Підручник з Географії. 8 клас. Булава - Нова програма

§ 5. Сучасні картографічні твори і джерела інформації та робота з ними

• Які моделі земної поверхні відносять до сучасних і чому?

1. Географічні атласи

Географічний атлас — це впорядковане зібрання карт. Упорядкованість полягає в доборі карт, які разом дають комплексну географічну характеристику певної території (атласи України, області, Карпат тощо) або детально характеризують певний природний компонент (геологічні, кліматичні атласи тощо).

Мал. 5.1. Національний атлас України (паперова та електронна версії)

Сучасні атласи виконують не тільки на папері, але й створюють на електронних носіях інформації (CD-атласи). Прикладом електронних атласів є проект Національного атласу України (мал. 5.1); навчальний CD-атлас із курсу географії України для середньої школи.

Атласи включають не тільки карти, але й фотографії, статистичні матеріали, графіки й діаграми тощо.

2. Геоінформаційні системи

Виконані в електронному цифровому форматі карти є складовою частиною географічних інформаційних систем (ГІС). ГІС — це засоби отримання, збереження, опрацювання, відбору й передання географічної інформації. На відміну від паперових карт і атласів, ГІС можуть містити набагато більше інформації (у тому числі в прихованому вигляді, яку за потреби можна легко активізувати) (мал. 5.2). Найголовніша перевага ГІС — швидка обробка та аналіз великої бази даних. Електронна карта, створена в ГІС, підтримується потужним арсеналом аналітичних засобів, можливістю редагувати об’єкти, а також базами даних, пристроями сканування, друку, засобами Інтернету і навіть інформацією зі штучних супутників Землі.

Мал. 5.2. Шар геоінформаційної системи міста Вінниці

Мал. 5.3. GPS-навігатори

Мал. 5.4. Користувачі ГІС

ГІС зберігають інформацію про реальний світ у вигляді набору тематичних шарів, які об’єднані на основі географічного положення. Кожен шар складається з даних за певною темою. Наприклад, це відомості про просторове положення, прив’язка до географічних координат або посилання на адресу й табличні дані. При використанні таких посилань для автоматичного визначення місця розташування об’єкта застосовується процедура, що називається геокодуванням. За її допомогою можна швидко визначити й подивитися на карті, де розташований потрібний об’єкт.

Особливо популярними є вбудовані ПС, встановлені на автомобілях, кораблях, сучасному залізничному транспорті; GPS (Global Positioning System) — система навігації за допомогою супутникової інформації; Інтернет-ГІС на різних мережевих порталах, які надають електронні карти.

Крім побутових потреб ГІС використовують із різною практичною метою: для автоматичного проектування в будівництві споруд і комунікацій та в оформленні прибудинкових територій; прийняття рішень у сфері управління територіями (містами, районами, областями) тощо. За допомогою ГІС природоохоронні організації стежать за станом лісів, річок і ґрунтового покриву. Комунальні служби планують і проводять заходи з обслуговування міських мереж. Рятувальники, пожежники і ремонтники оперативно розраховують оптимальні маршрути. Перевізники вантажів підвищують надійність доставки, заощаджують час і пальне за рахунок оптимізації маршрутів.

Мал. 5.5. Учениця з GPS-навігаторами

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Що таке географічний атлас? 2. Які складові має геоінформаційна система (ГІС)? 3. Які переваги має ГІС порівняно з атласом на паперовій основі?

4. Визначте відстань від Києва до Харкова за допомогою інструментів ГІС Google Earth (https://www.google.com.ua/maps/). 1) Обчисліть відстань між цими містами на картах із масштабами: 1:3 500000; 1:8000000. 2) У якому масштабі виконана карта, якщо відстань між Києвом і Харковом на ній становить 82 мм? 5. Визначте географічні координати свого населеного пункту. 6. Визначте, у якому напрямку від вашого населеного пункту розташовані: 1) Київ; 2) ваш обласний центр. Визначте за картою атласу відстань до них. 7. За допомогою програми Google Earth визначте: 1) точні географічні координати свого місця проживання; 2) точні географічні координати школи; 3) відстань між місцем проживання і школою; 4) відстань між місцем проживання та центром міста (села). За можливістю скористайтеся GPS.

8*. За планом свого міста (на паперовій основі чи електронним) та схемою руху транспорту прокладіть маршрут до визначних пам'яток та об'єктів.