Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Довгань - Нова програма

РОЗДІЛ VI. АФРИКА

Тема 1. Загальна характеристика Африки

Тема 2. Країни Африки

Тема 1. Загальна характеристика Африки

§ 86. Особливості географічного положення Африки. Склад регіону

Назвіть причини відсталості господарства більшості країн Африки.

1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФ ІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ.

Африка — єдиний материк світу, що перетинається екватором майже посередині. Це визначає особливості його географічного положення та природи.

На півночі Африку омивають води Середземного, на північному сході — Червоного моря, східна її частина має широкий вихід до Індійського океану, а західна — до Атлантичного. Від Азії материк відокремлюється (умовно) Суецьким каналом, який, як і Панамський, дає змогу значно скоротити часові та економічні витрати для морських перевезень.

Поясніть, як географічне положення вплинуло на формування основних рис природи материка.

2. СКЛАД РЕГІОНУ.

Кількість країн на материку постійно зростає, і політична карта Африки змінюється. До Першої світової війни близько 90% території Африки перебувало в колоніальній залежності від європейських країн (Велика Британія, Франція, Португалія, Іспанія, Німеччина, Бельгія та Італія).

На той час суверенними державами Африки були лише Ліберія та Абіссинія (Ефіопія). Прагнення незалежності стало на материку визначальним у другій половині XX ст., а 1960 рік називають Роком Африки. У цей час 17 колишніх колоній стали незалежними державами. Зараз в Африці існують 56 суверенних держав і кілька залежних, переважно острівних територій.

1) Охарактеризуйте склад регіону (мал. 1).

2) За додатковими джерелами визначте, які кількісні зміни відбулися на карті Африки за останнє століття.

Окремі країни регіону одразу після здобуття незалежності обрали соціалістичний шлях розвитку — Гана, Кенія, Сенегал, Замбія, Танзанія, Конго, Гвінея, Малі, Уганда та ін. Для більшості з них експеримент «африканського соціалізму» закінчився трагічно. Наприклад, у Танзанії, де протягом 1967—1972 рр. було націоналізоване все — від банків до сільськогосподарських земель, у 1985 р. стався крах економіки. Як результат, майже 45 млн людей живуть за межею бідності.

3. СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА АФРИКИ.

Суверенітет більшості африканських держав не зробив їх вільними від впливу колишніх метрополій. Найбільшою мірою це стосується Великої Британії та Франції. Багато країн Африки є асоційованими членами ЄС (Алжир, Єгипет, Туніс).

Майже всі країни Африки унітарні. Лише найнаселеніша Нігерія є федерацією. За формою правління абсолютна більшість африканських країн — республіки. Монархіями є Марокко, Лесото й Свазіленд.

Мал. 1. Субрегіони Африки.

Мал. 2. ВВП окремих країн Африки на одну особу.

Різні дослідники та організації по-різному оцінюють рівень соціально-економічного розвитку країн Африки. Наприклад, МВФ не виокремлює на території Африки високорозвинених держав, а ООН вважає, що до цієї групи країн тут належить Південно-Африканська Республіка (ПАР).

Проаналізуйте дані графіка (мал. 2) та зробіть відповідні висновки.

Абсолютна більшість країн Африки належать до країн, що розвиваються. Низький освітній рівень, злидні, корупція, злочинність, політична та економічна залежність від інших країн не створюють передумов для розвитку економіки.

Переважна частина африканських держав, здобувши незалежність, фактично залишилися сировинними донорами розвинених країн і своїх колишніх метрополій.

Які країни Африки є членами Франкофонії та Співдружності націй? Покажіть їх на карті атласу.

До найменш розвинених країн світу належать: Сомалі (майже половина населення живе на 1 дол. США на день), Центрально-Африканська Республіка (ЦАР), Бурунді, Демократична Республіка Конго (ДРК, світовий лідер за сексуальним рабством), Ліберія, Еритрея, Зімбабве, Нігер, Малаві, Мадагаскар, Чад (середня тривалість життя не перевищує 50 років).

ВИСНОВКИ

• Особливості географічного положення та природи Африки визначає її положення щодо екватора.

• Сучасна політична карта Африки перебуває в стадії формування, а кількість країн на материку зростає. Сьогодні в Африці 56 незалежних держав. Суверенітет більшості африканських держав не зробив їх вільними від впливу колишніх метрополій.

• Майже всі країни Африки унітарні, а за формою правління абсолютна їх більшість — республіки.

• ООН вважає, що до групи високорозвинених держав в Африці належить лише Південно-Африканська Республіка. Абсолютна більшість країн Африки належать до країн, що розвиваються, і фактично залишаються сировинними донорами розвинених країн. Найменш розвинених країн в Африці найбільше у світі.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Назвіть субрегіони Африки та знайдіть їх на політичній карті атласу.

2. Поясніть причини кількісних і якісних змін на політичній карті Африки.

3. Поясніть вплив географічного положення на умови ведення господарства в окремих частинах материка.

4. Поясніть, чому кордони окремих країн Африки збігаються з меридіанами і паралелями.

5. Оцініть рівень соціально-економічного розвитку країн Африки.