Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Безуглий - Нова програма

§ 27. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ АЗІЇ. НАСЕЛЕННЯ

• Природні умови і ресурси Азії. Азія - найконтрастніша за абсолютними значеннями висот частина світу. На її території розташовані найвища вершина світу Джомолунгма (Еверест, або Сагарматха) в Гімалаях (8845 м - після землетрусу в Непалі 2015 р. гора стала нижчою на 2,54 см і зрушилась на 3 см в бік південного заходу); найглибші рифтові западини, які зайняті озерами (оз. Мертве море, рівень якого знаходиться на 392 м нижче рівня Світового океану).

В Азії дуже строкатий рельєф, у якому переважають гори і плоскогір’я (займають близько 3/4 від усієї площі), найвищі з яких зосереджені у Центральній та Південній Азії. Основні гірські системи: Гімалаї (мал. 95), Каракорум, Памір, Тянь-Шань, Гіндукуш, Кунь-Лунь, Кавказ тощо. Близько 25 % площі займають рівнини (Велика Китайська, Месопотамська, Індо-Гангська тощо).

Сучасне зледеніння характерне для багатьох гір (Памір, Тянь-Шань, Гіндукуш, Гімалаї) значно більше, ніж в інших частинах світу. Значна роль вулканізму, який створив великі лавові плато, ланцюги молодих вулканічних конусів. Потужні вулкани поширені на Філіппінських і Зондських островах, Кавказі, Іранському нагір’ї тощо. Найвищий вулкан Азії - Демавенд (5610 м) на півночі Ірану в хребті Ельбурс, другий - Арарат (5166 м) на Вірменському нагір’ї, а вулкан Кракатау в Зондській протоці належить до категорії найкатастрофічніших (під час виверження в 1883 р. випало понад 18 км2 попелу, а морські хвилі висотою до 20 м призвели до загибелі понад 40 тис. осіб на сусідніх островах). В Азії висока сейсмічність.

Мінеральні ресурси Азії багаті й різноманітні.

Особливо відзначаються поклади паливних ресурсів:

> нафтогазові басейни країн Перської затоки («50 % сумарних світових запасів), Середньоазійський (родовища природного газу Узбекистану і Туркменістану), Зондський. Великі запаси нафти розвідані в Північно-Західному Китаї (провінція Ганьсу), Індії, Азербайджані тощо;

> вугільні басейни: Північно-Східний в Китаї (І місце у світі), Карагандинський у Казахстані, Східний в Індії.

Рудні ресурси (Китай, Індія, Казахстан, Іран, Монголія), а саме:

• поклади залізних руд є в Казахстані, Китаї, КНДР та Індії;

• у Грузії та Індії - родовища марганцю;

• у північно-західній частині Казахстану, Туреччині, на Філіппінах і в Ірані зосереджені родовища хромових руд;

• з Тихоокеанським олов’яним поясом пов’язані родовища марганцю, вольфраму, молібдену, олова, сурми, ртуті й інших металів. Найбільші їх запаси - в Китаї, Північній Кореї, Монголії, М’янмі, Таїланді, Індонезії;

• на мідні руди багатий Казахстан;

• великі родовища бокситів розташовані в Китаї, Індії, Індонезії;

• золота - в Китаї, Центральній Азії.

Значні запаси калійної солі наявні в Ізраїлі та Йорданії (Мертве море).

ПРИГАДАЙТЕ

1. Основні тектонічні структури й етапи горотворення, що вплинули на формування рельєфу та мінеральних ресурсів Азії.

2. Головні кпіматотвірні чинники і їхній прояв у різних субрегіонах Азії. Як кліматичні, водні й лісові ресурси впливають на розселення населення?

3. Прояви взаємодії Світового океану, атмосфери та суходолу? Які наслідки такої взаємодії і їхній вплив на життєдіяльність населення?

4. Що вам відомо про сучасне населення Азії?

Мал. 95 Джомолунгма - найвища вершина світу

Величезна протяжність суходолу, безліч бар’єрів і замкнутих западин створюють велике розмаїття кліматичних умов. З півночі на південь в Азії (без Росії) представлені кліматичні пояси: від помірного до екваторіального. На південь і південний схід проникає літній мусон, що дуже зволожує Індостан, південні Гімалаї та Індокитай. Завдяки теплій течії Куросіо літній мусон на береги Японії приносить затяжні дощі й велику вологість за високих температур повітря. Восени поблизу східно-азійських берегів нерідко проходять тропічні циклони (тайфуни), що супроводжуються ураганними вітрами і зливами.

