Історія України: підручник для 8 класу "Бурнейко 2016" - Нова програма

§17. Козацько-селянські повстання 20-30-х рр. XVII ст.

Які причини козацьких війн 90-х рр. XVI ст.?

Як завершилися війни К. Косинського та С. Наливайка?

Що вам відомо про становище селян та міщан?

Упродовж уроку прослідкуйте, якими були причини, ключові події та наслідки повстань

1. Напередодні нових повстань в Україні

Зверніть увагу — це важливо!

Після повернення з Хотинської війни із 40 тисяч козацького війська польський уряд залишив лише 3 тисячі реєстровців, а решті наказав повернутися під владу своїх панів і старост. Козакам також не заплатили обіцяних за війну коштів. Звісно, не можна було очікувати, що понад 30 тисяч воїнів, які відчули смак волі і перемоги в бою, облишать свою зброю та добровільно повернуться в кріпацтво. Цього і не сталося.

У відповідь на спроби примусу до випищиків (козаків, яких викреслили з реєстру), посилення тиску на православну церкву, погіршення становища селян і городян козаки селилися окремими групами, не визнавали над собою ніякої влади та приймали за побратимів селян-утікачів. Також козаки поновили морські походи та вимагали визнання своїх прав і вольностей.

Королівський уряд, зі свого боку, був задоволений з того, що панські маєтки перестали руйнуватися татарами, що країна була врятована від турецької агресії, але належно віддячити козакам не збирався. Ці протиріччя породили визвольні повстання, або козацькі війни 20-30-х рр. XVII ст.

1. Як уряд Речі Посполитої «віддячив» козакам за допомогу у Хотинській війні?

2. Охарактеризуйте діяльність козаків, які не потрапили до реєстру (випищики).

3. Які протиріччя призвели до козацьких війн 20-30-х рр. XVII ст.?

Сигізмунд III Ваза

Учасник подій констатує зростання впливу козаків в Україні. Сигізмунд III Ваза (король польський)

Домашнє своєвілля (козацьке) бере гору і так завзялося, що і самим нам тяжко, і з сильними сусідами нас розсварює. Забувши зовсім віру і підданство, вони (козаки) урядили собі удільну державу... Україна вся в послушності їм. Шляхтич у домі своїм не вільний. По містах і містечках королівських вся управа, вся влада у козаків. ... закони видають.

Примітка. Текст, виділений коричневим кольором, засвідчує, що в Київському та Брацлавському воєводствах королівські урядники не наважувалися на серйозні конфлікти із козаками.

1. Подумайте. Кого король називає «сильними сусідами»?

Зразок ставлення заможної шляхти до козаків.

Криштоф Збаразький (полонізований український князь)

Не ладнати з ними, а цілком визволитися від тієї біди... Не комісарами з ними діло вести, бо через те вони тільки ... набралися фальшивої величі, що з ними, як з якою сторонньою нацією, через найвизначніших людей Польщі, перемовинами, а не воєнною силою, ведено справу.

1. Поміркуйте. Як ставиться до козаків К. Збаразький? Чому?

Герб К. Збаразького

Учасник подій 1625 р. звертається до прикордонного турецького паші, щоб перешкодив союзу козаків з татарами. Станіслав Конецпольський (великий гетьман коронний)

...Нехай паша ... постарається, щоб козаки не мали ніякої користі від татар (у цей час) їм приязних і союзних. Бо зовсім певно, що ті розбійники (козаки), почувши про сильне військо королівське, ... втечуть до Московщини на Дон, або на Дніпрі в кочовищах своїх засядуть, і як би туди їм від приязних татар якісь припаси стали приходити, то вони легко перезимували б там, ... а на весну пішли б на Чорне море

1. На основі трьох документів, наведених вище, обґрунтовано підтримайте або заперечте думку. У міжнародній політиці ключовими є економічні та політичні чинники, а не моральні, релігійні чи культурні.

Станіслав Конецпольський

2. Куруківська угода 1625 р. «Тарасова ніч» 1630 р.

Зверніть увагу — це важливо!

1625 р. польське військо (понад 20 тис.) на чолі з коронним гетьманом Станіславом Конецпольським вирушило на приборкання козаків. У відповідь з Базавлуцької Січі (див. карту на с. 109) виступили козаки на чолі з гетьманом Марком Жмайлом (близько 20 тис.). Вирішальна битва відбулася біля Курукового озера (неподалік нинішнього Кременчука) і завершилася підписанням мирної угоди. Куруківська угода 1625 р., з однієї сторони, передбачала збільшення реєстру до 6 тис. козаків, а з іншої - була розрахована на те, щоб зіштовхнути між собою реєстрове і низове козацтво.

