Історія України: підручник для 8 класу "Бурнейко 2016" - Нова програма

§42. Практичне заняття № 5

Що таке літописи?

Які літописи вам відомі?

У чому цінність літописів?

Тема. Козацькі літописи ХVІІ-ХVІІІ ст. як історичні джерела.

Мета. Опрацювавши документи, з’ясувати характерні особливості козацьких літописів ХVІІ-ХVІІІ ст.; розвивати навики критичного аналізу історичних джерел.

Хід заняття

Завдання 1. Розділіть сторінку зошита на дві колонки: ширшу - «Особливості літописів» та вужчу - «Підтвердження документами».

Завдання 2. Об’єднайтеся в четвірки. Завдання, позначені зірочкою, — підвищеної складності. Ви можете їх виконати в класі, коли встигаєте, або вдома - за бажанням.

Завдання 3. Ознайомтеся із документами №1 та 2. Порівняйте вузьке значення поняття «літопис» з характеристикою «козацьких літописів» сучасного дослідника. В першу колонку лаконічно запишіть особливості традиційних та козацьких літописів.

Енциклопедія про літописи.

Енциклопедія історії України (Інститут історії України НАНУ)

... У вузькому значенні літописами називають лише рукописні тексти, створені ... в минулі часи. ... 3 точно датованими за роками записами про те, що відбувалося, а (також) тексти записів, розташованих у хронологічному порядку без розбивки на річні статті.

Дослідник про козацькі літописи.

Юрій Луценко (кандидат філологічних наук)

За (Літописом Григорія Граб’янки), а також за літописами Самовидця і Величка закріпилася назва «козацькі літописи». Але така назва — досить умовна, бо кожен цей твір є складною, багатоплановою композицією, в якій поєднуються

характеристики історичних діячів, описи подій - битв, повстань, змов тощо, окремі документи, тлумачення тих чи інших періодів життя України - і яка надто далека від традиційної літописної форми.

Завдання 4. Ознайомтеся із документами № 3-6. У зошиті в другу колонку запишіть номери документів, що підтверджують особливості літописів. * Який з козацьких літописів за стилем найбільше схожий до «Повісті минулих літ»?

Історичне джерело про історію Русі-України.

Повість минулих літ (давньоруський літопис XII ст.)

В літо 6390 [882]... І сів Олег, княжучи в Києві. І рече Олег: «Се буде мати городам руським».

В літо 6545 [1037] заклав Ярослав город великий Київ (місто Ярослава), а біля нього Золоті ворота. Заклав і церкву митрополичу на честь святої Софії, премудрості божої.

Історичне джерело про весілля Т. Хмельницького та Р. Лупул. Григорій Граб’янка (автор козацького літопису)

... (1652 р. Богдан) Хмельницький ... випроводив свого сина Тимоша (з козаками) на весілля до молдавського господаря. Коли вони підійшли до Ясс, їх зустрів двірник господаря (князя), а також сам молдавський воєвода (князь)... Там почали гуляти весілля. Панна воєводівна, виказуючи свою прихильність до Хмельниченка і доводячи, що охотою заміж іде, наказала своїм дружкам на весіллі співати руські пісні.

Історичне джерело про промову Самуїла Зорки на похороні Богдана Хмельницького в серпні 1657 р. у Суботові.

Самійло Величко (автор козацького літопису)

Жити й умирати — либонь, постановлено так від початку світу всесильним божим декретом ... — живіте і множтеся, бо землею ви є і до землі підете. ... Прийшлося нині й нам після веселих минулих часів слухати смутні плачі і рясними сльозами заливати обличчя наше, коли мусимо оце оглядати на смертнім катафалку і віддавати останню шану нашому гетьманові Богданові Хмельницькому, справдешньому, даному нам від Бога, якого забрала від нас невблаганна смерть.

Історичне джерело про окремі події 1681 р.

«Самовидець» (автор козацького літопису XVII ст.)

Того ж (1681) року июня 21 гром запалив церков великую у Стародубі Рождества Пречистої Богородици и уся згоріла. Того ж року августа 9, перед світом, земля тряслася с понеділка на вівторок.

Завдання 5. Для аналізу трьох козацьких літописів розділіть між четвірками три групи документів: № 7-10; № 11-13 та № 14-17.

Завдання 6. Під час аналізу документів з’ясуйте: 1) автора літопису, що про нього відомо;

2) позитивні характеристики літопису; 3) негативні характеристики літопису як історичного джерела.

Завдання 7. Порівняйте висновки дослідників із відповідними уривками з козацьких літописів. Результати роботи у четвірці оприлюдніть на загал.

Дослідник про літопис Самовидця.

Володимир Радзикевич (літературознавець)

...(Літописом Самовидця) назвав цей цінний пам’ятник Пантелеймон Куліш, бо неназваний його автор був очевидцем подій, які описав ... вірно й об’єктивно. Літопис (описує події з 1648 р. до 1702 р.). Автор, як видно з його твору, ... (бував у військових) походах, брав участь у посольствах, стояв близько до уряду гетьмана, користав із урядових документів. ...

