Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Безуглий - Нова програма

РОЗДІЛ V. АМЕРИКА

Тема 1. Загальна характеристика Америки

Ви дізнаєтеся про:

- особливості ЕГП і складу регіону Америка, специфіку державного ладу, економічного розвитку й інтеграційних процесів;

- різноманітність природних умов і ресурсів країн Америки, особливо мінерально-сировинних, водних, земельних, біологічних і рекреаційних;

- специфічні риси структури та розселення населення субрегіонів Америки;

- сучасну секторальну структуру економіки країн Америки, участь і досягнення в МПП, роль ТНК в економіці регіону, найважливіші центри та зв’язки з Україною.

Ви навчитеся:

- характеризувати особливості формування населення субрегіонів, рівні і темпи урбанізаційних процесів у країнах Америки;

- порівнювати американські країни за рівнем розвитку, вирізняти основні риси господарства високорозвинених країн, ключових країн нової індустріалізації та невеликих країн плантаційного господарства;

- обґрунтовувати розміщення основних промислових районів і світових міст в Америці, оцінювати вплив ТНК на участь країн у МПП;

- аналізувати напрямки розвитку транспортної інфраструктури в регіонах Америки.

§ 39. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ АМЕРИКИ. СКЛАД РЕГІОНУ

• Економіко-географічне положення та склад регіону. Америка - частина світу, що повністю лежить у Західній півкулі, включає в себе материки обох Америк (Північної і Південної) та острови й архіпелаги, найбільшими з яких є Канадський Арктичний архіпелаг, Великі та Малі Антильські острови, Гренландія (найбільший острів Землі, 2,2 млн км2), Алеутські острови, Ньюфаундленд, Фолклендські (Мальвінські) острови, архіпелаг Вогняна Земля та ін. Площа Америки - близько 42,5 млн км2.

ПРИГАДАЙТЕ

1. На які регіони за класифікацією ООН поділяється Америка? За яким принципом об’єднані країни в регіони?

2. Як значна протяжність Америки позначилася на «сусідському положенні» як рисі ЕГП країн Америки?

3. Які міжнародні транспортні коридори сприяють зручності ЕГП Америки?

4. Про діяльність яких організацій в Америці ви знаєте?

В ЕГП Америки варто відзначити суттєві відмінності, що не простежувалися в регіонах Старого Світу (Європи й Азії):

1) практично всі американські країни (за винятком Болівії та Парагваю) мають вихід до одного або навіть двох океанів, що омивають Америку (Тихого й Атлантичного), Канада і США - до трьох океанів (ще й Північного Льодовитого);

2) на транспортно-географічне положення впливає наявність важливого гідротехнічного об’єкта - Панамського каналу, великої кількості морських портів та аеропортів міжнародного значення. У майбутньому ТГП регіону може значно зрости завдяки спорудженню «Великого трансокеанського каналу Нікарагуа», що розпочалося 2014 р. (мал. 138);

3) зважаючи на конфігурацію і структуру континенту в більшості країн значна частка державних кордонів проходить водними об’єктами (річками, озерами, морями), зрідка іншими природними межами (гори Анди);

4) історичне минуле вплинуло на характер відносин між країнами-сусідами (територіальні спори, що здебільшого призводили до збройних протистоянь). Наприклад, трирічна війна між Аргентиною і Бразилією, Карибська криза (або «Кубинська ракетна криза»), навіть «Футбольна війна» (Сальвадор-Гондурас, 1969 р.) тощо.

Згідно з геосхемою ООН, Америка поділяється на чотири субрегіони (мал. 139). Найбільшим за площею території (19,8 млн км2), чисельністю населення й економічним потенціалом є Північна Америка, друге місце за аналогічними показниками посідає Пів денна Америка, між ними розташовані країни Центральної Америки та Карибського басейну (або Вест-Індії).

