Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Безуглий - Нова програма

§ 30. КИТАЙ

• Офіційна назва - Китайська Народна Республіка

• Столиця - Пекін

• Площа - 9,59 млн км2

• Населення - 1 384 млн осіб (на 2017 р.)

• Мова - китайська

• Форма державного правління - республіка

• Форма державного устрою - унітарна держава

• Адміністративний поділ - 23 провінції, 5 автономних районів, 4 міста прямого підпорядкування та 2 особливі адміністративні райони

• Найбільші міста - Шанхай, Пекін, Гуанчжоу, Шеньчжень, Тяньцзінь

• ВВП на душу населення - 8113 дол. (2017 р.)

• Загальні відомості та ЕГП країни. Китай - держава Східної Азії, що займає IV місце за площею (6,4 % від площі суходолу Землі). Окрім материкової частини, до складу Китаю входить близько 5 тис. островів, належність деяких з них заперечується його сусідами. Невизнаний остаточно статус найбільшого острова - Тайваня, який юридично є 23-ю провінцією КНР, а фактично - незалежною країною.

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ

У 2012 р. на XIX з’їзді КПК була проголошена програма розвитку Китаю «Китайська мрія» як довгострокова стратегія розвитку держави, розрахована до 2049 р. (до 100-річчя КНР). Її кінцева мета - відродження китайської нації. Умови, без яких неможлива «Китайська мрія»: 1) соціалізм з китайською специфікою, 2) патріотизм і 3) об’єднання націй.

Китай — колиска однієї з найдавніших цивілізацій Землі. Його історія налічує понад 4,5 тис. років. Китаю людство зобов’язане багатьма значущими відкриттями: винаходом компаса (мал. 104), паперу, друкарства і пороху, мистецтвом порцеляни і шовкової тканини, вживанням чаю і обігом паперових грошей. Саме з Китаю пішли такі вже звичні речі, як виделка, бурова свердловина, вентилятор, дієта, зубна щітка, ресторанне меню, туалетний папір, феєрверк тощо.

ПРИГАДАЙТЕ

1. Які фізико-географічні умови сприяли виникненню і розвитку китайської цивілізації?

2. Які сільськогосподарські рослини родом з китайського центру походження культурних рослин? Які з них зараз вирощують в Україні?

3. Продовжіть речення: Китай - сучасний світовий лідер за... (назвіть 4-5 параметрів).

Мал. 104. Модель китайського компаса в Кайфені

За конституцією (чинна від 1982 р.) Китай - соціалістична держава, що заснована на союзі робочих і селян. Провідною політичною партією країни є Комуністична партія Китаю (КПК), яка згідно зі своїм статутом є авангардом китайських робітників і виразником інтересів багатонаціонального китайського народу.

• Природно-ресурсний потенціал. Рельєф країни дуже складний. Китай - переважно гірська країна, близько % території країни зайнято горами, плоскогір’ями, величезними міжгірськими улоговинами. На південному заході найвище Тибетське нагір’я (середня висота близько 4500 м) оточене найвищими гірськими системами (Гімалаї, Каракорум, Кунь-Лунь), північніше розташовані Тянь-Шань і Монгольський Алтай. Великі міжгірські улоговини та рівнини півночі і північного заходу зайняті пустелями. На сході країни переважають низовини, найбільшою з яких є Велика Китайська рівнина, складена відкладами річок Хуанхе і Янцзи.

Китай добре забезпечений водними ресурсами. Більшість річок належить до басейну Тихого океану. Найбільша річка Китаю і третя у світі після Амазонки та Нілу - Янцзи (6300 км), другою за довжиною в країні є р. Хуанхе (5464 км). Великі річки багатоводні й використовуються для зрошення і водопостачання. Китай володіє найбільшими у світі гідроенергетичними ресурсами, але використовує їх ще не на повну потужність.

У країні численні озера, більшість з них - невеликі. На сході значні площі мають тільки озера в басейнах Янцзи та Хуанхе, на заході майже всі озера безстічні, маловодні й засолені. Каналами порізана східна частина країни, вони відіграють велику роль у постачанні води до зрошувальних систем. Деякі використовуються з транспортними цілями, зокрема Великий канал - одна з найбільших і найдавніших гідротехнічних споруд у світі, збудована в VII-XIII ст. і має загальну довжину 1782 км.

