Підручник з Географії. 8 клас. Бойко - Нова програма

Запитання і завдання для самоконтролю навчальних досягнень. Природні умови і ресурси України

1. Укажіть, яка з одиниць фізико-географічного районування є азональною.

А географічний пояс

Б фізико-географічна країна

В природна зона

Г природна підзона

2. Назвіть ландшафти, що займають в Україні найбільшу площу.

А степові

Б лісостепові

В мішанолісові

Г широколистолісові

3. Зазначте, які ґрунти є найбільш поширеними у лісостеповій зоні України.

А сірі лісові

Б чорноземи

В каштанові

Г дерново-підзолисті

4. Укажіть, які ландшафти нині переважають у лісостеповій зоні.

А лісові

Б степові

В природні

Г антропогенні

5. Зазначте, як називається система постійного спостереження за станом навколишнього середовища, його окремих компонентів і ландшафтів.

А геоекологічна ситуація

Б моніторинг

В природокористування

Г сталий розвиток

6. Яке поняття відображає стан навколишнього природного середовища з погляду сприятливості чи несприятливості умов проживання людей.

А Зелена книга

Б Червона книга

В геоекологічна ситуація

Г національна екологічна мережа

7. Установіть відповідність між природними комплексами і характерними представниками їх тваринного світу.

1 лісова зона

2 степова зона

3 Українські Карпати

4 Кримські гори

А муфлон, куниця, гриф чорний, леопардовий полоз

Б ховрах, бабак, тушканчик, дрохва, перепілка

В афаліна, пихтун, хамса, бичок, баклан, чайка

Г козуля, вовк, лисиця, куниця, бобер, тетерук, глухар

Д козуля, рись, дикий кіт, саламандра, тритон

8. Назвіть послідовно від підніжжя до вершини висотні пояси Українських Карпат.

А альпійський (низькі чагарники і трав'яні луки)

Б субальпійський (криволісся та рідколісся з низькорослих сосни, вільхи, ялівцю, злаково-різнотравні луки);

В пояс мішаних хвойно-широколистих лісів і лук (ліси з дуба, граба, ялиці, луки)

Г гірсько-лісовий (букові та мішані ялицево-смереково-букові ліси)

9. Назвіть послідовно за охопленням території види моніторингу, починаючи від найбільш масштабного.

А регіональний

Б глобальний

В локальний

Г національний

10. У чому полягає сталий розвиток людства?

11. Назвіть природоохоронні об'єкти, що є у вашій області.