Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Безуглий - Нова програма

§ 29. СХІДНА АЗІЯ. ЯПОНІЯ

ПРИГАДАЙТЕ

1. Скільки країн за класифікацією ООН зараховано до Східної Азії?

2. Які країни за типом економічної системи та провідним напрямом спеціалізації представлені в Східній Азії?

3. Яке відношення до КНР мають Сянган і Макао і який вони мають статус?

4. За якими критеріями до Східної, а не Центральної Азії включена Монголія?

• Економіко-географічна характеристика субрегіону. До складу субрегіону входять 5 незалежних країн і Тайвань (мал. 98, табл. 1). До основних рис сучасного ЕГП субрегіону належить те, що через територію Китаю й Монголії проходять найкоротші наземні шляхи від берегів Тихого океану до країн Європи, країни субрегіону мають надзвичайно вигідне приморське положення, їх омивають три практично незамерзаючі моря - Жовте, Східно-китайське й Південнокитайське, що має винятково велике значення для участі в МПП.

Таблиця 1. Порівняння загальних рис країн Східної Азії

Ознаки

Японія

Китай

Монголія

Республіка Корея

КНДР

Тайвань

Кількісні характеристики складу

Площа

середня

гігант

велика

мала

середня

мала

Чисельність населення

гігант

гігант

мала

велика

середня

середня

Тип за ВВП на душу населення

високі

доходи

виші

за середні

нижчі за середні

високі

доходи

низькі

доходи

високі

доходи

Якісні характеристики складу

Рівень розвитку

розвинена

країна

централізовано-керована

перехідна

економіка

НІК

централізовано-керована

НІК

ІЛР (на 2017 р.)

0,903

0,738

0,735

0,901

0,766 (1998 р.)

0,738 (2015 р.)

Країни Східної Азії найбільш неоднорідні у соціально-економічному аспекті. Японія, Південна Корея і Тайвань належать до країн із розвинутою багатоукладною економікою; Китай іде своїм особливим шляхом економічного розвитку, поєднуючи принципи планового і ринкового господарювання. Північна Корея є унікальною державою, у якій і досі намагаються будувати комунізм на основі командно-адміністративної системи в економіці й тоталітарного режиму в політиці.

Мал. 98. Країни Східної Азії

У міжнародному поділі праці (МПП) країни субрегіону дуже відрізняються за спеціалізацією: Японія виділяється насамперед високотехнологічними виробництвами; держави НІК - наукоємними напрямами машинобудування; Китай не лише відомий як значний виробник сільськогосподарської сировини та текстилю, металу, продукції харчової та легкої промисловості, а й демонструє претензії на абсолютне лідерство в більшості сфер світової економіки.

• Загальні відомості та ЕГП Японії. Японія - держава-архіпелаг у північно-західній частині Тихого океану, яка розміщується на чотирьох великих Японських островах - Хонсю, Хоккайдо, Кюсю і Сікоку і понад 6,8 тис. дрібних островах. Найбільші острови з’єднані між собою підводними тунелями або мостами (один із найбільших у світі підводних тунелів Сейкан - 53,85 км, що сполучає Хоккайдо й Хонсю). Самі японці називають свою країну «Ніппон», що перекладається як «Країна Вранішнього Сонця».

Японія - конституційна монархія. Глава держави - імператор, який згідно з конституцією є «символом держави та єдності нації» і здійснює певні церемоніальні повноваження.

• Природно-ресурсний потенціал. Японія - переважно гірська країна з домінуванням низьких і середньовисотних гір, на які припадає % її території. Рівнини розташовані переважно на периферії островів і охоплюють 15 % території. Це найважливіші в господарському відношенні райони. Визначною особливістю Японських островів є численні вулкани (найвищий із них - Фудзіяма, висотою 3776 м, мал. 99), також часті тут і землетруси, постійна загроза цунамі (висотою до 10 м, що обрушуються на східне узбережжя країни), які спричиняють великі матеріальні збитки. У зоні вулканів розташовано чимало гарячих джерел (гейзерів).

Територією країни течуть багато річок, але вони переважно несудноплавні. Вода в них, як правило, чиста й прозора. Японські озера в основному гірські, поруч із ними розташовані популярні курорти.

Мал. 99. Символ країни - священна гора Фудзіяма

• Офіційна назва - Японія

• Столиця - Токіо

• Площа - 377,9 тис. км2

• Населення - 126,5 млн осіб (на 2017 р.)

• Мова — японська

• Форма державного правління - конституційна монархія

• Форма державного устрою - унітарна держава

• Адміністративний поділ - 47 префектур

• Найбільші міста - Токіо, Йокогама, Осака, Нагоя, Кіото

• ВВП на душу населення - 38 917 дол. (2017 р.)

