Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Довгань - Нова програма

§ 89. Населення Африки

1. Охарактеризуйте вплив природи Африканського континенту на розміщення населення.

2. Як природа материка вплинула на формування негроїдної раси?

1. ПРИРОДНИЙ РУХ ТА МІГРАЦІЇ.

Темпи зростання кількості населення Африки в 10 разів перевищують аналогічний європейський показник. У 1960 р. на континенті проживало лише 278 млн осіб, а сьогодні — понад 1,2 млрд осіб. На розміщення й густоту населення впливають природні умови: у пустелях постійне населення майже відсутнє, а найгустіше заселені узбережжя Середземного моря, Гвінейської затоки, південно-східне узбережжя материка та дельта Нілу.

На півночі материка живуть араби, північний схід населяють сомалійці й ефіопи. Своєрідне населення Мадагаскару виникло від змішування місцевих негроїдів із переселенцями монголоїдної раси з Азії. На півдні континенту, крім місцевого населення, живуть нащадки переселенців із Великої Британії та Нідерландів.

Назвіть країни, у межах яких розташовані території з найбільшою та найменшою густотою населення.

Населення Африки складається з великої кількості племен і народностей, які розмовляють понад 1 тис. мов. Державними мовами в багатьох країнах є переважно англійська й французька (мови колишніх метрополій).

В останні роки на континенті все більших обсягів набуває як внутрішня, так і зовнішня міграція.

Таблиця

КРАЇНИ-ЛІДЕРИ ЗА КІЛЬКІСТЮ МІГРАНТІВ

Країна

Кількість мігрантів, осіб

Сирія

5 524 377

Афганістан

2 501 445

Південний Судан

1 436 719

Сомалі

1 012 323

Судан

650 640

ДР Конго

537 473

ЦАР

490 892

М'янма

490 289

Еритрея

459 430

Бурунді

408 085

За даними таблиці назвіть африканські країни, що є світовими лідерами за кількістю зовнішніх мігрантів. Укажіть причини та зробіть висновки щодо наслідків внутрішніх І зовнішніх міграцій.

2. СТАТЕВО-ВІКОВА СТРУКТУРА. УРБАНІЗАЦІЯ. СИСТЕМА РОЗСЕЛЕННЯ.

Населення Африки становить 16,6% від світового показника. Середній його вік — 19,4 року. Це свідчить про високі темпи народжуваності за невисокої середньої тривалості життя. У віці до 16 років переважає чоловіче населення, а старше — жіноче.

Проаналізуйте статево-вікову структуру населення Африки (мал. 2). Порівняйте її із відповідними показниками інших країн. Зробіть висновки.

Рівень урбанізації в Африці становить 40%, однак саме тут процеси міграції сільського населення до міст відбуваються найшвидше. Крім того, зростають процеси хибної урбанізації. В Африці найбільші у світі показники зростання кількості міського населення: в Анголі — 5%, у Нігері — 5,5%.

На материку налічується 40 міст-мільйонерів. Найбільші з них: Каїр із Гізою (Єгипет) — понад 22 млн осіб, Лагос (Нігерія) — 16 млн осіб, Кіншаса (ДРК) — 9,7 млн осіб (мал. 1), Йоганнесбург (ПАР) — 8 млн осіб, Луанда (Ангола) — 6,5 млн осіб, Хартум (Судан) — 5,5 млн осіб, Александрія (Єгипет) — 4,9 млн осіб.

За даними ООН, понад 1 млрд осіб у світі живуть у нетрях, половина з них — в Африці (Єгипет, Гана, Ліберія, Кенія, Мавританія, Намібія, Нігерія, ПАР та Свазіленд). За прогнозами, до 2030 р. цей показник на континенті зросте вдвічі.

Мал. 1. Місцеве населення Кіншаси.

4. ПРАЦЕРЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ.

За прогнозами, у період до 2023 р. працересурсний потенціал континенту щороку збільшуватиметься на 15—20 млн осіб. Проте працедавці вже визначають недостатню кількість саме кваліфікованих кадрів, здатних працювати із сучасними машинами та механізмами. Аналітики Світового банку стверджують, що зростання кількості населення й працездатних Африки може сприяти зростанню ВВП на континенті на 11—15% та скороченню бідності. Постає питання щодо освіти та підготовки кваліфікованих кадрів. На материку вже сьогодні відчувається гостра нестача лікарів, учителів, інженерів. Збільшення кількості робочих місць (63 млн осіб) не відповідає кількості працездатного населення (96 млн осіб).

Мал. 2. Статево-вікова піраміда Африки (2017 р.).

1) Які процеси спричиняє нестача кваліфікованих кадрів на материку?

2) Порівняйте особливості забезпеченості трудовими ресурсами Африки та Європи.

ВИСНОВКИ

• На розміщення й густоту населення, кількість якого на материку становить понад 1,2 млрд осіб, впливають природні умови та соціально-економічні процеси. Населення Африки наймолодше у світі. Темпи зростання його кількості в 10 разів перевищують аналогічний європейський показник.

• На континенті все більших обсягів набуває як внутрішня, так і зовнішня міграція. На неї впливають процеси урбанізації та нестача робочих місць.

• В Африці стрімко зростає хибна урбанізація та утворюються великі міські агломерації, за умови, що лише близько 40% населення живе в містах.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Поясніть особливості розміщення населення на материку. Назвіть чинники, які на це впливають.

2. Поясніть причини хибної урбанізації на материку.

3. Охарактеризуйте статево-вікову структуру населення континенту. Чим вона відрізняється від структури інших регіонів планети?

4. Які перспективи має регіон, ураховуючи зростання кількості трудових ресурсів?