Підручник з Основ здоров’я. 5 клас. Бех - Нова програма

ЖИТТЄВІ НАВИЧКИ, СПРИЯТЛИВІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я

§ 7—10

Уміння вчитися і застосовувати свої знання:

• створювати і підтримувати інтерес до навчання;

• уважно й активно слухати вчителя;

• використовувати прийоми ефективного запам’ятовування;

• знижувати рівень напруження перед контрольними (налаштовуватися на успіх, позитивно мислити);

• ефективно планувати свій час;

• запобігати перевтомі та стресам.

§ 11—12

Уміння шанувати себе та інших людей:

• цінувати свою унікальність, вважати себе гідним любові, поваги і всього найкращого у житті;

• толерантно ставитися до відмінностей, які існують між людьми;

• розрізняти упереджене ставлення і дискримінацію, що принижують людську гідність і порушують права людини.

§ 13

Уміння розуміти і правильно висловлювати свої почуття:

• розуміти свої почуття і зважати на них;

• повідомляти про свої почуття у такий спосіб, щоб нікого не ображати (використовувати «Я-повідомлення»);

• співчувати — ставити себе на місце іншої людини, уявляти, що вона думає і відчуває;

• висловлювати своє розуміння, надавати підтримку.

§ 18

Уміння поважати норми і правила громадського співжиття:

• розуміти і дотримуватися встановлених правил у школі та в інших громадських місцях;

• бути законослухняним громадянином, знати і поважати закони держави, права людини і права дитини;

• шанувати моральні норми і правила, що панують у суспільстві.

§ 19—22

Уміння, необхідні для ефективного спілкування:

• долати невпевненість;

• активно слухати й уточнювати те, що не зрозумів;

• чітко і дохідливо висловлювати свою думку;

• розуміти і правильно використовувати невербальні засоби мовлення (інтонацію і силу голосу, міміку і жести, положення тіла, зовнішній вигляд);

• бути доброзичливим, відкритим, щирим і водночас тактовним, мати гарні манери.

§ 20

Уміння обстоювати свої права, шануючи права інших людей:

• передбачати наслідки своїх слів і вчинків для себе та інших людей;

• домовлятися з урахуванням інтересів усіх сторін;

• обстоювати свої погляди з повагою до опонента;

• ввічливо відмовлятися від того, що тобі не підходить, і рішуче — від того, що може бути небезпечним.