Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Безуглий - Нова програма

§ 4. ТЕРИТОРІЯ ДЕРЖАВИ

Територія держави - це частина земної кулі з властивими їй природними, а також створеними внаслідок людської діяльності, умовами і ресурсами, що перебувають під суверенітетом певної країни.

• Територія і кордони держав. Кожна держава займає певну територію, що є частиною географічного простору і включає все його різноманіття: форми рельєфу, річки, озера, береги морів, ландшафти, сільськогосподарські угіддя, гірничопромислові виробки, населені пункти й багато іншого.

Найважливішою і загальноприйнятою нормою міжнародного права, на якій засновується мирне співіснування, є принцип недоторканності й цілісності державної території, згідно з яким територія будь-якої держави є недоторканною від зазіхань із боку інших держав шляхом застосування військової сили або загрози силою. Цей принцип був уперше встановлений директивами ООН у 1945 р. Нині міжнародним правом забороняється насильницьке захоплення територій інших держав, порушення державних кордонів, використання їхньої території без узгодження з ними.

До складу державної території прийнято зараховувати три основні елементи: суходіл із його надрами; акваторію (до неї належать внутрішні й територіальні води); повітряний простір над суходолом і водами (мал. 7). Юридично до державної території за міжнародними угодами також прирівнюють: морські судна, які належать державі й офіційно перебувають на певний момент за її межами, літаки, засоби зв’язку, посольства держави за кордоном тощо.

Мал. 7. Склад державної території

ПРИГАДАЙТЕ

1. Що ви знаєте про державну територію країни? Перелічіть елементи, з яких складається державна територія України.

2. Яка різниця між внутрішніми водами і територіальними водами як складовими частинами державної території?

3. Що таке державний кордон? Як ви можете охарактеризувати державний кордон України?

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ

Конвенцію ООН з морського права ухвалено 1982 р. Вона передбачає існування територіального моря і прилеглої зони (територіальних вод); проток для міжнародного судноплавства; континентального шельфу; відкритого моря; режиму островів; міжнародного району морського дна.

У приморських країнах державна територія поширюється ще на певну відстань від берега в море або океан - територіальні води, кордон яких встановлюється на відстані 12 морських миль (1 морська миля - 1853 м) від узбережжя. Хоча у світі існує певна кількість країн, які в односторонньому порядку оголосили своїми територіальними водами ширші смуги (до 200 миль), серед них Бразилія, Перу, Уругвай, Еквадор. У сер. XX ст. країни Латинської Америки були ініціаторами створення виключних економічних зон на морі (або морських економічних зон), які є районом поза межами територіальних вод завширшки 200 морських миль, у якому приморська держава має суверенні права на розвідування й розробку живих і мінеральних ресурсів моря (стаття 57 Конвенції ООН). На морські економічні зони припадає 40 % площі Світового океану.

Основними характеристиками державної території є величина площі (мал. 8), частка ефективної території (частина державної території, де найефективніше функціонують основні економічні центри і міські агломерації, прокладено основні транспортні магістралі і ведеться інтенсивне сільське господарство), конфігурація і форма, а також положення території держави щодо Світового океану.

Виділяють такі типи країн за конфігурацією їхньої території:

а) держави з компактною територією, що мають форму, близьку до квадрата або кола (Франція, Іспанія, Польща, Угорщина тощо);

б) держави витягнутої форми (Чилі, Італія, Норвегія, Швеція, В’єтнам, Лаос тощо);

в) фрагментовані держави, що складаються з кількох частин, розділених територією іншої країни або міжнародними водами (США, Туреччина, Японія, Індонезія, Малайзія тощо).

Мал. 8. Десятка найбільших за площею держав світу

У світі існує кілька країн, розташованих на території суходолу таким чином, що вони опиняються з усіх боків оточеними територією іншої держави. Такі країни мають назву анклав. Анклавами є Сан-Марино, яке з усіх боків оточене територією Італії; Ватикан, який не тільки розміщений всередині Італії, а ще й безпосередньо в її столиці - Римі; Лесото - з усіх боків оточене територією Південно-Африканської Республіки. Якщо така територія оточена територією інших держав не з усіх боків (наприклад, частково виходить до моря), то вона зветься напіванклавом (наприклад, Монако).

