Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Безуглий - Нова програма

§ 19. ШВЕЦІЯ. НОРВЕГІЯ

• Загальні відомості та ЕГП країн. На півночі Європи розташований самобутній історико-культурний регіон — Скандинавія, найбільшими і найрозвинутішими країнами якого є Швеція та Норвегія. Ці країни обидві мають вихід до морів Атлантичного, а Норвегія до Північного Льодовитого океанів, лежать на перехресті важливих морських і авіаційних магістралей з Європи в Північну Америку.

Північноєвропейські держави розташовані на Скандинавському півострові, тому мають нечисленне «сусідське положення» одна з одною та Фінляндією, а також Норвегія з Росією. На півдні вузькі протоки відокремлюють їх від Данії. За площею обидві країни є середніми (табл. 1).

ПРИГАДАЙТЕ

1. До якого субрегіону за методикою поділу світу ООН належать Швеція та Норвегія?

2. Чим економічно розвинені невеликі країни відрізняються від країн «Великої сімки»?

3. Які вам відомі ТНК Норвегії та Швеції або їхня продукція?

Таблиця 1. Порівняння ЕГП та загальних рис Скандинавських країн

Ознаки

Швеція

Норвегія

Кількісні характеристики складу

Розміри території

449 964 км2

385 186 км2

Чисельність населення (на 2017 р.)

9 971 000 осіб

5 289 000 осіб

ВВП на душу населення дол. (2017 р.)

51 165

70 392

Якісні характеристики складу

ФДП

конституційна монархія

конституційна монархія

ФДУ

унітарна

унітарна

Рівень економічного розвитку

економічно розвинута невелика країна Європи

економічно розвинута невелика країна Європи

ІЛР (на 2017 р.)

дуже високий (0,913)

дуже високий (0,949)

Обидві країни є конституційними монархіями. Норвегія - член НАТО з моменту утворення цього альянсу (1949 р.). Швеція з 1814 р. дотримується політики нейтралітету (не входить до жодного військово-політичного союзу в мирний час) та не бере участі у війнах. Швеція з 1995 р. стала повноправним членом Євросоюзу, на відміну від Норвегії, яка лише має статус країни Шенгенської зони.

Мал. 60. Согне-фіорд - найбільший фіорд у Європі, завдовжки 204 км

• Природно-ресурсний потенціал. Країни володіють потужним природно-ресурсним потенціалом. їхньою територією простяглися давні Скандинавські гори, з максимальною висотою 2469 м (г. Гальгепігген). Вони складені переважно гранітами й гнейсами, відзначаються пересіченим рельєфом. Узбережжя Норвегії порізане численними фіордами (вузькими, звивистими, глибокими й довгими морськими затоками), а його береги здебільшого утворені високими скелями (мал. 60). У надрах залягають великі запаси залізних руд, мідних руд (на крайній півночі), титану, цинку, свинцю, урану, срібла тощо. Багатство Норвегії - нафта й природний газ, поклади яких зосереджені в норвезькому секторі Північного моря.

Норвегія і Швеція володіють потужним гідроенергопотенціалом. Завдяки численним природним озерам, водоспадам та річкам, що мають круте падіння, не виникає потреби споруджувати дорогі греблі, що робить електроенергію дешевою. Численні річки (серед яких немає жодної великої) утворюють густу мережу та мають важливе господарське значення. Близько 9 % території Швеції зайнято озерами, серед яких найбільші - Венерн (5650 км2) і Веттерн (1900 км2), що є судноплавними та використовуються в транспортних цілях. На півдні Норвегії чимало дрібних мальовничих озер.

Швеція та Норвегія належать до лісистих країн («лісовий цех Європи»), укритих переважно хвойними лісами (69 % території Швеції і 30 % - Норвегії), що мають промислове значення.

ПОМІРКУЙТЕ

Користуючись шкільним атласом, поясніть, чому Швеція та Норвегія - країни, що мають практично однакове фізико-географічне положення, настільки суттєво відрізняються: а) паливними мінеральними ресурсами (Норвегія - нафта й газ, Швеція - вугілля); б) рудною мінеральною сировиною (Норвегія - кольорові метали, Швеція - чорні); в) агрокліматичними та водними ресурсами. Як вплинув природно-ресурсний потенціал на розселення населення в країнах, що порівнюються?

