Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Довгань - Нова програма

§ 55. Китай (Китайська Народна Республіка). Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни в МПП

Пригадайте характерні риси трудових ресурсів Японії. Як їх особливості впливають на економічний розвиток країни?

1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ.

Китай розташований на сході Азії та охоплює близько 1/5 її площі (9,6 млн км2). Він має найпротяжніший суходільний кордон у світі (22,11 тис. км) та сусідить із 13 країнами. На півночі та північному сході Китай межує з Росією, на півночі — із Монголією. Північно-західні кордони відділяють Китай від Казахстану та Киргизстану, західні — від Таджикистану, Пакистану, Індії й Непалу. На півдні пролягли кордони з Бутаном, М’янмою, Лаосом і В’єтнамом. На північному сході Китай межує з Північною Кореєю. Жодна з країн-сусідів не має високого рівня розвитку. Значна частина суходільних кордонів Китаю проходить далеко від найрозвиненіших районів країни й незручна для прокладання наземних транспортних магістралей.

Мал. 1. Статево-вікова піраміда Китаю (2016 р.).

Китай умовно поділяють на дві частини — Східний (приморський) і Західний (континентальний). Східний Китай має широкий вихід до незамерзаючих морів Тихого океану — Жовтого, Східнокитайського та Південнокитайського. Це робить його ЕГП дуже зручним для торгівлі та розвитку кооперування зі США й особливо з Японією, яка розташована поблизу. Західний Китай значною мірою ізольований від активного господарського життя.

1) Порівняйте ЕГП Китаю та Японії. Укажіть переваги кожної з країн.

2) За допомогою карт атласу та матеріалів електронного додатка до підручника з'ясуйте особливості природних умов і ресурсів Китаю. Зверніть увагу на відмінності природи Західного та Східного Китаю.

3) Ознайомтеся з переліком об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО в Китаї. Складіть та опишіть маршрут туристичної подорожі до найбільш цікавих для вас об'єктів.

2. НАСЕЛЕННЯ. УРБАНІЗАЦІЯ.

У віковій структурі населення поступово зменшується частка дітей і підлітків, зростає частка людей похилого віку та середньої тривалості життя (75 років). Чоловіче населення значно переважає жіноче, за винятком старшої вікової групи (52% чоловіків проти 48% жінок).

1) За допомогою карт атласу та матеріалів електронного додатка до підручника дізнайтеся про демографічну політику в Китаї. Визначте, як вона впливає на зміни вікової структури населення.

2) Порівняйте статево-вікові піраміди Китаю (мал. 1) та Японії (с. 133). Знайдіть спільні й відмінні риси.

Китай має відносно високу середню густоту населення — 143 особи/км2, однак розміщене воно дуже нерівномірно. Понад 80% китайців живуть у Східному Китаї. В окремих районах Великої Китайської рівнини густота населення досягає 1000 осіб/км2, а в деяких районах Західного Китаю вона не перевищує 5 осіб/км2 (у Тибеті ще менше).

Знайдіть на карті атласу найбільші міста Китаю. У якій частині Китаю вони розташовані? Чим це обумовлене?

За часткою місцевих жителів Китай нещодавно відносили до слабоурбанізованих країн. Однак стрімкий промисловий розвиток спричинив «міський вибух» — за останні 25 років рівень урбанізації в країні виріс удвічі та становить майже 58%. Китай є рекордсменом за абсолютною кількістю міських жителів (800 млн) та за кількістю міст-мільйонерів — понад 60. Усі великі міста є ядрами міських агломерацій. Найбільші з них виникли в районі Гуанчжоу, Шанхая, Пекіна, Тяньцзіня.

Назвіть та покажіть на карті найбільші міські агломерації Китаю.

Чим, на вашу думку, спричинений «міський вибух» у Китаї?

Китай має найчисленніші у світі трудові ресурси, що становлять більше ніж 806 млн осіб. Понад чверть (28 %) із них працюють у сільському господарстві. Зростає питома вага зайнятих у промисловості (29%) та сфері послуг (43 %). Незважаючи на економічні успіхи Китаю, близько 6% китайців (майже 83 млн) проживають за межею бідності, 3% (41 млн) залишаються неписьменними.

ВИСНОВКИ

• ЕГП різних частин Китаю неоднозначне: східні, особливо приморські, райони розміщені дуже вигідно. Західна частина країни має значно гірші передумови для здійснення економічних зв'язків.

• Китай має велике різноманіття природних умов. Це одна з найбільш забезпечених мінеральними ресурсами країн світу. Відчувається дефіцит земельних ресурсів.

• Характерні риси населення Китаю: найбільша кількість населення і трудових ресурсів, нерівномірне розміщення, середній рівень та високі темпи урбанізації, найбільша кількість міст-мільйонерів і міських агломерацій.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Укажіть головні риси ЕГП Китаю. Чому, незважаючи на велику кількість сусідніх країн, економічні зв'язки з ними суходолом обмежені?

2. Які природні особливості Китаю впливають на нерівномірність розподілу населення по території?

3. Охарактеризуйте кількісний та якісний склад трудових ресурсів країни.