ПОМІРКУЙТЕ

1. Користуючись підручником (§1 і §3) і шкільним атласом, визначте регіони світу, у яких: а) усі країни мають вихід до Світового океану (або є лише континентальними); б) є країни-архіпелаги (або півострівні країни); в) є країни-карлики за площею (менші за 1 тис. км2). 2. Ознайомтеся з поняттям «анклав» і з’ясуйте, які країни мають їх у своєму складі.

Державний кордон - лінія на поверхні землі (суходолу або водного простору) й уявна вертикальна поверхня, яка проходить через неї в повітряному просторі та в надрах землі, що визначає межу території держави і відокремлює її від інших держав і відкритих морів.

• Кордони країни та їхні функції. Політичну карту світу дуже часто порівнюють зі строкатою мозаїкою, складеною з територій держав і країн, розділених між собою державними кордонами.

Державні кордони визначають межі державної території, і це їхнє основне призначення. Існують два типи встановлення державного кордону - делімітація (визначення за угодою загального напрямку проходження державного кордону і нанесення його на географічну карту) і демаркація (оформлення державного кордону на місцевості та позначення його відповідними прикордонними знаками).

Практиці відомі три види державних кордонів залежно від особливостей проходження лінії державного кордону:

> орографічні кордони (проходять по природних межах із урахуванням рельєфу місцевості, головним чином по гірському вододілу і руслу річок. Річкові кордони встановлюються за угодою прибережних держав і проводяться по лінії тальвегу (лінії найбільшої глибини) або посеред річки, на озерах - по прямій, що з’єднує виходи сухопутного кордону до берегів водойми);

> геометричні кордони (пряма лінія, що з’єднує дві визначені на місцевості точки державного кордону без урахування рельєфу);

> географічні (астрономічні) кордони (лінія, що проходить через певні географічні координати і збігається з паралелями і меридіанами. Вони значно поширені в Африці й Америці).

У сучасному міжнародному праві щодо державного кордону затвердилися два принципи - недоторканності й непорушності кордонів.

У сучасному світі однією з найважливіших і найскладніших характеристик державних кордонів є їхні функції, які загалом проявляються у двох напрямках - розмежування (бар’єрна функція) і об’єднання (контактна функція).

Мал. 9. Кордон між Данією і ФРН

Функція розмежування проявляється переважно через обмеження умов виникнення і проходження потоків між країнами. У цьому разі для обмеження або припинення переміщення людей вводять, наприклад, заборони або важко здоланні формальності, встановлюють високі державні збори на візи, створюють перешкоди для маятникових міграцій через кордон.

Контактна функція пов’язана з об’єктивними процесами інтернаціоналізації господарського життя, різносторонніми зв’язками між державами (створення на межі двох держав спільних природних заповідників, регіонів, відкритих економічних зон тощо). Посилення контактної функції кордонів - лише тенденція, яка проявляється переважно у Європі і Північній Америці (мал. 9).

Запитання і завдання для самоконтролю

1 Що таке державна територія? Як змінилося ваше розуміння сутності цього поняття порівняно з попередніми шкільними географічними курсами?

2. Які розміри встановлені для територіальних вод держави? Як ви можете пояснити намагання деяких країн суттєво збільшити розміри власних територіальних вод?

3. За якими ознаками можна порівнювати державні території? Спробуйте визначити за названими ознаками, якими є території таких країн: США, Індії, Франції, України, Швеції, Південного Судану, Австралійського Союзу.

4. Що таке державний кордон? Які існують підходи до визначення видів державного кордону?

5. Чи з усіма країнами-сусідами Україна має однакові за функціями державні кордони? Відповідь обґрунтуйте.

6. Яку цікаву географічну закономірність можна простежити за малюнком 8?