Китай має величезні запаси мінеральних ресурсів (одна з «геологічних комор» світу). За запасами кам’яного вугілля КНР посідає III місце у світі (після США та Росії, 13 % світових запасів). Головні вугільні басейни - Шаньсійський, Фушуньський, Кайлуанський. Основні родовища нафти розташовані на півночі (Бохайванська затока), північному сході (Дацін) та північному заході країни. Відкриті запаси нафтогазової сировини на шельфі, зокрема Жовтого і Південно-Китайського морів. Металеві руди представлені покладами залізної руди (до 21 млрд т), вольфраму (50 % світових запасів), сурми, ртуті, олова, молібдену, марганцю, свинцю, цинку, міді. Країна багата і на такі види сировини, як кам’яна сіль, фосфорити, слюда, азбест.

Китай тривалий час інтенсивно знищував лісові масиви, а нині ж не шкодує коштів для їхнього відновлення, лісистість у країні становить 22 %. У країні створено понад 400 заповідників і національних парків.

• Населення. Населення Китаю з глибокої давнини є найчисленнішим у світі. На початку нашої ери населення становило усього 60 млн осіб і впродовж 1,6 тис. років через численні війни, голод, епідемії зберігалося майже на однаковому рівні. Різке зростання його кількості було зафіксоване у XVIII-XX ст., і нині вже кожний п’ятий мешканець Землі - китаєць, а в країні мешкає 1,37 млрд осіб (мал. 105).

З 1970-х рр. у КНР проводиться демографічна політика з метою зниження природного приросту під гаслом: «Одна родина - одна дитина». Ця політика виявилася ефективною, особливо у містах, народжуваність суттєво знизилася, а природний приріст стабілізувався на мінімальному рівні. Однак 2015 р. через проблему суттєвого старіння нації, зменшення кількості молодих робочих рук і незбалансовану тендерну структуру населення - значне збільшення кількості хлопчиків відносно дівчат (у традиційній культурі Китаю головне для родини виростити сина, а не доньку) уряд Китаю послабив ці заборони і дозволив молодим родинам мати по дві дитини. У КНР чоловіків більше, ніж жінок (119 на 100).

Мал. 105. Динаміка чисельності населення Китаю

Китай - багатонаціональна країна, що налічує 56 етносів. Понад 91 % населення становлять китайці (самоназва хань), що сконцентровані переважно на сході країни, натомість як 2/3 території заселяють представники національних меншин — монголи, тибетці, уйгури, мяо, корейці, маньчжурці й ін. Китайська мова, якою розмовляють ханьці, належить до сино-тибетської мовної сім’ї. У китайській мові відсутній алфавіт, і замість нього для письма використовують «50 тис. ієрогліфів. Китаєць вважається письменним, якщо володіє майже 1,5 тис. ієрогліфами, навіть високоосвічені китайці під час читання класичної художньої літератури користуються тлумачними словниками.

Китай офіційно вважається атеїстичною країною, але як серед освічених верств населення, так і серед селян найбільшу популярність завоювали великі філософські школи, які найчастіше звуться релігіями Китаю: конфуціанство, даосизм і буддизм (тибетці, монголи тощо).

Китай має порівняно значну середню густоту населення (144 особи/км2), яке розміщене вкрай нерівномірно: максимальна густота - на сході та південному сході (500-1000 осіб/км2); мінімальна - на заході і півночі країни (мал. 106). Швидкими темпами відбуваються процеси урбанізації. Якщо в середині XX ст. у містах мешкало усього 10 % населення країни, то в 2016 р. - 58 %.

Більше 9/10 усіх міст, з яких близько 100 міст-мільйонерів, знаходяться у східній частині країни, де типовими стали проблеми перенаселення, транспортного навантаження, екологічного забруднення, зайнятості тощо.

• Сучасний стан господарства. Китай - своєрідна держава, в економічній політиці якої дотримуються офіційного ідеологічного курсу, що поєднує будівництво соціалізму з впровадженням ринкових відносин. Сучасна КНР стрімко наздоганяє лідера за величиною ВВП (США - 19,4 трлн дол., Китай - 12,0 трлн дол. на 2017 р.).

Мал. 106. Густота населення Китаю (осіб/км2)

Реформи, які створили в Китаї одну з найбільших економік світу, розпочалися 1978 р. Вони включали впровадження багатоукладної економіки, реформування ціноутворення і проголошення політики «відкритих дверей». Для максимального залучення з-за кордону інвестицій, передових технологій і техніки, переважно в приморських районах Південно-Східного Китаю створили вільні (або спеціальні) економічні зони (ВЕЗ) із пільговою системою оподаткування. Усього за рішенням центральної влади створено понад 40 ВЕЗ (Шеньчжень, Чжухай, Шаньтоу тощо), за ініціативи місцевої влади - кілька сотень. Найбільшими інвесторами в китайську економіку виступають як США, Японія та країни ЄС, так і «хуацяо» - вихідці з Китаю, що проживають в інших країнах. Північніше Пекіна, у районі Хайдіан створена власна «Кремнієва долина».