• Населення. Народонаселення Норвегії та Швеції визначається певною однорідністю, особливо в етнічному, релігійному та соціальному відношенні. Це малі за чисельністю населення країни Європи (мешкає менше ніж 10 млн осіб, табл. 1). Природний приріст є позитивним (у середньому 0,9 %) і кількість населення стабільно зростає. Із середини 1970-х рр. Норвегія запровадила офіційну заборону на в’їзд іммігрантів до країни, що діє й дотепер. Швеція ж, навпаки, ще з XX ст. перетворюється з країни еміграції в державу масової імміграції.

Мал. 61 Традиційний побут народу саамів

Етнічно Норвегія - однорідна країна, норвежці становлять 95 % усього населення. Етнічною меншиною є саами, яких налічується тут близько 20 тис. Вони мешкають на крайній півночі вже близько 2 тис. років, а деякі з них досі ведуть кочове життя. Сучасне шведське суспільство включає представників різних етносів і культур. Більшу частину населення становлять шведи (93 %) й етнічна меншість - саами (мал. 61), які у XVIII-XIX ст. кочували територією Північної Європи, а нині мешкають на півночі країни. Більшість шведів (87 %) сповідують лютеранство, унаслідок імміграції в країні з’явилися численні громади мусульман і католиків.

Норвегія та Швеція є одними з найменш заселених країн Європи, середня густота населення становить 13 осіб/км2 в Норвегії та 22 особи/ км2 у Швеції. Понад 80 % населення зосереджено в південних частинах країн. Обидва королівства високоурбанізовані, у містах мешкає понад 83 % населення, майже всі великі міста розміщуються або на узбережжі морів та фіордів, або неподалік від них. Рівень агломеративності країн невисокий. Найбільші агломерації - Стокгольмська (1,4 млн осіб) (мал. 62) і Ґетеборзька (550 тис. осіб) у Швеції та Велике Осло (понад 700 тис. осіб, що становить близько 18 % населення) у Норвегії.

• Сучасний стан господарства. Скандинавські країни мають розвинуту економіку та високий рівень життя, тому цей лад звуть ще «суспільство загального добробуту», або «скандинавським соціалізмом». Норвегія та Швеція - високорозвинуті країни Європи, для яких характерна яскраво виражена виробнича спеціалізація та експортна орієнтація господарства. Це одні з найбагатших країн світу, для яких характерний значний соціальний захист населення. Тут створено самобутню економічну модель, якій притаманна широка участь у міжнародному поділі праці, висока частка державного сектору, застосування високих технологій, висока кваліфікація робочої сили, виробництво товарів на експорт, високий соціальний захист населення та відсутність суттєвих відмінностей між багатими й бідними верствами населення.

У країнах успішно розвивають такі надсучасні сфери третинного сектору, як інформаційні технології, біомедицину, дизайн, рекламу, туризм, транспорт тощо. Фундаментальну основу процвітання як шведської, так і норвезької економіки становить ефективний і надійний фінансовий сектор, який володіє безпечною платіжною системою і забезпечує гарантію збереження вкладів населення. Так, 80 % своїх грошових доходів шведи зберігають у банківсько-страховій системі (Nordea Bank, Swedbank, Svenska Handelsbanken). Щороку зростають обсяги торгівлі, найбільша ТНК у цій сфері - шведська ІКЕА (одна з найпотужніших у світі торговельних мереж з продажу меблів і товарів для дому).

Мал. 62 Стокгольм - столиця Швеції

Транспорт є важливою складовою загальної інфраструктури країни. Внутрішні перевезення здійснюються переважно автомобільним і залізничним транспортом. Країни мають густу мережу добре обладнаних автомобільних шляхів, відомих своєю якістю на весь світ. У Норвегії більшість із них проходить у підземних (гірських) тунелях. Авіарейси здійснює шведсько-норвезько-данська компанія Scandinavian Airlines System (SAS). Найбільші скандинавські аеропорти - Стокгольм-Арланда і Гардермуен в Осло, що обслуговують по 25 млн пасажирів щороку кожний. В економічному житті країн завжди велику роль відігравало море. Розвинута мережа паромних переправ, зокрема й у Данію й Німеччину, які щорічно забезпечують перевезення понад 4 млн пасажирів. Існує мережа потужних магістральних нафто- й газопроводів, що беруть початок від бурових платформ у Північному морі та йдуть в країни Західної Європи.

Країни приваблюють численних туристів своєю мальовничою природою: морськими пляжами, вражаючими озерами, невеликими порожистими річками, хвойними лісами, мальовничими фіордами. Скандинавські країни мають дуже багату культуру та давні традиції, їхні історико-архітектурні пам’ятки датуються XII-XIV ст. (мал. 63). У 2016 р. Швецію відвідало 10,5 млн туристів, Норвегію - 5,3 млн.

