Підручник з Географії. 8 клас. Бойко - Нова програма

Запитання і завдання для самоконтролю навчальних досягнень

1. Укажіть, яка тектонічна структура НЕ є частиною Східноєвропейської платформи.

А Волино-Подільська плита

Б споруда Гірського Криму

В Причорноморська западина

Г Український щит

2. Зазначте, які форми рельєфу є найпоширенішими в Україні.

А гори

Б плоскогір'я

В височини

Г низовини

3. Назвіть найвищу вершину рівнинної частини України.

А г. Берда

Б г. Говерла

В г. Могила-Мечетна

Г г. Роман-Кош

4. Укажіть, яка тектонічна структура лежить в основі Приазовської височини.

А Волино-Подільська плита

Б Західноєвропейська платформа

В Донецька складчаста споруда

Г Український щит

5. Назвіть регіон України, де поширені льодовикові форми рельєфу.

А Донеччина

Б Крим

В Полісся

Г Поділля

6. Укажіть, до якої тектонічної структури приурочені родовища залізних руд в Україні.

А Волино-Подільська плита

Б Донецька складчаста область

В Передкарпатський прогин

Г Український щит

7. Назвіть родовище кам'яної солі, що розташоване на Закарпатті.

А Бахмутське

Б Сиваське

В Слов'янське

Г Солотвинське

8. Установіть відповідність між формами рельєфу України та їх найвищими вершинами.

1 Приазовська височина

2 Кримські гори

3 Українські Карпати

4 Подільська височина

А Роман-Кош

Б Говерла

В Бельмак-Могила

Г Берда

Д Камула

9. Установіть відповідність між формами рельєфу та типом за походженням, до якого вони належать.

1 дюни

2 печери

3 цирки

4 яри

А водно-ерозійні

Б гравітаційні

В еолові

Г карстові

Д льодовикові

10. Розташуйте послідовно ери, протягом яких відбувався геологічний розвиток земної кори України, починаючи від найдавнішої.

А архейська

Б кайнозойська

В мезозойська

Г палеозойська

11. У чому виявляються неотектонічні рухи?

12. Назвіть регіони України, в яких видобувають нафту й природний газ.