Дослідник про літопис Самовидця.

Ярослав Дзира (філолог, історіограф, джерелознавець)

...Праця Самовидця є чи не винятковим за своєю самобутністю й оригінальністю явищем української писемності XVII ст. Як історичне джерело літопис Самовидця містить повідомлення про такі події і явища, які не збереглися в жодних документах або ж передані ... (в інших документах) з фактичними помилками. Мова і стиль літопису Самовидця позбавлені книжності, риторичних прикрас.

Історичне джерело про погоду взимку 1677 року.

Самовидець (автор козацького літопису XVII ст.)

РОКУ 1677. Зима барзо великая була так снігами, як теж і морозами. І мало которий день був без вітру. ... Тої ж зими по три тисячі подвод з полков под запаси давано до Сівська, із Сівська проважено в Київ. І много подводников од морозов покалічало, а іннії померли.

Історичне джерело про Івана Самойловича.

Самовидець (автор козацького літопису XVII ст.)

(Іван Самойлович) із великою помпою їздив — без карети і за місто не поїхав (би), ані сам, ані синове його, і у войську усе в кареті. Так великую пиху міли, которая в жадном сенатору

не живет. А здирства вшелякими способами вимишляли, так сам гетьман, як і синове його...

* Порівняйте це джерело з документом №5 із практичної роботи №3 (§21), та документами на с.173 (§26).

Дослідник про літопис Григорія Граб’янки.

Володимир Радзикевич (літературознавець)

... (Григорій Граб’янка) був полковим гадяцьким суддею і товаришив гетьманові Полуботкові в петербурзькій тюрмі. Потім Граб’янка був гадяцьким полковником і вмер у часі походу проти татар (1734 р.). Літопис довів до 1710 року.

Дослідник про літопис Григорія Граб’янки.

Юрій Луценко (кандидат філологічних наук)

Протягом довгого часу вчені намагалися розглядати літопис Граб’янки як історичне джерело. Але згодом, з введенням у науковий обіг цілого ряду документів, вдалося встановити, що твір містить багато фактичних помилок. І лише зараз наука доходить до висновку, що літопис Граб’янки слід розглядати в першу чергу як літературну пам’ятку...

* Порівняйте документи № 15 та № 9. Запропонуйте власні висновки.

* Зверніть увагу, чи історик писав цей документ. Чи стверджує автор, що документ повністю є вигадкою? Запропонуйте власні висновки.

Історичне джерело про похід Петра Сагайдачного на Кафу. Григорій Граб’янка (автор козацького літопису другої половини XVII - початку XVIII ст.)

... Року 1606, Петро Конашевич-Сагайдачний гетьманом запорізьким назвався, і забажавши щастя своє спробувати, ходив із військом запорозьким по воді на Кафу (місто турецьке), повоював його добре, силу бранців християнських з неволі звільнив.

1. Оцініть точності інформації, скориставшись текстом підручника на ст. ...

Дослідниця про літопис Самійла Величка.

Наталя Яковенко (український історик)

... Самійло Величко (робив) ... вставки до авторського тексту так званих листів, котрими нібито обмінювалися гетьмани з кошовим товариством. ... У цих псевдодокументах

(він) ... виклав власні погляди ... на причини занепаду України, на дії «добрих» і «поганих» гетьманів... Величко вмістив до свого твору (також) ряд справді автентичних (справжніх) документальних матеріалів.

Дослідник про літопис Самійла Величка.

Валерій Шевчук (дослідник українського літературного бароко)

Він (Самійло Величко) дбає, щоб його було цікаво читати, бавить читача вставними ... віршами, цікавинками, що не стосуються розповіді. В текст уводяться часом легенди, вірші, оповідання...

Історичне джерело про листування між Січчю та гетьманом Петром Дорошенком.

Самійло Величко (автор козацького літопису другої половини XVII - початку XVIII ст.)

Вельможний, милостивий пане Дорошенко, гетьмане новопоставлений український, чигринський! З листа Вашої милості звідомилися ми про постановлений Вас гетьманом нещасливої нашої україно-малоросійської вітчизни. Однак не знаємо, чого собі й вітчизні маємо віншувати за Вашого гетьманства — чи щастя, чи нещастя. ... І хоч після старого Хмельницького перекинулося вже три гетьмани — Виговський, Юрась Хмельниченко і Тетеря, зять Хмельницького, — однак не були вони справжні сини ... нашої вітчизни...

Історичне джерело про саранчу в Англії.

Самійло Величко (автор козацького літопису)

В Англії, в одній якійсь провінції, трапилося одного літа, що прийшла у великій кількості саранча і всі хліба поїла... Люди тієї провінції кілька штук з тієї саранчі піймали і ... знайшли на їхніх крильцях літери: на одному крильці написано — гнів, а на другому — божий...

Завдання 8. Підведіть підсумки. Обміняйтеся результатами своїх досліджень. Заповніть табличку «Козацькі літописи як історичні джерела».

Назва літопису

Позитивні якості літопису

Негативні якості літопису (як історичного джерела)

Рейтинг