Замисел королівських урядників вдався лише частково. Суперечності між реєстровими і низовими козаками дійсно виникли. Через це вони почали обирати собі окремих гетьманів, а в 1630 р. запорожці арештували і стратили Григорія Чорного - старшого над реєстровцями. Але коли через розбої розквартированого на Київщині коронного війська і введення додаткового податку 1630 р. розгорілося нове повстання, то до нього приєдналися не тільки селяни, але і частина реєстрових козаків. Повстання очолив гетьман низових козаків Тарас Федорович (Трясило) і підтримав православний київський митрополит Йов Борецький.

Головні бої відбулися під Переяславом, а найбільш вдалим для повстанців виявився бій 20 травня 1630 р., названий «Тарасовою ніччю», коли козаки розгромили частину добірного шляхетського війська С. Конецпольського. За збройної переваги козаків С. Конецпольський був змушений укласти більш вигідну для них Переяславську угоду 1630 р., яка формально повторювала Куруківську, лише збільшувала реєстр з 6 до 8 тис. люду, але на практиці козаки в городовій Україні тепер могли себе почувати багато вільніше, ніж після Куруківської угоди 1625 р.

1. Хто очолив повстання 1625 р.? Чим завершилося повстання?

2. Яку подію і чому називають «Тарасовою ніччю»?

3. Чим відрізнялася Переяславська угода 1630 р. від Куруківської угоди 1625 р.?

Попрацюйте з картою «Повстання 1625 р. під проводом Марка Жмайла»

1. Опишіть хід повстання, користуючись картою та підказкою.

Підказка. Напередодні повстання головні сили коронного гетьмана ... знаходилися в м. ... та м. ... .

А основні сили козаків — на ... . Окрім того, козацькі залоги були в містах ... . Коронне військо з Поділля рухалося через міста ... та ... до ... . При цьому козацькі залоги з боями відходили в напрямку а звідти їм на зустріч ішли війська під проводом низового гетьмана ... .

Головна битва відбулася біля ... озера, де, попри складну ситуацію повстанці домоглися підписання мирної ... угоди, а на гетьманство замість ... обрали поміркованого ... . З тим козаки розійшлися по домівках.

Попрацюйте з картою «Повстання 1630 р. під проводом Т. Федоровича»

1. Опишіть хід повстання, користуючись картою та підказкою.

Підказка. У ... р. запорозькі козаки обрали собі гетьманом, і пішли через міста ... та ... . Після взяття Корсуня до повстанців приєдналися ... козаки. Потім через міста ... та ... дісталися м. де стали табором і укріпилися. Польські війська під орудою коронного вийшли з м. ... і маршем через міста Білу та ... підійшли під ... . Тут розгорілася взаємна партизанська ... . Козацьке військо поступово перемагало. Найбільш вдалим для козаків став бій 20 р., названий ... ... . У підсумку козаки примусили Станіслава ... погодитися на підписання більш вигідної ... угоди у травні ... р.

Угода

Основні пункти Куруківської угоди 1625 р.

1) Усі учасники повстання отримували амністію. 2) Реєстр збільшувався з 3 до 6 тис. 3) Ті, що не потрапили до реєстру, мали повернутися до свого попереднього стану. 4) Реєстровцям дозволялося селитися лише на королівщинах (державних землях). 5) Козаки мали право обирати собі гетьмана, але затверджував його король. 6) 1 тис. реєстровців мала перебувати на Січі, щоб перешкоджати втечам селян. 7) Передбачалося створення 6 територіальних полків реєстрового козацтва: Корсунського, Черкаського, Переяславського, Чигиринського, Білоцерківського, Канівського. 8) Козакам заборонялося долучатися до релігійних справ, тобто захищати православну церкву. 9) Заборонялося самовільно організовувати морські походи. 10) Заборонялися самостійні зносини з іншими державами.

3. Зруйнування Кодацької фортеці 1635 р. Визвольне повстання 1637-1638 рр. «Ординація Війська Запорозького...»

Зверніть увагу — це важливо!

Щоб приборкати запорозьку вольницю 1635 р., на першому дніпровому порозі було збудовано міцну Кодацьку фортецю. Її спорудженням керував французький інженер Гійом Левассер де Боплан. Гарнізон фортеці складався з двохсот німецьких найманців-драгунів на чолі з капітаном Ж. Маріоном. Появу фортеці козаки сприйняли як порушення своїх прав. Тому у серпні 1635 р. 3 тис. козаків на чолі із гетьманом низового козацтва Іваном Сулимою захопили і зруйнували Кодацьку фортецю. Але невдовзі військо Івана Сулими оточили, а його самого схопили підіслані козаки-зрадники і видали неприятелям (див. карту на с. 110). Згодом І. Сулиму стратили у Варшаві.

