Історія України: підручник для 8 класу "Бурнейко 2016" - Нова програма

§29. Практичне заняття № 4

Дайте визначення поняттю «доба Руїни».

Як відреагували козаки Лівобережжя на підписання Слободищенської угоди?

Пригадайте зміст Бахчисарайського договору та Вічного миру.

Тема. Руїна: причини і наслідки.

Мета. Використовуючи тексти дослідників та першоджерел, з’ясувати причини початку періоду Руїни та наслідки Руїни для України.

Хід заняття

Завдання 1. Порівняйте документи №1 та № 3. Порадьтеся в парах про те, яке зі значень слова «руїна», наведених у тлумачному словнику, не відповідає історичному поняттю «Руїна.

Документ №1. Словник про значення слова «руїна».

Тлумачний словник української мови.

Руїна — це: 1) залишки зруйнованої споруди, населеного пункту; 2) переносне розм., немічна від старості або хвороби людина; 3) повний розвал, розруха; 4) руйнування, знищення чого-небудь; 5) повне розорення, занепад чого-небудь.

Завдання 2. Попрацюйте в групах з документом №2 та схемою, що під ним.

- З’ясуйте, хто зображений на портретах. Чому одних діячів зображено, або записано ліворуч, інших - праворуч, ще інших - посередині?

- На які події вказують 1658 та 1678 рр.? Чому ви так вважаєте?

- Як зруйнування Чигирина стосується гетьманів, зображених поруч плану фортеці?

Обговоріть отримані результати в загальному колі.

Документ №2. Дослідник про хронологічні рамки Руїни. Наталя Яковенко (український історик).

Руїна (1658- 1678 рр).

Документ №3. Дослідник дає одне з перших наукових пояснень поняття «Руїна».

Микола Костомаров (український історик)

Руїною називається в історії Малоросійського краю час смут, що збурювали той край у другій половині XVII ст. - переважно з часу поділу гетьманщини на два гетьманства по двох сторонах дніпровського узбережжя. «Руїна» - не щось вигадане; вона залишилася в народній пам’яті, особливо стосовно Правобережної України, яка буквально була перетворена на «руїну»; бо була позбавлена свого народонаселення на якийсь час, тамтешній край перетворився в абсолютну пустиню.

Завдання 3. Завдання на розвиток аналітичних компетентностей. Поясніть значення окремих понять з документа № 4 за допомогою тексту рубрики «Детальніше про...». Зокрема, що слід розуміти в даному випадку під поняттями «політична криза» та «послаблення Гетьманщини»?

Документ №4. Сучасний історик дає визначення поняття «Руїна». Татьяна Таїрова-Яковлєва (російський історик)

Руїна - це період політичної кризи Гетьманщини, що призвів до її остаточного послаблення і перетворення на політичну автономію.

Детальніше про...

період історії України під назвою Руїна

Це - час розколу України, коли різні претенденти на гетьманську булаву боролися між собою, спираючись на своїх прихильників та іноземні війська, що призвело до великих руйнувань та людських жертв.

Завдання 4. Ознайомтеся з документами № 5- 8. У чому їх автори бачать причини розбрату в Україні? Після обговорення в загальному колі, лаконічно запишіть у зошит відповідь на це запитання.

Документ №5. Історичне джерело висвітлює причини подій після смерті Батька Хмеля, що привели до влади Івана Виговського. Григорій Граб’янка (козацький літописець)

Після тужного похорону щонайпочеснішого вождя Богдана Хмельницького багато приближених, спонукуваних хворобою властолюбця, нараяли ново настановленому гетьману молодому Хмельницькому, щоб він, не прагнучи до зверхності над багато старшими від нього людьми, що противне і вдачі його і не достойне його, щоб він відмовився від гетьманства і, посилаючись на неповноліття, перед усім воїнством поклав клейноди.

Документ №6. Дослідники про дії лівобережної опозиції до Юрія Хмельницького після Слободищенської угоди 1660 р.

