Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Безуглий - Нова програма

Тема 2. Субрегіони та країни Америки

Ви дізнаєтеся про:

- основні складники третинного, вторинного та первинного секторів економіки високорозвинених країн та країн, що розвиваються, в Америці;

- найбільші міста, світові міста, промислові райони, технополіси, найбільші морські порти, аеропорти, фінансові й туристичні центри країн Америки;

- місце США, Канади, Мексики та Бразилії у світі та регіоні; основні чинники, що визначають їх місце в МПП;

- виробництва, які визначають «географічний образ» США, Канади, Мексики та Бразилії, зовнішні економічні зв’язки, в тому числі міжнародні зв’язки з Україною.

Ви навчитеся:

- аналізувати статистичну інформацію щодо динаміки чисельності та структури населення країн субрегіонів Америки, проектувати вплив демографічних процесів на працересурсний потенціал країн Америки;

- складати комплексну економіко-географічну характеристику субрегіонів Америки в цілому та окремих країн (США, Канади, Мексики та Бразилії);

- порівнювати та ранжувати чинники міжнародної спеціалізації США, Канади, Мексики, Бразилії;

- робити висновки про доцільність використання досвіду США та Канади, потенціалу української діаспори в цих країнах у реформуванні економіки в Україні.

§ 42. ПІВНІЧНА АМЕРИКА. США

ПРИГАДАЙТЕ

1. Які переваги має Північноамериканський центр (ядро) світового господарства, що забезпечує йому лідерство у світовій економіці?

2. Яке поняття ввів у науку Ж. Готтман у 1950-ті рр., що визначило новий рівень урбанізації в Америці і світі загалом, на прикладі «сузір'я» агломерацій від Бостона до Вашингтона в США?

3. Які наслідки мала економічна криза 2008 і 2013 рр. на місце в МПП транснаціональних корпорацій Північної Америки, особливо США?

• Економіко-географічна характеристика субрегіону. Субрегіон Північну Америку з економічного, політичного й етнокультурного погляду часто називають також «Англо-Америкою», на відміну від Латинської Америки. Тим самим відзначаючи, що території, які входять до нього, є переважно англомовними. До його складу входять дві найрозвинутіші держави світу (члени G-7 і G-20) - США та Канада, а також Гренландія - найбільший острів на Землі, що належить Данії (мал. 146, табл. 1).

Географічне положення субрегіону дуже вигідне. Його омивають води трьох океанів. Простори Атлантичного й Тихого океанів відокремлюють північноамериканські держави від країн Африки та Євразії, тільки на крайньому північному заході узбережжя близько підходить до берегів Росії. Це здавна полегшувало торговельні зв’язки з заокеанськими країнами й одночасно гарантувало країнам субрегіону безпеку. На південь від США лежить сусідній регіон - Латинська Америка, яка є важливим потенційним ринком збуту північноамериканської продукції й одночасно важливою сировинною базою для самої Північної Америки.

Таблиця 1. Порівняння загальних рис країн Північної Америки

Ознаки

США

Канада

Кількісні характеристики складу

Площа

гігант

Чисельність населення

гігант

середня

Тип за ВВП на душу населення

високі доходи

Якісні характеристики складу

Рівень розвитку

розвинена країна

ІЛР (на 2017 р.)

дуже високий (0,920)

Мал. 146. Положення субрегіону Північна Америка

• Загальні відомості й ЕГП США. Сполучені Штати Америки (США) займають понад 1/3 континенту Північна Америка. До території країни входять три несуміжні частини: основна («суміжні 48 штатів»), що розміщена в центрі континенту, й на неї припадає 83 % площі і 99 % населення країни; територія Аляски й Алеутських островів на північному заході материка; Гавайські острови в центральній частині Тихого океану. США також належать ряд островів у Карибському морі (Пуерто-Рико) і в Тихому океані (Американське Самоа, Гуам тощо).

• Офіційна назва - США

• Столиця - Вашингтон

• Площа - 9,8 млн км2

• Населення - 326,6 млн осіб (на 2017 р.)

• Мова - англійська

• Форма державного правління - президентська республіка

• Форма державного устрою - федеративна держава

• Адміністративний поділ — 50 штатів та округ Колумбія

• Найбільші міста - Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Х’юстон, Фінікс

• ВВП на душу населення - 57 436 дол. (2017 р.)

Становлення капіталізму в кінці XIX і на початку XX ст. швидко вивело США до числа найрозвинутіших країн світу. Кінець 1980-х рр. привів США до перемоги в «холодній війні» над колишнім СРСР, і нині США стали найпотужнішою й найвпливовішою державою світу. США — президентська республіка. Глава держави й уряду - президент, який володіє всією повнотою виконавчої влади.