Утиски королівськими старостами православних загалом і козаків зокрема поступово зростали. До того ж уряд Речі Посполитої вирішив вилучити з реєстру усіх, хто співчував запорожцям, закріпаченим селянам чи загалом вболівав за неньку Україну. Через усе це спалахнуло нове українське повстання, яке тривало з 1637 до 1638 рр. Повстання очолювали Павло Бут (Павлюк) у 1637 р., Яків Острянин (Остряниця), Карпо Скидан та Дмитро Гуня у 1638 р. Протистояло козакам військо на чолі із коронним гетьманом Станіславом Конецпольським та польним гетьманом Миколаєм Потоцьким.

16 грудня 1637 р. в бою під Кумейками повстанці зазнали першої великої поразки, а в липні 1638 р. були змушені остаточно припинити боротьбу на умовах Речі Посполитої. Так було введено в дію постанову

весняного сейму 1638 р. під назвою «Ординація Війська Запорозького реєстрового, що перебуває на службі Речі Посполитої». Згідно тієї постанови, козаки позбавлялися частини давніх прав і вольностей, а на Січі розміщувалася військова коронна залога. Після поразки 1638 р. 10 років українці, зносячи побори, утиски і злигодні, не піднімалися на боротьбу. В Речі Посполитій цей час називали десятиліттям «золотого спокою».

1. Чим уславився Іван Судима?

2. Чому розгорілося повстання 1637- 1638 рр. Хто його очолював?

3. Продовжіть речення. 16 грудня 1637 р. в бою ...

4. Що таке «Ординація Війська Запорозького.» 1638 р.?

Попрацюйте з картою «Повстання 1637—1638 рр.»

* Попрацюйте в парах. А) Пригадайте, з якого міста зазвичай виступали коронні війська для придушення козацьких повстань на Київщині? Б) Користуючись картою та текстом рубрики «Зверніть увагу — це важливо!», визначте, хто керував повстанцями під Кумейками, Говтвою, Лубнами, Жовнином та в урочищі Старець. В) З’ясуйте, чому козаки покинули Базавлуцьку Січ і заснували Микитинську?

Угода

Основні пункти «Ординації Війська Запорозького...» 1638 р.

1) Реєстр зменшувався до 6 тис. 2) Козаки позбавлялися права обирати гетьмана та старшину. 3) Скасовувалося козацьке судочинство. 4) Керувати реєстровцями мав комісар, якого призначав сейм Речі Посполитої за поданням коронного гетьмана. 5) Комісаром над реєстровцями не міг бути призначений хтось із козацького середовища. 6) Козаки мали право селитися лише в декількох прикордонних містах: Черкасах, Чигирині та Корсуні. 7) Усі виключені з реєстру мали повернутися до свого попереднього стану. 8) Міщанам і селянам заборонялося вступати до козаків і навіть одружувати своїх дочок з козаками. 9) Полки реєстровців мали по черзі перебувати на Запорожжі, щоб боронити кордон від татар і придушувати козацьку вольницю. 10) Без дозволу комісара ніхто під загрозою смерті не мав права іти на Запорожжя.

Коли в Україні було введено в дію «Ординацію Війська Запорозького...»,...

в Японії після придушення повстання селян-католиків сьогун Токугава Ієясу запровадив політику самоізоляції країни (Сакоку) і вислав усіх іноземців за її межі.

Підсумуйте свої знання.

1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними.

- 1625 р. - повстання під проводом Марка Жмайла. Куруківська угода.

- 1630 р. - повстання під проводом Тараса Федоровича (Трясила). Переяславська угода.

- 20 травня 1630 р. - «Тарасова ніч».

- 1635 р. - Зруйнування Кодацької фортеці козаками Івана Сулими.

- 1637-1638 рр. - повстання під проводом Павла Бута (Павлюка), Якова Острянина (Остряниці), Карпа Скидана, Дмитра Гуні.

- 1638 р. - введення в дію «Ординації Війська Запорозького реєстрового.».

2. Запам’ятайте основні пункти Куруківської та Переяславської угод, а також «Ординації Війська Запорозького реєстрового.». Що спільного та відмінного між цими документами.

3-4. Підготуйтеся до розповіді про перебіг повстань за картою.