Мал. 138. Канал Нікарагуа

Мал. 139. Субрегіони Америки

• Політична карта Америки набула сучасних рис упродовж XVIII-XX ст., коли колишні колонії Англії, Франції, Іспанії, Португалії, Нідерландів почали здобувати незалежність і розбудовувати свою державність. Відмітною рисою становлення сучасних суверенних держав Америки є те, що з моменту набуття незалежності до наших днів вони неодноразово зазнавали кількісних та якісних змін. Наприклад, Велика Колумбія (утворилася 1819 р.) розпалася на сучасні держави Колумбія, Панама, Венесуела й Еквадор; Сполучені провінції Центральної Америки (1821 р. утворення) - нині це 5 суверенних держав: Гватемала, Гондурас, Нікарагуа, Коста-Рика, Сальвадор; територія Канади розбудовувалася з 1867 р. (створення федерації 4-х провінцій) до 1949 р. (приєднання останньої 10-ї провінції Ньюфаундленд); до того ж відбувалися перейменування держав, зміни їхніх столиць тощо. Рисою політичної карти Америки є не лише «недобросусідські стосунки», про які згадувалося в характеристиці ЕГП, а й внутрішня політична нестабільність інститутів влади. Упродовж XX ст. понад півтора десятка країн пережили державні перевороти і тривалі військові диктатури. До наших днів у регіоні залишаються різні види залежних територій (загальна кількість - 21). Більшість з них контролюють Велика Британія, США та Франція. Склад країн Америки наведено в таблиці 1.

Таблиця 1. Особливості складу Америки

Ознаки

Розподіл країн за групами

Кількісні характеристики складу

Розміри території (площа)

3 - гіганти (Канада, США, Бразилія), 5 - великі (Аргентина, Болівія, Колумбія, Мексика, Перу), 2 - значні (Венесуела, Чилі), 9 - середні, 8 - малі, 8 - карлики.

Чисельність населення (на 2017 р.)

3 - гіганти (США, Бразилія, Мексика), 2 - великі (Колумбія, Аргентина), 3 - середні (Канада, Венесуела, Перу), 15 - малі, 12 - карлики.

Якісні характеристики складу

ФДП

10 - держави у складі Співдружності (або Королівства Співдружності), 25 - республіки різного типу.

ФДУ

7 - федерацій, 28 - унітарні.

Рівень економічного розвитку

2 - економічно розвинуті, 33 - країни, що розвиваються (серед них Куба — соціалістична держава планової економіки)

ІЛР (на 2017 р.)

4 - дуже високий (США, Канада, Чилі, Аргентина), 23 - високий, 7 - середній, 1 - низький (Гаїті)

• Міжнародні організації в Америці. Міждержавні організації в Америці були створені в другій половині XX ст., з метою об’єднання зусиль задля захисту національних інтересів від зовнішнього впливу та підвищення конкурентоспроможності на світовій арені (табл. 2). Країни американського регіону є членами міжнародних організацій як економічного, так і політичного характеру.

Таблиця 2. Найбільші міжнародні організації та союзи Америки

Назва

Рік утворення

Країни-члени

Штаб-квартира

Мета

Організація американських держав (ОАД)

1948

35 держав (членство Куби умовно призупинене)

Вашингтон

(США)

Метою діяльності проголошено мир і процвітання країн Західної півкулі

NATO

1949

29 держав (2 в Америці - США, Канада)

Брюссель

(Бельгія)

Забезпечення свободи і безпеки країн-членів з використанням політичних і військових засобів

Асоціація латиноамериканської інтеграції

1980

12 країн (Аргентина, Болівія, Бразилія, Венесуела, Куба, Чилі, Колумбія, Еквадор, Мексика, Парагвай, Перу, Уругвай)

Монтевідео

(Уругвай)

Налаштування спільного ринку 3 метою економічного і соціального розвитку регіону

Mercosur

1986

10 держав (Аргентина, Бразилія, Парагвай, Уругвай та Венесуела, як асоційовані члени - Чилі, Болівія, Перу, Колумбія, Еквадор)

Монтевідео

(Уругвай)

Створення зони вільної торгівлі і митного союзу

NAFTA

1992

3 держави (США, Канада,

Вашингтон

(США)

Усунення перешкод у торгівлі, створення умов для справедливої конкуренції, збільшення інвестування, спільний

Мексика)

захист права інтелектуальної власності, ефективний механізм співпраці та розв’язання суперечностей

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Які риси властиві економіко-географічному положенню країн Америки? Визначте переваги й недоліки ЕГП.

2 Які етапи розвитку політичної карти Америки? У чому полягали особливості розбудови регіону в XX ст.?

3. За якими кількісними та якісними показниками можна оцінити склад країн Америки? Наведіть приклади країн, що належать до різних форм державного правління (форм устрою, різних типів за рівнем економічного розвитку).

4. Назвіть провідні міжнародні організації Америки. Які тенденції властиві інтеграційним процесам у регіоні?

ДОСЛІДЖЕННЯ

Площа країни як чинник її економічного розвитку (на прикладі країн Америки).