Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Безуглий - Нова програма

§ 5. ТИПОЛОГІЯ КРАЇН СВІТУ ЗА ФОРМОЮ ПРАВЛІННЯ І ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ

Кожна країна світу має свої неповторні особливості, однак завдяки виявленню подібних з іншими державами рис можна все ж виокремити певні типи країн.

• Типологія країн за формою правління. Державний лад будь-якої країни характеризується насамперед формою правління. Форма державного правління (ФДП) - це спосіб організації верховної державної влади, принципи взаємин її органів, ступінь участі населення в їхньому формуванні.

За формою правління країни поділяють на три типи: республіки, монархи і держави у складі Співдружності.

Республіка є ФДП, за якої суверенні права на владу належать або всім дієздатним громадянам, або їхній більшості. Республіканська форма правління виникла за давніх часів (Афінська демократична республіка, Спартанська й Римська аристократичні республіки тощо). Та найбільшого поширення вона набула в періоди Нової й Новітньої історії.

ПРИГАДАЙТЕ

1. Що входить у поняття «державний лад країни»?

2. Які існують основні форми державного правління?

3. На які групи поділяють країни світу за формою державного устрою?

4. Які риси державного ладу України закріплено в її Конституції?

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ

• Сан-Марино (офіційна назва Найсвітліша Республіка Сан-Марино) має титул найстаршої республіки світу.

• Непал 2008 р. перейшов від монархії до республіки, поклавши край 240-річному правлінню династії Шах.

• Лівія 2012 р. перейшла від джамахірії (народовладдя) до республіки, поклавши край 42-річному правлінню полковника Муаммара Каддафі.

• Незалежна Держава Самоа до 2007 р. була виборною монархією. Після смерті останнього монарха за конституцією вона стала республікою.

На сучасній політичній карті зі 194 країн 150 є республіками. У них від імені народу правління здійснюється представницькими органами, які обираються або прямим голосуванням, або на основі визначених процедур непрямого народного волевиявлення (через довірених осіб, виборників тощо). Ця форма правління вважається найпрогресивнішою і найбільш демократичною. Республіками є більшість країн Латинської Америки, майже всі колишні колонії Азії, 51 з 54 країн Африки й ін.

Традиційно визначають три типи республік:

• парламентська - де верховенство має парламент, перед яким уряд несе колективну відповідальність за свої дії, роль президента в державному управлінні зменшена, а уряд очолює прем’єр-міністр. Така ФДП існує в країнах з високорозвинутою економікою (ФРН, Італія, Греція, Ізраїль, Угорщина, Індія тощо);

• президентська - де в руках президента поєднано повноваження глави держави і голови уряду, який командує збройними силами, визначає пріоритети зовнішньої політики, вносить законопроекти до парламенту, тобто має широкі повноваження (США, більшість країн Латинської Америки й Африки);

• президентсько-парламентська (парламентсько-президентська) - де ролі президента і парламенту фактично врівноважені. За такої ФДП парламент має право винести вотум недовіри уряду, сформованому президентом, а президент має право розпустити парламент і призначити позачергові вибори парламенту (Франція, Україна, Росія, Португалія, Словаччина й ін.).

Монархія є такою формою правління, за якої верховна державна влада цілком або частково зосереджена в руках одноосібного керівника держави - монарха. У монарха в різних країнах існує різний титул: султан (Бруней, Оман), папа (Ватикан), емір (Кувейт, Бахрейн), герцог (Люксембург), імператор (Японія), король (у більшості монархій), князь (Монако, Ліхтенштейн). Усього у світі існує 29 монархій (табл. 4).

Таблиця 4. Країни світу з монархічною формою правління

Європа

Андорра, Бельгія, Ватикан, Велика Британія, Данія, Іспанія, Ліхтенштейн, Люксембург, Монако, Нідерланди, Норвегія, Швеція

Азія

Бахрейн, Бруней, Бутан, Йорданія, Камбоджа, Катар, Кувейт, Малайзія, ОАЕ, Оман, Саудівська Аравія, Таїланд, Японія

Африка

Лесото, Марокко, Есватіні (колишній Свазіленд)

Океанія

Тонга

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ

Наймолодший монарх світу - Джігме Кхесар Намг'ял Вангчук (1980 р. народження). П’ятий король Бутану вступив на трон 2006 р. після зречення свого батька

Останній імператор світу - Акіхіто. 125-й імператор Японії, що править країною з 1989 р. Девізом правління є Хейсей - «мирне правління»

Монархи-жінки: її Величність королева Маргрете II - 22-га королева Данії, династія Глюксбурги. Початок правління з 1972 р.

