Підручник з Географії. 8 клас. Бойко - Нова програма

§ 27. КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ ТА ОХОРОНА ПОВІТРЯ

• Пригадайте, як людина може використовувати енергію вітру та Сонця.

• Що таке смог? Як він утворюється?

КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ. Сонячна енергія, волога, що надходить з опадами, вітер є кліматичними ресурсами. Вони належать до невичерпних природних ресурсів багатоцільового призначення. Серед них розрізняють енергетичні, агрокліматичні та рекреаційні.

Енергетичні кліматичні ресурси (енергія Сонця і вітру) в Україні досить значні й поширені на всій її території. Однак для промислового виробництва електроенергії сонячну енергію найдоцільніше використовувати у Криму та степовій частині України, а вітрову - в гірських районах, на узбережжях морів і водосховищ та відкритих степових ділянках. Останніми роками в Україні ці ресурси освоюють доволі швидкими темпами: будують сонячні та вітрові електростанції різної потужності. Поширюється практика оснащення будівель сонячними батареями, міні-електростанціями, геліоколекторами, що забезпечують електрикою, теплом та гарячою водою. їх встановлюють у приватних будинках, теплицях, дитсадках та інших установах. У такий спосіб можна було б частково розв’язати енергетичні проблеми України, особливо щодо енергопостачання віддалених осель у гірських районах Карпат та Криму, на польових станах, пасовищах, тобто в умовах, коли створювати мережу центрального енергопостачання неможливо.

Агрокліматичні ресурси охоплюють тепло повітря і ґрунту та запаси вологи, необхідні для вирощування сільськогосподарських культур. Важливим є період із стійкими середньодобовими температурами повітря, вищими від + 10 °С, тобто період інтенсивної вегетації культур. На всій території України тривалість цього періоду достатня для вирощування культурних рослин помірного поясу. Значно довшим він є на Закарпатті і найдовшим - на Південному березі Криму, де агрокліматичні ресурси дають змогу вирощувати субтропічні культури.

Зволоження території характеризує коефіцієнт зволоження - відношення річної кількості опадів до випаровуваності (кількості вологи, яка може випаруватися за даних температурних умов) за той самий період. Якщо річна кількість опадів приблизно дорівнює випаровуваності, то коефіцієнт зволоження становить ≈ 1. Таке зволоження вважають достатнім. Якщо коефіцієнт зволоження більший за 1, то зволоження надмірне, а якщо менший за 1 - недостатнє. На півночі й заході України (Полісся) зволоження надмірне або достатнє. Там на великих площах проводиться осушення земель. Далі на південь і схід поширюються слабо посушлива і посушлива зони. Причорноморська низовина і рівнинний Крим розташовані в дуже посушливій зоні (коефіцієнт зволоження менший за 0,55). Для отримання добрих урожаїв сільськогосподарських культур там необхідно проводити штучне зрошування земель.

На узбережжі Чорного моря сприятливі умови для відпочинку людей

Рекреаційні кліматичні ресурси використовують для лікування і відпочинку людей. Найсприятливіші умови формуються на берегах морів, річок, водосховищ, озер, у гірських районах та лісових масивах. Там поєднуються чисте повітря, вища вологість, більша швидкість вітру, а також своєрідний режим температури повітря. Рекреаційні кліматичні ресурси широко використовуються на всій території України. Для цього створено санаторії, будинки відпочинку, дитячі табори.

ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ. Вам уже відомо, якими небезпечними є наслідки забруднення повітря. В Україні основними його забруднювачами є промислові підприємства (ТЕС, металургійні та хімічні комбінати) й автомобільний транспорт (мал. 97). Щорічно в повітря потрапляє більш як 1 млн тонн речовин, в яких містяться сотні видів шкідливих компонентів. На кожного українця припадає понад 22 кг шкідливих речовин у повітрі. Якщо враховувати концентрацію викидів на одиницю площі, то найчистіше повітря - у Волинській області, а найбільш забруднене - в Києві.

У тиху безвітряну погоду над містами нерідко утворюється смог - туман із диму, сажі та інших домішок. Сполуки сірки в повітрі спричиняють випадання кислотних дощів, які пригнічують ріст овочевих культур і плодових дерев, руйнують будівлі та пам’ятники.

Загалом найвищий рівень забруднення спостерігається у містах Донбасу й Придніпров’я, а також у Маріуполі, Одесі, Чернівцях, Києві. Спостереження за забрудненням навколишнього природного середовища ведуться на метеорологічних станціях України.

Мал. 97. Теплові електростанції й автомобільний транспорт - найбільші забруднювачі повітря

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

• Україна володіє великими кліматичними ресурсами - енергетичними, агрокліматичними, рекреаційними.

• Коефіцієнт зволоження - це відношення річної кількості опадів до випаровуваності (кількості вологи, що може випаруватися за даних температурних умов) за той самий період.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Назвіть види кліматичних ресурсів.

2. Порівняйте особливості зволоження в різних частинах України. Де коефіцієнт зволоження найвищий і де - найнижчий?

3. Що називають кліматичними рекреаційними ресурсами? Як їх використовують у нашій країні?

4. Чим небезпечне забруднення повітря? Назвіть джерела його забруднення.

5. Як можна запобігти забрудненню атмосферного повітря?

ГЕОГРАФІЧНА ЗАДАЧА

Обчисліть значення коефіцієнта зволоження для міст Рівне і Дніпро, якщо середньорічна кількість опадів у них становить відповідно 700 мм і 500 мм, а середньорічна випаровуваність - 650 мм (у Рівному) і 800 мм (у Дніпрі). Установіть, який тип зволоження характерний для території кожного міста.

ШУКАЙТЕ В ІНТЕРНЕТІ

Щороку в останню суботу березня проводиться міжнародна акція «Година Землі». Чи знаєте ви, з якою метою її проводять? Чи могли б ви з однокласниками долучитися до участі в ній? Якщо ви не чули про «Годину Землі», то дізнайтеся про це з Інтернету.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 6

Встановлення особливостей клімату різних регіонів України за аналізом карт та кліматичних діаграм

1. За кліматичними картами і кліматичними діаграмами міст (див. атлас) установіть особливості клімату західної, північної, східної і найбільш південної (Південний берег Криму) частин України.

2. Порівняйте клімат Києва і Ялти. За якими кліматичними показниками він різниться?

3. Зробіть висновок про найтепліші, найхолодніші, найбільш зволожені й найбільш посушливі області України.

Кліматичні діаграми