Історія України: підручник для 8 класу "Бурнейко 2016" - Нова програма

§34. Ліквідація Гетьманщини та козацького устрою в Україні

До якої держави входили Лівобережжя і Слобожанщина?

Які функції виконувала Малоросійська колегія?

Чому після Д. Апостола не обирали гетьмана?

Протягом уроку визначте особливості російської політики щодо українських земель у 2 пол. XVIII ст.

1. Кирило Розумовський — останній гетьман України Зверніть увагу — це важливо!

У середині XVIII ст. Російській імперії загрожувала чергова війна з Туреччиною та Пруссією. Окрім того, в оточенні імператриці Єлизавети Петрівни було багато українців. Тож, коли козацька старшина звернулася із клопотанням про вибори гетьмана, Єлизавета погодилася. Новим гетьманом 1750 р. було «обрано» (призначено Єлизаветою) Кирила Розумовського (1750-1764 рр.), а «Правління гетьманського уряду» припинило свою діяльність. Кирило Розумовський приїхав на Лівобережжя лише через рік, але з гарними звістками про адміністративні зміни: Гетьманщина знову переводилася до відомства Колегії іноземних справ, а влада гетьмана поширювалась на Київ та Нову (Підпільненську) Січ.

На українських землях К. Розумовський розгорнув активну діяльність: відбудував Батурин, куди переніс столицю; збудував нові палаци в Глухові, що залишився гетьманською резиденцією; налагодив діяльність старшинської ради, яка в разі відсутності гетьмана сама управляла Гетьманщиною; розпочав самостійно призначати полковників та роздавати землю у приватну власність. У відповідь на таку бурхливу діяльність Єлизавета Петрівна заборонила самостійно призначати полковників та генеральну старшину Гетьманщини, заборонила здійснювати самостійну зовнішню дипломатію та встановила контроль над українськими фінансами.

Попри все К. Розумовському вдалося оновити Гетьманщину. Гетьман провів судову реформу. Гетьманщину він поділив на 20 судових повітів. У кожному було відкрито земські суди для вирішення цивільних справ, підкоморські - для розгляду земельних спорів та гродські - для розгляду кримінальних справ. Удосконалено діяльність Генерального військового суду. Було здійснено військову реформу: створено регулярні (постійні) полки, введено однакову уніформу для козаків та однакове озброєння (спис, шабля, рушниця). Запроваджено обов’язкове навчання козацьких дітей.

1. Коли К. Розумовський став гетьманом?

2. На які українські території поширювалася влада гетьмана?

3. Які реформи здійснив К. Розумовський?

Особистість.

Кирило Розумовський (1728—1803)

Ім’я (повне). Кирило Григорович Розумовський.

Народження. Народився 1728 р. в с. Лемеші поблизу Козельця на Чернігівщині.

Походження. Батько Григорій Розум був козаком.

Освіта. В 1743- 1745 рр. під іменем Івана Обидовського навчався в університетах Німеччини, Франції, Італії.

Початкові умови формування особистості. Старший брат Олексій після таємного одруження з імператрицею Єлизаветою Петрівною забрав малого Кирила до російської столиці, тому він з одного боку виховувався на родинних переказах про козаччину, а з іншого - на звичаях російського імператорського двору XVIII ст.

Ключові події життя.

До 1750 р. У Петербурзі зробив кар’єру від камер-юнкера (нижча придворна посада) до графа, а з 1746 до 1798 р. був Президентом Російської академії наук. У вісімнадцять одружився з княжною Наришкіною.

З 1750 р. У 22-річному віці став гетьманом і генерал-фельдмаршалом Російської імперії. На театралізованій церемонії обрання К. Розумовського не було. (Щодо реформ див. рубрику «Зверніть увагу - це важливо») Розробив проект відкриття у Києві (на базі Києво-Могилянської академії) та Батурині університетів європейського зразка. 1762 р. внаслідок двірцевого перевороту посприяв приходу до влади імператриці Катерини II і отримав чин сенатора. 1763 р., сподіваючись на заслуги К. Розумовського перед Катериною II, старшина надіслала їй «Прохання малоросійського шляхетства і старшин разом з гетьманом про відновлення колишніх прав Малоросії», в якому просила зробити гетьманство спадковим і закріпити за родом Розумовських.

З 1764 р. Під тиском Катерини II склав гетьманську булаву і довгий час не міг бути в Україні. Лише останні дев’ять років життя провів у Батурині. Помер у сімдесят п’ять років. Похований у Свято-Воскресенському храмі.