• Природно-ресурсний потенціал. США мають складний рельєф. На сході США лежать Великі рівнини (площею близько 1,16 млн км2), на частку яких припадає більша частина земельних фондів США. На крайньому сході вони оточені невисокими старими Аппалацькими горами, на заході тягнеться велика гірська система Кордильєр із висотами 3000-5000 м. На південному сході розкинулася плоска й заболочена Примексиканська низовина.

Майже всі ріки впадають в Атлантичний і Тихий океан; більша частина річкового стоку спрямована до Мексиканської затоки. Найбільші ріки країни - Міссісіпі (завдовжки 3757 км) з її головною притокою Міссурі (4127 км), Огайо, Святого Лаврентія, Колумбія, Колорадо, Ріо-Гранде (по якій проходить кордон із Мексикою) та ін. У США знаходиться незліченна кількість озер, найбільшими з яких є: Верхнє, Мічиган, Гурон, Ері, Онтаріо, що звуться Великими озерами.

У надрах США зосереджені величезні запаси корисних копалин. Найбільший кам’яновугільний басейн - Аппалацький, на нафту й природний газ багаті райони Мексиканської затоки і Міссісіпської низовини, а також Аляска. Кордильєри, плато Колорадо, Великі рівнини й Примексиканська низовина багаті на поклади мідних, цинкових, свинцевих, срібних, хромітових, ванадієвих, вольфрамових, молібденових, титанових, поліметалевих, уранових і ртутних руд, золота, сірки, фосфоритів тощо.

До появи європейців майже половина території США була вкрита лісами, нині ж на них припадає лише 33 % території держави. У США вперше у світі були створені національні природні парки (Єллоустонський, 1872 р.), яких уже нині налічують близько 60.

• Населення. За кількістю мешканців США посідають трете місце у світі, а зростання кількості населення відбувалося завдяки високому приросту й масовій імміграції з Великої Британії, Ірландії, Німеччини, із країн Східної та Південної Європи, Латинської Америки й Східної Азії (мал. 147). Протягом останніх десятиліть частка дітей і підлітків у населенні країни постійно знижувалася, і в 2016 р. близько 19 % американців були особами віком 0-15 років, а старе населення (віком понад 65 років) становило 16 %. Постійно збільшується тривалість життя, яка нині оцінюється у жінок у 82 роки, а в чоловіків - 78 років.

Етнічний склад населення США - це продукт масової міграції з усіх частин світу. У національному складі переважають американці (77 %), серед яких, окрім вихідців з Європи, чимало метисів, мексиканців і пуерториканців. Особливе положення в США має негритянське населення (афроамериканці) - нащадки рабів, які були насильно завезені сюди з Африки для роботи на плантаціях, на яких нині припадає 13 % від усього населення країни. Близько 0,5 % населення - аборигени (індіанці й ескімоси), більша частина яких і досі мешкає в резерваціях, створених урядом на ранніх етапах колонізації. США - світська держава з безліччю релігій (понад 1200 релігійних конфесій і громад).

Розподіл густоти населення переважно пов’язаний з історією освоєння території США та з наявністю сприятливих умов для життя і господарювання (мал. 148). Середня густота населення становить 33 особи/км2, але в старопромислових районах вона збільшується до 400 осіб/км2. Дуже висока його густота властива для прибережних районів і низька - для штатів гірських територій. На Алясці ж вона становить усього близько 0,2 особи/км2.

У країні спостерігається високий рівень урбанізації. Якщо в 1790 р. США були виключно країною фермерів, а в містах мешкало лише 5 % населення, то нині рівень урбанізації становить уже 82 %. Кількісно переважають дрібні міста, але майже 4/5 усіх містян зосереджено у великих і середніх містах і їхніх передмістях (табл. 2). У процесі урбанізації сформувалося понад 30 багатомільйонних агломерацій, що концентрують майже Уз населення, і стільки ж промислового потенціалу США.

Мал. 147. Динаміка чисельності населення США

Мал. 148. Густота населення США (осіб/км2)

Таблиця 2. Найбільші міста США

Місто

Заснування

Площа, км2

Населення, млн осіб

місто

агломерація

1

Нью-Йорк

1624 р.

785

8,5

20,8

2

Лос-Анджелес

1781 р.

1290

3,9

13,3

3

Чикаго

1795 р.

606

2,7

9,5

ПОМІРКУЙТЕ

1. Яка користь економіці США від створення зони вільної торгівлі з Канадою та Мексикою в рамках NAFTA? 2. Поясніть, чому за наявності значного природно-ресурсного потенціалу США є найбільшим у світі імпортером сировини. 3. Як процес реіндустріалізації вплинув на систему розселення населення США?

• Сучасний стан господарства. Економіка США є однією із найпотужніших національних економік світу, на неї припадає 14 % світового ВВП, 20 % світової промислової продукції, понад 15 % світового продовольства і більше 15 % міжнародної торгівлі.

