Історія України: підручник для 8 класу "Бурнейко 2016" - Нова програма

§31. Гетьман Пилип Орлик. Ліквідація козацтва на Правобережній Україні

Що називають «Великим згоном»?

3 якою метою І. Мазепа уклав союз з Карлом XII?

При яких обставинах помер Іван Мазепа?

Упродовж уроку з’ясуйте, як продовжили свою боротьбу сподвижники Івана Мазепи

1. Пилип Орлик і його Конституція

Зверніть увагу — це важливо!

Частина козаків і старшин, які перейшли разом з Іваном Мазепою до Бендер, наступного року після його смерті, обрали гетьманом Пилипа Орлика (5 квітня 1710 р.). Орлик став першим українським гетьманом в еміграції — за межами рідної країни.

На козацькій раді в Бендерах також було укладено й затверджено угоду між гетьманом, козаками й старшиною, яка іменувалася «Пакти й конституції прав і вольностей Війська Запорозького» 1710 р. Цей документ детально визначав права й обов’язки гетьмана, старшини і козаків як представників українського народу, тому його вважають першою українською Конституцією.

«Пакти й конституції...» проголошували створення незалежної Української республіки на козацькому звичаї та праві. Владу гетьмана мала обмежувати Старшинська рада, але головним законодавчим органом повинна була стати рада Генеральна. Межі республіки визначалась згідно Зборівського договору, а столицею мав бути Київ.

1. Хто і коли став першим гетьманом в еміграції?

2. Яку угоду було укладено в Бендерах між гетьманом, козаками й старшиною?

3. Що передбачали «Пакти й конституції...» Пилипа Орлика?

Учасник подій про «Пакти і конституції ...» 1710 р. Пилип Орлик (гетьман в еміграції)

Я один зложив найбільшу частину договору і зредагував цілий договір. Поміж особами, які обмірковували точки цього документа були Войнаровський, Гордієнко, Ломиковський, Максимович, Іваненко, Карпенко, і ще деяких прізвищ не пригадую.

1. На ілюстрації, що поруч, пам’ятник П. Орлику в Києві. Що вказує на посаду, а що - на головне досягнення людини, якій присвячена скульптура? Як ілюстрація пов’язана з документом?

Угода

«Пакти і конституції ...» П. Орлика 1710 р.

Проголошувався республіканський політичний устрій Української держави, бо усі посади мали бути виборними.

Затверджувались права православної церкви під зверхністю царгородського (константинопольського) патріарха.

Глава держави - гетьман.

Влада гетьмана обмежувалась старшинською радою.

Генеральна рада (складалась з генеральної старшини, полковників, представників від кожного полку та Запорозької Січі) збиралася тричі на рік і здійснювала законодавчу владу разом з гетьманом.

У перервах між засіданнями Генеральної ради питання державного життя вирішували гетьман і генеральна старшина.

Територія Української держави визначена за Зборівським договором 1649 р. Столиця - Київ.

Шведський король визнавався протектором України.

Конституція закріплювала ідею поділу влади на: законодавчу, виконавчу, судову. Законодавча - Генеральна рада, виконавча - гетьман, генеральна старшина та обрані представники від кожного полку, судова - незалежний Генеральний суд.

Документ визначив основні принципи внутрішньої і зовнішньої політики Української держави, закріпив рішення про соціальне забезпечення злидарів, удів, сиріт.

2. Похід Пилипа Орлика на Правобережжя

Зверніть увагу — це важливо!»

Пилипу Орлику вдалося згуртувати довкола себе вірних козаків. Владу гетьмана визнали й уклали з ним союз Шведське королівство, Кримське ханство, Османська імперія, та претендент на польську корону Станіслав Лещинський. Так було створено широку антимосковську коаліцію. Готуючи похід Пилип Орлик, використовуючи незадоволення правобережних українців безчинствами розміщених там московських військових залог, розіслав універсали-звернення до людей із закликом підтримати його боротьбу.

З іншого боку, шведський король визнав владу Орлика і підписав з ним союз, але допомогти військом не міг - надав лише своїх старшин-радників. Османська імперія лише виділила трохи зброї та грошей. У похід 1711 р. на Правобережжя з козаками Пилипа Орлика готувалися лише окремі шляхетські загони, запорожці на чолі з Костем Іордієнком, та кримські татари, які зобов’язалися не брати в українських землях ясир.