Азія має потужні річкові системи. До Тихого океану течуть Янцзи (найдовша в Азії - 5800 км), Амур, Хуанхе, Сіцзян, Меконг, Менам; до Індійського океану - Інд, Ганг, Салуїн, Іраваді, Брахмапутра, а також Шатт-ель-Араб, що утворюється злиттям Тигру і Євфрату. До внутрішніх безстічних басейнів Каспійського й Аральського морів, а також оз. Балхаш належать річки Кура, Амудар’я, Сирдар’я, Ілі. У річок районів мусонного клімату максимум витрат води припадає на літо; річки середземноморських субтропіків, якщо вони не мають снігового живлення у горах, влітку міліють, а іноді навіть пересихають; в екваторіальних широтах річки повноводні впродовж року. Серед озер найбільші - Каспійське море (368 тис. км2) і Аральське море, яке зараз здебільшого пересохло і його рівень сильно знизився (зона екологічного лиха), оскільки Сирдар’я і періодично Амудар’я не впадають в озеро.

Чимало річок мають величезні запаси гідроенергії, яка у великих масштабах використовується в Японії, КНДР, Китаї. При будівництві ГЕС в Азії створені великі водосховища (Китай, Індія, Центральна Азія). Річки й озера - важливі транспортні шляхи.

Ліси охоплюють порівняно невелику площу (лісистість 20 %), тому за показником забезпеченості лісами (0,2 га/людину) Азія посідає останнє місце у світі. Ліси належать до Південного лісового поясу і зосереджені переважно у вологій екваторіальній зоні Південно-Східної Азії (мал. 96). На Азію припадає понад 1/2 світового виробництва деревини твердих порід. Малопродуктивні землі становлять близько 40 % азійської площі, переважно це пустелі й напівпустелі.

Мал. 96. Поширення лісів в Азії

• Демографічна ситуація в Азії. В Азії мешкає понад 60 % населення Землі. Для більшості азійських країн характерні високі показники народжуваності і смертності, а отже, низький природний приріст. Епідемії та стихійні лиха ще більше погіршують ситуацію. З початком певних соціально-економічних реформ поліпшується якість життя й медичного обслуговування, і це сприяє істотному зниженню показників смертності. З розвитком процесів індустріалізації та урбанізації у розвинутих країнах Азії починають зменшуватися і показники народжуваності. Найвищі темпи приросту населення спостерігаються традиційно в країнах Західної та Південно-Східної Азії (табл. 2).

Таблиця 1. Природний приріст у країнах Азії (на 2017 р.)

Країна Природний приріст (%)

Сирія

7,9

Ірак

2,6

ОАЕ

2,4

Сінгапур

1,8

Філіппіни

1,6

Ізраїль

1,5

Індія

1,2

Казахстан

1,0

Індонезія

0,9

Туреччина

0,5

Китай

0,4

Грузія

0,0

Японія

-0,2

Вірменія

-0,2

Ліван

-1,1

Таблиця 2. Очікувана тривалість життя у країнах Азії (на 2017 р.)

Країна

Загальна (роки)

Японія

85,3

Сінгапур

85,2

Ізраїль

82,5

Кувейт

78,2

Грузія

76,4

Саудівська Аравія

75,5

Туреччина

75,0

Іран

74,0

Індонезія

73,0

Казахстан

71,1

Монголія

69,9

Індія

68,8

Лаос

64,6

Афганістан

51,7

Хоча тривалість життя щороку поступово збільшується в країнах Азії, на сьогодні спостерігаються дуже широкі розбіжності в цих показниках. Найдовше живуть у Східній Азії (Японія, Гонконг, Південна Корея), найменше - в економічно відсталих азійських країнах (табл. 2). Для статевої структури населення Азії характерне традиційне переважання чоловіків, яких на 75 млн більше, ніж жінок. У середньому на 1000 жінок в Азії припадає 1049 чоловіків.

Щодо впровадження заходів демографічної політики, то всі азійські країни можна поділити на три групи: 1) країни, що активно проводять політику планування родини і досягли певних результатів у ній (Китай, Індія, В’єтнам, Південна Корея, Сінгапур, Малайзія); 2) країни, які проводять демографічну політику дуже повільно (Туреччина, Філіппіни); 3) країни, у яких практично відсутні заходи планування родини (переважна частина мусульманських країн).

• Етнічний і релігійний склад населення Азія надзвичайно різноманітна за національним складом населення. Тут розселено кілька сотень народів, що належать до багатьох мовних сімей і груп:

> народи, що розмовляють на мовах індоєвропейської сім’ї, представлені індоарійською (хіндустанці, бенгальці, біхарці, пенджабці), іранською (перси, афганці, курди, осетини), вірменською, грецькою групами;

> кавказьку мовну сім’ю представляють грузини, абхази, чеченці, інгуші й ін.;

> до семіто-хамітської (афразійської) сім’ї належать араби, євреї Ізраїлю, ассирійці;

> народи алтайської мовної сім’ї розселені на величезних просторах Азії від Туреччини до Тихого океану (турки, азербайджанці, узбеки, казахи, туркмени, якути тощо);

> народи китайсько-тибетської (сино-тибетської) мовної сім’ї заселяють велику частину території Китаю і західної частини Індокитаю;

> народи австронезійської (малайсько-полінезійської) сім’ї мешкають на островах Південно-Східної Азії, півострові Малакка й у деяких районах Індокитаю (близько 200 народів).