Японія бідна на мінеральні ресурси. Практичне значення мають лише невеликі запаси кам’яного вугілля на о. Хоккайдо, що мають невисоку якість. У незначній кількості в надрах країни залягають марганцеві, титанові, мідні й уранові руди. Однак широко в Японії використовують ресурси Світового океану (в межах морської економічної зони, площею понад 4,5 млн км2), зокрема, видобувають марганцеві конкреції з океанського дна й уран із морської води.

Ліси вкривають понад 68 % території країни. Японці чудово володіють мистецтвом вирощування для парків і садиб карликових сосен, слив тощо («бансай»), коли висота дерев не перевищує 30 см. Національними квітучими деревами Японії вважаються сакура і слива.

• Населення. За кількістю населення (126,5 млн осіб) Японія входить до десятки найбільших країн світу. За останні 100 років її населення збільшилося майже в 4 рази. Однак починаючи з 2010 р. населення стало поступово зменшуватися через від’ємний природний приріст (-0,21 %). Останніми роками процес «старіння» населення, як результат зниження народжуваності та збільшення тривалості життя, стає гострою проблемою в країні. Тривалість життя в Японії є однією з найвищих у світі (82 роки для чоловіків і 89 років для жінок).

Японія залишається практично мононаціональною країною: японці становлять 99 % населення. Близько 2 млн японців мешкають за кордоном, переважно в США та країнах Латинської Америки. Більшість мешканців Японії (84 %) сповідують синтоїзм, який вважається національною японською релігією. В основі цієї віри - шанування предків і культ природи, японці шанують також душі померлих і різні божества.

Японія належить до країн із високою густотою населення - 336 осіб/км2. Найбільша його густота спостерігається у прибережних районах, річкових долинах і на рівнинах, що примикають до озер, де вона сягає понад 600 осіб/км2. Порівняно невисока густота - на півночі, особливо на о. Хоккайдо (до 70 осіб/км2) й у деяких гірських областях (мал. 100). Для країни характерний високий рівень урбанізації, майже 94 % населення мешкають у містах, і кількість міського населення швидко зростає. Переважають невеликі та середні міста, але є кілька міст-гігантів, багатомільйонних міських агломерацій, на частку яких припадає більша частина міського населення. Зокрема, це: Токіо (13,7 млн осіб), Йокогама (3,7 млн), Осака (2,6 млн), Нагоя (2,2 млн), Саппоро (1,9 млн) й ін. Міста, за невеликим винятком, сконцентровані на морському узбережжі й на рівнинах. Тут сформувалася одна з найбільших у світі урбанізованих систем - мегалополіс Токайдо, який простягнувся на 600 км між Токіо й Осакою і в якому зосереджено майже 60 % населення країни і близько 2/3 її промислового виробництва.

Мал. 100. Густота населення Японії (осіб/км2)

Мал. 101. Структура ВВП Японії (на 2016 р.)

• Сучасний стан господарства. Японія є високорозвиненою країною світу, це один із найважливіших економічних центрів світу. На країну припадає близько 8,5 % промислової продукції світу. Японія вступила в постіндустріальну стадію розвитку економіки, і в структурі її ВВП домінує сфера послуг (мал. 101).

Особливістю японської економіки є об’єднання приватних підприємств у різні асоціації, кооперативи, союзи. Деякі з них перетворилися на великі концерни світового значення (табл. 2).

Таблиця 2. Найбільші японські ТНК (на 2017 р.)

Компанія

Сфера діяльності

Прибуток, млн дол.

Штаб-квартира

1

Toyota Motor

Автомобілебудування

254,6

Тойота

2

Honda Motor

Автомобілебудування

129,1

Мінато, Токіо

3

Japan Post Holdings

Фінансові послуги

1229

Токіо

4

Nissan Motor

Автомобілебудування

108,1

Йокогама

5

Nippon Telegraph and Telephone Corporation

Телекомунікації

105,1

Токіо

Японія однією з перших у світі зробила крок у постіндустріальну епоху, ставши стрімко розвивати третинний сектор економіки. Особливо у світі визнані успіхи Японії у банківській сфері, торгівлі, наданні ділових послуг, транспорті, туризмі, освіті й охороні здоров’я. Японія - один із лідерів кіно- і телеіндустрії, видавничої справи. Сучасна банківська система Японії є однією з найпотужніших і найрозвинутіших у світі.

На весь світ відомі досягнення японської науки, яка займає передові позиції у сфері нових технологій. В країні створена ціла система «технополісів» з метою виробництва конкурентоздатної наукоємної продукції для світового ринку і поширення нових технологій серед місцевих фірм. Найбільший такий технопарк «Цукуба» розташований біля Токіо та об’єднує 47 науково-дослідних організацій, у яких працює 40 % усіх учених, зосереджених у державному секторі Японії.

