Всесвітня історія: підручник для 7 класу "Бонь 2015" - Нова програма

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

§ 27. Виникнення слов'янської писемності. Кирило і Мефодій

1. Використовуючи матеріал параграфа, охарактеризуйте становище церкви у Візантійській імперії.

Фотій (820-890) - церковний і політичний діяч Візантії. Двічі був константинопольським патріархом. Сприяв поширенню християнства, а відтак і візантійського впливу на Болгарію, Моравію, Русь. За активну участь у політичній боротьбі був відправлений на заслання, де й помер.

Хто такі Кирило і Мефодій?

Слов’янську абетку створили брати Константан (у чернецтві прийняв ім’я Кирила) і Мефодій (Михайло). Саме їм випала честь стати «батьками» слов’янської писемності. Брати народились у Солуні (нині - Салоніки у Греції) в родині воєначальника. Були болгарами або греками, які добре знали слов’янську мову.

Старший Мефодій продовжив справу батька - пішов на військову службу. Протягом десятиліття був правителем провінції, населеної слов’янами. Згодом став ченцем, ігуменом (очільником) монастиря.

Кирило здобув блискучу освіту в Константинополі при дворі імператора (мав прізвисько Філософ). Став бібліотекарем константинопольського патріарха Фотія, викладачем. Обидва брати уславилися проповідуванням християнської віри на землях сучасної України - в Криму і Херсонесі (або Корсуні, нині територія Севастополя). Після смерті обидва брати були проголошені святими як православною, так і католицькою церквами. Пізніше було написано «житія» про їхні діяння.

Діяльність Кирила і Мефодія

Князь Великої Моравії Ростислав намагався позбутися релігійного впливу Німеччини. На прохання князя у 862 р. візантійський імператор відрядив до Моравії християнських проповідників Кирила й Мефодія. Завдяки їм у державі було запроваджено богослужіння слов’янською мовою.

Коли і де існувала Велика Моравія? Покажіть на карті цю державу.

Для служби Божої потрібно було перекласти слов’янською мовою Біблію та інші християнські книги. Проте слов’яни не мали писемності. Отже, перед Кирилом і Мефодієм постало важливе завдання - укласти слов’янську абетку.

Кирило, складаючи абетку, був знайомий із «чертами і резами», які використовували слов’яни раніше. У 863 р. брати уклали на основі грецького алфавіту першу слов’янську азбуку - глаголицю, над якою, очевидно, працювали раніше, Наприкінці IX ст. на основі глаголиці у Болгарії склали абетку з простішим написанням літер, яку назвали на честь молодшого брата кирилицею.

По дорозі до Моравії Кирило і Мефодій охрестили болгарського царя Бориса. Перекладене Євангеліє брати поширювали серед слов’ян Моравії і Болгарії на противагу латиномовим літургійним книгам, які використовували католицькі священики.

Під час подорожі до Рима, до папи, брати хрестили правителів і простих людей. Населення приєднувалося до їхньої віри, оскільки вони давали можливість звертатись до Бога рідною мовою.

У Римі Кирило тяжко захворів, а перед смертю прийняв постриг (перейшов у чернецтво). Мефодій повернувся до Моравії. Згодом він переклав з грецької мови на слов’янську майже всю Біблію,

*Житіє - розповідь про життя святого, в якій дається опис здійснених ним «чудес».

Для кирилиці було використано 24 літери з грецького письма. Для особливих слов'янських звуків брати винайшли спеціальні знаки. Кожна літера мала числове значення. Найдавніший із нині відомих кириличних написів, датований 931 р., знайдений у Болгарії. Найдавніша датована книга на теренах сучасної України, написана кирилицею, - Остромирове Євангеліє 1056-1057 рр.

Діяльність Кирила та Мефодія сприяла розвитку культури слов'янських народів, зміцненню їхніх держав та поширенню християнства. Поширення письма сприяло духовному єднанню слов'ян.

Константин дістав ім’я Кирило, під яким увійшов у історію, лише перед смертю - 14 лютого 869 р. у Римі. Похований у церкві св. Климента. Місце поховання було з часом надовго втрачене.

2. Користуючись документом, охарактеризуйте Кирила як діяча культури.

Житіє Константина-Кирила (про діяльність Кирила)

...Звертається до Константина цар:

Знаю, що ти стомлений, але слід тобі йти, адже діла цього ніхто звершити не зможе, тільки ти.

Відповідає Філософ:

Тіло моє стомлене, і я хворий, але піду з радістю, якщо у них є букви для їхньої мови... Вчити без азбуки і без книг - все одно, що писати бесіду на воді.

Залам ятайте дати

IX ст. - укладення слов’янських азбук - глаголиці та кирилиці Кирилом і Мефодієм.

1000/1001-1038 рр. - правління Іштвана (Стефана), першого угорського короля, який прийняв християнство.

1025 р. - Болеслав І Хоробрий проголосив себе королем Польщі.

1237-1240 р. - монгольська навала на Русь.

1240 р. - Невська битва.

1242 р. - битва на Чудському озері (Льодове побоїще).

1325-1341 рр. - правління Івана Калити, московського князя.

1333-1370 рр. - правління Казимира III Великого - короля Польщі.

1346-1378 рр. - правління Карла IV, короля Чехії та німецького імператора.

1359-1389 рр. - правління Дмитрія Івановича Донського, московського князя.

Близько 1360-1424 рр. - роки життя Яна Жижки.

1364 р. - відкриття першого в Польщі й другого в Центральній Європі Краківського університету (Ягеллонська академія).

1371-1415 рр. - роки життя Яна Гуса.

1380 р. - битва на Куликовому Полі.

1419 р. - початок гуситських війн.