В Азії виникли всі світові релігії - буддизм, християнство й іслам. Буддизм домінує в країнах Індокитаю (без Малакки) і на Шрі-Ланці. У країнах Східної Азії він співіснує і перетинається з національними конфесіями: конфуціанством і даосизмом в Китаї, конфуціанством у Кореї, синтоїзмом у Японії. Християнства додержується основна частина населення Філіппін, Кіпру, Грузії, Вірменії і більше половини населення Лівану. Іслам сповідує більшість населення країн Близького Сходу, Центральної Азії, Пакистану, Індонезії, близько 1/2 населення Малайзії, значна група мусульман мешкає в Лівані, на Кіпрі (турки-кіпріоти), в Індії, у північно-західній частині Китаю, на Філіппінах тощо. Іудаїзм сповідають євреї Ізраїлю. Послідовники індуїзму мешкають в Індії, Непалі, Шрі-Ланці, Пакистані, на о. Балі в Індонезії. Племінні релігії збереглися переважно у внутрішніх гірських районах Індії, Китаю і країнах Південно-Східної Азії.

• Розселення населення. Населення по території Азії розміщено вкрай нерівномірно. Середня густота - 100 осіб/км , найбільша - характерна для Сінгапуру (7797 осіб/км2), Гонконгу (6480 осіб/км2), Бахрейну, Мальдів, Бангладеш, Тайваню, Південної Кореї. Густо заселені (місцями до 1000-1500 осіб/км2) райони стародавнього інтенсивного богарного землеробства з вирощуванням рису - прибережні області й долини великих рік Південного і Центрального Китаю, південного району Японії, долини Гангу, Меконгу і нижньої Брахмапутри, східне узбережжя півострова Індостан, о. Ява. У той же час Центральна Азія та більшість районів Аравійського півострова малозаселені (густота населення Монголії становить 1,9 особи/км2 - абсолютний мінімум для країн світу; Казахстану - 6,6 осіб/км2, Саудівської Аравії - 12 осіб/км2), а великі території, що зайняті пустелями (Руб-ель-Халі, Такла-Макан, Гобі, Каракуми, Кизилкум) і найвищі ділянки Тибету, Гімалаїв, Гіндукушу зовсім позбавлені постійного населення. Чисельність кочового населення в Азії постійно скорочується.

Таблиця 3. Найбільші мегалополіси в Азії

Назва

Країна

Населення (млн осіб)

Яванський

Індонезія

141

Дельта річки Янцзи

Китай

88

Токайдо

Японія

82

Бохай

Китай

66

Дельта річки Чжуцзян

Китай

55

Махараштра

Індія

40

Великий Стамбул

Туреччина

18

Азія є однією з найменні урбанізованих частин світу, в містах мешкає до 30 % населення. З іншого боку, через визначну чисельність населення в Китаї та Індії в Азії зосереджена /4 міських мешканців Землі. Визначальною особливістю урбанізації азійських країн є зосередження основної частки городян у великих містах (100 тис. осіб і більше), яка оцінюється в понад 60 %. Більше ніж 200 міст Азії належать до групи міст-мільйонерів, особливо в Китаї (102), Індії (54), Індонезії (14), Японії (12), Південній Кореї (10). Довкола великих міст утворюються агломерації, що зливаються в найбільші мегалополіси світу (табл. 3).

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ

Деякі міста-мільйонники є передмістями інших міст-мільйонників, наприклад: Газіабад і Фарідабад є передмістями Делі; Інчхон, Сувон і Коян - Сеула; Бекасі, Депок, Тангеранг-Джакарти; Калоокан і Кесон-Сіті - Маніли.

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Доведіть тезу, що Азія - найбагатша за природно-ресурсним потенціалом частина світу.

2. Назвіть основні райони видобування мінеральних ресурсів (нафтогазові, вугільні басейни, країни зі значним видобутком руд чорних і кольорових металів). Оцініть ресурсозабезпеченість кожного із субрегіонів Азії.

3. Порівняйте особливості демографічних, урбанізаційних процесів і розміщення населення за субрегіонами Азії.

4. Поясніть прізвисько Азії «світове село».

5. Як ви поясните такі великі контрасти в параметрах населення: найбільша чисельність у світі та найнижча густота населення; перший у світі гігалополіс та один з найнижчих рівнів урбанізації?