Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Безуглий - Нова програма

§ 24. КРАЇНИ-СУСІДИ УКРАЇНИ. БІЛОРУСЬ. МОЛДОВА

ПРИГАДАЙТЕ

1. Які історичні події вплинули на формування сусідських відносин України з Білоруссю і Молдовою (етнічні зв’язки та зміни державних кордонів у XX ст.)?

2. Що вам відомо про сучасне суспільно-політичне життя в пострадянських країнах-сусідах України (ФДП, ФДУ, «гарячі точки»)?

3. Членство в яких міжнародних організаціях об’єднує Білорусь і Молдову? Яке їхнє ставлення до євроінтеграційних намірів України?

Білорусь і Молдова - держави Східної Європи, сусіди України та колишні радянські республіки. Обидві є внутрішньоконтинентальними й невеликими за площею території: Білорусь - середня, Молдова - мала (табл. 1). Країни відрізняються за типом спеціалізації економіки (домінуючим сектором господарства): Білорусь є індустріально-аграрною, а Молдова - аграрно-індустріальною країною.

Таблиця 1. Порівняння ЕГП та загальних рис пострадянських країн-сусідів України

Ознаки

Білорусь

Молдова

Кількісні характеристики складу

За розміром території

середня країна

мала країна

За чисельністю населення

мала країна

мала країна

За ВВП на душу населення, дол.

вище за середні (5143 дол.)

нижче за середні (1901 дол.)

Якісні характеристики складу

Рівень економічного розвитку

країни з перехідною економікою

ІЛР (на 2017 р.)

високий (0,796)

середній (0,699)

• Білорусь. Країна займає компактну територію на сході Європи, у басейнах річок Німан і Західний Буг. Білорусь межує на сході з Росією, на півночі та північному сході - з Латвією та Литвою, на заході - з Польщею, а на півдні - з Україною.

Природно-ресурсний потенціал Білорусі дуже різноманітний. Територія країни лежить у межах західної частини Східноєвропейської рівнини. На півдні розташована заболочена низовина (100-150 м заввишки) - Білоруське Полісся (мал. 79). Надра країни багаті на нерудні мінеральні ресурси: кам’яну та калійну сіль, фосфорити, торф, сировину для виробництва будівельних матеріалів. Головними річками країни є Дніпро та його притоки (Прип’ять, Сож і Березіна), Західна Двіна, Німан і Західний Буг. Для них характерні весняна повінь і літньо-осінні паводки. У країні налічують понад 10 тис. озер, а Полісся вважається найбільшим у Європі районом боліт і заболочених земель (Уз площі країни). Ліси вкривають близько 43 % території країни, з домінуванням хвойних порід (сосна, ялина); на півдні поширені дуб, граб, клен, ясен. На території Білорусі розміщена більша частина заповідника Біловезька Пуща, у якому охороняють популяцію зубрів.

Мал. 79. Білоруське Полісся

Мал. 80. Динаміка чисельності населення Білорусі

Білорусь, як і інші слов’янські країни, переживає значний спад чисельності населення (мал. 80). Через значне перевищення смертності над народжуваністю природний приріст уже чимало років є від’ємним (-0,2 % у 2016 р.). Із 1994 р. розпочався міграційний відтік населення, який становить декілька тисяч осіб щороку. Етнічний склад населення країни характеризується переважанням білорусів над чисельною групою етнічних меншин (росіян, поляків, євреїв, українців, литовців, вірмен тощо) (мал. 81). Основними релігіями в державі є православ’я (80 % віруючих) і католицизм.

Населення розміщується територією країни вкрай нерівномірно: найзаселенішою є середня смуга країни, малозаселені північні райони та заболочене Полісся. Загалом середня густота населення становить 46 осіб/км2. Останніми десятиліттями кількість містян швидко збільшується, і нині в містах мешкає вже 77 % населення. Найбільші міста: Мінськ (1,9 млн осіб), Гомель (535 тис.), Могильов (380 тис.), Вітебськ (377 тис.) та ін.

Економічна політика Білорусі спрямована на конверсію оборонної промисловості та створення ринкової економіки з потужним державним сектором. Більшість підприємств залишається в державній власності, держава зберігає контроль за цінами.

