Українська література. Профільний рівень. 11 клас. Борзенко

«кохать кахикать життєдать...» («Місто»)

Написаний 1914 року вірш «Місто» — яскравий приклад футуристичної поезії Михайля Семенка, його експериментів зі словом і звуком.

Цей химерний вірш без рим — одним реченням. І майже без розділових знаків. Гамір, людська метушня, уривчасті звуки й миготіння кольорів. А ще трамваї, автомобілі, каруселі, бензин, чад і дим... Увесь цей зовнішній хаос, нагромадження незвичних образів — насправді на диво злагоджений (у цьому впевнений автор) механізм дії великого міського організму.

Місто для автора — це сила й міць, місто — це майбутнє. Це новий і дивний «життєрух» індустріальної доби. Автор, по вінця наповнений емоціями від споглядання можливостей і досягнень цивілізації, закохано вслухається в гамір великого міста.

Про нове й писати слід по-новому — звідси аж надто сміливі, екстравагантні й епатажні експерименти зі словом: словесні ігри, новотвори на кшталт «рухливобіги» чи «життєбензин». Якісь слова розбито на частини, інші — незвично поєднано між собою, щоб усе разом «заговорило» у єдиному динамічному ритмі міського життя.

Звичайно, цей урбаністичний вірш не лише про місто і його оновлення-перетворення. Він ще й про футуристичне відкриття автором нової доби ХХ століття з її мегаполісами і стрімким розвитком технічної цивілізації.

Читацький практикум

Прочитайте твір. Виконайте завдання.

Місто

Осте сте

бі бо

бу

візники — люди

трамваї — люди

автомобілібілі

бігорух рухобіги

рухливобіги

berceus* кару

селі

елі

лілі

пути велетні

диму сталь

палять

пах

пахка

пахітоска

дим синій

чорний ди

м

пускають

бензин

чаду благать

кохать кахикать

життєдать

життєрух

життєбе-

нзин

авто

трам.

1914

* Berceus — колискова (фр.).

Трамвай (Олександр Богомазов, 1914)

Виявляємо літературну компетентність

 • 1. Яке враження справила на вас ця поезія? Які емоції вона викликала? Чим зацікавила?
 • 2. Які зорові образи створює поет? Які асоціації, роздуми вони викликають?
 • 3. Знайдіть у творі звукові образи. Визначте, яку роль вони виконують.
 • 4. Знайдіть у тексті вірша неологізми. Поміркуйте, з якою метою створює їх автор.
 • 5. Наведіть приклади словесної гри. Визначте роль цієї гри для розуміння твору.
 • 6. Об'єднайтеся в малі групи, висуньте гіпотези, обґрунтуйте їх і презентуйте однокласникам та однокласницям.

• Чому твір складається з одного речення?

• З якою метою автор порушує пунктуаційні правила і в межах речення використовує лише один розділовий знак?

• Чому в цьому творі немає рим?

• Яку роль у творі відіграє його назва?

 • 7. Пригадайте, хто такий ліричний герой твору. Поміркуйте, чи наявний він у вірші Михайля Семенка «Місто». Наведіть аргументи на доказ своєї думки.
 • 8. Яким настроєм пройнята поезія? У який спосіб поет створює цей настрій?
 • 9. Знайдіть у мережі Інтернет відео- й аудіозаписи, на яких поезії Михайля Семенка читають професійні актори, шанувальники його поезії. Який настрій передають декламатори?
 • 10. Ваші однолітки склали «хмарину тегів» до поезії Михайля Семенка «Місто». Поміркуйте, якими словами або поняттями ви доповнили б цю схему. Які слова й поняття видаються вам зайвими? Складіть власну «хмарину тегів» до поезії.

Виявляємо творчі здібності

 • 11. Уявіть, що поет-футурист потрапив у наш час. На вашу думку, у яких зорових та звукових образах він міг би зобразити місто початку ХХІ ст.? За бажанням створіть поезію «Місто. Початок ХХІ століття» та презентуйте її вчителям, однокласникам та однокласницям.