Тарас Чухліб (український історик)

Татьяна Таїрова-Яковлєва (російський історик)

на Лівобережжі розгорнулася найжорстокіша боротьба за владу. У цей час Сомко, Золотаренко та Брюховецький займалися взаємними обвинуваченнями і доносили один на одного в Москву. «їх понад усе хвилювала власна булава, а не ідея союзу з Ю. Хмельницьким чи об’єднання Гетьманщини».

Документ №7.

Народне прислів’я про часи Руїни

Де два козаки, там три гетьмани.

Документ №8.

Учасник подій про період Руїни

Іван Мазепа (лівобережний гетьман)

Всі покою щиро прагнуть,

Та не в єден гуж всі тягнуть,

Той направо, той наліво,

А всі браття, то-то диво!

Нема ж любви, нема ж згоди

Од Жовтої взявши Води,

През незгоду всі пропали,

Самі себе звоювали.

Завдання 5. Ознайомтеся із документом № 9. Які ще держави, окрім згаданих у документі, використовували розбрат серед українців для досягнення власних цілей?

Завдання 6. Обговоріть, чи можна згадане явище розглядати як одну з причин Руїни. Висновки запишіть у зошит. *Висловіть обґрунтоване судження. Чи природною і очікуваною була така поведінка сусідніх держав? Чи могло бути інакше?

Документ №9. Дослідники про використання розбрату між українцями Річчю Посполитою та Московським царством.

Тарас Чухліб (український історик)

Татьяна Таїрова-Яковлєва (російський історик)

Ці обидві держави (Річ Посполита та Московське царство) у той час «вважали за краще поділити непокірливих козаків, ніж боротися за союз з ними». З огляду на це, принципово змінилося й зовнішнє становище України, для якої відтепер вже був неможливий союз з Москвою, чи, навпаки, з Варшавою заради використання однієї держави проти іншої.

Завдання 7. Ознайомтеся із документом № 10. Дайте відповіді на запитання щодо Національно-визвольної війни українського народу: 1. Подумайте. Відбувся повний або частковий розвал Речі Посполитої? 2. Чи була створена нова система управління на відвойованих землях? *Самостійно сформулюйте третє запитання і відповідь на нього.

Документ №10. Дослідник про ознаки революційних подій Віктор Горобець (український історик)

Більшість фахівців з теорії революцій є більш-менш одностайними у вичлененні головних ознак революційних зрушень. Отже, це: 1) розвал держави; 2) боротьба між претендентами за центральну владу; 3) заснування нових інституцій.

Завдання 8. Попрацюйте в групах. Спираючись на документи № 1, 11 та 12, а також на знання про Андрусівське перемир’я 1667 р., Бахчисарайський (1681 р.) та Вічний (1686 р.) мир, сформулюйте та запишіть у зошит наслідки періоду Руїни.

Документ №11. Дослідниця про наслідки Руїни для України Татьяна Таїрова-Яковлєва (російський історик)

Сплюндрована нескінченними війнами та внутрішніми заворушеннями, Україна стояла тепер перед грізним союзом Польщі та Росії, які ділили її на свій розсуд і не визнавали факту її існування.

Документ №12. Митець про наслідки Руїни Василь Стус (український поет і прозаїк)

За хмарою хмари. За димом пожарищ - високо... Стенаються в герці скажені сини України, той з ордами ходить, а той накликає Москву. Заллялися кров’ю всі очі пророчі. З руїни вже мати не встане - розкинула руки в рову. Найшли, налетіли, зом’яли, спалили, побрали з собою весь тонкоголосий ясир ....

І Тясмину тісно од трупу козацького й крові, і Буг почорнілий загачено тілом людським, ... А де ж Україна? Все далі, все далі, все далі.

Наш дуб предковічний убрався сухим порохном. Украдене сонце зизить схарапудженим оком, мов кінь навіжений, що чує під серцем метал. Куріє руїна, кривавим збігає потоком.

Завдання 9. Підведіть підсумки, обговоривши в загальному колі причини, хронологічні межі та наслідки періоду Руїни (1658 - 1678 рр.)