Наслідки діяльності. К. Розумовський, можливість, оновлення, Гетьманщина. Діяльність, останній, спалах, автономія, козацька держава.

1. Усно сформулюйте наслідки діяльності К. Розумовського, використовуючи слова з підрубрики «Наслідки діяльності».

2. Аргументовано підтримайте або заперечте думку. «Булава була лише іграшкою в руках Кирила Розумовського».

Форма козака - синій мундир з червоним коміром і білі штани — після військової реформи

Дослідник про військову реформу К. Розумовського.

Зенон Когут (канадсько-український історик)

Визначивши їх число у 10 тис. для підтримання козацтва, (Генеральна старшина пропонувала) такі заходи: суворе дотримання козацьких прав і привілеїв; звільнення козаків від будь-яких обов’язків, крім військових, і від усіх податків; гарантії майнових прав козаків; державна оплата і постачання провіанту під час закордонних кампаній; зобов’язання кількох козацьких господарств утримувати у фінансовому відношенні одного повністю оснащеного козака; створення спеціального реєстру, щоб козаки не могли переходити в інші військові підрозділи.

1. Обґрунтовано виберіть один із перелічених заходів, який найбільше посприяв би перетворенню козацьких полків на професійне військо.

2. Ліквідація гетьманства та козацького устрою в Україні

Зверніть увагу — це важливо!

У 1762 р. російською імператрицею стала Катерина II. Вона прагнула зміцнення Російської імперії, перетворення її на централізовану державу. Для цього спрямовувала свою діяльність на знищення будь-яких проявів автономії та уніфікацію (створення однакової) системи управління усією імперією.

Приводом для ліквідації автономії Гетьманщини стало звернення козацької старшини до імператриці про визнання спадковості гетьманської влади за нащадками Кирила Розумовського. У відповідь на те звернення Катерина II змусила гетьмана в 1764 р. відмовитися від влади. У Маніфесті від 10 листопада 1764 р. вона повідомила про добровільне зречення Кирила Розумовського та про ліквідацію гетьманства.

У 1765 р. на Слобожанщині також було скасовано полково-сотенний устрій, а невдовзі створено Слобідсько-Українську губернію. Козаків позбавлено прав і привілеїв. За російським зразком козацькі полки перетворили на гусарські, а старшині надали звання офіцерів російської армії.

1. Чого прагнула Катерина II в управлінні Російською імперією?

2. Коли було ліквідовано гетьманство на Лівобережжі?

3. Коли на Слобожанщині було скасовано полково-сотенний устрій?

Дослідник про Катерину II та К. Розумовського. Зенон Когут (канадсько-український історик)

.... Після (двірцевого) перевороту на Розумовського (який дуже допоміг Катерині II прийти до влади), як з рогу достатку, посипалися нагороди. В день перевороту, 28 червня 1762 р., Катерина призначила його сенатором. ... (згодом) генерал-ад’ютантом імператриці. ... Перед коронацією Катерина подарувала К. Розумовському великі маєтки в Гетьманщині, виділила додаткову довічну пенсію в розмірі 5 тис. карбованців щорічно. ... Крім своєї посади сенатора, він також був призначений членом комісії у справах дворянського статусу і головою комісії з реорганізації російського війська.

1. Продовжіть думку. «Петро І нищив Гетьманщину через гнів, а Катерина II ...»

К. Розумовський (Жан Луї Токке)

*Розгляньте портрет. До якого року він мав би бути створеним?

Інструкція прокуророві Сенату кн. О. Вяземському.

Катерина II (російська імператриця)

Мала Росія, Ліфляндія (Латвія), Фінляндія (Карелія) суть провінції, які правляться дарованими їм привілеями.

Порушувати ці привілеї зразу було б непристойно, але й не можна ... поводитися з ними, як з чужими землями, це була б дурниця. Ці провінції ... треба зручними способами привести до того, щоб вони обрусіли й перестали дивитись, як вовки в ліс... Коли ж у Малоросії не буде гетьмана, то треба намагатися, щоб час і назва гетьманів щезли...

1. Проаналізуйте документ. Чому Катерина II ставила за мету, «щоб час і назва гетьманів щезла»?

3. Друга Малоросійська колегія

Зверніть увагу — це важливо!

Для управління землями колишньої Гетьманщини було створено Другу Малоросійську колегію (1764—1786 рр.) у складі 4 російських чиновників, 4 козацьких старшин та голови графа Петра Рум’янцева. Окрім того, до Петербурга було вивезено гетьманські клейноди, військові печатки, прапори. Це стало символом ліквідації української автономії. Головним завданням колегії було запровадження в Україні російської системи управління.

