Історія України: підручник для 8 класу "Бурнейко 2016" - Нова програма

§28. Слобідська Україна та Запорозьке козацтво

Що пов’язує Якова Остряницю і Московське царство?

Яке поселення називали слободою?

Коли і за яких умов заснували Микитинську Січ?

Упродовж уроку з’ясуйте, що було спільного і відмінного на Запорожжі і в Слобожанщині

1. Слобожанщина

Зверніть увагу — це важливо!

На схід від Гетьманщини розкинулись ліси й степи, багаті на звірину та рибу, але незаселені людьми. З XVI ст. ця земля формально належала Московському царству, але фактично була неконтрольованою. Кримські хани, користуючись вододілом між басейнами Дніпра та Дону (див карту), здійснювали через ті землі набіги вглиб Московського царства.

З іншого боку, з XVII ст. на згадані землі почали переселятися українці, які прагнули волі, але більш спокійного життя, аніж в охопленій війнами Україні. Царський уряд заохочував таке переселення. Для цього українцям дозволялося користуватися правом займанщини (обирати для володіння будь-які вільні землі) і селитися там на козацькому праві: створювати полки і сотні, користуватися власним судочинством, не сплачувати податки тощо. Поселенці лише мали визнавати зверхність московського царя і захищати край від набігів з півдня. Оскільки вільні поселення називали слободами, то і новий край, опанований і захищений українцями, став називатися Слобожанщиною, або Слобідською Україною.

Всього у Слобідській Україні сформувалося 5 козацьких полків: Харківський, Сумський, Охтирський, Ізюмський та Острогозький. Полковників обирали довічно, але їх ще мав затвердити московський цар і вони підпорядковувались Бєлгородському воєводі. Поселяни Слобідської України могли вільно переходити зі стану селянського в козацький, духовний і міщанський, або навпаки.

1. Кому формально належали незаселені землі на схід від Гетьманщини?

2. На яких умовах українці заселяли землі майбутньої Слобожанщини?

3. Скільки було сформовано слобідських полків і які саме? Кому вони підпорядковувалися?

Сучасний герб міста Охтирки

Герб м. Ізюм, XVIII ст.

Дослідник про Московський уряд і слобідські полки.

Дмитро Дорошенко (український історик)

Московський уряд умисне не об’єднував слобідських полків під управою одної особи з-поміж українців. Він звертався до кожного полку окремо й старався, щоб серед слобідських полків не виробилося почуття окремої територіальної цілісності. Основою конституції (правового становища) полків були царські «жалувані» грамоти (які кожен полк отримував окремо).

1. Висловіть припущення про причину описаної московської політики.

Детальніше про...

деякі відмінності між козацьким устроєм Гетьманщини та Слобожанщини.

В Слобідській Україні усі козаки поділялися на багатших - виборних (відбірних), які несли військову службу, та бідніших - підпомічників, які допомагали виборним харчами, або грішми, а новим полковником часто ставав син попереднього.

Герб м. Острогозьк, XVIII ст. (нині Російська Федерація)

Сучасний герб міста Суми

Детальніше про...

«хвилі» колонізації Слобідської України

Було чотири періоди масового переселення українців у Слобідські землі: 1637- 1638 рр. - після поразки козацького повстання; середина XVII ст. - після підписання Білоцерківського миру 1651 р.; 60-80-ті рр. XVII ст. - в період Руїни; 30- 60-ті рр. XVIII ст. - після відновлення влади Речі Посполитої над Правобережною Україною.

Дослідник про заснування Слобідських міст.

Дмитро Баталій (український історик)

У 1652 р. був осажений (заснований) ... Острогозьк; туди одразу явився цілий український полк у 1000 чоловік, не рахуючи сімей, з полковником Іваном Зіньківським і усією полковою та сотенною старшиною. (Суми засновані 1652 р, Харків і Охтирка - 1654 р.) ... У 1663 р. приїхав у Бєлгород козачий отаман Яків Степанович Черніговець і прохав дозволу поселитися з своїми українськими задніпрянськими переселенцями на татарських перелазах по р. Донцеві. (Яків Черніговець) збудував фортецю Ізюм. Цар зробив осадчика-отамана ... (ізюмським) полковником...

Сучасний герб міста Харків

1. Продовжіть речення. Підписання Білоцерківської мирної угоди ...

2. Подумайте. З якими подіями в Правобережній Україні може бути пов’язане заснування м. Ізюма?

1. Відшукайте межі слобідських полків, їх головні міста, а також м. Бєлгород.

2. Висловіть припущення. Чому територія слобідських полків не суцільна, а роздроблена (підказка: це пов’язано із правом займанщини)?

2. Запорозька Січ у другій половині XVII ст.

Зверніть увагу — це важливо!

