Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Довгань - Нова програма

§ 15. Білорусь (Республіка Білорусь)

Пригадайте

• що спільного в історії й культурі України та Білорусі

1. Економіко-географічне положення. Природні умови та ресурси.

Територія країни досить компактна, нагадує п’ятикутник, майже в центрі якого розташована столиця країни — місто Мінськ. На значній протяжності вона межує з Україною, країнами — членами ЄС (Польщею, Латвією та Литвою) і Росією.

Кордони країни не мають чітко виражених природних меж і дуже зручні для підтримання економічних відносин із сусідами та транзитних перевезень. Негативною рисою економіко-географічного положення Білорусі є відсутність у неї кордонів із високорозвиненими країнами та виходу до моря.

За допомогою карт атласу та матеріалів електронного додатка до підручника визначте особливості природних умов і ресурсів Білорусі.

2. Населення. Система розселення.

На території країни проживають представники понад 100 національностей. Більшість населення — білоруси, що становлять 81% населення і є корінними жителями своєї країни. У Білорусі проживають понад 700 тис. росіян, близько 300 тис. поляків, понад 150 тис. українців. Найбільше українців зосереджено в містах і поліських районах.

Сучасна демографічна ситуація в Білорусі свідчить про демографічну кризу. Рівень народжуваності в останнє десятиліття постійно знижується, а кількість населення зменшується.

У релігійному відношенні Білорусь здавна була місцем протиборства католицтва й православ’я. Сьогодні православ’я сповідують 70% віруючих, із них католики становлять 20 %, греко-католики (уніати) — 7 %.

Середня густота населення Білорусі становить 46 осіб/км2, але в різних регіонах країни має значні коливання. Більш висока густота в центральній частині країни. Серед областей найбільшу густоту населення має Мінська (81 особа/км2), а найменшу — Вітебська (31 особа/км2). Найвища густота сільського населення спостерігається на найбільш освоєних у сільськогосподарському відношенні територіях (північний захід), а також у районах навколо великих міст.

74% населення Білорусі — жителі міст. Найбільше місто країни та її столиця з 1919 р. — Мінськ. Місто розташоване в центрі держави. Зараз у ньому проживає кожен четвертий городянин. Тут виробляється чверть усієї промислової продукції країни.

3. Виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни.

Основа господарства країни — промисловість, на яку припадає близько половини ВВП. Особливість Білорусі — переважання обробної індустрії за відсутності значних запасів корисних копалин. Це робить економіку країни залежною від зовнішніх поставок, насамперед із Росії.

До переліку ключових білоруських товарів, на яких спеціалізується країна, входять кар’єрні самоскиди, вантажні автомобілі, дорожньо-будівельна техніка, комбайни, трактори й інша сільськогосподарська техніка, добрива, хімічні волокна й нитки, льоноволокно.

Провідні виробництва — машинобудування, хімічна, нафтопереробна, легка, харчова і лісова та деревопереробна. Машинобудування здебільшого виробляє продукцію середньої складності.

Велику роль відіграє транспортне машинобудування. Найбільше значення має виробництво автомобілів, автобусів і тролейбусів («МАЗ», Мінськ) та кар’єрних самоскидів («БелАЗ», Жодіне). У світовому виробництві кар’єрних самоскидів частка Білорусі становить близько 30%.

Основна продукція Мінського автомобільного заводу — магістральні автопоїзди великої вантажопідйомності для далеких міжміських перевезень та автобуси. У Ліді та Гомелі налагоджений випуск автобусів «Німан» і «Радимичі», у селі Обчак (Мінський район) — збирання іранських легкових автомобілів «Саманд». У сільськогосподарському машинобудуванні особливе місце належить Мінському тракторному заводу (МТЗ) і «Гомсільмашу» (Гомель). МТЗ виробляє малогабаритні й універсальні трактори, що виділяються надійністю та великим набором навісних знарядь.

