Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Безуглий - Нова програма

§ 13. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ ЄВРОПИ. НАСЕЛЕННЯ

ПРИГАДАЙТЕ

1. Що означають поняття «природні умови» та «природні ресурси»? У чому принципова відмінність між цими поняттями?

2. На які види поділяють природні ресурси?

3. Що таке ресурсозабезпеченість і як цей показник обчислюється?

4. За якими параметрами характеризується населення світу (регіону, країни)?

• Природні умови і ресурси Європи. Природні умови Європи дуже різноманітні. У місцевому рельєфі чергуються низовини, пагорбкуваті рівнини і гори. Середні висоти сягають майже 300 м, максимальна - 4807 м (г. Монблан). У Європі панує рівнинний рельєф (мал. 27). Майже весь схід охоплює Східноєвропейська (Руська) рівнина, значні площі займають рівнини у Фенноскандії. В інших районах рівнини (Середньодунайська, Нижньодунайська, Паризький басейн тощо) лежать між горами. На крайньому сході тягнуться гори Урал, на північному заході - Скандинавські гори. Смуга невеликих за площею та висотою гір охоплює південну частину Середньої Європи: Центральний масив, Вогези, Шварцвальд, Рейнські Сланцеві гори та ін. З півдня ця смуга оточена найвищими горами Європи - Альпами та Карпатами. Гірський рельєф переважає в Південній Європі: Піренеї, Андалузькі гори, Апеннінські гори, Стара-Планина, Динарські гори, Родопи тощо.

На більшій частині Європи панує помірний клімат, а наявність західного перенесення повітря з Атлантичного океану зумовлює переважання морських і перехідних від морських до континентальних типів клімату. Загалом зима м’яка, і тільки на сході морозна, зі стійким сніговим покривом. Найвищі середньомісячні температури січня властиві для Середземномор’я (+10...+12 °С). Середні температури липня коливаються від +30 °С на Середземномор’ї до +4 °С в Арктиці. Річна сума опадів зменшується із заходу (1000-2000 мм) на схід (300-500 мм).

Великі річки зосереджені на рівнинах Східної Європи. Перше місце за довжиною (3530 км), площею басейну (1360 тис. км2) та середньою річною витратою води (понад 8000 м3/с) посідає Волга.

Мал. 27. Розподіл форм рельєфу Європи за висотою над рівнем моря

Великими річками є також Дніпро, Дон, Печора, Дністер, Північна Двіна, Урал. Територією Західної Європи протікають Дунай (довжина - 2850 км, площа басейну - 817 тис. км2), Рейн, Ельба, Вісла, Луара, Тахо, Одра. У Європі налічують багато озер, особливо у Фенноскандії, на Британських островах і в Альпах. Більшість озер належать до прісних проточних водойм.

Європа має потужні гідроенергетичні ресурси, на які особливо багаті гірські райони Скандинавії, Альп, Піренеїв тощо.

Європа дуже добре освоєна та заселена, тому рослинам і тваринам доводиться відвойовувати ареали поширення. Однак рослинний і тваринний світ дуже різноманітний. Представники флори та фауни європейських країн, а також унікальні пам’ятки природи зберігаються у численних національних парках і заповідниках.

У Європі загальна площа земель, укритих лісами, становить 1,02 млрд га, або близько 45 % європейської території. Лісистість неоднорідна і змінюється від 0,3 % в Ісландії до 73 % у Фінляндії (мал. 28). Загалом на кожного європейця припадає понад 1,37 га лісу.

Мал. 28. Лісистість країн Європи

Таблиця 1. Частка європейських запасів мінеральної сировини від світових запасів

Мінеральний ресурс

%

Вугілля

20

Цинк

18

Свинець

14

Мідь

7

Залізні руди

6

Нафта

5

У надрах Європи зосереджені різноманітні корисні копалини. Деякі види мінеральної сировини утворюють доволі великі поклади (табл. 1, 2) і можуть майже повністю забезпечити потреби загальноєвропейського господарства (вугілля, ртуть, свинець, цинк, калійні солі, графіт тощо). Однак більша частина мінеральних ресурсів у Європі кількісно незначна (зокрема, нафта й природний газ, марганцеві й нікелеві руди, хроміти, фосфорити, золото й срібло тощо), тому Європа імпортує їх у великій кількості.

