Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Безуглий - Нова програма

§ 22. КРАЇНИ-СУСІДИ УКРАЇНИ. ПОЛЬЩА

• Офіційна назва - Республіка Польща

• Столиця - Варшава

• Площа - 312,7 тис. км2

• Населення - 38,4 млн осіб (на 2017 р.)

• Мова - польська

• Форма державного правління - республіка

• Форма державного устрою - унітарна держава

• Адміністративний поділ - 16 воєводств

• Найбільші міста - Варшава, Лодзь, Краків, Познань, Гданськ

• ВВП на душу населення - 12 316 дол. (2017 р.)

ПРИГАДАЙТЕ

1. Скільки в Україні країн-сусідів (сухопутних, морських)?

2. Яка загальна довжина державного кордону України (найдовший і найкоротший кордон з країною-сусідом)?

3. Який характер відносин України з країнами-сусідами? Які з країн-сусідів підтримують євроінтеграційні наміри України?

4. Систематизуйте інформацію про країни-сусіди України за типологічними ознаками: ФДП, ФДУ, ІЛР, рівнем економічного розвитку. Наскільки Україна та її сусіди подібні за цими ознаками?

• Загальні відомості та ЕГП країни. Польща - прибалтійська європейська держава, найбільший західний сусід України, що має вигідне «сусідське» положення, межуючи з Німеччиною, Литвою, Чехією та Словаччиною - країнами-партнерами по ЄС і НАТО та з Білоруссю і Росією.

Польща в XVI-XVII ст. пережила ряд війн (із Росією, Швецією, Туреччиною), а також серію внутрішніх конфліктів, що призвели до послаблення держави та трьох поділів Польщі (1772, 1793, 1795 рр.) між Росією, Пруссією та Австрією. Відродження Польщі з її сучасними кордонами сталося вже після завершення Другої світової війни в 1945 р. Країна стала соціалістичною республікою, залежною від СРСР. У 1989 р. сталися кардинальні зміни в її політичній системі, відбувся перехід до ринкової економіки. З 2000 р. вона є членом НАТО, а 2004 р. увійшла до Євросоюзу.

• Природно-ресурсний потенціал. Польща має переважно рівнинний рельєф, її середня висота - 175 м. Узбережжя Балтійського моря низьке, із довгими піщаними косами й пляжами, оточене дюнами. Південь країни гористий, на крайньому півдні та південному заході розташовані кілька гірських систем: Західні Карпати, Високі Татри та Бескиди, на південному заході - Судети.

Країна має густу річкову систему, яка в основному належить до басейну Балтійського моря. Найбільші річки - Вісла (довжиною понад 1000 км) та Одра (742 км у межах Польщі), на басейни яких припадає майже 9/10 площі країни. Стік найбільших річок зарегульований. У Польщі нараховується понад 9 тис. озер, переважна кількість яких розташована на півночі країни - у Мазурському та Поморському поозер’ях.

Польща має значні мінеральні ресурси. У Верхній Сілезії розташований один із найбільших у Європі кам’яновугільних басейнів. Є природний газ і нафта, залізні, мідні, цинкові та свинцеві руди, кам’яна сіль, самородна сірка, давні гранітні кар’єри.

Ліси, що нещодавно вкривали майже всю країну, нині займають близько 30 % її площі (мал. 73). У їхньому складі переважають хвойні породи. Первісні ліси збереглися переважно в горах, а також на північному сході (Біловезька й Августівська Пущі).

• Населення. Останнім часом населення Польщі поступово зменшується через зростання еміграції і падіння народжуваності. Після вступу до Євросоюзу велика кількість поляків емігрували до західноєвропейських країн у пошуках роботи. Природний приріст населення є від’ємним (-0,13 %), смертність населення вже давно перевищує народжуваність.

Мал. 73. Поширення лісів територією країни

Сучасна Польща належить до однорідних в етнічному відношенні держав. Основне населення - поляки; у країні також мешкають німці, українці, білоруси, роми, євреї тощо. До римсько-католицької церкви (найвпливовішої організації в країні) належить 95 % населення. Римсько-католицька церква має в країні великий політичний вплив і соціальний авторитет.

