Підручник з Географії. 8 клас. Бойко - Нова програма

Запитання і завдання для самоконтролю навчальних досягнень. Географічний простір України

1. Назвіть форму правління, за якої глава держави одночасно є главою виконавчої влади та обирається на певний термін.

А абсолютна монархія

Б теократична монархія

В парламентська республіка

Г президентська республіка

2. Укажіть, якими є особливості державного ладу в Україні.

А парламентська монархія з федеративним устроєм

Б теократична монархія з унітарним устроєм

В президентська республіка з федеративним устроєм

Г парламентсько-президентська республіка з умовно унітарним устроєм

3. Зазначте годинний пояс, в якому розташована Україна.

А нульовий

Б перший

В другий

Г третій

4. Укажіть країну, з якою Україна має найдовший сухопутний кордон.

А Білорусь

Б Польща

В Росія

Г Румунія

5. Назвіть географічний центр України.

А с. Ділове

Б селище Добровеличківка

В с. Соломонове

Г с. Рання Зоря

6. Укажіть, на яке часове значення відрізняється поясний час кожного сусіднього годинного поясу.

А 4 с

Б 15 хв

В 1 год

Г 2 год

7. Установіть відповідність між крайньою точкою України та її розташуванням.

1 північна

2 південна

3 західна

4 східна

А мис Сарич у Криму

Б с. Ділове Рахівського району

В с. Соломонове Ужгородського району

Г с. Рання Зоря Міловського району

Д урочище Петрівське Новгород-Сіверського району

8. Установіть відповідність між регіоном та роком його приєднання до України.

1 Північна Буковина

2 Закарпаття

3 Крим

4 західні землі на кордоні з Польщею

А 1922

Б 1939

В 1940

Г 1945

Д 1954

9. Назвіть послідовно за ходом годинникової стрілки країни-сусіди України, починаючи від гирла Дунаю.

А Білорусь

Б Польща

В Румунія

Г Словаччина

10. Які об'єкти є основними елементами політичної карти світу?

11. Наведіть приклади невизнаних «держав» та окупованих територій.

12. Яким є сучасний адміністративно-територіальний устрій України?