У лютому 1711 р. в Україну вирушило два війська - одне, татарське, направилося на Слобожанщину, друге військо, козацько-татарсько-шляхетське, йшло на Правобережжя під керівництвом П. Орлика. На Слобожанщині кримські татари, захопивши московські залоги, почали брати ясир, поспішаючи повернутись додому до весняної повені. На Правобережжі війська П. Орлика дійшли до Білої Церкви. Майже всі правобережні полки, окрім декількох сотень Білоцерківського, перейшли на бік гетьмана, але невдала облога Білої Церкви, відхід з-під її стін військ хана, поголос про поводження татар на Слобожанщині спонукало правобережне козацтво відвернутись від Пилипа Орлика й рятувати власну землю від татар. Залишившись без війська, Орлик був змушений повернутися до Бендер.

1. Які країни підтримали плани Пилипа Орлика?

2. Яким було військо Пилипа Орлика?

3. Як 1711 р. розгорталися події на Правобережжі і в Слобожанщині?

Родовий герб Костя Гордієнка

Дослідник про похід П. Орлика на Правобережжя.

Борис Крупницький (український історик)

Щодо головної акції на Правобережній Україні, то вона почалася 31 січня 1711 р., коли вийшли з Бендер запорожці з своїм кошовим Костем Гордієнком та обидва провідники, Орлик та Потоцький. Недалеко від Рашкова вони з’єдналися з поляками, які вийшли з Ясс, та з буджацько-білгородською ордою під командою султана Мегмет-Герая (другого сина кримського хана). Поляків і Запорозців було разом 7000 - 8000; орди було 20000 - 30000»...

1. Поляки Потоцького вийшли з Ясс, П. Орлик - з Бендер, а К. Гордієнко, вочевидь, - з Олешок. Продовжіть речення. Усі вони були ...

З маніфесту до європейських націй 1712 р.

Пилип Орлик (гетьман України в еміграції)

...Ми не можемо дивитися холоднокровно на нещастя, яким віддана наша нація, на порушення її прав ... Ми, одначе, не будемо діяти з почуттям помсти, але ми керуємося виключно мотивом справедливості та згідно з правом, яке дозволяє кожному захищати свою власну справу й свою власну мету... Ніколи не перестану шукати. засобів, щоб заявити мої права й права моєї нації на Україну.

1. Заповніть пропуски. Попередні гетьмани говорили переважно про права ..., а П. Орлик уже говорить про права ... .

Булава Пилипа Орлика

Особистість.

Пилип Орлик (1672-1742)

Ім’я (повне). Пилип Степанович Орлик.

Народження. Народився 1672 р. в с. Косута (нині Віденський р-н, Мінської області в Білорусі).

Походження. Мав давнє шляхетське коріння, що тягнулося із чеських, білоруських, литовських та українських шляхетських родів.

Початкові умови формування особистості. Отримав

православне виховання від матері. Батько загинув під Хотином 1673 р. Освіта. Віденський єзуїтський колегіум та Києво-Могилянський колегіум. Був добрим оратором, знався на філософії та літературі, володів польською, церковнослов’янською, болгарською, італійською мовами. Ключові події життя.

До 1710 р. Після навчання залишився писарем канцелярії київського митрополита. В 28 років став канцеляристом Генеральної військової канцелярії, а ще через два роки - генеральним писарем в уряді І. Мазепи. 1708 р. підтримав свого гетьмана під час його виступу проти політики Петра І. Після Полтавської битви 1709 р. емігрував до Османської імперії, згодом до Швеції, Німеччини.

1710 р. 5 квітня обраний гетьманом України (в еміграції, тобто за межами країни). Співавтор «Пактів й Конституцій прав та вольностей Війська Запорозького» першої української конституції.

1711 р. у союзі зі Швецією, Кримським ханством, Османською імперією в здійснив невдалий похід на Правобережну Україну. В Європі, не зважаючи на невдачі, вперто, аж до самої смерті, намагався створити нову антимосковську коаліцію, але безрезультатно.

Написав щоденник «Діаріуш подорожній» (польською мовою). Був змушений міняти місця проживання. Помер 1742 р. в Молдові в Яссах (нині Румунія).

Наслідки діяльності. В силу обставин ... Орлику не ... повернути ... Україні, але він став співавтором першої у світовій історії демократичної ... і до останнього в... в у свої ідеали та боровся за них. Завдяки тому європейська спільнота була добре ... про існування українського ... та його прагнення ...

1. Заповніть пропуски у підрубриці «Наслідки діяльності».

Герб Пилипа Орлика, сучасна реконструкція

3. Ліквідація козацтва на Правобережній Україні

Зверніть увагу — це важливої!