ПОМІРКУЙТЕ

Користуючись шкільним атласом, ознайомтеся з адміністративним поділом Польщі та визначте, на які воєводства припадають: а) найбільший кам’яновугільний басейн і найбільша міська агломерація із центром Катовіце; б) найбільша площа воєводства і друга за чисельністю міська (столична) агломерація; в) «край тисячі озер» Польщі - Великі Мазурські озера і найменша густота населення країни. Простежте зміну природних умов у країні з півночі на південь і їхній вплив на розподіл густоти населення.

Середня густота населення в Польщі становить 123 особи/км2. Найнижча вона - на північному сході, найвища - у південних районах (мал. 74). Понад 61 % поляків живуть у містах. На території країни знаходяться 9 міських агломерацій, кожна з яких має близько 2 млн осіб, найбільшою з них є Верхньосілезька, що займає близько 800 км2 і в якій мешкають понад 2,8 млн осіб.

• Сучасний стан господарства. Польща - одна з найрозвинутіших країн Східної Європи, економіка якої перебуває в стані ринкової трансформації. У 1990-ті рр. був прийнятий і впроваджений у життя план економічних реформ, відомих як «шокова терапія», що сприяло швидкому перетворенню економіки на ринкову. Польща звела частку аграрного виробництва, промисловості і сфери послуг у ВВП до показників, властивих постіндустріальним країнам.

У третинному секторі провідними сферами є торгівля, транспорт, будівництво, побутові послуги. За роки реформування підвищилася роль кредитних закладів, які дедалі більше обслуговують приватний сектор.

Успішно розвиваються такі види послуг, як іноземний туризм, готельний бізнес, громадське харчування (ресторани, кав’ярні тощо).

Мал. 74. Розподіл густоти населення в Польщі (осіб/км2)

Сучасна Польща має порівняно розвинену транспортну систему. Нині вся мережа залізниць у Польщі широко модернізується, будуються сучасні гілки. Загальна довжина залізниць становить 19,2 тис. км, ними перевозять переважно вугілля, будівельні матеріали, сільськогосподарську сировину та лісоматеріали. Система автомобільних шляхів набуває європейської якості, їхня сучасна довжина сягає понад 417 тис. км. Сучасні високопропускні шосе збудовані навколо Варшави. Розвиток внутрішнього водного транспорту посприяв частковому розвантаженню залізниці. Хоч головна річка Польщі - Вісла, яка має численні навігаційні бар’єри, та основна маса вантажопотоку, що перевозиться річковим транспортом, припадає на річку Одер. Польща має й значний торговельний морський флот. Порти Гданськ і Гдиня обробляють близько 56 % усіх морських вантажів. Внутрішні та міжнародні авіалінії обслуговуються авіакомпанією LOT.

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ

Під час 41-ї сесії Комітету Світової спадщини у Кракові до Списку Світової спадщини ЮНЕСКО буна внесена заявлена Польщею старовинна копальня свинцю, срібла та цинку разом із системою господарського використання підземних вод у Тарновських Ґурах. Вона стала п’ятнадцятим об’єктом на польській землі, який було внесено до Списку.

За останні роки Польща домоглася значних успіхів у розвитку туризму. Країна належить до десятки найвідвідуваніших країн Європи іноземними туристами, 2016 р. її відвідали 17,4 млн туристів. Різноманітні туристичні ресурси країни: мальовнича природа, можливість займатися літніми й зимовими видами спорту, велика кількість історико-культурних пам’яток різних епох, давні музичні традиції тощо. Більш за все туристи прямують до Варшави, Кракова (мал. 75), Гданська, Щецина, батьківщини М. Коперніка (1473-1543) - м. Торунь. Серед курортів виділяються «Рив’єра Півночі» — місто Сопот на Балтиці (з його традиційними фестивалями), Криниця — перлина польських курортів на півдні країни, Закопане — гірськолижний курорт.

Польська промисловість, що є основою вторинного сектору економіки, нині посідає чільне місце у європейському виробництві. Основну частину електроенергії виробляють на ТЕС (85 %), що працюють на місцевому вугіллі, лише 3 % електроенергії виробляють ГЕС, яких налічується близько 100. Нафта імпортується в основному з Росії нафтопроводом «Дружба» і переробляється в Плоцьку.