Монархії різняться за характером влади монарха і способом його обрання, а тому бувають трьох видів. За абсолютної (необмеженої) монархії глава держави - монарх - є головним джерелом законодавчої і виконавчої влади. Монарх зазвичай призначає податки і розпоряджається фінансами, а парламенту здебільшого немає або він є дорадчим органом. Таких монархій у світі шість: Саудівська Аравія, Бруней, Катар, ОАЕ, Оман, Ватикан. За конституційної (обмеженої) монархії влада монарха обмежена конституцією, законодавчі функції передано парламенту, а виконавчі - уряду. Монарх юридично є верховним головою виконавчої влади, формально призначає уряд, замінює міністрів, командує військами, може скасувати ухвалені парламентом закони і розпустити парламент, але фактично ці повноваження належать уряду. Таких монархій у світі 23, зокрема Бельгія, Велика Британія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Йорданія, Японія, Марокко й ін. У теократичній монархії вся політична й духовна влада перебуває в руках церкви. У них панівна релігія є обов’язковою і стала частиною суспільства, норми релігії вважаються головним законом. До них належать Ватикан, Саудівська Аравія і Бруней.

ПОМІРКУЙТЕ

Користуючись підручником (§1 і § 4) та шкільним атласом, визначте регіони світу, у яких: а) усі країни мають республіканську ФДП; б) сконцентрована найбільша кількість з існуючих у світі монархій (7); в) кількісно домінують країни, що за ФДП є монархіями; г) міститься половина сучасних королівств Співдружності (8).

Є також приклади виборних монархій. Так, у Ватикані глава держави (папа) обирається радою кардиналів (конклавом) і очолює країну впродовж решти свого життя або до моменту зречення престолу; у Малайзії та ОАЕ монарх обирається на певний термін часу.

Ще одна форма правління визначає держави у складі Співдружності (або королівства Співдружності), до яких належать 15 країн, що раніше були колоніями Великої Британії. Утім і нині, згідно з традиціями, формальною главою держави в них є Британська королева (мал. 10), представлена генерал-губернатором. У таких країнах діє свій парламент і уряд, вони проводять незалежну зовнішню й внутрішню політику, їхні мешканці є громадянами своїх держав, а не підданими Британської королеви, але об’єднує їх те, що всі вони як верховну владу визнають владу королеви Великої Британії. Ця форма правління панує в Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Папуа-Новій Гвінеї, на Багамах, Ямайці й ін.

Мал. 10. Після смерті правителя Саудівської Аравії короля Абдул и Єлизавета II стала найстаршим монархом у світі. Її Величності в квітні 2018 р. виповнилося 92 роки

• Типологія країн за формою державного устрою. Під формою державного устрою (ФДУ) розуміють територіально-організаційну структуру держави, що визначає порядок розподілу країни на частини і взаємовідносини центральних і місцевих органів влади. Її головними функціями є ступінчасте розміщення органів влади і державного управління, забезпечення збору податків і інформації, контроль центру над місцями, здійснення гнучкої економічної і соціальної політики, регіональної політики, проведення виборчих кампаній тощо.

Традиційно у світі склалися три форми державного устрою: унітарна, федеративна і конфедеративна.

Унітарна держава - ФДУ, за якої її частини є адміністративно-територіальними одиницями і не мають статусу державного утворення. Для таких держав характерні єдині для всієї країни вищі органи державної влади, єдине громадянство, єдина конституція, єдина правова система. Внутрішнє і зовнішнє управління країною відбувається зі столичного регіону і здійснює його голова виконавчої влади країни. Нині 167 суверенних держав світу є унітарними, серед них у Європі (38) - Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія, Україна тощо; в Азії (40) - Японія, Китай, Саудівська Аравія, Туреччина; у Латинській Америці (28) - Колумбія, Куба, Чилі; в Африці - переважна кількість країн (49); в Австралії й Океанії - 12 унітарних держав.

За федеративного устрою кілька державних утворень, що юридично мають визначену самостійність, утворюють єдину союзну державу. Основними ознаками федерації є її територія, що складається з територій окремих її суб’єктів (штатів, кантонів, земель, республік тощо); суб’єкти федерації, наділені зазвичай власного законодавчою, виконавчою і судовою владою і мають власну конституцію; у більшості федерацій парламенти складаються з двох палат і в них існує єдине союзне громадянство і громадянство союзних одиниць. Нині у світі налічують 27 федерацій, що створені переважно на основі етнонаціональних відмінностей (Бельгія, Індія, Росія тощо) або з урахуванням історико-географічних особливостей становлення державності (Австралія, Мексика, США й ін.).

Конфедеративна держава - постійний союз суверенних держав, створений для досягнення політичних або військових цілей. У конфедерації немає єдиної території і громадянства, єдиної податкової і правової системи. Нині у світі формально існує одна Швейцарська Конфедерація, яка фактично є федерацією, хоча багато століть (ХІІІ-ХІХ ст.) дійсно була конфедерацією.

Запитання і завдання для самоконтролю

1. За якими ознаками здійснюють типологію країн світу?

2. У чому полягає відмінність між формою державного правління (ФДП) і формою державного устрою (ФДУ)?

3. Які розрізнюють ФДП? У чому полягає нерівномірність розподілу країн за ФДП між регіонами Старого і Нового світу?

4. Назвіть найпоширеніші причини утворення федеративних держав сучасного періоду розвитку політичної карти світу (з 1990 р.).

5. Як ви оцінюєте перспективи утворення конфедерації Сполучені Штати Європи як наслідок політичної концепції єдиної європейської держави?