Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Довгань - Нова програма

§ 42. Росія (Російська Федерація). Природно-ресурсний потенціал. Населення. Аграрний сектор

Пригадайте, на які корисні копалини багаті надра Росії.

1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ.

Росія — найбільша за площею євроазіатська країна. Лише 1/4 її частина розташована в Європі, а 3/4 — в Азії.

Росія має велику кількість держав-сусідів, їх у неї 14, у тому числі один зі світових лідерів за потужністю економіки — Китай.

Росія має другу за протяжністю у світі після Канади берегову лінію. Проте особливих переваг країні це не приносить, оскільки більша частина морів біля її берегів узимку замерзає. Узбережжя Північного Льодовитого та Тихого океанів і прилеглі райони майже не заселені й погано освоєні в господарському відношенні, а найрозвиненіші райони країни розташовані від них далеко. Найбільше значення мають береги Балтійського (але майже всі російські порти тут узимку також замерзають) і Чорного морів.

1) Яка частина Росії має найбільш вигідне географічне положення? Чому?

2) За допомогою карт атласу та матеріалів електронного додатка до підручника визначте особливості природних умов і ресурсів Росії.

2. НАСЕЛЕННЯ.

Середня густота населення країни складає 8,4 осіб/км2. Більшість жителів проживає в так званій головній смузі розселення, яка має форму трикутника, вершинами якого є міста Санкт-Петербург, Іркутськ та Сочі. Особливо густо заселена середина європейської частини Росії — до 65 осіб/км2. Висока заселеність у передгірних районах і республіках Північного Кавказу. Азіатська частина Росії, у тому числі райони Сибіру й Далекого Сходу, має низьку густоту населення — приблизно 2,5 особи/км2. Здебільшого воно зосереджено навколо залізниць (Транссибірська магістраль та БАМ) і судноплавних річок. За густотою населення виділяються високорозвинені в промисловому відношенні області — Кемеровська, Омська й Новосибірська та Приморський край.

У країні складна демографічна ситуація. Рівень народжуваності в останнє десятиліття перебуває на рівні смертності (мал. 1).

Росія — багатонаціональна країна. Її народи розмовляють більш ніж 100 мовами й діалектами. Росіяни становлять понад 80% населення. Також тут живуть татари, українці, башкіри, удмурти, чуваші, мордва, комі, карели. Багато із цих народів проживають компактно. В окремих частинах Росії — Чечня, Тува, Татарстан — росіяни складають меншість. Українці становлять третю за кількістю етнічну групу в населенні країни.

Народжуваність

Смертність

Природний приріст

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

12,5

12,6

13,3

13,2

13,3

13,3

13,4

14,2

13,5

13,3

13,0

13,1

13,0

13,1

-1,7

-0,9

0,0

0,2

0,2

0,3

0,3

Мал. 1. Зміни кількості населення Росії.

Мал. 2. Московський міжнародний діловий центр «Москва-Сіті».

За допомогою матеріалів електронного додатка до підручника розкажіть про українську діаспору в Росії.

Основною релігією є православ’я. Більшість неслов’янських народів Поволжя та Північного Кавказу сповідують іслам, є також представники буддизму (калмики, буряти).

Росія — високоурбанізована країна. Зараз у містах проживає 3/4 усього населення. Дванадцять міст налічують понад 1 млн жителів, серед них найбільші — Москва, Санкт-Петербург, Нижній Новгород, Новосибірськ, Самара. У великих міських агломераціях зосереджено понад третину населення, а також основний промисловий потенціал країни.

Москва — найбільший у країні та один із найважливіших у світі політичний, науковий і культурний центр (мал. 2). Економіка Москви найбільша серед суб’єктів Російської Федерації і у 2016 р. склала 16,2% від загального обсягу ВВП.

3. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА.

Різноманітність природних умов країни визначила й спеціалізацію сільського господарства. У його структурі переважає продукція рослинництва, де найбільше значення має зернове господарство. Тут вирощують пшеницю, жито, кукурудзу, ячмінь, овес. їхній загальний збір становить понад 110 млн т. Головні зернові райони — басейни річок Дон і Кубань, Поволжя, Південний Урал, Алтайський край.

Поясніть географію головних зернових районів країни.

Із технічних культур найбільше вирощують цукрового буряку (перше місце у світі — у 2016 р. 51,36 млн т), соняшнику й сої. Основний район вирощування цукрового буряку й соняшнику — південь європейської частини Росії, сою висівають у Приморському краї та на Далекому Сході.

У великих обсягах вирощують овочі (16 млн т), картоплю (31 млн т), фрукти й виноград (близько 4 млн т). У Поволжі (Астраханська область) і на Північному Кавказі значні площі зайняті під баштанні культури.

Розвиненим скотарством виділяються центр європейської частини Росії, Поволжя, Кавказ, Краснодарський край, південь Західного Сибіру й Уралу. Молочне тваринництво розвивається поблизу великих міст. Поголів’я великої рогатої худоби за останні роки скоротилося й зараз становить 19,4 млн голів (у тому числі 8,3 млн корів). Найбільше поголів’я в республіках Башкортостан, Татарстан та Дагестан. Свинарство сформувалося в районах вирощування картоплі (зона мішаних лісів), вівчарство — на Північному Кавказі, у Поволжі й на півдні Сибіру. На півночі Росії розводять північних оленів.

ВИСНОВКИ

• Росія — євроазіатська держава, найбільша у світі за площею.

• Природні умови на більшій частині Росії складні.

• Росія належить до найбільш забезпечених природними ресурсами (лісовими, водними, земельними, мінеральними) країн.

• Серед мінеральних ресурсів найбільше значення мають паливні.

• Більшість росіян проживають у європейській частині країни.

• Різноманітність природних умов визначила різноманіття спеціалізації сільського господарства країни.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Якими є особливості природних умов Росії?

2. Що ускладнює освоєння Півночі та Сибіру?

3. Охарактеризуйте забезпеченість країни паливними корисними копалинами.

4. Якими є особливості сільського господарства Роси?