Підручник з Географії. 8 клас. Булава - Нова програма

РОЗДІЛ V

ПРИРОДА ТА НАСЕЛЕННЯ СВОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГІОНУ

Тема 1. Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій та історія формування своєї області

Тема 2. Природа своєї області

1. Особливості природних умов неживої природи, оцінка їх ресурсів і використання

2. Особливості природних умов живої природи, оцінка їх ресурсів і використання. Об'єкти природно-заповідного фонду

Тема 3. Населення своєї області

1. Кількість та структура населення

2. Етнічний та релігійний склад. Особливості зайнятості населення

Дослідження (екскурсія). Ознайомлення з об'єктами природи своєї місцевості

Адміністративний регіон України — це територія області нашої країни або Автономної Республіки Крим.

Для кожного регіону України за роки незалежності географами (учителями, викладачами вищих навчальних закладів, науковцями, краєзнавцями) розроблені підручники, посібники, краєзнавчі атласи та інші навчальні матеріали й наочні посібники, якими ви зможете користуватися.

Корисну довідкову інформацію містять сайти:

• Обласної державної адміністрації;

• Обласного управління статистики;

• Обласного центру з гідрометеорології;

• Обласного управління земельних ресурсів;

• Регіонального управління водних ресурсів;

• Природно-заповідного фонду України;

• Вищих навчальних закладів (наприклад: http://geo.pnpu.edu.ua).

ДОСЛІДЖЕННЯ

Ознайомлення з об'єктами природи своєї місцевості (екскурсія)

Бажано об’єктом екскурсії обрати об’єкт природно-заповідного фонду.

Підготовчий етап (для ознайомлення)

Невеликі природні комплекси можна вивчати на прикладі западини на заплаві, вершини пагорба, схилу чи днища балки. Невеликий природний комплекс характеризується найбільшою однорідністю всіх природних компонентів. Він має однаковий склад гірських порід і рельєф, однакові умови забезпечення теплом і вологою, один тип ґрунту та одне угруповання рослинності.

План дослідження

1. Виберіть для спостереження ділянку долини невеликої річки або неглибоку балку. Вийдіть до наміченої ділянки для спостережень.

2. Схематично зобразіть поперечний розріз рельєфу цієї ділянки.

3. Визначте розташування та взаємозв’язок природних компонентів. Зобразіть це на малюнку.

4. Рухаючись уздовж умовного розрізу балки або річкової долини, слідкуйте за змінами рослинності, позначаючи межі поширення різних її типів на схемі. Пам’ятайте, що межі рослинних угруповань і є межами найпростіших природних комплексів. Поміркуйте чому.

5. За підказкою вчителя запишіть назву ґрунтів та рослинних угруповань, які над ними сформувалися. Дайте назви невеликих природних комплексів. Наприклад: «Нижня частина схилу балки з лучно-степовою рослинністю й чагарниками на чорноземах намитих».

6. Зобразіть за допомогою умовних знаків розташування невеликих природних комплексів на поперечному розрізі балки або річкової долини.