Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Безуглий - Нова програма

Тема 2. Країни Європи

Ви дізнаєтеся про:

- показники, що визначають місце країни в регіоні і світі та чинники міжнародної спеціалізації;

- домінуючі складники третинного, вторинного та первинного секторів економіки високорозвинених і середньорозвинених країн;

- особливості демографічних та урбанізаційних процесів, їхній вплив на працересурсний потенціал країн;

- причини нерівномірності економічного розвитку окремих районів у межах країни та напрямки внутрішньої регіональної інвестиційної політики.

Ви навчитеся:

- складати комплексну економіко-географічну характеристику країн;

- порівнювати чинники міжнародної спеціалізації економічно розвинених країн і країн з перехідною економікою;

- знаходити, систематизовувати та оцінювати необхідну інформацію для характеристики країни.

§ 15. НІМЕЧЧИНА

• Офіційна назва - Федеративна Республіка Німеччина

• Столиця - Берлін

• Площа - 357 тис. км2

• Населення - 80,6 млн осіб (2017 р.)

• Мова - німецька

• Форма державного правління - парламентська республіка

• Форма державного устрою - федеративна держава

• Адміністративний поділ - 16 федеральних земель

• Найбільші міста - Берлін, Гамбург, Мюнхен, Кельн, Франкфурт-на-Майні

• ВВП на душу населення - 41 902 дол. (2017 р.)

ПРИГАДАЙТЕ

1. У якому субрегіоні Європи розміщена Німеччина і з якими країнами вона сусідить?

2. Які суспільно-політичні події відбувалися в країні впродовж XX-XXI ст. і які кількісні та якісні зміни вони спричинили?

3. Назвіть найвідоміші ТНК Німеччини, продукцією яких ми користуємося щодня.

• Загальні відомості та ЕГП країни. Німеччина є однією з економічно найрозвинутіших країн світу, що досягла своїх успіхів завдяки винятково вигідному ЕГП, особливостям історичного розвитку і традиційно високій дисципліні та кваліфікації трудових ресурсів.

ЕГП Німеччини в усі часи істотно вливало на економічне життя країни. Основна особливість ЕГП країни - центральність, тобто положення в центрі Європи в оточенні 9 високорозвинутих країн-сусідів (мал. 37). ФРН омивається двома морями на півночі, має розгалужену систему річок (Рейн, Майн, Ельба, Дунай) і каналів, найсучасніші автомобільні й залізничні шляхи.

Мал. 37. Центральне положення Німеччини у Європі

Мал. 38. Будівля Рейхстагу (парламенту)

Німеччина - федеративна парламентська республіка (мал. 38). ФРН поділяється на 16 земель, зоною відповідальності яких є політика в сфері культури й освіти, охорони правопорядку та навколишнього середовища.

• Природно-ресурсний потенціал. Країна має потужний природно-ресурсний потенціал як для розвитку промисловості, так і сільського господарства. Серед мінеральних ресурсів відзначаються запаси кам’яного (Рур і Саар) та бурого вугілля, калійної солі (один з найбільших у світі видобувачів). Вугілля високоякісне, видобувають його в шахтах.

Невеликі родовища природного газу та кам’яної солі є на півночі країни.

Надра багаті на будівельну сировину. Загалом Німеччина використовує мінеральних ресурсів набагато більше, ніж видобуває.

Німеччина є країною, у якій упродовж XX ст. пропагувалися ідеї сталого лісокористування. І хоча корінні ліси в минулому було зведено або замінено лісонасадженнями, лісистість становить 31 %, а забезпеченість лісом - 0,1 га на одного жителя.

Країна достатньо забезпечена водними ресурсами. Усі великі річки протягом року живляться рівномірно і є повноводними. Найбільші-Рейн (завдовжки 865 км) і Дунай (647 км). В Альпах, на кордоні між ФРН, Швейцарією та Австрією, лежить найбільше та наймальовничіше озеро країни - Боденське (S = 538 км2, глибина - до 252 м).

Рекреаційний потенціал формується з безлічі пам’яток архітектури, історії і культури. У ФРН 40 об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Вагоме значення для розвитку рекреаційного господарства мають гірські ландшафти й озера, ліси і джерела мінеральних вод. У ФРН створено сотні заповідників, десятки національних парків у різних ландшафтних районах (Баварський ліс, Бергтесгаденські Альпи тощо).

• Населення. У ФРН мешкає 82,8 млн осіб (2017 р.), що є оновленням рекорду за кількістю населення в країні (мал. 39). Хоча в країні дуже низька народжуваність (8,6 %) і набагато вища смертність (11,7 %), утім чисельність населення збільшується завдяки інтенсивній імміграції.

Мал. 39. Розподіл населення за федеральними землями

Мал. 40. Релігійний склад населення Німеччини

Гастарбайтеры (запрошені іноземні працівники), особливо турки, почали заселяти країну ще із середини 1950-х рр. Нині в країні понад 20 % населення є або мігрантами, або їхніми нащадками. Етнічно Німеччина - однонаціональна країна (німці 92 %); найчисленніші меншини: турки (2,5 %), італійці, греки, поляки.