Сфера послуг поступово стає визначальною в білоруській економіці, і 2016 р. у ній зайнято 66 % трудових ресурсів країни. Найбільшу частку ВВП займають торгівля і громадське харчування, транспорт, освіта, фізична культура, страхування тощо.

У країні розвинені залізничний, автомобільний і трубопровідний види транспорту, які обслуговують внутрішні та зовнішні зв’язки країни. Білоруська залізниця здійснює близько 75 % усіх перевезень вантажів у країні і понад 50 % пасажирських. Протяжність залізниць - 5,5 тис. км.

Розвинений автомобільний транспорт, річковий флот здійснює перевезення, головним чином, у басейні Дніпра. Повітряний транспорт розвинений відносно слабо, найбільший аеропорт діє неподалік Мінська. За радянські роки була збудована широка мережа трубопроводів, зокрема нафтопроводів (1,52 тис. км) і газопроводів (5,3 тис. км).

Мал. 81. Етнічний склад населення Білорусі

Міжнародний туризм у країні не набув широкого розвитку через слаборозвинену туристичну інфраструктуру, а також радіоактивне забруднення близько 1/5 території Білорусі внаслідок Чорнобильської катастрофи, коли особливо постраждали Гомельська та Могилевська області, що відлякує іноземних туристів. У 2016 р. до Білорусі приїхало всього 860 тис. туристів. Та все ж країна має унікальні природні рекреаційні об’єкти, зокрема НП «Біловезька Пуща» (мал. 82), мальовничі озера; історичні й архітектурні пам’ятки (меморіал Другої світової війни - Брестська фортеця, меморіальний комплекс «Хатинь», середньовічні замки у містах Мир і Ліда).

Промисловість залишається важливою сферою господарства, у якій виробляється 40 % сучасного ВВП. У країні широко видобувають калійну сіль, торф, природні будівельні матеріали. Майже всю електроенергію (99 %) виробляють на ТЕС. Нафту й природний газ імпортують з Росії, оскільки власний видобуток мізерний. Основною галуззю обробної промисловості є машинобудування. Білорусь виробляє вантажні автомобілі (мал. 83) і автопоїзди, надважкі самоскиди для гірничодобувної промисловості, трактори, бульдозери, сільськогосподарську техніку, побутову техніку на національних автогігантах «БелАЗ», «МАЗ», «БААЗ». Найбільші машинобудівні центри - Мінськ, Жодино, Гомель. Хімічна промисловість виробляє синтетичне волокно, органічні кислоти, лаки й фарби тощо. Створене потужне виробництво добрив на базі місцевих калійних солей. Традиційною для Білорусі є текстильна промисловість (виробництво лляних, вовняних, шовкових і бавовняних тканин), масово виробляють килимові вироби, штучне хутро й взуття.

Білорусь завжди була головним експортером продовольства. Тваринництво дає 3/4 усієї агропродукції, здебільшого поширене молочно-м’ясне скотарство. Білорусь є великим постачальником м’яса та молока. Навколо великих міст розвинуті свинарство й птахівництво. Основними культурами є жито, ячмінь, пшениця, льон-довгунець, цукровий буряк, бобові. Повсюдно у великій кількості вирощують картоплю (мал. 84) та овочі.

Білорусь підтримує зовнішньоекономічні зв’язки зі 170 країнами світу. В основі експорту - продукція легкої промисловості, тракторо- та автомобілебудування; імпортує - енергоносії, машини, устаткування, транспортні засоби, продукцію хімічної промисловості. Головними торговельними партнерами Білорусі традиційно є Росія, Німеччина, Україна, Латвія.

