Історія України: підручник для 8 класу "Бурнейко 2016" - Нова програма

§43. Узагальнення. Україна в ранньомодерну добу та її внесок в загальноєвропейську спадщину

Яким був вклад ранньомодерних українців загалом, та найвідоміших представників з нашого минулого зокрема, у наше сьогодення? Які особливості українського козацтва? Як поєднана історія української та інших європейських націй? Давайте згадаємо як це було.

1. Періодизація історії України Раннього Нового часу

Завдання 1. Співставте періоди ранньомодерної історії України з поняттями, що їх характеризують. Свої висновки запишіть у зошит за зразком: VI - 7.

Період

Поняття

І. - Початок XVI ст. - 1596 р.

1. Малоросійська колегія, Нова (Підпільненська) Січ, паланка, Коліївщина, колонізація Північного Причорноморя, мануфактура, губернія

II. - 1596 - 1648 рр.

2. Руїна, Великий згін, Чигиринські походи, козацьке бароко, Правобережна Гетьманщина, сердюки, компанійці, Конотопська битва

III - 1648 - 1657 рр.

3. Реформація, фільварок; унія, Козацькі війни, магдебурзьке право, уходництво, Пересопницьке Євангеліє, Острозька академія, церковні братства

IV. - 1657 - 1709 рр.

4. Відновлення державності, Національно-визвольна війна, Військо Запорозьке, універсал, Молдовські походи, полівасалітет

V. - 1709 р. - 90-і рр. XII ст.

5. Героїчні походи, Полемічна література, Хотинська війна, «Ординація Війська Запорозького...», Києво-Могилянський колегіум, козацько-селянські повстання

2. Особливості козацької доби. Роль козацтва в історії України

(Завдання 2 - 6 виконайте, працюючи в парах)

Завдання 2. Проаналізуйте зображення та написи. Про яке явище або подію можна розповісти, спираючись на них. За допомогою 1 - 2 речень запишіть свої висновки у зошит.

Завдання 3. Проаналізуйте зображення та написи. Використовуючи їх, складіть усну розповідь про організацію козацької спільноти. Обговоріть свої висновки із партнером.

Завдання 4. Проаналізуйте зображення та написи. Про яке явище, або подію можна розповісти, спираючись на них. За допомогою 1 - 2 речень запишіть свої висновки у зошит.

Завдання 5. Проаналізуйте перелік імен. Розділіть їх на дві великі групи, потім кожну з них на - менші групи або окремі імена. Усно обґрунтуйте свої висновки.

Карпо Скидан, Северин Наливайко, Павлюк (Павло Бут), Григорій Лобода, Матвій Шаула, Марко Жмайло, Трясило (Тарас іедорович), Іван Сулима, Криштоф Косинський, Остряниця (Яків Острянин), Дмитро Гуня.

Завдання 6. Проаналізуйте зображення та написи. Обговоріть їх значення у загальному колі.

3. Провідні історичні особи України XVI - XVIII ст.

Завдання 7. Попрацюйте в четвірках. За портретами розпізнайте провідних діячів ранньомодерної історії України. В зошити запишіть почергово ім’я діяча, предмет, будівлю, або комплекс будівель із довідки, який із ним пов'язаний, а також (по пам’яті) найважливіше, на Вашу думку, його досягнення.

Довідка: Чортомлицька Січ, іменний меч за перемогу у Хотинській війні, «Требник», Острозька академія, Георгіївський собор Видубицького монастиря, Палац у Батурині, «Права, за якими судиться малоросійський народ», Хортицький замок, Іллінська церква в Суботові, Підпільненська Січ, каламар, *мечеть у Кам’янці-Подільському.

4. Відродження української державності як складова загальноєвропейського політичного розвитку

Кожен європейський народ мав лише йому притаманні особливості розвитку. Проте були речі спільні для декількох країн одночасно. До прикладу в Московській державі, Французькому та Іспанському королівствах формувалися абсолютні монархії, а в Англії та Нідерландах відбулися події, які привели в подальшому до встановлення монархій конституційних. Оскільки Військо Запорозьке мало багато ознак республіки, пропонуємо вам порівняти особливості його становлення та розвитку з окремими особливостями тих процесів, що відбувалися в Англії та Нідерландах.

Завдання 8. Встановіть логічні зв’язки між кольоровими записами та подіями, до яких причетні діячі на портретах ліворуч. А.) Об’єднайтеся в групи «жовті», «чорні», «сірі», «червоні», «цеглові», «зелені». Б.) По групах випишіть те, що записано вашим кольором і встановіть логічні зв’язки: до прикладу група «синіх» могла б встановити такі зв’язки: в Нідерландах повстання підтримували кальвіністи, в Англії - пуритани, а в Україні - православні.

Прагніть більшого.

1. Влітку обов’язково гарно і корисно відпочиньте. Коли ж матимете час і бажання, можете краще пізнати минуле нашої Батьківщини, скориставшись «Добіркою джерел цікавої інформації» на ст.