Мал. 1. Будівництво Білоруської атомної електростанції. Згідно з планами перший блок АЕС має бути введений у дію у 2019 р., другий — у 2020 р. Будівництво БелАЕС коштуватиме країні 11 млрд дол.

Високотехнологічні виробництва, зокрема радіоелектроніка та електротехніка, отримали розвиток у Білорусі наприкінці минулого століття. Головним центром є місто Мінськ, зокрема, тут виробляють електронні компоненти, інтегральні мікросхеми, телевізори, комп’ютери.

Серед побутової техніки виділяється продукція компанії «Атлант» (Мінськ). Це холодильники, пральні машини, морозильні камери, які мають низьку матеріалоємність та економний режим споживання електроенергії.

Майже 100% електроенергії в Білорусі виробляють паливні електростанції. Проте вони лише частково забезпечують економіку електроенергією. Для збільшення її виробництва розпочато будівництво Зельвенської ГРЕС (2,4 млн кВт) і Білоруської АЕС (мал. 1). Також планується відновити 55 малих ГЕС і побудувати ще кілька середніх і малих ГЕС.

У хімічній промисловості найбільше значення мають виробництво мінеральних добрив і лісохімія. На базі родовища калійних солей працюють чотири комбінати з виробництва калійних добрив (Солігорськ). Країна забезпечує до 14% їх світових продажів. Є підприємства з виробництва синтетичних волокон. Так, у Могильові на найбільшому в Європі підприємстві виготовляють лавсан, поліефірні нитки. Інші центри — Новополоцьк, Світлогорськ, Гродно та Полоцьк.

Підприємства нафтопереробки побудовані в Новополоцьку і Мозирі.

Велике значення мають легка (текстильна, швейна, взуттєва) і харчова (м’ясні й молочні продукти, різні консерви, цукор, борошно) промисловість. Країна входить до провідних постачальників молока і молочних продуктів у світі.

4. Спеціалізація сільського господарства.

Основа сільського господарства — інтенсивне тваринництво. У ньому виділяються скотарство й свинарство м’ясного й беконного напрямків. Скотарство має різну спеціалізацію. На півночі більш сприятливі умови для розвитку м’ясо-молочного скотарства, на півдні переважає виробництво м’яса. Навколо великих міст господарства спеціалізуються на виробництві молока. На решті території молочно-м’ясний напрямок поєднується з м’ясо-молочним. Повсюдно розвинене птахівництво.

Приблизно половина оброблюваних земель відведена під зернові культури. У країні вирощують ячмінь, озиме жито, пшеницю, овес, гречку. В останні роки збільшилися посіви тритикале. Це порівняно нова зернова культура, що являє собою пшенично-житній гібрид. Близько 1/3 земель зайнято під кормовими культурами. Важливою культурою є картопля (країна — один зі світових лідерів за 'u виробництвом на одну особу).

5. Домінуючі складові третинного сектору.

У третинному секторі Білорусі традиційно найбільше значення мають соціально-побутові послуги (житлово-комунальне господарство, пасажирський транспорт, зв’язок, побутове обслуговування, роздрібна торгівля, громадське харчування). Серед інших складових велике значення мають охорона здоров’я та освіта, зростає значення фінансових та інформаційних послуг. Значна частина послуг у країні (так звані «бюджетні») багато в чому залежить від державного фінансування, тому їхній розвиток стримується можливостями бюджету.

Понад чверть платних послуг надає житлово-комунальне господарство. Його установи відповідають за санітарно-технічний стан будівель та благоустрій.

Для банківського сектору характерні невелика загальна кількість установ, незначні обсяги коштів, а також лідерство державних банків («Беларусбанк», «Банк розвитку» і «Белагропромбанк»). У 2015—2016 рр. було прийнято рішення про ліквідацію п’яти банків. Місцеві банки здебільшого універсальні, пропонують послуги різного профілю та регулярно розширюють їхній перелік.