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ

Японська модель економіки будується на таких засадах, як жорстке державне регулювання економіки, експортна орієнтація, залучення іноземних інвестицій, створення потужних ТНК і кейрецу (мережі великих промислово-фінансових груп, які поділяють між собою капітал, науково-дослідні розробки, клієнтів, продавців і дистриб’юторів).

Ці економічні засади ґрунтуються на стійких морально-етичних нормах трудової поведінки населення (працелюбність, охайність, дисциплінованість, наполегливість, сприйняття інновацій).

Мал. 102. Міжнародний аеропорт Ханеда у Токіо

Японія має сучасну, розвинену транспортну мережу. Практично всі внутрішні перевезення забезпечуються автомобільним, залізничним і морським каботажним транспортом, а зовнішні вантажні - винятково морським, пасажирські - повітряним транспортом. Трубопровідний і річковий транспорт відсутній. Японія дуже залежить від залізниць, якими перевозиться більшість пасажирів і вантажів. Є мережа високошвидкісних залізниць «Сінкансен» («лінія нової колії»). Ця лінія з’єднала між собою «велику трійку» міських агломерацій Японії (Токіо, Нагою і Осаку), що утворюють разом мегалополіс Токайдо (швидкість руху потягів 250-300 км/год.). Діють і швидкісні автомагістралі. Для острівної Японії першорядне значення має морський транспорт; за технічним оснащенням японський флот - найсучасніший у світі й забезпечує зовнішньоторговельні зв’язки країни. Порти Тіба, Нагоя, Йокогама, Осака, Кітакюсю та ін. входять до числа найбільших у світі. Повітряний транспорт використовується не тільки для подорожей за кордон, а й для сполучення всередині країни. Головні «повітряні ворота» країни - Токійський аеропорт (мал. 102), який за пасажирообігом став третім аеропортом Азії (79 млн пасажирів).

Туризм в Японії став загальнонаціональною справою. До країни 2016 р. приїхало 24 млн туристів - представників ділового й інженерного світу, любителів природної та історико-культурної екзотики. Вони ознайомлюються з новітніми технологіями, різноманітними виробництвами у різних галузях промисловості. Проте більшість туристів Японія приваблює своєю неповторною природою, етноконфесійною своєрідністю, історико-культурними пам’ятками.

Уряд країни прагне розвивати переважно нові та найновіші промислові виробництва, що спираються на передові технології: виробництво засобів зв’язку й інформатики, нових матеріалів, біотехнологія. Стрімке збільшення виробництва електроенергії пов’язане з нарощуванням потужностей за рахунок будівництва ТЕС, які дають нині основну частину електроенергії (61 %). У країні широко розвинута атомна енергетика. До аварії на АЕС «Фукусіма-1» у країні працювали 54 реактори. Японія була третьою у світі за кількістю реакторів, а 30 % усього енергобалансу припадало саме на АЕС. Катастрофа сприяла відмові Японії від ядерної енергетики. Зараз 17 АЕС виробляють усього 2 % електроенергії в країні. Металургійні підприємства в Токіо, Йокогамі, Кавасакі, Осаці представлені надсучасними комбінатами, що оснащені новітньою технікою та орієнтуються на імпортну сировину. Найбільший у світі металургійний комбінат у Фукуямі має потужність на 16 млн т сталі на рік.

Машинобудування - провідна галузь промисловості, де особливе значення має транспортне машинобудування. Японські судноверфі будують судна різного типу, зокрема й найбільші у світі супертанкери і сухогрузи. За виробництвом автомобілів (9,2 млн) Японія в 2016 р. посіла III місце у світі після Китаю та США. Японські автомобілі - найекономічніші та «найеколоичніші», пропонують ідеальне співвідношення ціни і якості. Найбільшими компаніями є Toyota Motor, Nissan Motor, Mitsubishi Motors, Honda Motor, Mazda Motor, Suzuki Motor. Автозаводи працюють переважно у багатолюдних центрах - у Токіо, Нагої, Осаці.

Мал. 103. Японські роботи вміють навіть і грати на музичних інструментах і готувати їжу

Випереджальними темпами розвивається електрона промисловість, на частку Японії припадає понад 60 % виробництва промислових роботів, 1/2 верстатів із ЧПУ, країна зберігає лідируючі позиції у виробництві побутової електроніки й електронної апаратури (Canon, Casio,Fujitsu, JVC, Hitachi, Konica, Mitsubishi, Nikon,

Olympus, Panasonic, Sharp, Sony, Yamaha). Японія посідає перше місце у світі за виробництвом та експортом промислових роботів (мал. 103), щороку виробляючи понад 60 тис. роботів (1/2 з них іде на експорт). Підприємства хімічної промисловості виробляють синтетичні смоли, пластмаси, хімічні волокна, синтетичний каучук. Велике значення мають текстильне, трикотажне, швейне, шкіряно-взуттєве виробництво та випуск різноманітних традиційних японських товарів: національного вбрання, віял, домашнього посуду, іграшок, порцелянового посуду тощо.

