Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Безуглий - Нова програма

§ 25. КРАЇНИ-СУСІДИ УКРАЇНИ. РОСІЯ

• Офіційна назва - Російська Федерація

• Столиця - Москва

• Площа - 17 млн км2

• Населення - 142,2 млн осіб (на 2017 р.)

• Мова - російська

• Форма державного правління - президентсько-парламентська республіка

• Форма державного устрою - федеративна держава

• Адміністративний поділ - 21 республіка, 9 країв, 46 областей, 2 міста федерального значення, 4 автономних округи й 1 автономна область

• Найбільші міста - Москва, Санкт-Петербург, Новосибірськ, Єкатеринбург, Нижній Новгород, Казань

• ВВП на душу населення - 8447 дол. (2017 р.)

ПРИГАДАЙТЕ

1. Які вам відомі підходи поділу світу на субрегіони? До якого з них належить Росія?

2. Наскільки обґрунтованою є сучасна версія ООН про суцільну належність території Росії до Східної Європи (за складом населення, системою розселення, природно-ресурсним потенціалом, спеціалізацією, транспортною системою тощо)?

3. Яку роль відіграє Російська Федерація в сучасному політичному житті світу та Європи зокрема?

• Загальні відомості та ЕГП країни. Росія - найбільша за площею країна світу, яка на 25 % території розташована в Європі, решта - в Азії (Сибір і Далекий Схід). Вона тягнеться в широтному напрямку на 9 тис. км (11 часових поясів). Межі території Росії обмежені здебільшого морськими кордонами - понад 2/3 її кордонів є морськими і лише 1/3 - сухопутними.

Росія межує із 14 країнами і має невирішені питання стосовно кордонів та спірні територіальні претензії:

> з Норвегією - в Баренцовому морі й Арктиці;

> Фінляндією - Карельський перешийок та Північне Приладожжя;

> Найгостріша проблема в стосунках між Росією та країнами Балтії - вимога балтійських країн визнати те, що вони називають окупацією СРСР балтійських держав в 1940-1991 рр.;

> Україна - найгостріші: анексія Криму й окупація частини Донецької і Луганської областей;

> Грузія - у 2008 р. припинені дипломатичні відносини внаслідок Південноосетинського конфлікту (російсько-грузинської війни) та визнання суверенітету самопроголошених республік Абхазія та Південна Осетія;

> Китай - частково вирішено 2008 р.: повернення Росією трьох островів, але вже 2009 р. Китай, у повній відповідності до чинних угод, запропонував переглянути на свою користь ще 160 ділянок Амуру через зміну його фарватеру (таку процедуру передбачено);

> Японія вже десятки років вирішує питання повернення південної частини Курильських островів - Кунаширу, Ітурупа, Хабомаї та Шикотану.

Росія - президентсько-парламентська республіка на чолі з президентом, який є верховним головнокомандувачем, йому підпорядковуються силові міністерства та спецслужби. Законодавча влада здійснюється двопалатними Федеральними Зборами.

• Природно-ресурсний потенціал. Росія має складний рельєф. Близько 3/4 її території займають рівнини: Східноєвропейська, Західносибірська, Середньосибірське плоскогір’я. Межею Європи й Азії є давні Уральські гори. Гірські області переважають на півдні і сході. На Далекому Сході тягнеться пояс молодих гір Камчатки та Курильських островів з активно діючими вулканами (найвищий - Ключевська Сопка - 4750 м).

У Росії налічується близько 120 тисяч річок (довжиною понад 10 км). Найбільші з них - Об, Єнісей, Лена, Північна Двіна, Печора, Хатанга, Яна, Індигірка, Колима, що впадають до Північного Льодовитого океану. Найповноводніша - Єнісей (585 км3/рік), а найдовша - Об (5410 км). До басейну Тихого океану належать Амур, Анадир тощо, Атлантичного - Дон, Кубань, Нева тощо. Волга - найдовша річка Європи (3694 км), що тече до Каспію.

У Росії налічується близько 2 млн озер. Каспійське море є найбільшим озером у світі (площа - 376 тис. км2, рівень на 27 м нижче рівня Світового океану), Байкал - найглибше у світі (максимальна глибина - 1620 м, у ньому зосереджено понад 20 % усіх запасів прісної води на поверхні Землі - 23 тис. км3). Значна частина острівної Арктики зайнята льодовиками, величезні території Західного Сибіру займають болота.