З Микитинської Січі розпочав свою боротьбу Б. Хмельницький, а запорожці поруч з реєстровцями складали основу його війська. Проте після укладання Зборівського, а надто Білоцерківського договору відносини між гетьманом і запорожцями стали напруженими, бо більшість низових козаків опинилися поза реєстром. Це навіть привело до зміни місця розташування Запорозької Січі - її перенесли ближче до Дніпровських плавнів у гирло р. Чортомлик. Так 1652 р. припинила своє існування Микитинська Січ, а натомість постала Січ Чортомлицька.

Соціальний склад Чортомлицької Січі дещо змінився порівняно з попередніми роками. Представники «старовинного» чи «статочнійшого» козацтва, а також покозачена шляхта в більшості знаходили собі заняття в городових козацьких полках. На Січі ж побільшало тих, хто не бажав коритись достатньо суворій дисципліні гетьманів. Сюди стікалася козацька голота, а також ті, хто з якихось причин зазнав кривд від козацької старшини. У результаті Запорозька Січ стала автономною і найбільш радикальною та непередбачуваною частиною Війська Запорозького.

У часи Руїни, хоч за умовами Андрусівського договору 1667 р. Чортомлицька Січ і підпорядковувалась Московському царству й Речі Посполитій одночасно, але на ділі запорожці вели свою власну політику, яку не узгоджували ні з гетьманами, ні з ніби контролюючими їх країнами. На жаль, низове козацтво не завжди розуміло складну зовнішньополітичну діяльність гетьманів, тому часто діяло всупереч інтересам козацької держави і на шкоду українському народові. У підсумку за умовами Вічного миру 1686 р., Чортомлицька Січ опинилася під контролем Московського царства.

1. Коли і чому була створена Чортомлицька Січ?

2. Як змінився соціальний склад Чортомлицької Січі?

3. Кому підпорядковувалась Січ за умовами Андрусівського та Вічного миру?

Дослідник про вигляд Чортомлицької Січі.

Дмитро Яворницький (український історик)

Князь Митецький (російський військовик та історик XVII ст.) ... зазначає: «Стара Січ стояла поблизу Дніпра. ... Фортеця Січ, земляний вал, стояла в гирлах Чортомлика і Прогною над річкою Скарбною; в висоту тей вал (майже 13 м); з поля ... (і) від Базавлука в валу є кілки і бійниці. ... А в тій фортеці башня з поля, ... а в ній вікна для гарматної стрільби. А для ходу по воду зроблено на Чортомлик і на

Булава, пірначі та шаблі

Графічна реконструкція Чортомлицької Січі.

1. Відшукайте на зображенні те, про що йдеться в документі.

Скарбну вісім хвірток і над тими хвіртками бійниці, а шириною ті хвіртки - тільки одній людині пройти з водою. ... Січ з поля від р. Прогною до р. Чортомлика (216 м), а з правого боку р. Прогной, а з лівого боку р. Чортомлик, і впадають ті річки в р. Скарбну, яка тече позаду фортеці...». До цього ... варто лише додати, що всередині Січі було влаштовано курені з вікнами на площу, ... а поза Січчю ... стояла так звана грецька хата, можливо, приміщення для іноземних послів ... на Чортомлицькій Січі існувала (також) церква Покрови Богородиці.

1. Попрацюйте в парах. Спираючись на документ, відшукайте згадані в ньому річки на графічній реконструкції. Підберіть щонайменше два факти з документа, які підтверджують ваші висновки.

3. Господарство Запорожжя. Кошовий отаман Іван Сірко

Зверніть увагу — це важливо!

Основу економічного добробуту Січі складали промисли (полювання, рибальство, бортництво). Поступово набувало поширення скотарство. Отже, продавали козаки мед, хутро, шкіру, рибу, віск, худобу, а купували хліб, тканини, порох, сировину для ремісників. Торговими партнерами запорожців були Гетьманщина, Правобережжя, Річ Посполита, Кримське ханство, Османська імперія. Значні прибутки Запорожжя отримувало, збираючи торгові мита, мостове на перевозах на Дніпрі та Бозі (Пд. Бузі).

Та, попри все, саме військові походи залишалися головним заняттям козаків Чортомлицької Січі. Під час походів вони здобували військові трофеї, а також зброю та грошову винагороду від іноземних монархів, якщо перебували у них на службі. І коли в городовій Україні все більшою була роль старшинської ради, то Чортомлицька Січ залишалась осередком демократичних традицій, де усі важливі справи вирішувалися на загальній Військовій раді.

Найвідомішим і найавторитетнішим кошовим отаманом Чортомлицької Січі був непереможний Іван Сірко. Він володів особливим військовим талантом і хоробрістю. Кошовим отаманом обирався вісім разів, провів близько 55 битв і лише кілька програв. Іван Сірко головним своїм завданням вважав боротьбу проти Кримського ханства та Османської імперії.

1. Що складало основу економічного добробуту Січі?

2. Назвіть головне заняття січовиків.

3. Чим відомий Іван Сірко?

Детальніше про...