У країні розвивається IT-індустрія. За останні десять років обсяг виробництва програмного продукту зріс у 20 разів і перевищив 1 млрд дол. Зважаючи, що в цій сфері працює менше ніж 40 тис. фахівців, країна має досить високий показник на одну особу. 80% виробленого програмного забезпечення йде на експорт (здебільшого в США, Канаду та ЄС).

Головні види транспорту — залізничний та автомобільний. Довжина залізничних магістралей становить 5,5 тис. км. Прямим залізничним сполученням Білорусь зв’язана із центральними і східними районами України. Країна має густу мережу автомобільних доріг із твердим покриттям. Формується система платних магістралей, зараз її загальна протяжність становить 1,2 тис. км. Через територію Білорусі проходять два транс’європейські коридори та магістральні трубопроводи, що з’єднують Росію з країнами Центральної та Західної Європи.

6. Характерні риси просторової організації господарства.

За обсягом промислового виробництва в республіці виділяється Мінська область, яка разом зі столицею дає понад третину продукції. Далі йдуть Гомельська та Вітебська області. За виробництвом сільськогосподарської продукції відмінності незначні, хоча більше її виробляють у Мінській області. Найнижчі економічні показники мають Могильовська та Гродненська області.

Планується, що в подальшому в Мінській області отримають розвиток хімічне виробництво, зокрема фармацевтика та тонка хімія, автомобілебудування, агропромисловий комплекс, транспорт і туризм.

7. Зовнішні економічні зв'язки. Міжнародні зв'язки України й Білорусі.

Економіка Білорусі має високий ступінь відкритості: понад половина товарів і послуг експортується. Основним торговельним партнером є Росія, із якою країна зберегла господарські зв’язки на рівні підприємств. До Росії, зокрема, надходить до 70% усього експорту засобів транспорту, машин та обладнання з Білорусі. Із Росії здебільшого надходять нафта, природний газ, чорні метали. У країнах ЄС Білорусь закуповує машини та обладнання, пластмаси та вироби з них, ліки, текстиль і текстильні вироби.

Експорт послуг у 2016 р. приніс 6,8 млрд дол. (14,3% ВВП). Найбільшу питому вагу становили транспортні, телекомунікаційні, комп’ютерні та інформаційні послуги. На відміну від торгівлі товарами, найбільшими споживачами послуг є країни ЄС. Імпорт послуг склав 4,2 млрд дол., переважали транспортні послуги, послуги будівництва та послуги, пов’язані з поїздками білоруських громадян за кордон.

Одним із найважливіших зовнішньоторговельних партнерів Білорусі є Україна. На неї припадає близько 6% зовнішньоторговельного обігу країни (друге місце). Білорусь постачає в Україну нафтопродукти, трактори, скраплений газ, вантажні автомобілі, мінеральні добрива, ліс. Україна вивозить до Білорусі прокат чорних металів, сою, олію, цемент, промислове обладнання, продукцію хімічної промисловості.

Головне

• Білорусь розташована у Східній Європі.

• Країна бідна на корисні копалини.

• Ситуація з природним приростом населення свідчить про демографічну кризу в країні.

• Основа господарства Білорусі — промисловість, її особливість — переважання обробних виробництв.

• Країна виділяється значною роллю сільського господарства в економіці та його досить високою продуктивністю.

• На відміну від більшості європейських країн, у третинному секторі традиційно найбільше значення мають соціально-побутові послуги.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Охарактеризуйте економіко-географічне положення країни. 2. Дайте оцінку забезпеченості Білорусі корисними копалинами. 3. Якими є особливості промисловості Білорусі? 4. У чому проявляється залежність економіки Білорусі від Росії? 5. Охарактеризуйте роль Мінська як економічного, політичного й культурного центру країни. Наведіть приклади інших країн, де значення столиці є настільки ж великим. 6. Розкажіть про транспортну систему країни.

Поміркуйте

Які товари могла б постачати у вашу область Білорусь? Що натомість могла б ваша область запропонувати Білорусі?