Первинний сектор економіки Китаю базується на розвитку гірничодобувної промисловості і сільського господарства. Великі масштаби розвитку видобувної промисловості забезпечують його багаті мінеральні ресурси (табл. 1).

Сільське господарство залишається важливою сферою економіки КНР, що забезпечує до 9 % ВВП. Головна сфера - рослинництво, в якому домінують зернові (80 % усіх посівів), зокрема рис (виведено вже понад 10 тис. сортів), пшениця, кукурудза, а також гаолян (різновид сорго), просо, ячмінь, гречка. Поширені технічні культури, особливо бавовник і соя в басейнах річок Хуанхе і Янцзи. Китай - великий світовий виробник чаю, арахісу, тютюну. Традиційним у КНР є овочівництво та садівництво (хурма, персики, абрикоси, фініки). Основною ланкою тваринництва є свинарство (474 млн голів - І місце у світі). На заході поширене екстенсивне пасовищне скотарство - розведення овець, корів та кіз.

Штучне розведення багатьох видів риби в прісноводних водоймах, головним чином сімейства коропових, завжди посідало важливе місце в господарстві Китаю. У КНР для риборозведення широко використовують рисові поля, а морські мілководдя слугують як акваферми для вирощування риби, креветок, молюсків і водоростей.

За роки соціалістичного розвитку в Китаї створений потужний вторинний сектор економіки. Енергетика носить традиційно вугільний характер, більше 80 % електроенергії виробляють на ТЕС, які розташовані переважно в центрах видобутку вугілля та у великих містах. Нафтова промисловість стає однією з найдинамічніших виробництвом ПЕК. Потужні ГЕС побудовані на річках Хуанхе, Янцзи («Три ущелини» - найбільша у світі), Сунгарі тощо. У країні збудовані 13 АЕС (3 % електроенергії). Використовують і некомерційні джерела енергії, особливо сонячні.

Таблиця 1. Місце Китаю у світі за видобутком мінеральних ресурсів

Місце у світі

Видобуток

І

вугілля (3,4 млрд т)

золото (450 т)

олово (125 тис. т)

молібден (103 тис. т)

сурма (100 тис. т)

ртуть (800 т)

II

боксити (47 млн т)

мідь (1,7 млн т)

III

залізна руда (375 млн т)

марганець (2,9 млн т)

IV

нафта (199 млн т)

ПОМІРКУЙТЕ

Користуючись підручником і шкільним атласом, поясніть, які чинники вплинули на спеціалізацію промислових центрів Китаю: а) чорної металургії в Аньшані, Шеньяні, Таншані; б) кольорової - у містах провінцій Південного Китаю; в) поліспеціалізацію, яка визначає компетенцію східного району. Простежте і поясніть сільськогосподарську спеціалізацію «зеленого» та «жовтого» Китаю.

Китай багатий на металеві руди, на базі видобутку і використання яких розвивається металургія. За виплавкою чавуну і сталі Китай посідає перше місце у світі. Великими підприємствами є комбінати в Аньшані, Даляні, Фушуні, Тяньцзіні, Таншані, Шанхаї тощо. Найважливішою сферою китайської індустрії стало машинобудування, у якому провідне місце посідають підприємства, що випускають продукцію військового призначення (літаки, ракети, штучні супутники і космічне обладнання). Налагоджене виробництво металорізальних верстатів, автомобілів (І місце у світі - 28 млн), тракторів, сільгосптехніки. Значних успіхів досягнуто у виготовленні побутової техніки, приладів, персональних комп’ютерів, новітніх засобів зв’язку. Китай активно будує морські судна. Хімічна промисловість пов’язана з виробництвом добрив, продукції основної хімії, синтетичних і штучних волокон, полімерів. У світі широко відома продукція фармацевтичної промисловості Китаю. Легка промисловість, яка має давні традиції, залишається однією з найрозвинутіших у країні. Переважна кількість тканин, що виробляються, - бавовняні; Китай - батьківщина шовківництва. В усьому світі відомі китайський одяг, вироби з лаку, порцеляно-фаянсові й керамічні вироби, килими, циновки, вишивка тощо.