Для господарства країни характерний найвищий рівень концентрації виробництва. Майже в усіх напрямках і сферах американської економіки панують кілька компаній-гігантів. Із 500 найбільших ТНК світу в 2017 р. 132 є американськими (табл. 3).

Таблиця 3. Найбільші американські ТНК

Компанія

Сфера діяльності

Прибуток, млн дол.

Штаб-квартира

1

Wal-Mart Stores

роздрібна торгівля

485,8

Бентонвіль (Арканзас)

2

Berkshire Hathaway

фінанси і страхування

223,6

Омаха (Небраска)

3

Apple

електроніка, інформаційні технології

215,6

Купертіно

(Каліфорнія)

4

Exxon Mobil

видобуток і переробка нафти

205,0

Ірвінг (Техас)

5

McKesson

фармацевтика, торгівля

198,5

Сан-Франциско

Мал. 149. Волл-стрит - ділова вулиця Нью-Йорка, символ фінансової могутності США

Економічна структура США вже давно перейшла на постіндустріальний розвиток, коли саме третинний сектор стає найбільшим сегментом економіки. Саме тому більша частина американського ВВП створюється у сфері послуг (80 %), куди належать освіта, охорона здоров’я, наука, торгівля, фінанси, транспорт і зв’язок, туризм тощо. Особливо велику роль в економічному розвитку країни відіграють різні фінансові за клади. Нині тут працюють понад 11 тис. банків, а Нью-Йорк став провідним фінансовим центром світової економіки (мал. 149). Нью-Йоркська фондова біржа є найбільшою у світі.

У США склався високорозвинутий транспорт ний комплекс, до якого залучено понад 5 млн осіб.

У ньому особливий розвиток отримав автомобільний транспорт, США мають найбільшу в світі протяжність автошляхів (6,5 млн км). Дороги пов’язують усі американські міста, багато з них перетинають країну від Тихого до Атлантичного океанів. У перевезеннях вантажів, особливо на далекі відстані, велику роль відіграє залізничний транспорт. Довжина залізниць становить 293 тис. км - також найбільша у світі. Водний транспорт широко використовують для перевезень масових вантажів по ріках басейну Міссісіпі. Важливе зовнішньоекономічне значення мають морські перевезення. У перевезеннях пасажирів важливе місце посідає повітряний транспорт, що інтенсивно розвивається завдяки високому рівню життя американців і великим розмірам території країни. За насиченістю аеропортами (близько 15 тис.), розмірами авіапарку і кількістю перевезених пасажирів США не мають собі рівних у світі. Аеропорти Атланти, Нью-Йорка, Чикаго, Лос-Анджелеса тощо лідирують у світі за авіаперевезеннями.

Туризм нині відіграє важливу роль в економіці США. Країна посідає перше місце у світі за прибутками від туризму (206 млрд дол. у 2016 р.), який на сьогодні забезпечує роботою близько 10 млн осіб. У 2016 р. країну відвідали 75,6 млн іноземців. У США створена найбільша у світі туристично-рекреаційна інфраструктура, кількість місць у готелях і мотелях обчислюється багатьма мільйонами, що розвивається на тлі високоякісної транспортної інфраструктури. Найвідвідуванішими штатами США є Каліфорнія, Флорида, Нью-Йорк і Техас. До об’єктів спадщини ЮНЕСКО занесені 23 об’єкти.

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ

До нетрадиційних відновлювальних джерел енергії (НВДЕ) відносять сонячну. У США прийняли програму «Мільйон сонячних дахів» і створюють найбільші геліостанції у світі.

У 2013-2016 рр. введені в експлуатацію СЕС у штаті Каліфорнія в пустелі Мохаве (Solar Energy Generating Systems), у містах Сан-Бернардіно, Барстоу (Mojave Solar Project) та Блайт; штаті Аризона (Solana Generating Station).

Американська промисловість відрізняється розвитком наукоємних технологій, що створюють продукцію на базі найпередовіших технологій. Переважну частину електроенергії (71 %) виробляють на ТЕС, роль 60 АЕС нині зросла до 20 %. Каскад потужних ГЕС побудований на р. Колумбія, поблизу Сан-Франциско створена перша в країні та найпотужніша у світі геотермальна станція «Гейзер». На власній сировинній базі Приозер’я (Чикаго, Клівленд) сформувалася чорна металургія. У кольоровій металургії постійно збільшується виплавка алюмінію, міді, свинцю, цинку (Г’юстон, Новий Орлеан тощо).

