Підручник з Географії. 8 клас. Бойко - Нова програма

Запитання і завдання для самоконтролю навчальних досягнень

1. Укажіть, як називається загальна кількість сонячної енергії, що надходить на земну поверхню.

А пряма сонячна енергія

Б альбедо

В сумарна енергія

Г поглинута енергія

2. Укажіть, як називається перехідна рухома зона між теплими й холодними повітряними масами.

А циклон

Б антициклон

В атмосферний фронт

Г вітер

3. Зазначте, де випадає найбільша середня річна кількість опадів на території України.

А у гірських районах Карпат

Б у гірських районах Криму

В на північному заході України

Г на північному сході України

4. Назвіть регіон України, для якого характерний субтропічний клімат середземноморського типу.

А Закарпаття

Б Поділля

В Південний берег Криму

Г Полісся

5. Укажіть, яке живлення НЕ характерне для річок України.

А снігове

Б дощове

В льодовикове

Г підземне

6. Як називаються рослини і тварини, які трапляються тільки на певній території?

А акліматизовані

Б ендеміки

В релікти

Г типові

7. Установіть відповідність між озерами та походженням їхніх улоговин.

1 Світязь

2 Бребенескул

3 Ялпуг

4 Синевир

А вулканічне

Б загатне

В льодовикове

Г карстове

Д заплавне

8. Установіть відповідність між водними об'єктами і їх типами.

1 верхові, низинні

2 стічні, безстічні

3 ґрунтові, міжпластові

4 осушувальні, зрошувальні

А річки

Б озера

В канали

Г болота

Д підземні води

9. Розташуйте послідовно за зростанням континентальності клімату області України, починаючи з тієї, де клімат найменш континентальний.

А Київська

Б Луганська

В Полтавська

Г Рівненська

10. Розташуйте послідовно за загальною довжиною річки, починаючи з найдовшої.

А Салгир

Б Південний Буг

В Дніпро

Г Дунай

11. Розташуйте послідовно з півночі на південь типи ґрунтів, що поширенні в Україні.

А каштанові

Б сірі лісові

В дерново-підзолисті

Г чорноземи