Мал. 82. Національний парк «Біловезька Пуща»

Мал. 83. Кар'єрний самоскид заводу «БелАЗ» - один із найбільших у світі

Українсько-білоруським відносинам притаманні стабільність, взаємна зацікавленість у нарощуванні співробітництва, насамперед - торговельно-економічного. Білорусь як торговельний партнер України посідає II місце серед країн СНД і IV - серед країн світу. Товарообіг між двома країнами становить близько 3,6 млрд дол. (2016 р.). Постійною є взаємодія України з Білоруссю в гуманітарній сфері, до чого спонукають історичні традиції, близькість культур, суміжність територій, проживання в Білорусі 237 тис. українців, а в Україні - близько 275 тис. білорусів. Білорусь із 2014 р. бере активну участь у вирішенні військово-політичного конфлікту на Сході України, надавши свій нейтральний майданчик (Мінський переговорний процес) задля мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

ПОМІРКУЙТЕ

Користуючись шкільним атласом, визначте особливості пролягання головних транспортних комунікацій Білорусі: а) нафтопроводу «Дружба»; б) газогону «Ямал-Європа»; в) «критських» транспортних коридорів № 1 (Гданськ-Москва), № 2 (Берлін-Москва) і № 9 (Балтійське море - Чорне море). Як впливає транзитне географічне положення Білорусі на її участь в МПП?

• Молдова. Республіка Молдова розміщена в південній частині Східної Європи, в межиріччі Дністра та Пруту. Країна не має безпосереднього виходу до моря, на заході межує з Румунією, на півночі, півдні та сході - з Україною. Починаючи з 1990 р. Молдова зіткнулася з гострими соціальними та політичними проблемами: 1) періодично з’являються вимоги до об’єднання країни з Румунією (із метою створення так званої Великої Румунії); 2) ведуться безрезультатні перемовини про статус Придністровського району, де була самопроголошена Придністровська Молдавська Республіка (25 серпня 1991 р.), яка не отримала визнання світової спільноти.

Територія Молдови відзначається небагатим природно-ресурсним потенціалом. Територія країни розміщена на пагорбкувато-хвилястій Центральномолдовській височині (мал. 85), у межах якої виділяються Кодри, а на заході розташовані Товтри. Серед мінеральних ресурсів найбільше значення мають природні будівельні матеріали (вапняк, скляні піски, глини, гравій, пісковик тощо). Характерна маловодність території. Великі річки майже відсутні, тільки на сході тече Дністер, а на заході - Прут. Широко використовуються підземні води, зокрема й мінеральні. Молдова розташована в основному в степовій і лісостеповій зонах, тому ліси займають лише 12 % території країни, степова рослинність у природному стані не збереглася.

Мал. 84. Збирання білоруської «бульби»

Мал. 85. Типовий молдовський ландшафт і річка Дністер

Населення Молдови становить 3,4 млн осіб. Останніми роками помітно зменшився природний приріст населення (-1,05 % у 2016 р.), зросла еміграція працездатної частини населення держави, збільшилася смертність. В етнічному відношенні населення країни неоднорідне, хоча найчисленнішим етносом є молдавани (мал. 86), частина молдаван самоідентифікує себе як румун, розмовляючи румунською мовою. Домінуюча релігія - православне християнство. Молдова є густозаселеною країною, середня густота населення перевищує 120 осіб/км2. Особливо густо заселені північні й центральні райони та Придністров’я. Переважна кількість населення - сільські мешканці (55 %). Найбільшими містами в країні є: Кишинів (820 тис. осіб) і Бєльці (146 тис.).

Молдова - постсоціалістична країна з аграрно-індустріальною економікою, єдина країна Європи з середнім ІЛР (0,699 на 2017 р.). До розпаду СРСР за напрямком спеціалізації Молдову поетично називали «країною садів і виноградників». Після 1991 р. продукція аграрного сектору, який становив основу господарства країни, стала неконкурентоспроможною, що призвело до різкого зниження рівня життя населення. У Молдові спостерігається найнижчий у Європі рівень ВВП на душу населення (1901 дол. у 2017 р.), кожний четвертий перебуває за межею бідності. Економічний розвиток держави стримується через постійні регіональні конфлікти.