1462-1505 рр. - правління Івана III Великого, першого царя Московії.

XV ст. - діяльність художника Андрія Рубльова.

Узагальнення

Польське королівство

Польща за Середньовіччя перетворилась із невеликого об’єднання племінних князівств на велику державу, що часто відігравала вирішальну роль у долі Східної і Центральної Європи. Об’єднавшись із Великим князівством Литовським і підкоривши руські землі, згодом вона стала найбільшою за територією державою в Європі. Боротьба Польщі з тевтонським орденом мала велике значення для всієї Європи.

Чеське королівство

Чеське королівство, яке виникло внаслідок об’єднання кількох князівств, відіграло помітну роль у житті Центральної Європи. Його королі нерідко були визначними державотворцями, покровителями культури. Саме в Чехії зародився рух проти зловживань церкви, очолений Яном Гусом, та розгорнулося визвольне повстання чеського народу, яке увійшло в історію під назвою гуситських війн. Найбільшою з ранніх держав у західних слов’ян було Великоморавське князівство, яке, хоча й проіснувало недовго, змогло суттєво вплинути на подальший розвиток державності й культури всіх слов’янських народів. Саме там вели активну просвітницьку діяльність Кирило і Мефодій - автори слов’янської абетки.

Угорщина

Кочівники-угорці, що прийшли зі східних степів і оселилися в центрі Європи, значно змінили європейське життя. Проте й самі вони перейшли до осілого способу життя та стали невід’ємною частиною християнської цивілізації.

Північно-Східна Русь. Утворення та зміцнення Московської держави

Руські князівства в боротьбі із завойовниками-монголами на Сході та рицарями-хрестоносцями на Заході змогли створити могутню державу - Московське царство.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

І. Оберіть правильну відповідь.

1. Батьківщина кирилиці:

А Візантія

Б Болгарія

В Греція

Г Чехія

2. Релігія, яку Вацлав І запроваджував у своїх землях, це:

А Православ’я

Б Іслам

В Іудаїзм

Г Католицизм

3. Празький університет було засновано з ініціативи:

А Я на Гуса

Б Карла IV

В Князя Само

Г Вацлава І

4. Патриціат чеських міст переважно складався з:

А Чехів

Б Німців

В Франків

Г Італійців

5. Гуситські війни в Чехії тривали протягом:

А 1360-1424 рр.

Б 1371-1415 рр.

В 1371-1419 рр.

Г 1419-1471 рр

6. Вождем таборитів був:

А Ян Гус

Б Ян Жижка

В Сигізмунд

Г Карл IV

7. Перший відомий угорський правитель - це:

А Іштван

Б Арпад

В Белла

Г Мешко

8. Місто, що за Болеслава І Хороброго стало столицею Польської держави:

А Вільно

Б Краків

В Гнезно

Г Прага

9. Галицьку Русь, частину Волині, Холмську, Белзьку землі та Поділля приєднав до Польської держави:

А Владислав Локетек

Б Казимир III Великий

В Болеслав І Хоробрий

Г Владислав II

10. Князь - засновник Москви:

А Володимир Мономах

Б Юрій Долгорукий

В Андрій Боголюбський

Г Александр Невський

11. Символ свободи новгородців:

А Скіпетр і держава

Б Ікона Спаса Нерукотворного

В Цар-гармата

Г Вічовий дзвін

12. Засновник Троїцького монастиря:

А Сергій Радонезький

Б Феофан Грек

В Андрій Рубльов

Г Дмитрій Шемяка

13. Першим «збирачем земель руських» вважають:

А Дмитрія Донського

Б Володимира Мономаха

В Івана Калиту

Г Івана III

14. Софійський собор у Новгороді було збудовано:

А У Х ст.

Б В XI ст.

В У XIV ст.

Г У ХV ст.

15. Італійський архітектор Аристотель Фіорованті побудував:

А Успенський собор у Московському кремлі

Б Грановиту палату

В Собор Святої Софії у Новгороді

Г Великий кремлівський палац

II. Установіть відповідність.

1.

1

Просвітитель Мефодій

А

Близько 1360-1424 рр.

2

Ян Жижка

Б

846-870 рр.

3

Ростислав

В

Близько 827-869 рр.

4

Просвітитель Кирило

Г

Близько 815-885 рр.

2.

1

Ян Гус

А

921-935 рр.

2

Карл IV

Б

1371-1415 рр.

3

Князь Само

В

1346-1378 рр.

4

Вацлав

Г

623-658 рр.

3.

1

Іштван (Стефан)

А

997/1000-1038 рр.

2

Болеслав І Хоробрий

Б

близько 966-992 рр.

3

Мешко І (Мечислав)

В

992-1025 рр.

4

Ягайло

Г

1385-1434 рр.

4.

1

1325-1341 рр.

А

Дмитрій Донськой

2

1053-1125 рр.

Б

Іван Калита

3

1462-1505 рр.

В

Володимир Мономах

4

1359-1389 рр.

Г

Іван III Великий

III. Розташуйте події у хронологічній послідовності.

1.

1

Битва на горі Вітков

2

Виникнення Вели комора вської держави

3

Виникнення держави Само

4

Церковний собор у Констанці за участі Я на Гуса

2.

1

Входження Чеського королівства до складу Священної Римської імперії

2

Заснування Празького університету

3

Укладення Кирилом і Мефодієм на основі грецького алфавіту першої слов’янської абетки

4

Страта Я на Гуса

3.

1

Битва на Чудському озері

2

Заснування Москви

3

Напад хана Батия на Рязанське князівство

4

Невська битва

4.

1

Повстання населення Твері проти монголів

2

Битва на Куликовому полі

3

Заснування Великого Новгорода

4

Зруйнування монголами Владимира