Третинний сектор у Китаї стрімко набирає обертів і на сьогодні вже займає 52 % ВВП. Високошвидкісні залізниці, онлайн-торгівля, електронна платіжна система Аіірау і велошеринг - нові символи сучасного Китаю, що дуже стрімко розвивається. Китай стає важливим фінансовим центром Азії, у Сянгані і Шанхаї діють великі фондові біржі.

Випереджальними темпами розвивається індустрія інформаційних і телекомунікаційних технологій Китаю. Нині в країні кількість користувачів мобільного широкосмугового Інтернету досягла 1,1 млрд осіб. Китай володіє найбільшою у світі мережею 4G (770 млн користувачів) і вже займається випробуваннями технологій 5G.

Для Китаю формування сучасної транспортної системи має виключне значення. Залізниці посідають провідне місце в перевезеннях у країні (80 % вантажообігу). За довжиною залізниць (124 тис. км) Китай посідає II місце у світі. Основні залізниці проходять північно-східним і північним районами Китаю. З 2006 р. функціонує Цінхай-Тибетська залізнична магістраль (найвисокогірніша у світі - до 5072 м над рівнем моря). Протяжність автошляхів - 4,5 млн км (III місце після США й Індії). Однак близько 10 % населених пунктів дорожнього сполучення зовсім не мають. Водний транспорт здавна відіграє важливу роль у житті Китаю. Найбільшою внутрішньою водною магістраллю є Янцзи, що судноплавна впродовж 6 тис. км. Китай за загальним тоннажем торгового флоту входить до першої десятки країн світу. У країні налічується близько 120 великих портів, зокрема портовий комплекс Нінбо-Чжоушань (лідер у світі - 889 млн т), Шанхай (646 млн т), Ціндао, Гуанчжоу, Тяньцзінь тощо. У країні функціонують понад 500 аеропортів з постійними рейсами. Досі зберігають своє значення гужовий, в’ючний транспорт і особливо велосипедний.

Мал. 107. Візитівка Китаю - Великий китайський мур (IV - початок V ст. до н. е.; понад 4000 км)

За останні 25 років у сфері туризму Китай досяг колосальних успіхів. Із країни, у яку до 1978 р. туристи майже не приїздили, Китай перетворився на одного зі світових лідерів туризму. У 2016 р. його відвідало 59,3 млн туристів (IV місце у світі). Численних туристів приваблюють історичні та культурні рекреаційні об’єкти, зокрема Великий китайський мур (мал. 107), музей Гугун (колишній імператорський палац), палац-монастир Потала, буддійські монастирі тощо.

• Зовнішньоекономічні зв’язки. Відносини з Україною. За обігом зовнішньої торгівлі Китай вийшов на II місце у світі (після США). Китай експортує нафту, вугілля, зерно, чай, рибу, текстиль, шовк, вольфрамову руду тощо; в імпорті домінують машини й устаткування, складна обчислювальна техніка, гідротехнічне обладнання, хімічні добрива, наукоємні технології, зброя тощо. Найбільший торговельний партнер Китаю - Японія, потім ідуть США, Росія, Південна Корея тощо.

Китай є одним із найважливіших торговельних партнерів України. Особливу зацікавленість КНР виявляє до традиційно розвинених в Україні виробництв, таких як приладобудування, виробництво оптики, точної механіки, медичної апаратури, хімічної промисловості. Між Україною та Китаєм реалізуються такі перспективні форми науково-технічної співпраці, як українсько-китайські центри та технопарки у містах Цзінань, Харбін і Шанхай. Серед українських громадян, які зараз проживають на території КНР, переважають особи, які прибули до Китаю з метою працевлаштування та навчання (Пекін, Гуанчжоу, Сянган).

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Що таке «Китайська мрія»? Які проекти розвитку країни вам відомі?

2. Як вплинула багаторічна демографічна політика КНР на сучасний працересурсний потенціал країни?

3. Назвіть основні складники третинного (вторинного, первинного) сектору економіки Китаю.

4. Обґрунтуйте стрімкі темпи розвитку туристичної сфери Китаю.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №13

Тема: Аналіз територіальної структури економіки Китаю (за економічною картою).

Мета: закріпити поняття «територіальна структура економіки» й «економічні райони»; за картою атласу ознайомитися зі схемою економічного районування Китаю, визначити структуру і географію основних напрямків спеціалізації районів; обґрунтовувати причини відмінностей і нерівномірності розвитку секторів господарства у межах країни.

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Демографічна політика в Китаї: успіхи та прорахунку.

2. Унікальність економічної системи Китаю.