Надра країни є геологічною коморою світового значення, де наявне велике розмаїття мінеральних ресурсів. У надрах Росії залягають величезні поклади:

> паливних ресурсів: вугілля (Кузнецький, Печорський, Іркутський, Південно-Якутський кам’яновугільні та Кансько-Ачинський і Підмосковний буровугільні басейни); нафти й природного газу (Волго-Уральський, Західносибірський, Північнокавказький); є значні поклади торфу, горючих сланців й урану;

> рудні родовища: залізні руду сконцентровані на Уралі, в Сибіру, КМА (Курська магнітна аномалія); марганцеві руди - на Уралі та Сибіру; кольорові метали (мідні, поліметалеві, олов’яні, алюмінієві (боксити), дорогоцінні, рідкісні і рідкоземельні) знаходяться на Уралі та в Західному Сибіру;

> нерудні ресурси: калійна та кам’яна сіль, фосфорити, апатити, сірка, азбест, алмази (мал. 88), різноманітні будівельні матеріали тощо.

Лісистість території Росії становить 49 % (1/5 частина лісів світу і 1/2 хвойних лісів). Лише половина площі лісів країни доступна для експлуатації (мал. 89).

• Населення. У Росії складна демографічна ситуація, на яку вплинули низький рівень життя, забруднення навколишнього середовища, слабка охорона праці, повсюдно поширений алкоголізм і відносно низький рівень профілактики й охорони здоров’я. Тривалий час панує від’ємний природний приріст населення (-0,08 % у 2016 р.); чисельність населення з 1990 р. постійно зменшується. У країні спостерігається старіння нації.

Мал. 88. Гігантський алмазний кар’єр «Мир» в Якутії

Мал. 89. Лісовий пояс Росії

Мал. 90. Густота населення в Росії (осіб/км2)

Росія - багатонаціональна держава, на території якої мешкають понад 200 народностей, серед яких переважають етнічні росіяни. Найбільшими за чисельністю етнічними групами є: татари, українці, чуваші, башкири, білоруси, мордвини, чеченці, вірмени тощо. Основною релігією є православне християнство (90 % віруючих). Більшість неслов’янських народів Поволжя та Північного Кавказу сповідують іслам.

Зважаючи на природні особливості, населення в країні розміщене вкрай нерівномірно. Середня густота населення становить усього 9 осіб/км2, а в Сибіру (площа якого становить майже % території РФ) мешкає менше ніж 25 % населення країни (мал. 90). Рівень урбанізації досяг 74 %. Більша частина міського населення мешкає у великих містах (табл. 1), найбільші з яких об’єднуються в агломерації (Московська, Петербурзька, Єкатеринбурзька, Новосибірська й ін.).

Таблиця 1. Найбільші міста Росії

Місто

Заснування

Площа, км2

Населення, млн осіб

1

Москва

1147 р.

1081

12,3

2

Санкт-Петербург

1703 р.

1439

5,2

3

Новосибірськ

1893 р.

506,7

1,6

4

Єкатеринбург

1723 р.

491

1,5

5

Нижній Новгород

1221 р.

411

1,2

• Сучасний стан господарства. Росія - індустріально-аграрна країна, у якій здійснюється перехід до соціально орієнтованої ринкової економіки. Незважаючи на розміри території, багатство природних ресурсів, промислову базу та рівень освіченості населення, частка російської економіки в світі незначна (3 % світового ВВП), хоча Росія входить до «Групи двадцяти» (G-20) найбільших економік світу.

Росія поділяється на дванадцять великих економічних районів (мал. 91), що враховують природні й економічні особливості території. Видобуток нафти й природного газу зосереджений у Західному Сибіру; ГЕС, кольорова металургія та лісова промисловість - у Східному Сибіру; Далекий Схід відзначається видобутком золота, алмазів, виловом риби та морепродуктів; у Північному районі до основних видів господарської діяльності належать видобуток вугілля, нафти й газу, апатитів, нікелю й інших металів, а також заготівля лісу та вилов риби. Північно-Західний, Центральний, Волго-В’ятський, Уральський і Поволзький райони виділяються розвинутим машинобудуванням, хімічною, легкою, харчовою промисловістю, енергетикою та сферою послуг. Центрально-Чорноземний район та Північний Кавказ - сільським господарством і харчовою промисловістю.