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ

Найбільше у Європі нафтове родовище розташоване в Росії на болотах оз. Самотлор у Західному Сибіру. За деякими даними, запаси нафти налічують 7,1 млрд т, або 15 млрд барелів. Освоєння почалося в 1965 р., нафта залягає на глибині до 2,5 км. Розробляє родовище ТНК «Роснефть». У 2014 р. компанія взялася за буріння 570 нових свердловин для видобутку нафти в Самотлорському родовищі.

Таблиця 2. Поширення мінеральної сировини на території Європи

Корисна копалина

Країна розміщення

Басейн

Паливні ресурси

Кам’яне вугілля

Росія

Кузбас, Печорський, Південноякутський і російська частина Донецького

Німеччина

Рурський, Саарський

Польща

Верхньосілезький, Люблінський

Україна

Донецький

Велика Британія

Йоркшир-Ноттінгемшир, Південний Уельс, Ньюкаслський

Чехія

Остраво-Карвинський

Буре вугілля

Росія

Кансько-Ачинський

Німеччина

Нижньорейнський, Галле-Лейпцизький

Україна

Дніпровський

Болгарія, Угорщина, Чехія

Нафта й природний газ

Росія

Західносибірський, Волго-Уральський

Велика Британія Норвегія Нідерланди Данія

Північне море

Продовження таблиці 2

Корисна копалина

Країна розміщення

Басейн

Рудні ресурси

Залізна руда

Росія

Курська магнітна аномалія (КМА)

Франція

Лотаринзький

Швеція

Кіруна

Україна

Кривбас, Кременчуцький

Мідна руда

Росія, Польща, Фінляндія

Уранова руда

Франція, Швеція

Боксити

Росія, Франція, Угорщина, Греція, Боснія і Герцеговина

Нерудні ресурси

Калійна сіль

Білорусь, Росія, Німеччина, Франція, Україна

ПОМІРКУЙТЕ

1. Користуючись шкільним атласом, визначте регіони Європи, на які припадають: а) найбільші запаси мінеральних паливних (рудних, нерудних) ресурсів; б) найбільший гідроенергопотенціал і найвищий показник доступу населення до джерел очищеної води; в) найвища лісистість; г) найрізноманітніші і найосвоєніші рекреаційні ресурси. 2. За статистичними джерелами обчисліть забезпеченість країн Європи (за вибором) мінеральними ресурсами.

• Демографічна ситуація у Європі. Країни Європи характеризуються несприятливою демографічною ситуацією, якій властива низька народжуваність, висока смертність (унаслідок значних темпів старіння) та низький природний приріст. Майже всі європейські країни (окрім Албанії) належать до першого типу відтворення населення, а в ряді країн навіть спостерігається природне скорочення населення - депопуляція (табл. 3).

Таблиця 3. Природний приріст у деяких країнах Європи (на 2017 р.)

Країна

Природний приріст (%)

Ірландія

1,2

Швеція

0,8

Велика Британія

0,5

Франція

0,4

Італія

0,2

Польща

-0,1

Німеччина

-0,2

Україна

-0,4

Молдова

-1,1

Таблиця 4. Очікувана тривалість життя у деяких країнах Європи (на 2017 р.)

Країна

Загальна (роки)

Ісландія

83,1

Швейцарія

82,6

Італія

82,3

Швеція

82,1

Франція

81,9

Словаччина

77,3

Болгарія

74,7

Україна

72,1

Молдова

71,0

У Європі одна з найвищих у світі тривалість життя (табл. 4), зокрема, в Ісландії - 85,4 року (жінки) і 80,9 року (чоловіки), у Швейцарії - 85,1 року (жінки) і 80,3 року (чоловіки). Найменшу тривалість життя зафіксовано у Молдові (жінки - 75,1 року, чоловіки - 67,1 року) і Росії (жінки - 77,7 року, чоловіки - 65,3 року). У віковій структурі постійно знижується частка дітей і зростає - літніх людей.

