів. Тут є численні родовища залізних руд (на заході й північному заході регіону). Одне з найбільших родовищ марганцевих руд світу — Моанда — розташоване в Габоні (Центральна Африка). У центральній частині Африки (на території Замбії та ДР Конго) проходить смуга родовищ мідних руд завдовжки понад 200 км і завширшки до 50 км — знаменитий Коппербелт (мал. 1). На території цього «мідного поясу» та поблизу нього розвідані багаті родовища кобальту, свинцю, цинку, срібла, урану.

В Африці також розвідані найбільші у світі запаси алюмінієвих руд — бокситів (Західна Африка, переважно Гвінея) і золота (найбільші родовища — у Південній Африці).

Із нерудних корисних копалин Африка виділяється найбільшими у світі запасами фосфоритів та алмазів. Фосфорити залягають переважно в Північній Африці (особливо в Марокко). Найбільші родовища алмазів зосереджені на півдні (ПАР, Намібія, Ботсвана, ДР Конго, Ангола), хоча є вони і на заході материка (Гана, Ліберія, Сьєрра-Леоне).

Земельні ресурси Африки досить значні, хоча зі збільшенням кількості населення забезпечення ними зменшується. Велику небезпеку становлять засолення ґрунтів у зрошуваних районах, а також ерозія.

На материку недостатньо лісових ресурсів — лісистість нижча за середньосвітові показники. До того ж вони переважно зосереджені в екваторіальних широтах і використовуються неефективно.

Нерівномірно розподілені й водні ресурси. Значна кількість країн відчувають нестачу прісної води навіть для основних потреб населення.

Рекреаційні ресурси Африки є значними, проте ще мало освоєні. На сьогодні вони найбільше використовуються в Єгипті, де численні історичні пам’ятки поєднуються із чудовими пляжами Червоного моря.

3. Населення. Система розселення.

В Африці проживає понад 1,2 млрд жителів, і їхня кількість стрімко зростає. Очікується, що до 2050 р. ця цифра подвоїться, адже материк має найвищі показники природного приросту населення у світі. Середній вік населення більшості країн становить менше ніж 22 роки (у світі — 30 років).

Міграційні процеси здебільшого пов’язані зі збройними конфліктами, а на півночі — із намаганням облаштуватися в найбільш економічно розвинених країнах Європи.

Африка посідає останнє місце у світі за тривалістю життя, але при цьому на материку є істотні розбіжності. Більш сприятлива ситуація в Північній Африці, де тривалість життя становить 70 років (це близький до середнього показник у світі), а в Тунісі й Лівії — 76 років. Найменша тривалість життя у Східній і Центральній Африці (у середньому 58—60 років). Так, в Анголі цей показник дорівнює 52 роки.

Середня густота населення Африки становить 40 осіб/км2. Проте відмінності між окремими районами є суттєвими й досягають десятків разів. Найвищим є показник у пониззях річки Ніл та окремих ділянках її долини, де сформувалася одна з перших цивілізацій світу — Стародавній Єгипет. Густо заселені:

• узбережжя Гвінейської затоки та прилеглі рівнини (швидко зростає населення Нігерії, яка є сьомою за кількістю населення у світі);

• узбережжя Середземного моря (сприятливі кліматичні умови, давня історія заселення, наявність природних ресурсів, у тому числі рекреаційних, близькість до Європи);

• район Великих африканських озер (Вікторія, Танганьїка і Ньяса), де склалася давня хліборобська культура;

• окремі райони Центральної та Південної Африки з розвиненою гірничодобувною промисловістю або плантаційним сільським господарством.

Найменша густота у важкодоступних районах вологих екваторіальних лісів і пустелях. У першу чергу це територія Сахари, в окремих частинах якої постійне населення відсутнє.

Африка поступається іншим регіонам світу за часткою міського населення. У містах проживає близько 45% африканців. Тільки Північна і Південна Африка мають 50% міського населення.

Найбільше місто континенту й колишня столиця Нігерії — Лагос (понад 13 млн жителів). Він розташований на узбережжі Гвінейської затоки і є головним промисловим центром не тільки Нігерії, але й усієї західної частини материка. На другому місці — Каїр (столиця Єгипту). Разом із передмістями тут проживає близько 12 млн осіб. Крім цих двох міст, до світових у регіоні також належать Йоганнесбург, Кейптаун, Дакар і Найробі.

Расовий, національний і релігійний склад населення африканських країн дуже різноманітний. Тут налічується понад 200 народів і десятки етнічних груп. Найбільші — араби, банту, конго, йоруба, хауса, фульбе, сомалі, ібо, нілоти, шона, бушмени. Тільки на півночі Африки переважають однонаціональні країни (наприклад, араби в населенні Тунісу складають 98%, Лівії та Єгипту — 90%). Для більшості інших країн характерна етнічна строкатість. Для внутрішньої політики таких країн характерним є трайбалізм — опора в управлінні державою на представників свого етносу.

Народи Африки сповідують різні релігії. В арабських країнах (Алжир, Марокко, Єгипет тощо), а також у Сомалі й Джібуті переважає іслам. Багато мусульман у Центральній Африці. Проте загалом Центральна і Східна Африка відрізняються переважанням місцевих релігій. У Південній Африці поширене християнство. Часто в межах однієї країни представлені різні релігії.

Головне

• Природні умови на більшості території Африки досить складні й не завжди сприяють господарській діяльності.

• Мінеральні ресурси Африки багаті, але розвідані й освоєні ще недостатньо.

• На материку нерівномірно розподілені лісові та водні ресурси, до того ж вони неефективно використовуються.

• В Африці проживає понад 1,2 млрд жителів, і їхня кількість стрімко зростає через високі показники народжуваності.

• Суттєві відмінності в густоті населення Африки пояснюються різними природними умовами, історичними чинниками, природним і механічним рухами населення, розміщенням господарства.

• Африка поступається іншим регіонам світу за часткою міського населення.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Назвіть характерні риси природних умов регіону. 2. Дайте оцінку природним ресурсам Африки. 3. Що характерне для природного руху населення, як це впливає на віковий склад та середній вік населення країн Африки? 4. Охарактеризуйте особливості розселення жителів Африки. Із чим вони пов'язані?

Поміркуйте

1. Доведіть, що нерівномірність розміщення водних ресурсів та особливості річкової сітки потребують співпраці між країнами Африки.

2. Які проблеми виникають у містах регіону у зв'язку зі зростанням кількості їхніх жителів?

Практичні завдання

1. Підпишіть на контурній карті найбільші міста регіону. Розкажіть про їхню географію.

2. Використовуючи карти атласу, охарактеризуйте релігійний склад населення регіону. Поясніть велике значення місцевих релігій.