Основи здоров’я. 8 клас. Бойченко

Шановні восьмикласники!

Ви на порозі дорослого життя. У цьому році ви продовжуватимете набувати знань і навичок для збереження здоров’я.

Опрацювавши матеріал підручника, ви вмітимете додержуватися правил поведінки в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Навчитеся надавати домедичну допомогу в разі харчових отруєнь і кишкових інфекцій. Ви дізнаєтеся, як організовано дорожній рух і як убезпечитися під час їзди на мотоциклі. Навчитеся відмовлятися від небезпечних пропозицій і захищатися в разі кримінальних небезпек. Знатимете, як зменшити негативний вплив на здоров’я забруднених води, повітря і ґрунтів. Дізнаєтеся більше про принципи збалансованого харчування. Зрозумієте, яке значення має духовність для становлення особистості.

Щоб краще засвоїти і закріпити матеріал підручника, зверніть увагу на умовні позначки.

Пригадайте

Зазначено, що варто пригадати з вивченого раніше.

Висновок

У рубриці — висновок, основна думка параграфа. Рубрика допоможе вам самостійно узагальнити вивчене.

Завдання

Відповідаючи на запитання в кінці кожного параграфа, перевірите й закріпите знання.

Ситуаційні завдання

Обговорюючи конкретні ситуації, набудете життєвого досвіду.

Попрацюйте в парі або групі

Завдання сприятимуть розвитку вміння працювати в команді. Навчитеся оцінювати власні думки, доброзичливо аналізувати відповіді інших.

Моделюйте — набувайте життєвих навичок

Завдання рубрики допоможуть вам самостійно або разом з дорослими чи однокласниками набути та вдосконалити вміння і навички безпечної поведінки та здорового способу життя. Ви навчитеся застосовувати знання в повсякденному житті.

Проект

Навчитеся робити справи, корисні для здоров’я і суспільства.

Бажаємо вам міцного здоров’я, щирих друзів та успіхів у навчанні!

Автори

Розділ 1. Здоров’‎я людини

НА ПОРОЗІ ДОРОСЛОГО ЖИТТЯ

§ 1. Зрілість людини

Дізнаєтеся про складові та ознаки фізичної, соціальної та психологічної й духовної зрілості; навчитеся оцінювати власний рівень зрілості й готовності до дорослого життя

Пригадайте

 • Назвіть ознаки дозрівання підлітка.

«Я вже не маленький!», «Вирішуватиму все сама!», «Самі все зробимо!» — так часом говорять старшокласники, спілкуючись із дорослими. На таке дорослі відповідають: «Молоді ще, недосвідчені!», «Зелений ще!», «Не готова ще!», «Доростіть, а тоді будете!..». Проте від підлітків можна почути ще й таке: «Я ще не маю паспорта!», «Я — неповнолітній, відповідати не буду!», «До 18 років я — дитина!».

То до чого ви вже готові, а до чого ще слід дорости? Що це — зрілість? Як можна визначити, зріла людина чи ні? Кожен знає, як вибрати достиглі помідори: плоди мають бути червоні й ароматні. Це — ознаки зрілості помідорів. Чи є ознаки зрілості людини? Так.

Вважається, що людина зріла, якщо здатна самостійно розв’язувати життєві проблеми і брати на себе відповідальність за власні рішення.

Виділяють такі складові зрілості людини: фізичну (біологічну), соціальну, психологічну і духовну.

Складові зрілості та їхні ознаки

Фізична зрілість

• Завершення біологічного, зокрема статевого, дозрівання

• Завершення фізичного росту

• Формування статури за жіночим або чоловічим типом

• Належне функціонування внутрішніх органів і систем організму

Соціальна зрілість

• Ефективна комунікація. Людина вміє спілкуватися з оточуючими толерантно й доброзичливо, співпрацювати в команді, розв’язувати конфлікти конструктивно, планувати власну діяльність, ставити цілі й досягати їх, діяти з урахуванням інтересів оточуючих

• Моральна зрілість. Людина розрізняє добро і зло, діє відповідно до прийнятих у суспільстві норм, відповідально поводиться, має активну громадянську позицію

• Правова зрілість. Людина має усі громадянські права і повну юридичну відповідальність

• Економічна незалежність. Людина може утримувати себе, створити й забезпечити сім’ю

Психологічна і духовна зрілість

• Емоційна зрілість. Людина керує емоціями; уміє виявляти почуття та емоції, долати труднощі та стреси повсякденного життя

• Інтелектуальна зрілість. Людина логічно мислить, критично аналізує інформацію, приймає зважені рішення

• Духовна зрілість. Людина має духовні потреби, додержується загальнолюдських цінностей, сприймає красу довкілля; самовдосконалюється

Отже, щоб досягти зрілості, людина має не тільки розвиватися фізично, а й удосконалювати емоційні, інтелектуальні, духовні якості та здібності.

Висновок

Виділяють такі складові зрілості людини: фізичну (біологічну), соціальну, психологічну й духовну. Щоб досягти зрілості, стати дорослою, людина має розвиватися не тільки фізично, а й духовно.

Завдання

 • 1. Яку людину можна назвати зрілою?
 • 2. Назвіть складові зрілості.
 • 3. Схарактеризуйте ознаки фізичної зрілості людини.
 • 4. Яку людину можна назвати соціально зрілою?
 • 5. Назвіть ознаки психологічної зрілості особистості.
 • 6. Щоб досягти зрілості, людина має розвиватися не тільки фізично, але й духовно. Чому?
 • 7. Поясніть українську приказку: «Не в кожного вищого на зріст вища й гідність».

Ситуаційні завдання

Кого в наведених ситуаціях можна назвати зрілою людиною? Чому? Як вчинили б ви?

 • 1. Бабуся попросила онуку-восьмикласницю зустріти корову із череди. Дівчина відмовилася, бо пропустить серію улюбленого серіалу.
 • 2. Маленькі сестрички сваряться, бо ніяк не з’ясують, кому з них гратися з лялькою. Старший брат-восьмикласник запропонував їм гру, у яку вони можуть гратися разом.

Моделюйте — набувайте життєвих навичок

 • 1. Проаналізуйте схему «Складові зрілості та їхні ознаки» на с. 5-6. Установіть взаємозв’язок між соціальною і психологічною зрілістю людини за однією ознакою (на вибір).
 • 2. Назвіть дві ознаки, якими зріла людина відрізняється від дитини. Чому так думаєте? Відповідь обґрунтуйте.
 • 3. Розгляньте малюнки. Кого можна назвати зрілою людиною в наведених ситуаціях? Чому? Відповідь обґрунтуйте.

Проект

Розробіть за власним планом проект «Самооцінювання рівня зрілості та готовності до дорослого життя». Скористайтеся матеріалами параграфа. Пригадайте матеріал, вивчений у 7 класі.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст