Підручник з Географії. 8 клас. Бойко - Нова програма

Запитання і завдання для самоконтролю навчальних досягнень. Географічна карта та робота з нею

1. Укажіть, який метод дослідження застосовують для збору фактичного матеріалу безпосередньо на місцевості.

А аерокосмічний

Б експедиційний

В картографічний

Г моделювання

2. Укажіть, хто склав перші докладні карти винятково земель України.

А Геродот

Б Ґійом де Боплан

В Степан Рудницький

Г Страбон

3. Зазначте, до якого елемента карти належать масштаб і проекція, в якій її виконано.

А допоміжне оснащення

Б легенда

В картографічне зображення

Г математична основа

4. Укажіть, яку проекцію застосовують для географічних карт України, якщо на них майже не спотворюються кути, площі, невеликі відстані.

А довільну

Б рівновелику

В рівнокутну

5. З'ясуйте, на яких картах територію України буде зображено докладніше.

А великомасштабних

Б середньомасштабних

В дрібномасштабних

6. Яка форма поверхні зображена на малюнку?

А горб

Б улоговина

В яр

Г кар'єр

7. Установіть відповідність між способами картографічного зображення та об'єктами і явищами, для зображення яких їх використовують.

1 значки

2 ізолінії

3 лінійні знаки

4 якісний фон

А ґрунти

Б температура повітря

В кордони держав

Г родовища корисних копалин

Д болота

8. Назвіть послідовно за часом створення джерела географічних відомостей про Україну, починаючи від найдавніших часів.

А електронні карти

Б наукові праці Степана Рудницького

В літопис «Повість минулих літ» і княжі грамоти

Г карта Ґійома де Боплана

9. Як розрізняють карти за призначенням? Де їх використовують?

10. Що таке геоінформаційна система (ГІС)?

11. Для чого призначений GPS-навігатор?

12. Яку карту називають топографічною?

13. За топографічною картою (див. атлас) виміряйте найкоротшу відстань від найбільшого населеного пункту до найближчого водного об'єкта.