Машинобудування набуло багатопрофільного характеру. Традиційно вагоме значення має автомобілебудування, головним центром якого є Детройт. Більшість легкових і вантажних автомобілів виробляють заводи «великої трійки» - General Motors, Ford Motor і Chrysler, філії яких розміщені в багатьох країнах. За виробництвом автомобілів (12,2 млн у 2016 р.) США поступаються лише Китаю. Швидкими темпами розвивається авіаційно-космічна промисловість, що тісно пов’язана з військовим виробництвом. Найбільшою у світі авіаракетною корпорацією є The Boeing Company. Основна продукція американського суднобудування - торговельні судна, військові кораблі, атомні підводні човни тощо (Бостон, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско, Лос-Анджелес та ін.). Новітні напрямки машинобудування (електротехнічна та електронна промисловість) орієнтовані на наукові центри, висококваліфіковану працю й наявність споживача. Більшість їхніх підприємств сконцентровані в технополісах: «Кремнієві долини» (Каліфорнія), «Кремнієві пустелі» (Аризона), «Кремнієві гори» (Колорадо), «Кремнієві рівнини» (Техас) тощо.

Хімічна промисловість розвивається випереджальними темпами. Велике значення має виробництво продукції органічного синтезу, автомобільних шин і добрив. Серед виробництв легкої промисловості найрозвиненішими є текстильна, швейно-трикотажна, шкіряно-взуттєва й поліграфічна промисловість. Найважливішими складовими харчової промисловості є м’ясна, борошномельна, консервна, молочна, цукрова, а також тютюнова.

Сільське господарство США виробляє найбільші у світі обсяги продукції. Характерною його рисою є вузька спеціалізація в межах окремих частин країни, що звуться сільськогосподарськими поясами: кукурудзяний, пшеничний, бавовняний, овочівницький, тютюновий тощо.

У рослинництві домінує вирощування зернових культур (кукурудзи, пшениці, сорго, рису). Вагомого значення набуло вирощування сої. Серед технічних культур відзначаються бавовник і цукровий буряк. Цукрова тростина вирощується на узбережжі Мексиканської затоки і на Гавайських островах, де вона є основною культурою. Високотоварне садівництво й овочівництво розвинені переважно на Атлантичному узбережжі, берегах Великих озер. У тваринництві відзначається розведення великої рогатої худоби м’ясних порід, а також свійської птиці (м’ясних курчат-бройлерів та індичок (мал. 150, 151), свиней та овець.

• Зовнішньоекономічні зв’язки. Відносини з Україною. Сполучені Штати беруть активну участь у міжнародних економічних відносинах. В експорті переважають автомобілі й інші транспортні засоби, промислове устаткування й офісна оргтехніка, телекомунікаційне обладнання, енергетичне устаткування тощо. Імпорт має для американської економіки ще більше значення, ніж експорт, у ньому переважають високотехнічне устаткування, одяг, побутова техніка, транспортні засоби, нафта, автомобілі тощо. Найбільші торговельні партнери США - Канада, Мексика, Японія та країни ЄС.

Мал. 150. Індича ферма

Мал. 151. Сільськогосподарські пояси США

Україну та США пов’язують відносини стратегічного партнерства, Штати займають одне із провідних місць серед основних торговельних партнерів України. В українському експорті домінують чорні метали і вироби з них, добрива, одяг та аксесуари, продукти органічної хімії; у номенклатурі імпорту України зі США переважають механічне устаткування, м’ясні продукти, транспортні засоби, механічне устаткування тощо. США посідають провідне місце серед країн світу за обсягами інвестицій в економіку України. Найбільший інтерес у американських інвесторів викликають такі сфери, як внутрішня торгівля, харчова промисловість, фінансові послуги, машинобудування і металообробка, будівництво та зв’язок. Нині загальна кількість українців у США становить понад 900 тис. осіб.

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Які чинники вплинули на місце США в МПП? Як ви розумієте такий чинник розвитку економіки США, як технологічний?

2. У чому полягають особливості сучасного постіндустріального розвитку США? Які сфери третинного сектору економіки США виокремлюють у четвертинну та п’ятинну сфери?

3. Що таке «технополіс»? Назвіть найбільші технополіси США та напрямки їхньої діяльності?

4. В яких сферах міжнародної спеціалізації США зазнає найбільшої конкуренції з боку країн АТР (Китай, Японія та Республіка Корея)? Які причини втрати США світового лідерства в цих сферах діяльності?

5. Як можна пояснити таку диспропорцію в характеристиці США: хоча в сільському господарстві США зайняті 3 % працездатного населення, країна не лише сама себе забезпечує продовольством, але й є лідером за його експортом у світі?

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Нью-Йорк - один із найбільших фінансових центрів світу.

2. Форми територіальної організації новітніх видів промислового виробництва у США.

3. Найновітніші транспортні засоби США: проекти Ілона Маска.

4. Міста в США: особливості планування, джентрифікації.

5. Роль автомобільного транспорту в становленні американського способу життя та формуванні системи розселення.