В умовах сучасної кризової ситуації в аграрній сфері постійно зростає зайнятість населення у третинному секторі економіки, на який вже припадає 65 % ВВП. Першість у занятості населення посідають транспортні послуги, пошта і кур’єрський зв’язок, телекомунікаційні послуги. У країні поширений транзитний тип транспортної системи. Через Молдову проходять транзитні залізниці, авто-, газо- й нафтопроводи. Основні засоби сполучення - залізниці й автошляхи. Асфальтовані дороги з’єднують головні міста та є основним засобом сполучення всередині країни, однак більшість доріг знаходяться в поганому стані. Головна водна артерія - Дністер (Ністру), судноплавний також Прут, але водний транспорт не набув великого значення. Єдиний головний аеропорт розташований у Кишиневі, проте внутрішні рейси майже відсутні через низьку платоспроможність молдаван.

Незважаючи на існування давніх історичних і сучасних туристичних пам’яток, самобутнє народне мистецтво, туризм у Молдові розвинутий украй слабо. У 2016 р. Молдову відвідали лише 121 тис. туристів.

Традиційною сферою молдовської економіки є первинний сектор на чолі з сільським господарством, у якому зайнято 34 % трудових ресурсів. У країні виробляють фактично всі продукти харчування, цукор, рослинну олію, фрукти. Провідною ланкою є виноградарство та садівництво. Виноградники (мал. 87) поширені по всій країні. Зернове господарство представлено кукурудзою та озимою пшеницею, із технічних культивують 1 переробляють соняшник, цукровий буряк, тютюн, ефіроолійні культури (лаванду, троянду, шавлію, герань). Тваринництво спеціалізується на м’ясо-молочному скотарстві, свинарстві, вівчарстві.

Мал. 86. Національно-етнічний склад населення Молдови

Мал. 87. Виноградники - головне багатство Молдови

Провідна спеціалізація промисловості - харчова. Розвинуті виноробна, консервна, цукрова, кондитерська й олійна промисловість. Легка промисловість представлена текстильними (бавовняними) й шкіряно-взуттєвими підприємствами. Хімічна промисловість здебільшого орієнтується на внутрішній попит і виробляє плівку, пластмаси, ізоляційні матеріали, товари побутової хімії. Майже весь промисловий потенціал зосереджений у Придністров’ї, машинобудівні підприємства (приладо- й насособудування, електротехніка, тракторобудування) - у Кишиневі, Тирасполі, Бендерах.

Після одержання незалежності обсяги зовнішньої торгівлі, яка була завжди орієнтована на країни СНД, різко скоротилися. Основні торговельні партнери - Росія, Румунія, Україна, Білорусь і Німеччина. В експорті переважають продукти харчування, вино й тютюн (до 66 % експорту), тканини, одяг, продукція сільськогосподарського машинобудування; головні статті імпорту — нафта й природний газ, вугілля, машини, продовольство.

Молдова посідає чільне місце в зовнішньополітичних та економічних інтересах України, що зумовлено близькістю зовнішньополітичних пріоритетів, наявністю спільного кордону (близько 1220 км), перспективним розвитком взаємовигідного економічного співробітництва, а також проживанням значної кількості української та молдовської меншин (близько 600 тис. українців живе в Молдові і близько 250 тис. молдован - в Україні).

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Визначте подібні та відмінні риси ЕГП Білорусі й Молдови та їхній вплив на зовнішньополітичне та зовнішньоекономічне життя цих країн.

2. Порівняйте мінерально-сировинні й агрокліматичні ресурси двох сусідів України. На підставі проведеного порівняння визначте тип спеціалізації їхніх економік.

3. Поясніть причини депопуляції та старіння білоруського і молдовського населення.

4. Які зміни на шляху до ринкової економіки відбуваються в структурі господарства і розподілі зайнятих трудових ресурсів у Білорусі та Молдові?

5. За якими ознаками соціально-економічного характеру Білорусь і Молдова не подібні? Поясніть виявлені відмінності.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7

Тема: Порівняння товарної структури зовнішньої торгівлі Білорусі та Молдови.

Мета: узагальнити знання про форми зовнішньоекономічної діяльності й участь країн у МПП; розвивати вміння знаходити і систематизувати необхідну інформацію для характеристики експортно-імпортних зв’язків країн; порівнювати товарну структуру зовнішньої торгівлі й аналізувати вплив географічного положення, процесів глобалізації та рівня розвитку економіки на торговельний баланс країн.