Українська література. Профільний рівень. 11 клас. Борзенко

Під знаком вітаїзму

Революційні зміни початку ХХ століття за стрімкістю й потужністю можна порівняти з вулканічним вибухом — настільки вони були стрімкими й потужними. Література навіть не встигала синхронно з плином часу осмислювати сутність цих змін. Тоді ж сформувався й набув поширення особливий вітаїстичний погляд на дійсність (від лат. vita — життя).

Танок (Олександр Архипенко, 1912)

Носії та виразники цього погляду вірили в рушійні стихійні сили самого життя, що пізнаються не розумом, а шляхом творчого, інтуїтивного осягнення дійсності. Ця «філософія життя» найбільш помітно виявилась у літературі, особливо в ліричній творчості. Микола Хвильовий навіть проголосив тоді «романтику вітаїзму» як найбільш перспективний стиль нашого письменства.

Основні риси вітаїстичності:

 • сприйняття дійсності як безперервного руху життєвих сил;
 • настанова на перетворення світу;
 • переважання оптимістичного світобачення;
 • віра у творчі можливості людини;
 • зображення сильних, здатних до боротьби героїв;
 • піднесення національного ідеалу.

Опрацьовуємо прочитане

 • 1. Визначте причини появи вітаїстичного погляду на дійсність, властивого українському мистецтву 1920-х рр.
 • 2. Яку назву дав М. Хвильовий найперспективнішому, на його думку, стилю в літературі? Як ви вважаєте, у чому може полягати романтика вітаїзму?
 • 3. Об'єднайтеся в малі групи, висуньте гіпотези, обґрунтуйте їх і презентуйте однокласникам та однокласницям.

• Які можливості відкриває перед мистецтвом сприйняття дійсності як безперервного руху життєвих сил?

• Чим зумовлена вітаїстична настанова на перетворення світу?

• Що породжувало оптимістичне світобачення вітаїстів?

• Чим живилась віра вітаїстів у творчі можливості людини?

• Чому сильні, здатні до боротьби герої перебрали на себе увагу письменників, що раніше була звернена до типових героїв?

• Чому піднесення національного ідеалу стало актуальним для «романтики вітаїзму»?

Досліджуємо самостійно

 • 4. Підготуйте повідомлення про «романтику вітаїзму»: виникнення поняття, зв'язок із вітаїзмом у європейському мистецтві.

Виявляємо творчі здібності

 • 5. Поміркуйте, яким чином історичні обставини вплинули на формування вітаїстичного світогляду митців. Викладіть свої думки у формі есею.