Чорна металургія спирається на власну коксову базу, але залізна руда імпортується; великі металургійні комбінати побудовані в Кракові, Ченстохові, Щецині. На підприємствах кольорової металургії виробляють мідь, цинк, свинець та алюміній. Машинобудування різноманітне, але за європейськими мірками малопотужне. У країні виробляють трактори, електро- та тепловози, різні судна (рудовози, контейнеровози, пороми й ін.). Автомобілебудування розвивається насамперед завдяки іноземним капіталовкладенням і активному впровадженню в польське автомобілебудування таких гігантів, як General Motors Corporation, Volkswagen Group, Fiat, Ford Motor Company, Toyota Motor Corporation, Volvo, що сприяє виробництву понад 681 тис. авто (2016 р.).

Налагоджене виробництво електротехнічної продукції - телефонної апаратури, комп’ютерів, побутової техніки, електродвигунів тощо. Основними центрами машинобудування є Варшава, Вроцлав, Познань, Краків та ін. За виробництвом хімічної продукції Польща належить до провідних європейських держав, відзначаючись потужним виробництвом фосфатних та азотних добрив, сірчаної кислоти, а також лаків і фарб, ряду продуктів побутової хімії.

Мал. 75. Історичний центр Кракова

У країні історично розвинуті швейна, шкіряно-взуттєва й текстильна промисловість (Лодзь, Верхня Сілезія). На базі місцевого агровиробництва успішно функціонує харчова промисловість. Польща славнозвісна своїми концентратами, соками, замороженими овочами і фруктами, а також кондитерськими і шоколадними виробами.

На сільське господарство, як важливу складову первинного сектору економіки, у Польщі припадає 2,5 % ВВП, а зайнято в ньому - до 12 % активного населення країни. Рослинництво дає більше 1/2 сільськогосподарської продукції. Серед зернових переважають жито, ячмінь і пшениця, але значну кількість пшениці Польща імпортує. Масово вирощують картоплю, цукровий буряк, кормові культури. Польща є найбільшим у світі експортером яблучних консервів, свіжозаморожених полуниці й смородини. Швидкими темпами розвивається тваринництво, яке спеціалізується на м’ясо-молочному скотарстві, м’ясо-сальному свинарстві й птахівництві. На півдні широко поширене вівчарство.

• Зовнішньоекономічні зв’язки. Відносини з Україною. Особливістю географії польської зовнішньої торгівлі є її сконцентрованість на Європі. Основними статтями імпорту є нафта й нафтопродукти, прокат чорних металів і сталь, залізна руда, пшениця, бавовна; в експорті домінує продукція машинобудування та обладнання, металообробної, текстильної, хімічної й нафтохімічної промисловості, сільськогосподарська продукція та продовольство. Основними торговельними партнерами Польщі є Німеччина, Італія, США, Китай, Франція, Чехія.

Сучасне українсько-польське співробітництво характеризується динамічним поступальним розвитком, глибинними історичними та культурними зв’язками. Уже кілька років поспіль обсяги торговельно-економічного співробітництва мають стійку тенденцію до зростання. Польща залишається найбільшим торговельним партнером України у регіоні. В Україні діють близько 1800 фірм із польським капіталом. Завдяки скасуванню безвізового режиму з країнами ЄС різко збільшилася трудова міграція до Польщі. За даними Об’єднання українців у Польщі, кількість українців у Польщі становить уже 250-500 тис., на території країни перебуває до 800 тис. українських заробітчан.

Запитання і завдання для самоконтролю

1. У чому полягають переваги транспортно-географічного положення Польщі? Назвіть країни, з якими вона має сухопутний і морський кордон.

2. Який вплив мала інтеграція Польщі до ЄС та НАТО на показники рівня життя населення та розвиток економіки?

3. Наведіть аргументи, що охарактеризують Польщу як економічно розвинену країну з постіндустріальною структурою економіки.

4. Охарактеризуйте третинний (вторинний, первинний) сектор економіки Польщі, чинники його розвитку та сучасну географію.

5. Із чим пов’язаний вибір Польщі як місця навчання студентської молоді та працевлаштування українських заробітчан? Чи відомі вам особисто подібні факти з кола родичів або знайомих?

ДОСЛІДЖЕННЯ

Тема: Верньосілезька агломерація — індустріальне ядро Польщі.