У відповідь на дії П. Орлика Петро І в 1711 р. здійснив «Прутський» похід до Молдови, але там потрапив в оточення й погодився на підписання принизливого для нього Прутського договору 1711 р. з Туреччиною, за яким цар зобов’язувався вивести війська з Польщі, Волині, Поділля, Київщини.

Виконуючи умови Прутського договору, цар заразом видав указ, за яким всі полковники Правобережжя зі своїми полками були зобов’язані перейти на Лівобережжя. Протягом 1711—1712 рр. вдруге відбулося примусове переселення людей з правого берега Дніпра на лівий.

З літа 1712 р. українці знову почали заселяти пустки на Правобережжі, вважаючи їх вільною, козацькою землею. Проте Річ Посполита боялася відновлення козацтва, тому її війська одну частину людей знищили, інша частина, рятуючись, перейшла на Лівобережжя, а хтось подався на Олешківську Січ. 1713 р. правобережне козацтво було ліквідовано.

1. В якому році було підписано Прутський мирний договір і що він передбачав?

2. Яких заходів вжив Петро І, виводячи свої війська з Правобережної України?

3. Ким і коли було ліквідовано правобережне козацтво?

Борис Шереметьев

Учасник подій про указ Петра І.

Борис Шереметьєв (генерал-фельдмаршал Петра І)

... Цар (наказав) як полковників, так і старшину й всіх козаків, селян вислати за Дніпро, (причому це має стосуватися жителів усіх семи правобережних полків) ... Немировську фортецю знищити, а жителів, козаків з їх жінками та дітьми, і з їх пожитками вислати за Дніпро назавжди, а фортеці... й будинки їх зруйнувати...

Дослідник про згін населення з Правобережної України.

Микола Крикун (український історик)

Згін населення ... був проведений наприкінці грудня 1711 р. і в січні-лютому 1712 р. ... Йдучи на примусове переведення правобережної людності, цар ... прагнув за всяку ціну уникнути того, аби правобережне козацтво, яке складалося з семи полків, після відходу звідси Росії, могло опинитись під владою новообраного на вигнанні

українського гетьмана Пилипа Орлика.

1. Потренуйте уяву. В яких погодних умовах людям доводилося на возах, а то й пішки?

2. Розкажіть товаришеві по парті про «свою» подорож від імені уявного козака чи козачки.

Зимова заметіль

Особистість.

Кость Гордієнко (? — 1733)

Ім’я (повне). Костянтин Головко. Козаки називали Гордієнком, бо його батько Гордій.

Народження. Місце й час народження не відомі.

Походження. Достеменно не встановлене.

Освіта. Навчався в Києво-Могилянському колегіумі.

Ключові події життя.

До 1709 р. Був козаком Платнирівського куреня Запорозької Січі. 1702 р. вперше обраний кошовим отаманом. Потім обирався 12 разів.

1708 р. разом з Іваном Мазепою уклав союз з Карлом XII.

1709 р. взяв участь у полтавській битві, потім із уцілілими запорожцями прийняв протекторат Османської імперії загалом і кримського хана зокрема. На їх землях, але поруч своїх давніх володінь козаки 1709 р. заклали Кам’янську січ. Кость Гордієнко був одним із співавторів «Пактів і Конституцій...» П. Орлика.

1711 р. як кошовий отаман брав участь у поході Пилипа Орлика на Правобережну Україну. Того ж року козаки перенесли свою Січ-фортецю ближче до Чорного моря, в урочище Олешки, але через 17 років разом з козаками знову відновив Кам’янську Січ. Помер 1733 р. в Кам’янській Січі під протекцією кримського хана.

Наслідки діяльності: Військо зверхністю Костю кримського вдалося Низове з його традиціями, але Запорозьке під Гордієнку хана зберегти.

1. *У підрубриці «Наслідки діяльності» правильно розмістіть слова у реченні.

Коли в Україні примусові переселенці зводили собі житла на Лівобережжі, ...

у Франції народився майбутній філософ-просвітитель Жан-Жак Руссо.

Підсумуйте свої знання.

1. Запам’ятайте дати та події і назви слобідських полків.

- 1710 р. - прийнято «Пакти й конституції законів і вольностей Війська Запорозького».

- 1711 р. - похід П. Орлика на Правобережну Україну.

- 1711-1712 рр. - примусовий згін населення з Правобережної України.

2. Підготуйте довідку про зміст «Пактів і конституцій...» 1710 р.

3. Розкрийте причини та наслідки походу П. Орлика на Правобережжя.

4. Напишіть есе на тему «Правобережжя - відкрита рана українського народу».