Європейські країни активно проводять демографічну політику, що спрямована на підвищення народжуваності, однак вона не досягає бажаних результатів. У більшості з них здійснюється цілий комплекс заходів з метою підвищення рівня народжуваності (надаються великі грошові виплати, різні пільги), однак ці демографічні заходи не змогли поліпшити демографічний стан у європейських країнах. Проблему дещо допомагають вирішити іммігранти з мусульманських країн, для яких традиційна висока народжуваність.

• Етнічний і релігійний склад населення. Сучасний етнічний склад населення Європи сформувався внаслідок тривалого історичного процесу і взаємодії багатьох народів та етносів. Загалом нині в регіоні налічують понад 90 різних народів, серед яких найчисленнішими є 30 (росіяни, німці, французи, британці, італійці, українці, іспанці, поляки тощо).

Мал. 29. Розподіл мусульманського населення у Євросоюзі

Після Другої світової війни етнічний склад європейського населення урізноманітнився через посилення міграційних потоків із країн «третього світу» (колишніх колоній). Мільйони арабів, азіатів, латиноамериканців та африканців прямували, здебільшого нелегально, до Європи. Багато іммігрантів не лише прижилися в Німеччині, Франції, Великій Британії, Скандинавських країнах, а й отримали в них офіційне громадянство (мал. 29). Нова хвиля масового міграційного напливу розпочалася з 2015 р., коли в Європу ринули потоки біженців з країн Північної Африки (Алжиру, Лівії, Єгипту) та Близького Сходу (Сирії, Іраку, Ємену). За даними незалежних агенцій, тільки за 2016 р. до Європи прибуло 1,82 млн мігрантів, а за 2016 р. - 188 тис. Українська діаспора нині дуже значна у Польщі, Німеччині, Чехії, Словаччині, Іспанії, Італії тощо.

Можна виділити такі види європейських держав за національним складом:

- однонаціональні (основна народність становить понад 90 %);

- з різким переважанням однієї нації, за наявності численних національних меншин (Велика Британія, Німеччина, Франція, Іспанія, Фінляндія, Румунія та ін.);

- двонаціональні (Бельгія - валлони і фламандці);

- багатонаціональні (Росія, Швейцарія).

Більшість держав однонаціональні, національні меншини є у Франції (корсиканці, фламандці), ФРН (турки, італійці, греки), Великій Британії (шотландці, ірландці, валлійці), Швейцарії, Фінляндії (6 % шведів), Латвії, Україні, Білорусі (росіяни), Угорщині (роми), Чехії (словаки), Болгарії (турки) тощо. Найбільш багатонаціональною країною є Росія, на території якої мешкають понад 200 національностей.

Майже в усіх європейських країнах панівною релігією є християнство, яке зародилося у І-ІІ ст. у Східному Середземномор’ї, а в 1054 р. розкололося на католицьку і православну гілки. Нині ж католицизм особливо поширений в Іспанії, Португалії, Італії, Франції, Ірландії, Бельгії, Австрії, Польщі, Чехії, Угорщині, Словаччині, а також у карликових державах Європи (Мальта, Люксембург, Монако, Ліхтенштейн, Сан-Марино, Андорра). У Швейцарії на католиків припадає 52 % вірян. Протестантизм у різних його проявах панує нині в Норвегії, Швеції, Данії, Ісландії, Фінляндії, північній частині Німеччини (лютеранство), Нідерландах і Великій Британії (англіканство). Православ’я здавна поширене в Греції, Росії, Україні, Білорусі, Болгарії, Румунії, Сербії тощо. Іслам принесли на Балкани турки-османи в XIV-XVст., і донині його дотримуються албанці, боснійці, частина болгар і численні мігранти з Близького Сходу та Північної Африки. Іудаїзм поширений там, де є віруючі євреї.

• Розселення населення. Світові міста у Європі Європа - найзаселеніша частина світу, однак густота населення неоднорідна (мал. 30). Так, слабозаселені Фенноскандія у Фінляндії та північні території Росії, найменшу густоту населення мають Ісландія (3,3 особи/км2), Росія (8,5 особи/км2) і Норвегія (13,1 особи/км2). І навпаки, дуже густо заселена смуга, що тягнеться від Південно-Східної Англії, через Бельгію і Нідерланди, долиною Рейну і доходить до річки По в Італії. Особливо густо заселені Монако (18 700 осіб/км2), Мальта (1432 особи/км2), Сан-Марино (516 осіб/км2), Нідерланди (414 осіб/км2) і Бельгія (341 особа/км2).