В умовах переходу Росії до ринкової економіки зростає роль третинного сектору, на який припадає вже 63 % ВВП. Найбільшими його сферами стали торгівля, транспорт, фінанси, кредит і страхування, зв’язок, прискореними темпами розвиваються туристична (зокрема, готельна) і банківська сфери, медицина, освіта тощо. Останніми десятиліттями оптова і роздрібна торгівля стала одним із найбільших секторів економіки Росії, 2016 р. у ній було задіяно 19 % від усіх працюючих у сфері послуг.

Мал. 91. Економічні райони Росії

Мал. 92. Транспортні залізничні магістралі Росії

Транспорт Росії забезпечує зв’язки між сферами господарства й окремими її територіями. Залізниці розміщені нерівномірно (загальна довжина - 87 тис. км - III місце у світі), найгустіше - у Європейській частині, і майже немає на півночі Сибіру (мал. 92). Важлива транспортна артерія - Транссибірська магістраль («7,3 тис. км). Шосейних шляхів у країні налічують 1,28 млн км, ліпші з них проходять на заході та півдні Європейської частини, тим часом у багатьох районах панує бездоріжжя. Морський транспорт забезпечує розвиток внутрішніх зв’язків і зовнішньоекономічну діяльність. Основні порти - на Чорному, Балтійському, Баренцовому, Білому та Японському морях. Роль річкового транспорту різко зростає на Півночі, у Сибіру й на Далекому Сході. У багатьох районах Півночі та Далекого Сходу єдиним видом транспорту є авіація; найбільші аеропорти знаходяться в Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Єкатеринбурзі тощо. Найбільший авіаційний холдинг - «Аерофлот» (хаб - Шереметьєво).

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ

У 2016 р. частка трубопровідного транспорту в вантажообігу Росії склала понад 48 %, перевищивши частку залізничного транспорту (45 %).

Газогони контролює Газпром. Найбільші: Саратов-Москва (перший у Росії), Уренгой-Помари-Ужгород (найбільша у світі система газопроводів, зі споживачами в Європі, 4451 км), Ямал-Європа, Блакитний та Північний потоки.

Нафтогони: «Дружба» - найбільший у світі («5200 км), Балтійська трубопровідна система (до Роттердама - центру нафтоторгівлі і переробки у Європі), Каспійський трубопровідний консорціум, Східний Сибір - Тихий океан (проект постачання нафти до країн Азійсько-Тихоокеанського регіону).

Туризм у Росії перебуває на підйомі. Туристів приваблює багата культурна спадщина і природа Росії. Чисельність іноземних туристів 2016 р. становила 24,5 млн осіб. Більшість туристичних центрів зосереджено в Санкт-Петербурзі та Москві, дуже популярні міста «Золотого кільця» (мал. 93) з їхньою неповторною архітектурою та історією.

Російська промисловість має складну структуру, її частка у ВВП становить 33 %, на промислових підприємствах зайнято понад 27 % працюючих у країні. Росія посідає лідируючі місця у світі за видобутком природного газу (642 млрд м3 - II місце), нафти (554 млн т - II), залізної руди (101 млн т - V), вугілля (385 млн т - VI), апатитів, калійної і кам’яної солі, фосфоритів, алмазів тощо. Останнім часом росте виробництво електроенергії, переважно на ТЕС (66 %). У Росії збудовані одні з найбільших у світі ГЕС Ангаро-Єнісейського та Волзького каскадів. Перша у світі АЕС була російською (Обнінська в Калузькій області, побудована 1954 р.). Нині в країні працюють 10 АЕС, що виробляють 19 % електроенергії. Геотермальні електростанції працюють на Камчатці й Курилах.

Мал. 93. Основні центри туристичного маршруту давніми російськими містами «Золоте кільце»

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ

Російська космічна сфера є одним зі світових лідерів. Найбільше підприємство - ракетно-космічна корпорація «Енергія» імені С. П. Корольова (м. Корольов Московської обл.), головний підрядник пілотованих космічних польотів. Провідними виробниками ракет-носіїв є Державний космічний науково-виробничий центр імені М. В. Хрунічева і ракетно-космічний центр «Прогрес». Найбільшим розробником супутників є «Інформаційні супутникові системи» імені академіка М. Ф. Решетньова, а лідером з виробництва міжпланетних зондів - Науково-виробниче об’єднання імені С. А. Лавочкіна (м. Хімки Московської обл.).