Роль сільського господарства в економіці країни постійно знижується. У його секторальній структурі різко переважає рослинництво, у якому визначається вирощування рису по всій території країни, а також пшениці, ячменю, кукурудзи, овочів і технічних культур (цукрового буряку, чаю, тютюну, сої). Тваринництво не повністю подолало своє відставання, хоча м’ясна і молочна продукція посідають дедалі вагоміше місце в харчовому раціоні населення. Велике значення в економіці Японії традиційно відіграє рибальство. Риба та морепродукти займають важливе місце у харчовому раціоні японців. Тому в прибережних водах активно розвивають аквакультуру (вирощують устриць, перли, морську рибу, водорості).

• Зовнішньоекономічні зв’язки. Відносини з Україною. Японія - одна з найбільших торговельних держав світу. Із країни вивозять автомобілі, залізо й сталь, судна, електротехнічні й радіоелектронні товари, машинне устаткування, фото- і кінокамери. Імпортує ж Японія майже всю промислову сировину і напівфабрикати, паливо та продовольство. Найбільший торговельний партнер Японії - США, потім країни ЄС і Китай.

Пріоритетним у загальному спектрі відносин між Україною та Японією є торговельно-економічне співробітництво. У Києві функціонують представництва найбільших торговельних домів і відомих японських компаній. Зовнішньоторговельний обіг між двома країнами протягом останніх років демонструє сталу тенденцію до збільшення своїх обсягів. Перспективними напрямами співпраці з японськими компаніями залишаються впровадження в Україні сучасних енергоощадних технологій у різних секторах економіки - енергетиці, промисловому, муніципальному секторі. Залучення японських інвестицій у розвиток транспортної та енергетичної інфраструктури України, а також аграрного сектору, зокрема його матеріально-технічної бази, є перспективними напрямами співпраці з Японією. В Японії наявна нечисленна українська діаспора, хоча наразі спостерігається тенденція до зростання кількості громадян України, які тимчасово перебувають у цій країні з метою роботи, навчання та у приватних справах.

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Які чинники, крім вигідного ЕГП, вплинули на місце Японії в МПП? Як ви розумієте такий фундаментальний принцип економіки Японії, як кейрецу?

2. Будучи високоглобалізованою державою, Японія змогла зберегти самобутність своєї культури. Назвіть ці неповторні риси самобутності.

3. З яких ядер-агломерацій утворився найбільший мегалополіс світу Токайдо?

У чому особливість транспортної інфраструктури цього мегалополіса?

4. Дайте характеристику Тихоокеанського промислового поясу як найвищої одиниці територіальної організації господарства Японії.

5. Як поєднуються багатовікові традиції та сучасні технології в сільському господарстві країни?

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 10

Тема: Порівняльна оцінка забезпеченості земельними ресурсами окремих країн Азії.

Мета: закріпити поняття «ресурсозабезпеченість», «земельні ресурси» та їхня структура; розвивати вміння знаходити і систематизувати інформацію для характеристики земельних ресурсів, здійснювати необхідні обчислення для оцінювання забезпеченості окремих країн Азії земельними ресурсами, обґрунтовувати їхню структуру та раціональне використання.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 11

Тема: Аналіз статево-вікових пірамід різних за рівнем економічного розвитку країн Азії.

Мета: узагальнити знання про статево-вікову структуру населення, принципи побудови і види статево-вікових пірамід, типологію країн Азії за рівнем економічного розвитку; розвивати вміння аналізувати статево-вікові піраміди, обґрунтовувати їхню структуру демографічними процесами, що є відображенням соціально-економічного становища та рівня життя в країнах Азії.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 12

Тема: Позначення на карті та обґрунтування схеми високошвидкісного транспорту Японії.

Мета: закріпити поняття «транспортна система» та «високошвидкісний транспорт»; визначити структуру і географію основних видів транспорту Японії; нанести на контурну карту найбільші лінії мережі високошвидкісного транспорту Японії (швидкісних автомагістралей, залізниці Сінкансен, що з’єднує великі міста від Токіо до Кіото); обґрунтовувати напрямки основних транспортних магістралей у межах країни.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Острови Кюсю і Хоккайдо: контрасти Японії.