прогресивність хутірської форми господарювання в зимівниках

Прогресивними приватні господарства запорожців вважають тому, що в них використовувалася не примусова праця кріпаків, а добровільна вільно найманих робітників.

Особистість.

Іван Сірко (бл. 1618-1680)

Реконструкція зовнішності Івана Сірка Г. Лебединської

Ім’я (повне). Іван Дмитрович Сірко.

Народження. Мурахва на Поділлі, або Мерефа під Харковом.

Походження. З козацько-шляхетського роду.

Початкові умови формування особистості. З юнацьких літ козакував і виховувався в козацькому товаристві.

Освіта. Коли і де здобув освіту невідомо.

Ключові події життя.

До 1663 р. Брав участь у здобутті фортеці Дюнкерк у Франції 1646 р. Учасник Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького. За Івана Виговського був кальницьким (вінницьким) полковником.

1663 р. Івана Сірка вперше обрали кошовим отаманом й обирали ним 8 разів. Провів понад 55 переможних битв проти військ Османської імперії, Кримського ханства, ногайських орд та Московського царства. Під його проводом запорозькі козаки звільнили близько 100 тис. бранців. Учасник козацько-селянських повстань на Слобожанщині і

Правобережжі.

У 1672 р. Іван Сірко претендував на гетьманську булаву поруч Івана Самойловича, але був заарештований і відправлений до Сибіру. Але вже наступного року його звільнили через турецьку загрозу і на прохання польського короля. Помер Іван Сірко в 1680 р. на своєму хуторі Грушівка (тепер Іллінка Томаківського р-ну Дніпропетровської обл.).

Політичні погляди І. Сірка постійно змінювались: не склав присяги на вірність царю в 1654 р., не підтримав І. Виговського в його союзі з Польщею в 1658 р., допоміг Ю. Хмельницькому отримати гетьманську булаву та виступив проти Переяславського договору з Москвою в 1659 р. Після Андрусівського миру 1667 р. знаходився в опозиції до Москви. Наслідки діяльності. Через захист південних кордонів та звільнення українських ... з неволі став героєм народних ... та ... , але часто діяв всупереч політиці городових гетьманів: Івана ... , Юрія ... , Павла ... , Петра ..., Михайла ... , Івана ... , чим ослаблював козацьку державу.

1. Заповніть пропуски в тексті про наслідки діяльності Івана Сірка.

2. Заповніть пропуски: «І Петро Дорошенко, і Іван Сірко прагнули повної ... козацької держави, але Дорошенко вважав хана та султана своїми головними ..., а Сірко - ...».

Учасник подій про ситуацію в Україні 1674 р.

Іван Сірко (кошовий отаман Чортомлицької Січі)

Тепер у нас чотири гетьмани: Самойлович, Суховій, Ханенко, Дорошенко, та ні від кого нічого доброго нема; вдома сидять і тільки християнську кров проливають за гетьманство, за маєтності, за млини.

1. Дайте відповідь на запитання, не цитуючи документа. В чому Іван Сірко звинувачує гетьманів часів Руїни?

Дослідниця про вдачу Івана Сірка.

Олена Апанович (український історик)

Запорозький витязь ставив найпершою й найголовнішою метою кожного походу врятування бранців із полону, визволення невільників. ... Він був до аскетизму скромним у побуті й глибоко віруючим. На Січі жив у курені, їв разом із козаками з одного казана, носив, як і всі, простий одяг.

1. Порівняйте два документи. Доведіть, що в Кошового Сірка слова рідко розходилися з ділом.

Сучасник подій про Івана Сірка.

Веспасіан Коховський (королівський історіограф)

Сірко ... терпляче зносив голод, був рішучий у воєнних небезпеках і ... завжди тверезий. Влітку він перебував на порогах, а взимку - на українському пограниччі. На обличчі він мав природний знак, ніби шмат пурпуру.

Примітка. Вважалося, що Іван Сірко був Характерником.

1. Запропонуйте 2-3 причини того, що Сірка рахували за характерника.

Два козаки та джура, Г. Якутович

Вежа Чортомлицької Січі, сучасна реконструкція на о. Хортиця

Коли в Україні

1652 р. було створено Чортомлицьку Січ, ... в Род-Айленді (Британська колонія в Америці) прийнято перший відомий закон про скасування рабства і работоргівлі.

Підсумуйте свої знання.

1. Запам’ятайте дати та події і назви слобідських полків.

- 1652-1709 рр. — Чортомлицька Січ;

- 1618-1680 рр. — роки життя Івана Сірка;

- Харківський, Сумський, Охтирський, Ізюмський, Острогозький.

2. Поясніть значення слів: «Слобожанщина», «займанщина».

3. Підготуйте повідомлення про причини та наслідки колонізації українцями Слобожанщини.

4. Подумайте. Чи є зв’язок між особливостями господарства Січі та отамануванням І. Сірка?