У Європі переважає міське населення, на яке припадає нині понад 77 %, найурбанізованішими країнами стали Монако (100 %), Бельгія (98 %), Мальта (96%), Ісландія (94%), Нідерланди (92 %), Люксембург (91 %), Велика Британія (83 %) тощо, мінімальних значень частка міського населення набула в Ліхтенштейні (14 %), Боснії і Герцеговині (40 %), Молдові (45 %) й Албанії (59 %). У Європі налічується понад 35 міст-мільйонерів, причому серед них переважають міста з населенням, яке ненабагато перевищує 1 млн осіб. Одночасно тут значно поширена така форма міського розселення, як міська агломерація. Зливаючись, ці агломерації утворюють цілі смуги міського населення. У Європі сформувалися кілька великих міських агломерацій та кілька гігантських мегалополісів (табл. 5).

Мал. 30. Густота населення у Європі (осіб/км2)

Таблиця 5. Мегалополіси і найбільші агломерації у Європі

Назва

Країна

Населення (млн осіб)

Густота населення (осіб/км2)

Мегалополіс

Європейський банан (Блакитний банан)

Велика Британія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, ФРН, Франція, Швейцарія, Італія

130

~1500-2000

Агломерації

Московська

Росія

19,0

2900

Лондонська

Велика Британія

13,8

5600

Паризька

Франція

12,1

3700

Рейнсько-Рурська

ФРН

11,4

1600

Міланська

Італія

7,5

2800

Прирейнська (Рандстад)

Нідерланди

7,1

1500

Мадридська

Іспанія

6,3

4800

Серед тенденцій сучасного розселення у Європі найважливішими є такі:

> розвиток субурбанізацй - переміщення міського населення до передмість, що стало наслідком масової автомобілізації населення і безперервного осучаснення транспортної інфраструктури;

> збільшення кількості середніх і малих міст (уже понад третину німців мешкають у містах із населенням більше 100 тис. осіб);

> поширення рурбанізації - процесу поширення міських форм і умов життя на сільську місцевість. Нині майже в усіх розвинутих європейських країнах сільські мешканці, так само як і міські, забезпечені всіма «благами цивілізації» (водопостачанням і каналізацією, електрикою і газом, автомобілями і дорогами, засобами зв’язку, медичним обслуговуванням);

> виникнення із середини 1960-х рр. джентрифікації - явища, протилежного субурбанізації, зокрема реконструкції і оновлення будівель у раніше непривабливих частинах міста й асоційований з ними переїзд до району багатших мешканців.

Європа є дуже важливим центром політичного, економічного та культурного впливу у світі. Тут сформувалися так звані глобальні (світові) міста, які відчутно впливають на глобальні справи, використовуючи для цього економічні, соціальні, культурні та політичні засоби. Світове місто характеризується цілим рядом ознак, серед яких: велика чисельність населення, зосередження штаб-квартир найбільших ТНК, міжнародних економічних і геополітичних організацій, є світовим фінансовим центром, має високорозвинуту сферу ділових послуг. До таких міст належать 50 найбільших населених пунктів тридцяти країн Європи, переважно столиці: наприклад, у Великій Британії - 7 (Лондон, Манчестер, Бірмінгем, Глазго, Брістоль, Единбург, Лідс), у ФРН - 7 (Берлін, Франкфурт-на-Майні, Мюнхен, Дюссельдорф, Гамбург, Штутгарт, Кельн), у Швейцарії - 2 (Цюрих, Женева), в Україні - 1 (Київ).

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Назвіть риси природних умов Європи. Наскільки контрастною для життєдіяльності суспільства є природа регіону?

2. У чому полягають особливості забезпеченості та поширення за субрегіонами Європи природних ресурсів різних типів?

3. Яка демографічна ситуація склалася у Європі на поч. XXI ст? Яку роль в її формуванні відіграють природний і механічний рухи населення?

4. Охарактеризуйте сучасну структуру населення Європи.

5. Перелічіть ознаки урбанізації і розселення населення в регіоні. Доведіть, що більшість тенденцій властива міському населенню Європи.

6. Що означає термін «світове місто»? Чи будь-яке місто може отримати статус світового?