Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Довгань - Нова програма

§ 36. Канада

Пригадайте

• природні особливості території Канади

1. Економіко-географічне положення. Природні умови та ресурси.

Канада — друга за площею держава у світі, що займає північну частину Північної Америки й прилеглі до неї острови (Канадський Арктичний архіпелаг, Ньюфаундленд та ін.). Країну омивають води Північного Льодовитого, Тихого й Атлантичного океанів. Канада має найбільшу довжину берегової лінії — 202 тис. км. Дві третини її території розташовано в субарктичному та арктичному поясах, які малопридатні для постійного проживання та господарської діяльності людей.

На північному заході Канада межує зі штатом Аляска, а на півдні — із північними штатами США. Велика протяжність сухопутного кордону (майже 6 тис. км) має для країни першочергове значення.

Загалом ЕГП Канади сприяє її економічному розвитку, хоча великі площі кліматично несприятливих територій є стримуючим чинником.

За допомогою карт атласу та матеріалів електронного додатка до підручника охарактеризуйте природно-ресурсний потенціал Канади.

2. Населення. Українська діаспора в Канаді.

Сучасне населення Канади, як і Австралії, сформувалося в ході масової імміграції і зараз переважно складається з нащадків переселенців із Європи та інших регіонів світу. До середини XIX ст. особливо великим був їхній приплив із Великої Британії та Франції. Переселенці із цих країн і створили ядро населення майбутньої Канади.

Мал. 1. Динаміка кількості населення Канади за 20 років. Завдяки великому припливу іммігрантів Канада стала лідером серед країн «Великої сімки» за приростом населення за останні п'ять років. Джерело: CIA World Factbook.

На сьогодні в Канаді проживає понад 200 етнічних груп, а за кількістю жителів, які народилися поза межами країни, Канада поступається лише Австралії. За переписом 2016 р. найбільша група людей називає себе канадцями (32,2%) — це нащадки тих, хто приїхав за часів колонізації. Далі йдуть ті, хто називає себе англійцями (19,8%), французами (15,5%), німцями (9,8%), італійцями (4,5%), китайцями (4,5%). Серед найбільших національних меншин країни — українці (1,7% — дев’ята за кількістю етнічна група в країні). Вони найчисленніші в провінціях Манітоба (10% від загальної кількості населення) і Саскачеван (8%). Загалом у Канаді проживає близько 1,2 млн осіб українського походження, предки більшої частини яких переселилися сюди наприкінці XIX — на початку XX ст. із західноукраїнських земель, що перебували тоді під владою Австро-Угорщини. Українці селилися в преріях компактними групами, що сприяло збереженню національних традицій і мови. Центром української імміграції стало місто Вінніпег. Українські переселенці зробили чималий внесок в освоєння степових районів Канади.

Українську мову на вулицях Торонто, одного з найбільших міст країни, можна почути чи не частіше, ніж у Києві. Багато канадських громадян українського походження обіймали високі державні посади. Українською мовою видається багато газет, журналів, книжок, ведеться теле- і радіомовлення. Тут функціонує безліч навчальних і наукових українських закладів і центрів, наприклад кафедра українознавства в Університеті Торонто, інститут Святого Володимира, Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка тощо. Регулярно проходять етнічні фестивалі.

Більшість жителів Канади (39%) сповідують католицизм, дещо менша частка протестантів (20%), є православні (6%), мусульмани (3,2%), майже чверть населення не визнають своєї належності до жодної конфесії.

Імміграція суттєво впливає на демографічну ситуацію в країні. Саме завдяки їй здебільшого зростає населення Канади (мал. 1). Так, якщо у 2017 р. природний приріст склав 1,6 %, то сальдо міграції — 5,7%. Імміграція впливає як на статевий (приїжджає більше чоловіків), так і на віковий склад населення. Більша частина переселенців мають вік від 20 до 40 років, тобто це найбільш працездатні люди. До того ж міграційна політика уряду Канади, як і Австралії, спрямована на залучення трудових ресурсів, які відповідають пріоритетним спеціальностям. їх перелік постійно корегується відповідно до попиту на ринку праці. Трудові ресурси Канади відрізняються високим освітнім та професійним рівнем. Кількість працездатного населення становить понад 19 млн осіб. Зокрема, у сфері послуг зайнято 79%, у промисловості — 19%, у сільському господарстві — 2%.

У віковій структурі населення діти складають 15,4%, а особи від 65 років — 18,2%. Середній вік жителя Канади становить 42 роки, а середня очікувана тривалість життя — 80 років.

Велика площа країни, своєрідність географічного положення та суворий клімат зумовлюють низький середній показник густоти населення та нерівномірність його розподілу. Понад 90% жителів зосереджено в південній, прикордонній зі США смузі території. При цьому основна частина населення розміщується в районі Великих озер і долині річки Святого Лаврентія.