Історично в країні найбільший вплив мають два віросповідання: лютеранство та католицизм (мал. 40). Представники лютеранської церкви Німеччини мешкають переважно на півночі та в центрі країни, католики - на півдні і заході.

Населення ФРН розміщене нерівномірно. Особливо виділяються столичний район, велика густота населення характерна для долини Рейну, але є й малозаселені ділянки (лучна та болотиста місцевість Північногерманської низовини, райони Баварського лісу тощо). Середня густота населення становить 227 осіб/км2. Рівень урбанізації - 76 %. Склалися великі агломерації: Рейн-Рурська (11,4 млн осіб), Берлінська (6 млн), Франкфуртська (5,6 млн), Штутгартська (5,2 млн) та ін. Частина Західної Німеччини входить до європейського мегалополіса «Блакитний банан».

• Сучасний стан господарства. ФРН посідає одне з провідних місць у світовій економіці загалом та європейських країнах зокрема. Нині Німеччина, завдяки своїм економічним потужностям, є безперечним лідером в ЄС (понад 30 % економіки Євросоюзу). Для більшості країн ЄС Німеччина є провідним торговельним партнером і основним інвестором.

Німецька економіка процвітає, залучає велику кількість інвестицій завдяки добре розвинутій інфраструктурі, кваліфікованій робочій силі з ефективною мотивацією до праці. Вона організована за принципом так званої «соціальної ринкової економіки», забезпечуючи високу ефективність праці та гарантуючи максимум соціальної справедливості (повна зайнятість населення, надання соціальної допомоги, соціальні пенсії, субсидії, дотації, соціальне страхування тощо).

Найбільші компанії виробляють 51 % ВВП. Особливе місце серед них належить потужним ТНК, яких у Німеччині є понад 40 (табл. 1).

Таблиця 1. Найбільші німецькі ТНК (на 2017 р.)

Компанія

Сфера діяльності

Прибуток, млн дол.

Штаб-квартира

1

Volkswagen

автомобілебудування

240,2

Вольфсбург

2

Daimler

автомобілебудування

169,4

Штутгарт

3

Allianz SE

фінансові послуги

122,1

Мюнхен

4

BMW Group

автомобілебудування

104,1

Мюнхен

5

Siemens

електроніка й електротехніка

88,4

Мюнхен

6

Robert Bosch

електротехніка

80,8

Герлінген

Визначальним чинником досягнень німецької економіки є високий рівень науково-технічного прогресу (НТП) у країні, який базується на підтримці уряду і приватного бізнесу. За обсягами видатків на наукові та науково-технічні цілі (>3 % ВВП) та за їхнім абсолютним значенням Німеччина входить до світових лідерів.

Третинна сфера ФРН формує понад 2/3 ВВП країни, в її роботі зайнято понад 75 % трудових ресурсів. Насамперед вона включає діяльність банківсько-фінансової системи країни, а також роботу торгівлі та транспорту. Банки і холдинги ФРН є головним локомотивом німецької економіки. Провідні банки (Deutsche Bank, Dresdner Bank і Commerzbank) є основними внутрішніми інвесторами Німеччини.

Важливою сферою діяльності ФРН є торгівля. Торговельні підприємства Німеччини та мережі супермаркетів (зокрема, Metro) традиційно посідають верхні позиції в рейтингових списках німецького бізнесу.

Не менш важливе значення для економіки ФРН має її транспортна інфраструктура. Її густа транспортна мережа не лише обслуговує власні потреби, а й забезпечує зв’язки із сусідніми країнами. Провідне місце належить автомобільному транспорту.

Загальна довжина автошляхів - 645 тис. км, серед них високошвидкісних автобанів - 12,8 тис. км. На другому місці - залізничний транспорт, важливою особливістю якого стало широке використання швидкісних пасажирських потягів «Інтер-Сіті-Експрес», які відзначаються комфортабельністю і розвивають швидкість до 250 км/год. Міжнародним водним шляхом є Рейн, а головними морськими портами - Гамбург (мал. 41), Бремен, Росток.

Головний аеропорт країни - Франкфурт-на-Майні (1-ше місце в Європі за вантажообігом - 2,07 млн т), провідна авіаційна компанія ФРН - Lufthansa. Найбільшими транспортними вузлами є Берлін, Мюнхен, Гамбург, Бремен, Кельн, Франкфурт-на-Майні та ін.

Мал. 41. Ратушна площа Гамбурга

Мал. 42. Кельнський собор - об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО - одна з найпопулярніших серед туристів пам’яток Німеччини

Туризм стає впливовою ланкою третинної сфери. Він забезпечує 1,5 % ВВП країни, а безпосередньо в туристичній сфері працюють майже 3 млн осіб. У 2016 р. Німеччину відвідало 35,5 млн туристів (мал. 42).

Вторинний сектор економіки Німеччини представлено промисловістю, на частку якої припадає 30 % ВВП (у 2017 р.), а в експорті - понад 85 %, тобто вона є мотором зовнішньої торгівлі.