Друга Малоросійська колегія ліквідувала Генеральну військову канцелярію та Іенеральнии військовий суд, поширила дію російських законів на Лівобережжя, підпорядкувала українські суди російським. Протягом 1765- 1769 рр. під керівництвом П. Рум’янцева було здійснено «Генеральний опис Малоросії» - перепис населення, майна та земель. Після перепису натуральні повинності було замінено грошовими податками.

У 1781 р. у колишній Гетьманщині було скасовано полково-сотенний устрій, а натомість створено Малоросійське генерал-губернаторство на чолі з Петром Рум’янцевим у складі Київського, Чернігівського, Новгород-Сіверського намісництв. При цьому козацькі полки перетворили у карабінерські (озброєні карабінами). В 1783 р. Катерина II на Лівобережжі та в Слобожанщині запровадила кріпосне право, а в 1785 р. козацьку старшину зрівняла у правах з російським дворянством. Так було остаточно ліквідовано рештки української автономії. Наступного року розпустили Другу

Малоросійську колегію.

1. Який орган влади створили на Лівобережжі після ліквідації гетьманства?

2. Яких змін зазнали адміністративна, судова і військова система на Лівобережжі?

3. Що і коли змінилося в становищі рядових козаків, селян та старшини?

Катерина II

Указ Катерини II про ліквідацію гетьманства 1764 р.

З указу про скасування гетьманства та утворення Малоросійської колегії (1764 р.).

Катерина II (російська імператриця)

Після ... звільнення графа Розумовського, за його проханням, з чину гетьманського наказуємо нашому Сенатові ... створити ... Малоросійську колегію. Запорозькій Січі, яка була під управлінням гетьмана, бути тепер підвладною цьому малоросійському урядові. ... (П. Рум’янцев) у справах суду і розправи має голос голови, ... а в решті справ, як-от: підтримування в народі доброго порядку, загальної безпеки і виконання законів, повинен він поступати як губернатор, тобто як особливий нам довірений у нашу відсутність.

1. Що в указі імператриці є звичайним обманом? Чому?

З указу про закріпачення селян на Лівобережній і Слобідській Україні, 1783 р.

Катерина II (російська імператриця)

Для ... одержання казенних прибутків у намісництвах Київському, Чернігівському і Новгород-Сіверському, щоб запобігти всяким втечам і обтяженню поміщиків ... кожному з поселян залишитися на своєму місці і при своєму званні... На випадок же втеч після оголошення цього указу (розшукувати, карати і повертати попереднім власникам). ... Ми визнали за необхідне вчинити однакове розпорядження і щодо тих повітів, із яких складалися колишня Слобідська Українська губернія...

1. На основі документа поясніть значення слова «кріпак».

Герб Російської імперії

Г. Полетика

Детальніше про...

Спроби козацької старшини відстоювати її автономію

1766 р. Катерина II надумала удосконалити російське законодавство. Для цього було створено спеціальну комісію. Крім російських, у комісії діяло 34 депутати від України. На засіданнях комісії палкими промовами за права й вольності України відзначився представник старшини Григорій Полетика. Він палко відстоював принципи автономності України і наважувався критикувати зміни в адміністративному поділі краю, податкову політику, використання козацького війська на різних будівельних роботах тощо. Катерина II не очікувала такої активності від депутатів і в 1769 р. розпустила комісію під приводом війни з Туреччиною.

Коли в Україні

1. Відшукайте м. Глухів, оборонну «Українську лінію», межі володінь Нової Січі. було скасовано гетьманство, ...

у Варшаві було короновано останнього володаря Речі Посполитої Станіслава II Августа Понятовського.

Підсумуйте свої знання.

1. Запам’ятайте дати і події.

- 1764 р. - остаточна ліквідація гетьманства Катериною II.

- 1765 р. - ліквідація полково-сотенного устрою на Слобожанщині.

- 1764-1786 рр. - діяльність (Другої) Малоросійської колегії.

- 1781 р. - ліквідація полково-сотенного устрою на Лівобережжі.

- 1783 р. - запровадження кріпацтва на Лівобережжі та в Слобожанщині.

2. Підготуйте коротку довідку про склад і діяльність Другої Малоросійської колегії.

3. Підготуйте усну доповідь про гетьмана Кирила Розумовського.

4. Визначте причини скасування гетьманства в Україні і наслідки цієї події для українців.