Канада — високоурбанізована країна, майже 82 % населення якої — міські жителі. Найбільші міста — Торонто (6 млн), Монреаль (4 млн), Ванкувер (2,5 млн осіб); у них проживає третина населення країни.

3. Виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни.

Сучасна структура економіки Канади загалом відповідає її статусу високорозвиненої постіндустріальної держави (мал. 2). Порівняно зі США частка промислового сектору в Канаді вища, а сфери послуг — дещо нижча. Як і Австралію, Канаду відносять до країн переселенського капіталізму.

В історично короткі строки Канада спромоглася створити ефективну конкурентоспроможну економіку, чому значною мірою сприяли такі чинники: 1) багаті природні ресурси; 2) заохочення імміграції; 3) широке залучення іноземного капіталу (у першу чергу зі США); 4) демократизація суспільного життя.

Роль індустріального ядра країни виконують провінції Онтаріо та Квебек, південна степова провінція Альберта — головне сховище паливно-енергетичних ресурсів, а тихоокеанська провінція Британська Колумбія — район лісозаготівлі та лісопереробки.

Мал. 2. Структура ВВП Канади (2016 р.). Джерело: CIA World Factbook.

Специфічною особливістю Канади є висока частка первинного сектору, зокрема добувної, паливної та лісової промисловості. Канада посідає провідні позиції за видобутком та експортом нафти, природного газу, вугілля, уранових, цинкових, мідних, молібденових, свинцевих руд, золота, платини, срібла, калійних солей, сірки, азбесту тощо. Канада входить до трійки світових лідерів за обсягами заготівлі деревини, виготовлення деревоволокнистих плит, паперу, картону, пиломатеріалів.

Сільське господарство — високотоварне, багатопрофільне, високотехнічно оснащене з провідною роллю тваринництва. Сільськогосподарські угіддя становлять лише 6,8% території. Однак країна не лише повністю забезпечує себе продовольством, а й значну частину продукції експортує. Основними сільськогосподарськими культурами є зернові, особливо пшениця, у вирощуванні якої Канада належить до світових лідерів. «Житницею» країни є три степові провінції — Манітоба, Альберта, Саскачеван.

За виробництвом електроенергії Канада входить до десятки світових лідерів. Провідну роль відіграють ГЕС, на які припадає понад 60 % усієї виробленої електроенергії. ТЕС працюють біля великих міст і виробляють 22% електроенергії. АЕС забезпечують потреби в електроенергії центральних провінцій і виробляють 17 % її загальної кількості. Незважаючи на забезпеченість країни більшістю видів енергетичної сировини, Канада активно розвиває різні напрямки відновлюваних джерел енергії. За потужністю встановлених вітроагрегатів Канада посідає сьоме місце у світі та друге після США в регіоні.

Серед складових обробної промисловості важливу роль відіграє машинобудування, зокрема автомобілебудування. Канада не має власних компаній, що виробляють автомобілі. Проте в країні розміщені значні виробничі потужності американських та японських автомобільних концернів. Найбільше підприємств розташовано в провінціях Онтаріо та Квебек. Велике значення мають також залізничне машинобудування, суднобудування, сільськогосподарське машинобудування, електроніка. Найбільшим центром машинобудування Канади є Монреаль.

Чорна металургія Канади представлена комбінатами в містах Гамільтон та Сідні. Вона використовує власні залізні руди й коксівне вугілля та імпортний марганець. Кольорова металургія дуже потужна.

Мал. 3. Торонто є одним із головних фінансових центрів світу. Провідні економічні сектори Торонто включають фінанси, ділові послуги, телекомунікації, космос, транспортування, ЗМІ, мистецтво, кінематограф, телевізійне виробництво, публіцистику, виробництво програмного забезпечення, медичні дослідження, освіту, туризм і спорт.

Із власної сировини тут виплавляють мідь, нікель, свинець, цинк, а з імпортної — алюміній (поблизу джерел електроенергії).

Значна питома вага у ВВП Канади припадає на третинний сектор (у тому числі банківські та фінансові послуги), який перевищує 70%. Найбільшою складовою економіки є сфера фінансів, страхування та управління нерухомістю й компаніями (20% ВВП). Далі йде оптова та роздрібна торгівля (15,2%). Значний внесок в економіку країни роблять охорона здоров’я, державне управління, сфера інформації та культури.

Найбільшими фінансовими центрами країни є Торонто (мал. 3) і Монреаль.

Серед канадських компаній є всесвітньовідомі виробники програмного забезпечення, зокрема «Корел», «Семакод», «Убісофт Монреаль».