Важливою ланкою господарства є добувна промисловість. Видобуток нафти в Норвегії становить 90,4 млн т, природного газу - 120 млрд м3 (2016 р.). Майже 90 % видобутої нафти йде на експорт. У Швеції в значних обсягах видобувають залізну руду, мідь, свинець, цинк, уран тощо. Нині Швеція стала одним із провідних світових постачальників залізної руди (III місце у Європі).

Один з найголовніших чинників успішного економічного розвитку країн - це високорозвинута енергетика. За виробництвом електроенергії на душу населення Норвегія посідає перше місце у світі, при цьому майже 99 % її електроенергії виробляється на ГЕС. Електроенергетика Швеції базується на двох основних джерелах: гідроенергетиці та ядерній енергетиці (на 10 атомних реакторах виробляється 40 % електроенергії країни). Значно поширені вітрові електростанції.

У Норвегії провідні види виробництва обробної промисловості - електрометалургія, нафтохімія, целюлозно-паперова й суднобудівна. До традиційних напрямів норвезького машинобудування належать суднобудування і судноремонт. Норвезькі компанії є провідними європейськими постачальниками азотних добрив, сечовини й селітри.

Провідними складовими обробної промисловості Швеції є машинобудування, металургія, хімічна і целюлозно-паперова промисловість. У структурі машинобудування виділяється автомобілебудування (на концернах Volvo АВ у Ґетеборзі і Saab у Тролльхетані), електронна, виробництво засобів зв’язку й електротехнічна. У шведському електротехнічному машинобудуванні домінують кілька великих всесвітньо відомих компаній: АВВ (виробництво електротехніки й інформаційних технологій), Ericsson(виробництво телекомунікаційного обладнання), АВ Electrolux (один із провідних світових виробників побутової техніки). Найдавнішим видом виробництва в обох країнах є деревообробна, яка спеціалізується на виробництві целюлози, картону та паперу.

Мал. 63. Урнеська ставкірка - найдавніша в Норвегії, зведена приблизно в 1130 р., об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО

Розвиток сільського господарства у скандинавських країнах стримується через складні агрокліматичні умови. Його основою є інтенсивне тваринництво, що повністю покриває потреби населення у своїй продукції (вівчарство, оленярство, свинарство, птахівництво). Основу землеробства становить зернове господарство (пшениця, жито, ячмінь, овес). Давнім заняттям місцевих мешканців є рибальст во. За виловом риби країни посідають провідні місця у світі.

• Зовнішньоекономічні зв’язки. Відносини з Україною. Зовнішньоекономічна політика Швеції та Норвегії спрямована на стимулювання експорту та захист інтересів національної економіки. Переважні статті експорту в Норвегії - нафта й природний газ, продукція нафтопереробки й нафтохімії, метали, електрохімічні товари, судна, рибна продукція тощо, у Швеції - продукція машинобудування та металообробки, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості, металургії. Для обох країн важливі статті імпорту - машини й устаткування, одяг, взуття, сільськогосподарська сировина тощо. Провідними торговельними партнерами є країни ЄС, США, Китай, Індія тощо.

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ

Село Зміївка Херсонської обл. - єдиний на сьогодні в Україні населений пункт, у якому компактно проживають нащадки етнічних шведів. Село засноване шведськими поселенцями 1782 р., яких за наказом російської цариці Катерини II переселили з о. Даго в Балтійському морі в Таврію. У 2008 р. під час офіційного візиту до України громаду шведських українців відвідав король Швеції Карл XVI Густав із дружиною Сильвією.

Торговельно-економічне і культурне співробітництво між Україною та Скандинавськими країнами протягом останніх років активно розвивається. Значний потенціал співпраці є у сфері використання відновлювальної енергії, зокрема, у контексті утилізації та переробки відходів, запозичення Україною відповідного досвіду та передових технологій скандинавських компаній, а також в телекомунікаційній сфері, сферах енергозбереження та захисту довкілля, ядерної безпеки тощо.

Запитання і завдання для самоконтролю

1. У чому полягає специфіка економіко-географічного положення Швеції та Норвегії?

2. Які переваги створює вигідне «сусідське» і транспортно-географічне положення в спеціалізації країн Північної Європи?

3. Визначте спільні й відмінні риси природно-ресурсного потенціалу Швеції та Норвегії.

4. Як поєднуються в секторальній структурі економіки велика частка ресурсомістких виробництв і постіндустріальний розвиток економіки Швеції та Норвегії?

5. Що таке «скандинавський соціалізм»? Як враховано високі стандарти життя в моделі розвитку економічно розвинених невеликих країн Північної Європи?