Металургія є провідною сферою виробництва Росії. Найбільшою металургійною базою країни є Урал (Магнітогорськ, Челябінськ, Нижній Тагіл), де виплавляють майже 50 % російського чавуну й сталі. Велика металургійна база сформувалася в Сибіру (Новокузнецьк) та в Центральній Росії (Ліпецьк, Тула). На експорт іде 1/2 виробленої продукції. Машинобудування перебуває в глибокій кризі (за винятком автомобілебудування та збирання персональних комп’ютерів) через різке скорочення внутрішнього попиту і неконкурентоспроможності російської продукції на зовнішніх ринках. Центрами авіабудування є Казань, Нижній Новгород, Самара. Виробництво автомобілів зосереджено в Тольятті (АвтоВАЗ), Нижньому Новгороді (ГАЗ), Набережних Човнах (КамАЗ), останніми роками відкрито кілька десятків автозаводів, які збирають автомобілі під багатьма світовими брендами. Виробництво автомобілів 2016 р. впало до 1,3 млн одиниць. Центрами російського суднобудування є Санкт-Петербург, Сєверодвінськ, Нижній Новгород; підприємства з випуску електронної продукції працюють у Москві, Санкт-Петербурзі, Новгороді, Володимирі тощо.

Хімічна промисловість орієнтована на зовнішній ринок і спеціалізується на виробництві мінеральних добрив, хімічних волокон, автошин, оргсинтезі тощо. Лісовий комплекс Росії виробляє пиломатеріали, деревні плити, фанеру, товарну целюлозу, папір, картон, меблі тощо. Легка промисловість є одним із найстаріших виробництв країни, що спеціалізуються на виготовленні льняних, бавовняних і шовкових тканин у Центральній Росії (Іваново, Орєхово-Зуєво, Москва). Налагоджене швейне, взуттєве, трикотажне виробництва. По всій території Росії працюють підприємства м’ясної, маслоробної, молочної, молочноконсервної, кондитерської промисловості, пивоваріння тощо.

У сільському господарстві переважає землеробство. На країну припадає 10 % усіх орних земель світу. Основні агрокультури: зернові (пшениця, ячмінь, кукурудза), цукровий буряк, соняшник, картопля, льон. Більшість овочів росіяни вирощують у підсобних господарствах і на дачах. Здавна в Росії вирощували плодові дерева: на півночі - яблуні, вишні, груші, сливи; на півдні - до них додаються черешні, абрикоси, персики, хурма. Основу тваринництва становить розведення великої рогатої худоби, свиней, домашньої птиці. У тундрі та на півночі тайги розводять північних оленів.

• Зовнішньоекономічні зв’язки. Відносини з Україною. Після впровадження економічних санкцій у 2014 р. провідних країн світу (ЄС, США, Канада, Австралія) проти агресії з боку Російської Федерації щодо України її зовнішньоекономічна політика була переорієнтована на співпрацю з Китаєм, країнами БРІКС, СНД і Туреччиною. До них Росія масово експортує паливо, паливно-мастильні та сировинні матеріали, машини й устаткування, зброю, текстиль, хімікати й ін.; в імпорті переважають машини й устаткування, м’ясо, цукор, цитрусові, чай тощо.

Двосторонні відносини між Україною і Росією завжди будувалися на принципах рівноправного партнерства. Проте все кардинально змінилося з лютого 2014 р., коли РФ вчинила анексію Криму, завдяки фінансовій, збройній підтримці сепаратистів, роздула кривавий конфлікт на Сході України. Тому й українсько-російська торговельно-економічна співпраця останніми роками здійснювалася у складних умовах, що призвело до зменшення обсягів товарообігу. Якщо ще 2013 р. Росія була основним торговельним партнером України, то 2016 р. першість в експортно-імпортних операціях України зайняв Європейський Союз. У 2016 році ці тенденції доповнилися двостороннім запровадженням обома країнами ембарго щодо продовольчих і промислових товарів, ускладненням транзиту територією обох країн тощо.

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Якими рисами характеризується сучасне геополітичне положення Росії?

2. Назвіть причини, які призвели до значного скорочення чисельності населення Росії. Які наслідки пов’язані з депопуляцією, старінням населення та «відтоком мізків» з країни?

3. Провідні ТНК Росії («Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Сбербанк») доводять активну участь країни в МПП. Які чинники визначають сучасну структуру міжнародної спеціалізації РФ?

4. Індикатором рівня розвитку економіки можна вважати частку у ВВП країни високотехнологічних виробництв, особливо машинобудування. Які перспективи на такому підґрунті переходу Росії з групи середньорозвинених індустріально-аграрних країн до країн з високорозвиненим типом економіки?

5. Порівняйте розселення населення та територіальну організацію господарства Європейської та Азійської частин Росії.