Основну частину електроенергії виробляють на ТЕС (65 %) й АЕС. У металурги за обсягами виробництва сталі (понад 42 млн т на рік) ФРН посідає VII місце у світі та І в ЄС. Виплавляють сталь і чавун близько 180 підприємств у Рурському промисловому районі та понад 8 млн т кольорових металів.

Машинобудування є провідним виробництвом німецької економіки, яка забезпечує понад 50 % об’єму експорту. В автомобілебудуванні лідерські позиції займають 5 компаній - Volkswagen, Daimler, BMW Group (табл. 1, мал. 43), Ford (Кельн) та Opel (Рюссельсгайм), які виробляють 6 млн авто (зокрема, 5,5 млн легкових). Німеччина є європейським лідером за розвитком електротехнічної промисловості, що спеціалізується на виробництві промислової та побутової електроніки, засобів зв’язку, точних приладів і різної побутової техніки (концерни Siemens, Robert Bosch). Аерокосмічна промисловість бере участь у виробництві військових і цивільних літаків (у кооперації з європейським концерном Airbus) і гелікоптерів (Мюнхен і Гамбург). В авіаційно-космічному будівництві Німеччини функціонує близько 150 компаній, основними з яких є EADS та Eurocopter. Суднобудівна промисловість виробляє спеціалізовані судна.

З XIX ст. Німеччина є світовим лідером хімічної індустрії. Її підприємства випускають увесь спектр хімічної продукції — від продуктів органічної хімії, пластмас і добрив до ліків і косметичних засобів. Найбільшими підприємствами німецької хімічної промисловості вважаються концерни Bayer, BASF, Henkel Group, що розташовані в Рурі і морських портах. За виробництвом медикаментів ФРН посідає II місце у світі. Розвинуті також легка (виробництво взуття й текстилю) і харчова промисловість (виробництво пива - 107,5 млн гл/рік, молочна, м’ясна, тютюнова промисловості).

Мал. 43. Штаб-квартира концерну BMW в Мюнхені

Мал. 44. Виноградники долини Мозеля

Первинний сектор економіки Німеччини представлено потужним сільським господарством. Попри те що в агросфері зайнято лише 1,5 % від загальної кількості працюючого населення країни, вона повністю забезпечує власні потреби в основних видах продовольства. Провідна ланка - тваринництво, на яке припадає 2/3 аграрного виробництва. Розводять велику рогату худобу (15 млн голів), свиней (26 млн), птицю. Рослинництво розвинуте в районах із високою природною родючістю ґрунтів. Майже 2/3 ріллі зайнято зерновими культурами. На полях країни вирощують пшеницю, ячмінь, жито, кукурудзу, цукровий буряк, картоплю, овочі, фрукти, виноград, хміль, ячмінь, овес тощо. У долинах Рейну особливо поширено виноградарство (мал. 44) та садівництво.

• Зовнішньоекономічні зв’язки. Відносини з Україною. Передовий характер німецької економіки зумовлює високий рівень її орієнтованості на експорт. Країна експортує переважно продукцію машинобудування, хімічної промисловості й окремі види продовольства. Крім того, вагоме місце відводиться продажу інтелектуальної власності, включно із сучасними технологіями. Водночас Німеччина імпортує мінеральну сировину, напівфабрикати, енергоносії, деякі види промислової продукції та продовольчих товарів, які не випускаються в країні. Головними зовнішньоекономічними партнерами ФРН є країни ЄС, США, Китай та Індія.

Німеччина є основним торговельним партнером України серед країн ЄС (товарообіг у 2016 р. - 5741 млн дол.). Нині основний наголос у двосторонніх відносинах робиться на співпрацю у сфері високих технологій, машинобудування, транспорту. Найбільший обсяг прямих інвестицій з ФРН спрямовується у виробництво гумових виробів, машинобудування, оптову й роздрібну торгівлю.

Основними осередками українства Німеччини є Берлін, Мюнхен, Гамбург, Ганновер, Нюрнберг, Франкфурт-на-Майні, Штутгарт, Дрезден, Лейпциг, де за офіційними даними нині постійно проживає 123,3 тис. українців (за оцінками експертів - до 200-250 тис. осіб).

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Поясніть лідируюче місце ФРН у Європі та провідне у світі за рівнем економічного розвитку.

2. Які чинники визначають місце країни в міжнародному поділі праці? Доведіть інтегруючу роль Німеччини в європейській економіці.

3. У чому полягає особливість демографічної ситуації ФРН?

4. Перелічіть домінуючі складові третинного сектору економіки. Яким чином їхній розвиток стимулює реіндустріалізацію господарства Німеччини?

5. У чому полягають особливості зовнішньоекономічних зв’язків України з Німеччиною?

6. Складіть план проведення чотириденних канікул у Німеччині, присвячених знайомству з об’єктами Світової спадщини ЮНЕСКО. Запропонуйте власний варіант туристичного маршруту.

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. «Нове обличчя» Руру: індустріальна культура та зелені міста замість похмурих ландшафтів.

2. Секрети економічних успіхів Німеччини.