Канада має сучасну транспортну систему, у якій розвинені всі види транспорту. За вантажообігом провідна роль належить залізничному транспорту (четверте місце у світі за протяжністю залізниць), за пасажирообігом — автомобільному. Велику роль відіграє авіація, що забезпечує швидкий зв’язок як із віддаленими районами країни, так і з іншими державами. Найбільшу кількість пасажирів приймають аеропорти Торонто, Ванкувера та Монреаля.

Особливістю транспортної системи Канади є високий ступінь розвитку трубопровідного й водного транспорту. Трубопроводи країни — одні з найдовших у світі (110 тис. км). Дуже великою є роль системи Великих озер і річки Святого Лаврентія; загальна довжина цієї системи становить 3700 км.

Унікальна природа країни, її неповторні ліси, водоспади, озера й гори щорічно збирають понад 20 млн туристів з усього світу. Торонто та Монреаль є світовими центрами ділового туризму.

4. Зовнішні економічні зв'язки. Міжнародні зв'язки України й Канади.

Склад експорту Канади відрізняється від інших високорозвинених країн більшою часткою сировини, напівфабрикатів і продовольства (30%). Автомобілі, машини й обладнання в експорті Канади становлять 34 %, готові промислові вироби — 31%. В імпорті переважають технології та промислове обладнання, електроніка, товари легкої промисловості.

Найбільшим зовнішньоторговельним партнером країни є США: між двома країнами склався своєрідний поділ праці у сфері спільного використання природних і трудових ресурсів Канади. Далі йдуть Китай, Мексика, Велика Британія та Японія.

Канада та Україна мають тісні двосторонні відносини. Історичні дружні зв’язки, виплекані поколіннями українських іммігрантів до Канади, підсилюються спільними цінностями та зацікавленістю створити високоякісне, збалансоване та взаємовигідне партнерство XXI ст. У 1990-х рр. Канада інвестувала значні зусилля та ресурси на підтримку демократичних перетворень, політичних та економічних реформ в Україні, а також її інтеграції в євроатлантичні та міжнародні структури й організації. Ці зусилля ще пришвидшилися після Революції Гідності. Канада надає нашій країні всебічну підтримку у збереженні територіальної цілісності та суверенності, активно підтримує демократичні зміни.

Експорт канадських товарів в Україну включав машини та устаткування, рибу й морепродукти, аерокосмічну й фармацевтичну продукцію. Імпорт українських товарів до Канади — це залізничні локомотиви та комплектуючі до них, металеві вироби, ядерні реактори, котли, машини, іграшки. Активний обмін між Канадою та нашою країною відбувається і в науково-технічній та культурно-гуманітарній сферах. Запроваджено багато програм з обміну студентами, учнями та викладачами освітніх закладів.

Головне

• Головною особливістю ЕГП Канади, що значно впливає на її економічний розвиток, є її сусідство зі США.

• Економічні успіхи Канади базуються на багатому природно-ресурсному потенціалі, освічених висококваліфікованих трудових ресурсах, тісних економічних зв’язках зі США.

• Особливістю експортної спеціалізації Канади є висока частка сировини, напівфабрикатів і продовольства.

• У Канаді проживає численна українська діаспора, її роль у всіх сферах життя країни досить велика.

• Канада на сьогодні є для нашої держави важливим партнером та підтримкою на міжнародній арені.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Назвіть головні складові географічного положення Канади. Поясніть, які риси позитивно, а які негативно впливають на її економічний розвиток. 2. Дайте оцінку природно-ресурсному потенціалу Канади. 3. Як імміграційні процеси впливають на працересурсний потенціал Канади? 4. Які головні особливості має секторальна структура господарства Канади? Назвіть види економічної діяльності, які визначають спеціалізацію країни. 5. Поясніть причини тісного зв'язку економіки США та Канади. 6. Які особливості має структура експорту та імпорту Канади? Чим вона зумовлена?

Поміркуйте

1. Чи є справедливим вислів «Канада є продовженням США на північ»?

2. Виділіть спільні й відмінні риси демографічних процесів у США та Канаді.

3. Яка розвинена країна має схожу з Канадою міжнародну спеціалізацію? Чим це пояснюється?

Працюємо самостійно

Дізнайтеся про умови отримання фахової освіти в навчальних закладах Канади. Складіть перелік міст та освітніх установ, які можуть бути вам корисні для майбутнього професійного розвитку.

Корисні посилання: http://edusteps.com.ua/blog_ua/1352-osvta-za-kordonom-bezkoshtovne-navchannya-v-kanad-mf-chi-realnst.html

Географічні дослідження

Складові підприємницького успіху української діаспори в Канаді та США