Підручник з Географії. 8 клас. Булава - Нова програма

§ 46. Сільське населення й сільські поселення в Україні

• Як ви вважаєте, чи відрізнялися українські сільські населені пункти в різних природних зонах і гірських районах минулого століття та сучасної України? Якщо так, то чим? Ці відмінності стали в наш час більшими чи меншими?

1. Сільське населення

Після скасування кріпацтва в Російській імперії в 1861 р., унаслідок швидкого розвитку промисловості в другій половині XIX ст. почався період поступового скорочення кількості сільського населення (у 1860 р. воно становило 93,6% від загальної кількості жителів губерній з українським населенням). Причини зменшення частки сільських жителів у часи СРСР — індустріалізація і підвищення механізації сільського господарства.

ЗМІНИ ЧАСТКИ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ У XX — НА ПОЧАТКУ XXI ст.

Рік

1900*

1926**

1939***

1959

1970

1979

1989

2001

2014

%

86

81,5

63,8

54,3

45,5

39,2

33,3

32,8

31,0

У наш час сільське населення по території країни розподіляється нерівномірно. Найбільша частка сільського населення проживає в західних і центральних областях України — 40—50%, найменша — у східних і південних областях — 10—20%.

Виявіть закономірності розподілу густоти сільського населення в Україні за картою атласу.

2. Сільське розселення

В Україні на 2015 р. налічувалося 28388 сільських населених пунктів (у 1959 р. — 42,2 тис.).

Сільські поселення поділяють за кількістю людей у селах на малі — до 500, середні — 500—1000 і великі — понад 1000 жителів.

На людність і розміщення сільських поселень впливають природні умови території. Невеликі села переважають на півночі України, у Поліссі. Вони розташовані на підвищеннях місцевості (вододільних рівнинах), подалі від заболочених берегів річок.

* У тодішніх межах губерній з українським населенням у складі Російської імперії.

** У тодішніх межах Української РСР.

*** У 1939—1940 рр. частка сільського населення західноукраїнських областей, приєднаних до УРСР, становила 87% у Рівненській, 86% — у Тернопільській, 84% — у Волинській, 68% — у Львівській областях. На Закарпатті орієнтовно 80% (1945 р.).

Мал. 46.1. Нині неіснуюче маленьке село (хутір) біля Диканьки, Полтавська область (фотографи початку XX ст.)

Мал. 46.2. Села в Карпатах витягнуті уздовж річкових долин

Мал. 46.3. Маленьке село Випчина Чернівецької області розташоване найвище в Україні. Його абсолютна висота — 1100 м

Села людністю 500—1000 і більше жителів переважають у лісостеповій і на півночі степової зони. Тут характерний долинно-яружний тип розселення. У долинах більш вологий мікроклімат, ближче до поверхні залягають ґрунтові води, що давало можливість копати криниці й створювати ставки.

Великі села на півдні України, у степовій зоні, на декілька кілометрів простягаються уздовж долин річок або балок. Південні села мають великі розміри та велику кількість жителів. Найбільше село України — Костянтинівка Запорізької області — налічує понад 12 тис. жителів.

У гірських районах поширений гірсько-долинний тип розселення. Переважають села середніх розмірів. Села дуже витягнуті вздовж річок і струмків. Найдовше село в Україні — Микуичин у долині річки Прут (Івано-Франківська область) — має загальну протяжність 44 км.

За формою сільське розселення поділяють на дисперсне (розсіяне) — окремі подвір’я-садиби (хутори) та дисперсно-групове (села).

На жаль, система сільського розселення в Україні змінюється стихійно. Вчені вважають, що основою змін системи сільського розселення повинна бути концепція національної системи розселення та обґрунтована політика з розселення населення, зокрема розробка програм розселення в регіоні, яка має стати складовою комплексної програми розвитку території.

Мал. 46.4. Рурбанізація. Центр зеленого туризму в селі Кибинці поблизу Миргорода

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Як змінювалася частка сільського населення в Україні за останні 150 років? 2. Як у наш час відрізняються області України за часткою сільського населення? Чому? 3. На які групи поділяються села України за людністю (кількістю жителів)? 4. На які групи поділяють сільське розселення за формою?

5. До якої групи за формою розселення й людністю належить ваше (або найближче до вас) село? 6. Як впливають природні умови на: 1) форми сільського розселення; 2) розташування сільського населеного пункту щодо форм рельєфу; 3) людність? 7*. Індивідуальний проект (за бажанням). За додатковою літературою дослідіть розселення сільського населення в межах свого району (громади).